Listing 1 - 10 of 28 << page
of 3
>>
Sort by

Book
L'autisme : rapport sur la problématique de l'autisme en Belgique
Authors: --- --- ---
ISBN: 2872122176 Year: 1997 Publisher: Bruxelles Fondation Roi Baudouin,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Augmentative and alternative communication : european perspectives
Authors: --- ---
ISBN: 1897635591 Year: 1997 Publisher: London Whurr,


Book
Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken : wetten van 1990-1991
Authors: --- --- ---
ISBN: 9063217692 Year: 1992 Publisher: Antwerpen Story-Scientia,


Multi
Malades mentaux et incapables majeurs : émergence d'un nouveau statut civil
Authors: --- ---
ISSN: 2030093X ISBN: 2802800965 Year: 1994 Volume: 30 Publisher: Bruxelles : Publications des Facultés universitaires Saint-Louis,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Français - English. 12 Irr. 1B ne pas acheter les numéros suivants : 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 36, 38, 41. 02 EX


Book
Communication therapy in childhood schizophrenia : an auditory monitoring approach
Authors: --- ---
ISBN: 0808909932 Year: 1975 Publisher: New York (N.Y.): Grune and Stratton,


Book
De bescherming van de persoon van de geesteszieke

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit verslagboek van de studiedag van 14 oktober 2010 wordt het thema van gedwongen opname zowel juridisch als medisch doorgelicht. Na 20 jaar toepassing van de Wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke leek het voor de verschillende actoren nuttig om een balans op te maken … Hiervoor werd dan ook een beroep gedaan op een team van specialisten in de materie die vanuit hun invalshoek de geselecteerde topics toelichten.


Book
Verlengde minderjarigheid. De rechtspositie van de mentaal gehandicapte
Author:
ISBN: 9789048605477 Year: 2010 Volume: *2 Publisher: Brugge Die Keure

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Onbekwamen - Verlengde minderjarigheid - Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied ratione personae 1. De Medische benadering 2. De juridische criteria Hoofdstuk 2: De procedureregels 1. Algemeen 2.2. Bevoegde rechtbank 3. Wie kan de procedure inleiden? 4. De formele procedureregels Hoofdstuk 3: De organisatie van het statuut van de verlengde minderjarigheid 1. Algemeen: drie mogelijke regimes 2. De uitoefening van het ouderlijk gezag door de ouder(s) Hoofdstuk 4: De verlengd minderjarige onder ouderlijk gezag 1. Algemeen 2. Wat omvat het ouderlijk gezag? 3. Wie oefent het ouderlijk gezag uit: exclusief of gezamenlijk ouderlijk gezag 4. De plichten van de titularis van het ouderlijk gezag 5. De attributen van het ouderlijk gezag 6. De beperkingen van en de civielrechtelijke controle op het ouderlijk gezag Hoofdstuk 5: De bijzondere voogdij in toepassing van artikel 487quater B.W. Hoofdstuk 6: De verlengd minderjarige onder voogdij naar gemeen recht - openvallen van de voogdij 4. De door de vrederechter te treffen maatregelen 5 De opdracht van de voogd 6. De opdracht van de toeziende voogd 7. Controle op de voogd en diens verplichting tot verantwoording 8. Het einde van de voogdij Hoofdstuk 7: De machtiging door de vrederechter 2. Verschilpunten tussen ouderlijk gezag en voogdij 3. De rechtshandelingen die de ouders of de voogd slechts kunnen stellen mits machtiging van de vrederechter 4. De gevolgen van het niet-naleven van de verplichting tot machtiging Hoofdstuk 8: Het statuut van de verlengd minderjarige 1. Algemeen 2. De persoonlijkheids- en grondrechten en vrijheden en de verlengde minderjarigheid 3. Beschikt de verlengd minderjarige nog over een beperkte handelingsbekwaamheid? 4. Toepassingen in het burgerlijk recht 5. Toepassingen in het publiek recht 6. Toepassingen in het gerechtelijk recht 7. Vergelijking met andere statuten van onbekwaamheid Hoofdstuk 9: De verlengd minderjarige en het erfrecht (erfenis nalatenschap) 1. Algemeen 2. Het huwelijksvermogensstelsel 3. Het legaat de residuo 8. De testamentaire boedelverdeling9. Schenking met behoud van vruchtgebruik 10. Het oprichten van een vzw of trust 11. Het levensverzekeringscontract 12. Het duolegaat 13. De invloed van het vermogen op de tegemoetkoming Hoofdstuk 10: De verlengd minderjarige en de sociale zekerheid 1. Algemeen 2. De tegemoetkomingen op federaal niveau 3. De gehandicaptenzorg van de Vlaamse Overheid 4. Diverse maatregelen

Listing 1 - 10 of 28 << page
of 3
>>
Sort by