Narrow your search
Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Jezus: de levende mens
Author:
ISBN: 9026303521 Year: 1976 Publisher: Baarn Ambo


Book
Jésus Christ, Fils de Dieu
Authors: --- ---
ISBN: 2802800191 Year: 1981 Volume: 18 Publisher: Bruxelles


Book
Als politiek niet alles is ... Jezus in onze westerse cultuur
Author:
ISBN: 9025943349 Year: 1986 Publisher: Baarn Ten Have


Book
Niet het kruis, maar de Gekruisigde: schets van een christelijke bevrijdingsleer
Author:
ISBN: 9033421941 Year: 1990 Volume: 261 Publisher: Leuven Acco


Book
De Geest, het Woord en de Zoon: theologische overdenkingen over Geest-christologie, Logos-christologie en drieëenheidsleer
Author:
ISBN: 9031708887 9024260930 Year: 1991 Publisher: Averbode Altiora


Book
Het algemeen betwijfeld christelijk geloof: een herziening
Author:
ISBN: 9025944817 Year: 1995 Publisher: Baarn Ten Have


Book
Geloven in vraag en antwoord : de historische Jezus en de Christus van het geloof volgens het Nieuwe Testament
Author:
ISBN: 9029200618 Year: 1987 Publisher: Antwerpen Patmos

Jezus : nalatenschap van het christendom: schets voor een christologie
Author:
ISBN: 9025947743 Year: 1998 Publisher: Baarn Ten Have

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by