Narrow your search

Library

UCL (41)

UNamur (5)

USLB (3)


Resource type

book (39)

object (2)


Language

French (33)

Dutch (7)

Latin (1)


Year
From To Submit

1779 (1)

1773 (6)

1771 (1)

1770 (12)

1769 (1)

More...
Listing 1 - 10 of 41 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Beschryvinge van de ry-bende ofte cavalcade, verciert met prael-waegens die zal uytgevoert worden door de jonkheyd van het gymnasium der Societeyt Jesu, ter oorsaeke van het vier-honderd-jaerig jubilé van het Alderheyligste Sacramentvan Mirakel, binnen Brussel den 16 en 29 Julii 1770
Author:
Year: 1770 Publisher: Tot Brussel : by J. Vanden Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Beschryvinge van de ry-bende ofte cavalcade, verciert met prael-waegens die zal uytgevoert worden door de jonkheyd van het gymnasium der Societeyt Jesu, ter oorsaeke van het vier-honderd-jaerig jubilé van het Alderheyligste Sacrament van Mirakel, binnen Brussel den 16 en 29 Julii 1770
Author:
Year: 1770 Publisher: Tot Brussel : by J. Vanden Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Exercice de piété : pour tous les jours de l'octave de la fête du Très-Saint Sacrement de Miracle
Author:
Year: 1770 Publisher: A Bruxelles : chez J. Van den Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kort-begryp der privilegien, gratien ende aflaeten, verleent door syne Heyligheyt den Paus Clemens XIII, den 15 November 1762 aen het Broederschap van de Heylighe Berechtinge, onder de aenroepinghe van den Heylighen Carolus Borromaeus, opgerecht in de Parochiaele Kercke van Onse Lieve Vrouwe ter Capelle binnen Brussel
Author:
Year: 1762 Publisher: Tot Brussel : by J. Vanden Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
La balance chinoise, ou Lettres d'un Chinois lettré, sur l'éducation : contenant un parallèle de celle de la Chine avec celle de l'Europe
Authors: ---
Year: 1763 Publisher: A Londres : et se vend a Bruxelles : chez Jean Nourse ; chez J. Van den Berghen : & chez Pierre Vasse,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Vier-honderd-jaerig jubilé van het hoog-weerdig en alderheyligste sacrament van mirakel, berustende in de collegiale en parochiale Kercke van de HH. Michael en Gudula, binnen de princelycke stad Brussel : waer van de historie door zinne-beelden van kopere plaeten, poësie, toe-passingen, christelycke bemerckingen en jaer-schriften staet uyt-gedruckt en op-geheldert ; verdeylt in twee boeken
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Tot Brussel : by J. Van Den Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Histoire des guerres de Flandre
Authors: --- ---
Year: 1770 Publisher: A Paris, & se vend à Bruxelles : chez J. Van den Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Object
Catalogues de livres du Collège des ci-devant Jésuites de Louvain : dont la vente se fera audit Collège lundi 12 avril 1779 & jours suivans ...
Authors: ---
Year: 1779 Publisher: A Louvain : Bruxelles : Chez Michel ; Chez J. Vanden Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Nouvelles vies des saints, abrégées, et destinées à l'usage de la jeunesse, suivies d'une courte réflexion sur chacune, & rangées selon l'ordre du bréviaire de Paris
Authors: ---
Year: 1771 Publisher: À Paris ; & se vend à Liege : à Bruxelles : Chez J.F. Bassompierre, fils ; J. Van den Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Verhael van de Heylige Hostien, geseydt het alderheyligste Sacrament van Mirakel, tot Brussel door de trouweloose Joden mishandelt : met eene beschrijvinge van de Capelle daer dit H. Sacrament wordt geëerd, van de schilderyen dese geschiedenisse verbeldende, ende van die voortreffelycke persoonen, die de selve hebben doen stellen
Authors: ---
Year: 1770 Publisher: Tot Brussel : by J. Vanden Berghen,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Listing 1 - 10 of 41 << page
of 5
>>
Sort by