Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Marokkaanse moeders : pré en postnatale zorg
Authors: --- ---
ISBN: 9062836232 Year: 1984 Publisher: Muiderberg Coutinho


Book
Opgenomen in een ziekenhuis... : een studie over de begeleiding van kinderen in een ziekenhuis
Authors: ---
ISBN: 903521093X Year: 1988 Volume: vol 64 Publisher: Gent De Tijdstroom


Book
Het leven boven de ziekte uittillen : de opdracht van de verpleegkunde en de verplegingswetenschappen voor chronisch zieken
Author:
ISBN: 9023843096 Year: 1999 Publisher: Leiden : Spruyt, Van Mantgem & De Does,


Book
Reacties en opvang van kinderen in het ziekenhuis
Authors: ---
ISBN: 9033411202 Year: 1985 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe reageren kinderen op ziek-zijn en opname in het ziekenhuis? Wat beïnvloedt deze reacties? Wat kan er aan worden gedaan?Deze drie vragen staan hier centraal en krijgen een uitvoerig gefundeerd antwoord.Reageren kinderen per definitie negatief: verward, depressief, agressief, Of kunnen er ook positieve aspecten worden vastgesteld: stimulering in hun sociale ontwikkeling, zelfstandiger worden ?De auteur bespreekt vooreerst de vele mogelijke reacties, die trouwens erg verschillend van aard en intensiteit blijken te zijn. Deze reacties kunnen beïnvloed worden door talrijke factoren: (on)bekendheid met het ziekenhuis, ervaringen van pijn, gemis van de ouders, angstwekkende fantasieën, zijn slechts enkele voorbeelden van de vele die hier aan bod komen.Vooral wil dit boek een antwoord geven op de vraag: wat kan er worden gedaan om van de hospitalisatie een minder akelige gebeurtenis of misschien zelfs een verrijkende ervaring te maken? Hierbij wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan praktische mogelijkheden en worden meteen bruikbare voorstellen geformuleerd.Deze uitgave is bestemd voor allen die beroepshalve omgaan met zieke kinderen: ziekenhuisleiders, artsen, psychologen, verpleegkundigen, therapeuten Ook vele ouders zullen er een 'leidraad' in vinden om hun zieke kind beter te begrijpen en op te vangen.


Book
Patiënteneducatie
Authors: ---
ISBN: 9046501736 Year: 2004 Volume: *20 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud : 1. De rechten van de patiënt - 2. Patiënteneducatie - Concepten en definities - 3. Referentie van een ontwikkeling van de patiënteneducatie binnen een ziekenhuisinstelling - 4. De opleidingen patiënteneducatie - 5. De educatieve activiteiten in de ziekenhuisinstellingen - De Minimale Verpleegkundige Gegevens - 6. Management van de patiënteneducatie in de verpleegeenheden en de sectoren van de instellingen - Nawoord - Bibliografie - Eindnoten


Book
Verpleegkundige zorgverlening aan chronisch zieken
Authors: ---
ISBN: 9051897588 Year: 1999 Publisher: Utrecht : Lemma,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Leven met een chronische aandoening.2. De chronisch zieke als medeburger.3. De chronisch zieke als cliënt.4. De opdracht van de verpleegkundige5. De verpleegkundige praktijkvoering.6. Reflectie en verpleegkundige dialoog.


Book
Het leven boven de ziekte uittillen : de opdracht van de verpleegkunde en de verplegingswetenschap voor chronisch zieken.
Author:
ISBN: 9023835506 Year: 1996 Publisher: Leiden : Spruyt, Van Mantgem en de Does,

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by