Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by
Vanden levene ons heren
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9065506438 Year: 2001 Volume: 8 Publisher: Hilversum Verloren,


Book
La lettre de Julius Africanus à Aristide sur la généalogie du Christ : analyse de la tradition textuelle, édition, traduction et étude critique
Authors: ---
ISSN: 00823589 ISBN: 9783110240993 9783110241006 3110240998 3110241005 3111753115 1283399679 9786613399670 Year: 2011 Volume: 167 Publisher: Berlin ; New York : De Gruyter,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The genealogy of Jesus as recorded in the gospels of Matthew and Luke differs. From the very first centuries of Christianity, this difference gave rise to many questions and various attempts at reconciliation. The better known attempt is that of Julius Africanus in his letter to Aristides. Having reconstructed the text on renewed bases, the study by Christophe Guignard not only offers an edition integrating a new fragment and the first complete modern translation of this important work, but also sheds new light on the early controversies around the genealogy of Jesus.


Book
Jezus : het verhaal van een levende.


Book
Jesus' Crucifixion Beatings and the Book of Proverbs
Author:
ISBN: 331948270X 3319482696 Year: 2017 Publisher: Springer International Publishing

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This study takes a Christian perspective on the entire Bible, rather than simply the New Testament. David Wenkel asks: Why did Jesus have to be beaten before his death on the cross? Christian theology has largely focused on Jesus’ death but has given relatively little attention to his sufferings. Wenkel’s answer contextualizes Jesus’ crucifixion sufferings as informed by the language of Proverbs. He explains that Jesus’ sufferings demonstrate the wisdom of God’s plan to provide a substitute for foolish sinners. Jesus was beaten as a fool – even though he was no fool, in order to fulfill God’s loving plan of salvation. This analysis is then placed within the larger storyline of the whole bible – from the Garden of Eden to the story of Israel and beyond. .


Book
Vruchten van de passie : de laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso's 'Honderd artikelen'
Author:
ISBN: 9789087042226 9087042221 Year: 2011 Volume: 129 Publisher: Hilversum Verloren

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De herdenking van het lijden en sterven van Jezus vormde een cruciaal onderdeel van het geestelijk leven in de Late Middeleeuwen. Dag in dag uit mediteerden religieuzen over de passie. Dat vooral in de Nederlanden de passie een hot item was, blijkt uit de talloze overgeleverde passieoefeningen in laatmiddeleeuwse handschriften. De meest verspreide oefening was de "Honderd artikelen" van de Duitse mysticus Henricus Suso. In elk religieus milieu werd de tekst zodanig bewerkt, dat deze beantwoordde aan de eigen behoeften en de eigen theologische visie op de passie. Door de passiespiritualiteit te relateren aan de historische gebruikscontext van tertiarissen, kruisheren, kartuizers en een Vlaamse kring beïnvloed door rederijkers, elk met zijn eigen theologie en liturgische gewoonten, wordt het moeilijk toegankelijke terrein van de passieliteratuur ontsloten.

Keywords

Susonne, Henry --- Mystics --- Mysticism --- Dutch literature --- Mystiques --- Mysticisme --- Littérature néerlandaise --- Jesus Christ --- Suso, Heinrich, --- Passion --- Meditation --- History and criticism --- Christianity --- History --- Seuse, Heinrich, --- Influence --- Early works to 1800 --- Crucifixion --- History and criticism. --- Influence. --- Early works to 1800. --- Littérature néerlandaise --- Dark night of the soul --- Mystical theology --- Theology, Mystical --- Spiritual life --- Negative theology --- Church history --- Mental prayer --- Prayer, Mental --- Prayer --- Contemplation --- Suso, Henry, --- Amandus, --- De Berg, Henri, --- Susone, Errico, --- Susonne, Henry, --- Berg, Henri de, --- Suso, Henri, --- Heinrich Seuse, --- Sisus, Henricus, --- Sysus, Henrichus, --- Süse, Heinrich, --- Henry Suso, --- Seuse, Henry, --- Christ --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- Passion. --- ‏عيسىٰ‏


Book
Gerechtigheid en liefde: genade en bevrijding
Author:
ISBN: 9024415136 Year: 1977 Publisher: Bilthoven Nelissen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

geloofsleer --- christendom --- Christology --- Experience (Religion). --- Grace (Theology) --- Salvation --- Biblical teaching. --- Experience (Religion) --- Biblical teaching --- Jesus Christ --- Person and offices --- Bible --- Theology --- 225.08*6 --- -Salvation --- -234 --- #GBIB:SMM --- #GROL:SEMI-23-05 --- #GROL:SEMI-234.1 --- #GGSB: Dogmatiek --- #GGSB: Soteriologie --- #gsdb4 --- theologie --- exegese --- Nieuw Testament --- genadeleer --- 225 --- 242.5 --- christus (ler) --- genade (ler) --- godsdienst --- godsdienst, rooms-katholiek --- 234.4 --- Religion --- Religious experience --- Psychology, Religious --- Theologie van het Nieuwe Testament: heilsgeschiedenis --- Soteriologie. Heilsleer. Genade. Geloof --- -Christ --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- -Person and offices --- 225.08*6 Theologie van het Nieuwe Testament: heilsgeschiedenis --- 234 --- Christ --- Person and offices. --- Bible. --- Ba-yon Tipan --- Bagong Tipan --- Jaji ma Hungi --- Kainē Diathēkē --- New Testament --- Nouveau Testament --- Novo Testamento --- Novum Testamentum --- Novyĭ Zavet --- Novyĭ Zavi︠e︡t Gospoda nashego Īisusa Khrista --- Novyĭ Zavit --- Nuevo Testamento --- Nuovo Testamento --- Nye Testamente --- Perjanjian Baru --- Dhamma sacʻ kyamʻʺ --- Injīl --- Theology. --- ‏عيسىٰ‏

