Narrow your search
Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Jezus, de levende mens.
Authors: ---
ISBN: 9026303521 Year: 1976 Publisher: Baarn Ambo


Book

Book
Als politiek niet alles is... Jezus in onze Westerse cultuur : Abraham Kuyper-lezingen 1986.


Book
Niet het kruis, maar de Gekruisigde : schets van een christelijke bevrijdingsleer.
Authors: ---
ISBN: 9033421941 Year: 1990 Volume: 261 Publisher: Leuven Acco


Book
De Geest, het Woord en de Zoon : Theologische overdenkingen over Geest-christologie, Logos-christologie en drieëenheidsleer.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9031708887 9024260930 Year: 1991 Publisher: Averbode Kampen Altiora Kok


Book
Het algemeen betwijfeld christelijk geloof : Een herziening
Authors: --- --- ---
ISBN: 9025944817 Year: 1992 Publisher: Ten Have Baarn

Jezus : nalatenschap van het christendom : schets voor een christologie
Authors: --- ---
ISBN: 9025947743 Year: 1998 Publisher: Baarn Ten Have,

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by