Listing 1 - 10 of 28 << page
of 3
>>
Sort by

Book
L' autisme : rapport sur la problématique de l'autisme en Belgique
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 2872122176 Year: 1997 Publisher: Bruxelles Fondation Roi Baudouin

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Augmentative and alternative communication : European perspectives
Authors: ---
ISBN: 1897635591 Year: 1996 Publisher: London : Whurr ,


Book
Het nieuwestatuut van de (geestes)zieken : Wetten van 1990-1991
Authors: --- ---
ISBN: 9063217692 Year: 1992 Publisher: Bruxelles E. Story-Scientia


Multi
Malades mentaux et incapables majeurs : Emergence d'un nouveau statut civil
Authors: --- ---
ISSN: 2030093X ISBN: 2802800965 Volume: 30 Publisher: Bruxelles Facultés Universitaires Saint-Louis

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Français - English. 12 Irr. 1B ne pas acheter les numéros suivants : 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 38, 41. 02 EX


Book
De bescherming van de persoon van de geesteszieke : etische, medische en juridische perspectieven
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789048607501 Year: 2010 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit verslagboek van de studiedag van 14 oktober 2010 wordt het thema van gedwongen opname zowel juridisch als medisch doorgelicht. Na 20 jaar toepassing van de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke leek het voor de verschillende actoren nuttig om een balans op te maken … Hiervoor werd dan ook een beroep gedaan op een team van specialisten in de materie die vanuit hun invalshoek de geselecteerde topics toelichten.


Book
Gedwongen opname van de geesteszieke: handleiding bij de Wet Persoon Geesteszieke
Authors: ---
ISBN: 9789048616589 Year: 2012 Publisher: Brugge die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De procedure 'gedwongen opname van psychiatrische patiënten' blijft een controversieel en maatschappelijk relevant thema. Vlaanderen kende tussen 1999 en 2009 een stijging van het aantal gedwongen opnames met 80 %. In 2009 werden in Vlaanderen 48 gedwongen opnames toegepast per 100.000 inwoners, zijnde 2.911 in absolute cijfers. Met de toepassing van de wet mag niet slordig of lichtzinnig worden omgegaan. De krijtlijnen van het juridische kader dat door de wet wordt bepaald en dat van openbare orde is, moeten correct worden gehanteerd, al blijkt dat in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Het is de bedoeling van deze handleiding om daartoe een bijdrage te leveren en de rechtspractici een leidraad te verschaffen. Deze kan dienen als ondersteuning bij de toepassing van de bij momenten toch erg gecompliceerde wet. Bovendien werd getracht een analyse te maken van de standpunten in rechtsleer en rechtspraak betreffende een aantal knelpunten. Minstens even belangrijk als de externe rechtsbescherming die de voorwaarden van een gedwongen opname regelt, is de interne bescherming van de patiënt die werd opgenomen op een gesloten afdeling. Ook aan dit aspect werd aandacht besteed. Het institutionele kader werd behandeld door dr. Marc Servaes, voormalig geneesheer-inspecteur-psychiater bij de dienst Zorginspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Dit hoofdstuk geeft een verhelderend beeld van de rol van de overheid bij de organisatie en controle van de gedwongen opname.


Book
Verlengde minderjarigheid : de rechtspositie van de mentaal gehandicapte
Authors: ---
ISBN: 9789048605477 Year: 2010 Volume: *2 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ouders of familieleden van een mentaal gehandicapt kind hebben geen eenvoudige opdracht. Niet alleen wordt van hen verwacht in moeilijke omstandigheden in te blijven staan voor de materiële opvang, de opvoeding en later de begeleiding van hun mentaal gehandicapt 'kind'. Maar zij worden ook voortdurend geconfronteerd met een regelgeving die allesbehalve toegankelijk en overzichtelijk is. De regels worden ook constant aangepast door de verschillende bevoegde overheidsinstanties. Het blijkt dan ook dat over het statuut van de verlengd minderjarige nog heel wat onduidelijkheid en verwarring bestaat. Deze handleiding is bedoeld als kompas bij de verkenning van de toepasselijke wetgeving. Het behandelt in hoofdzaak de juridische aspecten van de toestand van de mentaal gehandicapte persoon die verlengd minderjarig werd verklaard, of daarvoor in aanmerking komt. Het boek richt zich nochtans niet uitsluitend tot juristen, maar eveneens tot de ouders en familieleden van verlengd minderjarigen, evenals tot de zorgverstrekkers die met deze problematiek worden geconfronteerd in hun beroepsleven. Immers ook voor hen kan enig inzicht in het statuut van de verlengd minderjarige een meerwaarde betekenen In het boek wordt eerst nagegaan wie in aanmerking komt voor het statuut van verlengde minderjarigheid. Nadien wordt de positie van de ouder(s) en de voogd onderzocht en de juridische gevolgen voor de verlengd minderjarige onder ouderlijk gezag of onder het stelsel van de voogdij. Tevens wordt er bijzondere aandacht besteed aan de problematiek van de erfopvolging (hoe regel ik het best de nalatenschap van de verlengd minderjarige), en de steunmaatregelen van de overheid onder meer in het kader van de sociale zekerheid. Het boek bevat naast een uitgebreide bibliografie, nog een aantal praktische bijlagen, zoals de gecoördineerde wetteksten, en enkele modellen.


Book
Communication therapy in childhood schizophrenia : an auditory monitoring approach
Authors: --- --- ---
ISBN: 0808909932 Year: 1976 Publisher: New York (N.Y.) : Grune and Stratton,

Listing 1 - 10 of 28 << page
of 3
>>
Sort by