Collected works of Erasmus : volume 73, Controversies
Author:
ISBN: 0802028691 0802043100 9781442648944 9786612028410 1282028413 1442673419 9786612011764 1282011766 1442673435 1442648945 Year: 2015 Volume: 71 Publisher: University of Toronto Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Neo-Latin literature --- Christian literature, Latin (Medieval and modern) --- Latin Christian literature, Medieval and modern --- Latin literature, Medieval and modern --- Erasmus, Desiderius --- 873.4 ERASMUS ROTERODAMUS, DESIDERIUS:2 --- 873.4 ERASMUS ROTERODAMUS, DESIDERIUS:2 Humanistisch Latijnse literatuur-:-Godsdienst. Theologie--ERASMUS ROTERODAMUS, DESIDERIUS --- Humanistisch Latijnse literatuur-:-Godsdienst. Theologie--ERASMUS ROTERODAMUS, DESIDERIUS --- Erasmus, Desiderius, --- Érasme --- Desiderius Erasmus --- Erasm, Dezideriĭ --- Erasme, Désiré --- Erasmo, --- Erasmo, Desidério --- Erasmus, --- Ėrazm, --- Erazm, --- Roterodamus, Erasmus --- Rotterdamskiĭ, Ėrazm --- Rotterdamský, Erasmus Desiderius --- Роттердамский, Эразм --- Эразм, --- Ерасм, Дезидерий --- Marriage --- Married life --- Matrimony --- Nuptiality --- Wedlock --- Religious aspects --- Christianity --- Controversial literature --- Jesus Christ --- Christ --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- Person and offices --- Bible. --- Theology --- Love --- Sacraments --- Betrothal --- Courtship --- Families --- Home --- Honeymoons --- Translations into English. --- Erasmus --- Church controversies


Book
The image of Edessa
Author:
ISSN: 09285520 ISBN: 1282400517 9786612400513 9047425065 9789047425069 9789004171749 9004171746 Year: 2009 Volume: 82 Publisher: Leiden ; Boston : Brill,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The icon known as the Image of Edessa (and later the Mandylion) is attributed to the times of Christ, although its existence before the sixth century is a matter for debate. This book provides critical editions with versions of related texts, and an analysis of the origins, known history, possible fate and exact nature of the Image of Edessa.

La Nativité et le temps de Noël
Author:
ISSN: 1631946X ISBN: 2853995526 2821882939 Year: 2003 Publisher: Presses universitaires de Provence

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Cet ouvrage rassemble les seize communications présentées au colloque "La Nativité et le temps de Noël" (Aix, décembre 2000) pour les périodes moderne et contemporaine. Trois axes de recherches ont été privilégiés. L'épanouissement spirituel, grâce en particulier au Carmel réformé et à l'Oratoire, de la dévotion à la Nativité et à l'Enfant Jésus après le Concile de Trente, ainsi que sa diffusion à travers les pratiques confraternelles. Les normes et spécificitésdes représentations figurées de la naissance et la petite enfance du Christ, statuettes, oeuvres picturales, crèches, mises en scène théâtrales. Les aspects identitaires que revêtent dans plusieurs régions de l'Europe, les "traditions" qui marquent la célébration de la fête de Noël, fête chrétienne et "païenne" à la fois sans équivalent dans le calendrier de l'année.

Bernard of Clairvaux : theologian of the Cross
Author:
ISBN: 0879073489 9780879073480 0879072482 9780879072483 9780879077464 0879077468 Year: 2013 Publisher: Collegeville, Minn. Liturgical Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Devotional calendars --- Fathers of the church --- Church fathers --- Patristics --- Philosophy, Patristic --- Catholic Church --- Bernard of Clairvaux --- 225*5 --- Laatste avondmaal. Proces van Jezus. Lijden. Kruisiging --- Crucifixion --- 225*5 Laatste avondmaal. Proces van Jezus. Lijden. Kruisiging --- Bernard. --- Christ --- Bernard de Clairvaux, --- Bernardo, --- Bernardus, --- Bernhard, --- Bernhardus, --- Clairvaux, Bernard of, --- Jesus Christ --- Bernard, --- Cristo --- Jezus Chrystus --- Jesus Cristo --- Jesus, --- Jezus --- Christ, Jesus --- Yeh-su --- Masīḥ --- Khristos --- Gesù --- Christo --- Yeshua --- Chrystus --- Gesú Cristo --- Ježíš --- Isa, --- Nabi Isa --- Isa Al-Masih --- Al-Masih, Isa --- Masih, Isa Al --- -Jesus, --- Jesucristo --- Yesu --- Yeh-su Chi-tu --- Iēsous --- Iēsous Christos --- Iēsous, --- Kʻristos --- Hisus Kʻristos --- Christos --- Jesuo --- Yeshuʻa ben Yosef --- Yeshua ben Yoseph --- Iisus --- Iisus Khristos --- Jeschua ben Joseph --- Ieso Kriʻste --- Yesus --- Kristus --- ישו --- ישו הנוצרי --- ישו הנצרי --- ישוע --- ישוע בן יוסף --- المسيح --- مسيح --- يسوع المسيح --- 耶稣 --- 耶稣基督 --- 예수그리스도 --- Jíizis --- Yéshoua --- Iėsu̇s --- Khrist Iėsu̇s --- عيسىٰ --- History of doctrines --- Christians --- 2 BERNARDUS CLARAEVALLENSIS --- 2 BERNARDUS CLARAEVALLENSIS Godsdienst. Theologie--BERNARDUS CLARAEVALLENSIS --- Godsdienst. Theologie--BERNARDUS CLARAEVALLENSIS --- ‏عيسىٰ‏

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by