Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Procesgerichte gesprekstherapie : inleiding tot een gedifferentieerde toepassing van de cliëntgerichte beginselen bij de behandeling van psychische stoornissen
Authors: ---
ISBN: 905256017X Year: 1989 Publisher: Amersfoort : Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praktijkboek gesprekstherapie. Psychopathologie en experiëntiële procesbevordering
Authors: ---
ISBN: 9035215745 Year: 1995 Publisher: Utrecht De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gids voor gesprekstherapie
Author:
ISBN: 9035215877 Year: 1995 Publisher: Utrecht De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mia Leijssen schreef deze gids voor gesprekstherapeuten die in hun dagelijks werk behoefte hebben aan een praktisch houvast bij onder andere- het eerste gesprek- het ontwikkelen van een goede professionele relatie- het werken met heftige emoties als angst, kwaadheid, verdriet, verliefdheid- het contact maken met de innerlijke gids in de cliënt via focusing en dromen- het beëindigen van de therapieDe auteur laat met heldere beschrijvingen zien hoe een goed gestructureerd therapieproces eruit kan zien. Talrijke voorbeelden en gespreksfragmenten illustreren het verloop van de therapie. Mia Leijssen geeft aan welke moeilijkheden therapeuten kunnen tegenkomen en hoe zij deze kunnen overwinnen. Zo worden ingewikkelde processen op een concreet niveau beschreven en verhelderd. Boek voor gesprekstherapeuten met onder andere info over : het eerste gesprek, goede professionele relatie, werken met emoties, focusing en dromen, beëindiging van de therapie.


Book
Groepspsychotherapie : praktijk en ontwikkeling
Author:
ISBN: 9060017668 Year: 1982 Publisher: Deventer : Van Loghum Slaterus,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Vrouwenpraatgroepen: feministische oefengroepen, radicale therapie
Author:
ISBN: 9060196015 Year: 1979 Publisher: Amsterdam Bakker


Book
Het gekaapte brein : verslavingsgedrag beter begrijpen
Author:
ISBN: 9789463371537 9463371532 Year: 2018 Publisher: Kalmthout Pelckmans Pro

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Mensen met alcohol- of andere drugproblemen voelen zich onvrij en machteloos. Ze kunnen zich moeilijk verzetten tegen de innamedrang en blijven doorgaan ondanks de negatieve gevolgen. Veel opvattingen over verslaving zijn vaak fatalistisch of moraliserend en bieden weinig perspectief. De laatste jaren hebben de neurowetenschappen verschillende mechanismen beschreven waarbij de hersenfuncties verstoord raken door gokken, gamen of frequent gebruik van roesmiddelen. Paul Van Deun vertaalt in Het gekaapte brein die onderzoeksbevindingen naar de praktijk van de gesprekstherapie. Hoe kunnen we verslaving beter begrijpen en hoop bieden aan zij die kampen met een verslaving? Aan wat moet de therapie werken? Welke handvaten geven de breinwetenschappen om de weg naar de verandering eenvoudiger te maken? Het gekaapte brein verwerkt recente neurobiologische inzichten over verslaving tot een toepasbare praktijk. Het boek richt zich tot al wie te maken heeft met dit veelvoorkomende maatschappelijke probleem. Dat kunnen zowel eerstelijns professionals zijn (artsen, psychologen, maatschappelijk werkers), als de verslaafde zelf of de familie die zich minstens evenveel vragen stelt.Bron: https://www.standaardboekhandel.be/productDetails.action?code=9789463371537


Book
Het helpende contact : vormen en functie
Authors: --- ---
ISBN: 9060201671 Year: 1974 Publisher: Haarlem De Toorts

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een aantal kernpunten uit het gehele proces van de hulpverlening wordt in een kader geplaatst dat een beter inzicht in het eigen functioneren in hulpsituaties kan bieden. Achtereenvolgens worden o.a. de kenmerken van de helper, de diverse denkrichtingen over het hulpverleningsproces, het proces zelf, een aantal fundamentele vaardigheden en het begrijpen, de ondersteuning en de opvang in crisissituaties beschreven


