Narrow your search
Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Marokkaanse moeders : pré- en postnatale zorg
Authors: ---
ISBN: 9062836232 Year: 1984 Publisher: Muiderberg : Coutinho,


Book
Opgenomen in het ziekenhuis : een studie over de begeleiding van kinderen in het ziekenhuis
Author:
ISBN: 903521093X Year: 1988 Volume: vol 64 Publisher: Lochem Tijdstroom


Book
Het leven boven de ziekte uittillen : de opdracht van de verpleegkunde en de verplegingswetenschap voor chronisch zieken.
Author:
ISBN: 9023843096 Year: 1999 Publisher: Leiden Spruyt, Van Mantgem & de Does


Book
Reacties en opvang van kinderen in het ziekenhuis.
Author:
ISBN: 9033411202 Year: 1985 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe reageren kinderen op ziek-zijn en opname in het ziekenhuis? Wat beïnvloedt deze reacties? Wat kan er aan worden gedaan?Deze drie vragen staan hier centraal en krijgen een uitvoerig gefundeerd antwoord.Reageren kinderen per definitie negatief: verward, depressief, agressief, Of kunnen er ook positieve aspecten worden vastgesteld: stimulering in hun sociale ontwikkeling, zelfstandiger worden ?De auteur bespreekt vooreerst de vele mogelijke reacties, die trouwens erg verschillend van aard en intensiteit blijken te zijn. Deze reacties kunnen beïnvloed worden door talrijke factoren: (on)bekendheid met het ziekenhuis, ervaringen van pijn, gemis van de ouders, angstwekkende fantasieën, zijn slechts enkele voorbeelden van de vele die hier aan bod komen.Vooral wil dit boek een antwoord geven op de vraag: wat kan er worden gedaan om van de hospitalisatie een minder akelige gebeurtenis of misschien zelfs een verrijkende ervaring te maken? Hierbij wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan praktische mogelijkheden en worden meteen bruikbare voorstellen geformuleerd.Deze uitgave is bestemd voor allen die beroepshalve omgaan met zieke kinderen: ziekenhuisleiders, artsen, psychologen, verpleegkundigen, therapeuten Ook vele ouders zullen er een 'leidraad' in vinden om hun zieke kind beter te begrijpen en op te vangen.


Book
Patiënteneducatie.
Author:
ISBN: 9046501736 Year: 2004 Volume: *20 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. De rechten van de patiënten.2. Patiënteneducatie - concepten en definities.3. Referentie van een ontwikkeling van de patiënteneducatie binnen een ziekenhuisinstelling.4. De opleiding patiënteneducatie.5. De educatieve activiteiten in de ziekenhuisinstellingen - De Minimaal Verpleegkundige Gegevens.6. Management van de patiënteneducatie.


Book
Verpleegkundige zorgverlening aan chronisch zieken.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9051897588 Year: 1999 Publisher: Utrecht Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Leven met een chronische aandoening.2. De chronisch zieke als medeburger.3. De chronisch zieke als cliënt.4. De opdracht van de verpleegkundige5. De verpleegkundige praktijkvoering.6. Reflectie en verpleegkundige dialoog.


Book
Agressie in de hulpverlening : een zachte aanpak
Authors: ---
ISBN: 9035219457 Year: 1998 Publisher: Maarssen Elsevier/De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hulpverleners in de welzijnssector en gezondheidszorg krijgen steeds vaker te maken met cliënten die, uit onmacht, agressie gebruiken. In bedreigende situaties is het afwenden van fysiekgeweld de voornaamste doelstelling. Dit blijkt in de praktijk dikwijls gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dit doe-boek bevat volgende onderwerpen : - Agressief gedrag - Juridische aspecten bij het afweren van agressie - Voorbeelden uit de praktijk - Algemene tips - Specifieke tips en praktische technieken


Book
Het leven boven de ziekte uittillen : de opdracht van de verpleegkunde en de verplegingswetenschap voor chronisch zieken.
Author:
ISBN: 9023835506 Year: 1996 Publisher: Leiden Spruyt, Van Mantgem & de Does


Book
GVO en communicatie in de gezondheidszorg
Author:
ISBN: 9044110446 Year: 2000

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Werkdruk, tijdgebrek en zovele andere factoren bemoeilijken het uitbouwen van GVO-gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Toch is GVO een onmisbaar element in de gezondheidszorg. Niet alleen verpleegkundigen, vroedvrouwen, maar ook elke gezondheidswerker en zorgverlener heeft als taak cliënten/ patiënten voor te lichten en te begeleiden . GVO is een vaak onderschatte verantwoordelijkheid. Kennis, inzicht, begrip, professionele grondhouding en vaardigheden, en nog zoveel meer, zijn noodzakelijk. Daarbij spelen eigen waarden en normen, gevoelens en ervaringen voortdurend een rol. Alles moet een eigen plaats krijgen, de patiënt/cliënt ten goede. GVO is geen tussendoor-activiteit, maar vraagt tijd en methode: doelgericht, systematisch en planmatig samenwerken. Dit boek is in de eerste plaats bedoeld voor verpleegkundigen, vroedvrouwen, ...maar andere gezondheidswerkers zullen er ook hun voordeel mee doen. Inhoudsopgave : Deel 1 : Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding 1. Gezondheid, gezondheidsomstandigheden en -determinanten 2. Preventie, gezondheidsbevordering,GVO/PVO 3. Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding Deel 2 : Communicatie 4. Omschrijving van communciatie 5. Basismodel van communicatie 6. Communicatiemodel Schulz von Thun 7. Gespreksvaardigheden 8. Patiëntenvoorlichting en -opvoeding

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by