Book
Leerboek gesprekstherapie : de cliëntgerichte benadering
Author:
ISBN: 9052560439 Year: 1991 Publisher: Amersfoort Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

-5256-043-9

Keywords

Person-Centered Therapy --- Psychotherapy --- 615.851 --- #GROL:SEMI-159.97 --- Academic collection --- KVH-BOM --- #KVHB:Gesprekstherapie --- 607.32 --- geneeskunde --- geneeskunde specialismen --- gesprekstherapie --- psychiatrie --- psychiatrische patiënt --- psychotherapie --- Gesprekstechnieken --- Gesprekstherapie --- Gezinstherapie --- Groepstherapie (groepstraining) --- Kinderpsychiatrie (jeugdpsychiatrie) --- Partnerrelatietherapie (huwelijkstherapie, echtpaartherapie) --- 607.2 --- gesprekstherapie (gez) --- Psychotherapie: gesprekstherapie --- non-directieve therapie --- communicatie in de hulpverlening --- empathie --- Psychagogy --- Therapy (Psychotherapy) --- Mental illness --- Clinical sociology --- Mental health counseling --- Therapy, Client-Centered --- Therapy, Nondirective --- Therapy, Rogerian --- Client-Centered Therapy --- Nondirective Therapy --- Rogerian Therapy --- Client Centered Therapy --- Client-Centered Therapies --- Nondirective Therapies --- Person Centered Therapy --- Person-Centered Therapies --- Therapies, Client-Centered --- Therapies, Nondirective --- Therapies, Person-Centered --- Therapy, Client Centered --- Therapy, Person-Centered --- Psychotherapie. Pschychoanalyse als therapie --- Psychotherapy. Psychoanalysis as therapy --- Psychoanalyse als therapie --- 615.82 --- 361.2 --- 159.94 --- Treatment --- Person Centered Psychotherapy --- Person-Centered Psychotherapies --- Psychotherapies, Person-Centered --- Psychotherapy, Person-Centered --- Klinische psychologie --- Psychotherapie. --- intake --- gezinstherapie --- Psychiatry --- kinderpsychotherapie --- partnerrelatietherapie --- focussen --- groepstherapie --- client centered therapie --- patiënt-therapeut relatie --- Rogers, Carl R. --- Client-centered psychotherapy --- Cliëntgerichte therapie


Book
Slecht nieuws: een handreiking bij de gespreksvoering
Author:
ISBN: 9063482698 Year: 1996 Publisher: Utrecht Bunge


Book
Gesprekken in organisaties
Authors: ---
ISBN: 9001342108 Year: 1992 Publisher: Groningen Wolters-Noordhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Gesprekken in organisaties geeft aan de hand van praktijkvoorbeelden en concrete gesprekken de studenten een duidelijk zicht op hun toekomstige positie. Het boek bestaat uit drie delen Het eerste deel behandelt de basisvaardigheden als luisteren, spreken en de zogenoemde regulerende technieken om een gesprekgestructureerd en doelgericht te laten verlopen. In het tweede deel komen de verschillende soorten tweegesprekken ter sprake, zoals interviews, selectie-, sollicitatie-, functionerings-, begeleidings-, verkoop- en slecht-nieuwsgesprekken. Het laatste deel is gewijd aan groepsgesprekken, en behandelt zaken zoals besluitvorming, conflicthantering, onderhandelen en presenteren. Het casusmateriaal in het boek is ontwikkeld in samenspraak met het bedrijfsleven, en de voorbeelden zijn steeds gesitueerd in de firma Bouw BV, waarvan de organisatievorm uitvoerig wordt beschreven. Realistische oefeningen bij elk hoofdstuk maken het de studenten mogelijk zich optimaal toe te rusten voor hun latere beroepspraktijk.

Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by