Listing 1 - 10 of 40 << page
of 4
>>
Sort by

Book
Trainer en therapeut in de groep
Author:
ISBN: 9063802056 9789063802059 Year: 1980 Publisher: Baexem Gamma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Psychotherapie en zingeving : een spectrum van visies
Author:
ISBN: 9033490285 Year: 1988 Publisher: Amersfoort Acco


Book
Lucia de B. : reconstructie van een gerechtelijke dwaling.
Author:
ISBN: 9085710480 9789085710486 Year: 2006 Publisher: Diemen Veen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De mythe van rationalisering : over creativiteit en ambiguïteit in het sociaal werk
Authors: ---
ISBN: 9789044135657 Year: 2017 Publisher: Antwerpen Maklu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het sociaal werk wordt steeds vaker geconfronteerd met de vraagnaar rationalisering en vooral naar overrationalisering. Dit uitzich in een amalgaan aan procedures, protocollen, richtlijnen,methodes en regels die proberen om het sociaal werk voor testructureren. In dit boek lichten de auteurs toe hoe deze tendensis ontstaan, welke gevolgen hij heeft en hoe sociaal werkers ermeeomgaan in hun dagelijkse praktijk. Op basis hiervan pleitende auteurs dan ook voor een ontgrenzende benadering van sociaalwerk als een Blije Sisyfus.Het boek combineert theoretische concepten zoals discretionaireruimte, verantwoording, transparantie en ambiguïteit met praktijkvoorbeeldendie spruiten uit wetenschappelijk onderzoek.Bron: http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044135657


Book
Het eenheidstatuut arbeiders-bedienden
Authors: ---
ISBN: 9782509018250 Year: 2014 Volume: *4 Publisher: Brussel Politeia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In deze pocket gaan de auteurs uitgebreid in op de gevolgen van het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden voor de werkgevers uit de publieke sector. Het eenheidsstatuut arbeiders-bedienden beheerst al enkele jaren de sociaalpolitieke agenda. Het eenheidsstatuut trad op 1 januari 2014 in werking.De gelijkschakeling tussen arbeiders en bedienden gaat niet enkel over de opzeggingstermijnen en de carensdag. Ook andere bepalingen uit de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 worden fundamenteel aangepa(s)(k)t. Bovendien komen er ook belangrijke nieuwigheden zoals de verplichte outplacementbegeleiding na ontslag door de werkgever

Midwifery practice : core topics 1
Author:
ISBN: 0333663209 1349141127 Year: 1996 Publisher: Basingstoke Macmillan

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Didactiek voor beroepspraktijk en technische vakken.
Author:
ISBN: 9002160666 Year: 1989 Publisher: Antwerpen Standaard

Theory for midwifery practice.
Author:
ISBN: 0333588673 1349131512 Year: 1995 Publisher: Hampshire Macmillan


Book
Arbeidsongevallenverzekering
Authors: ---
ISBN: 9789403010984 Year: 2019 Publisher: Mechelen : Wolters Kluwer België,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De arbeidsongevallenverzekering voor de private sector neemt in het geheel van onze socialezekerheidswetgeving een bijzondere plaats in. De arbeidsongevallensector heeft als specifiek kenmerk niet alleen dat het stelsel wordt uitgevoerd door privaatrechtelijke organismen, maar bovendien dat de juridische grondslag voor elke verzekeringsdekking gesitueerd is in een privaatrechtelijk verzekeringscontract, waarbij de werkgever zijn werknemers verzekert bij een verzekeringsonderneming naar eigen keuze.


Book
De tuchtprocedure: een stappenplan
Author:
ISBN: 9789403013077 Year: 2019 Volume: 2019/4 Publisher: Mechelen Wolters Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De wens tot contractualisering van de personeelsleden van provinciale en lokale besturen heeft veel te maken met de gedachte dat een statutair niet te ontslaan is. Dat is natuurlijk een misvatting. ?Met een ambtenaar doe je wat je wil, zolang je de procedures respecteert én redelijk blijft.? Een contractuele tewerkstelling vereist een tweezijdige aanpak, met andere woorden het akkoord van de contractueel in (een addendum bij) de arbeidsovereenkomst. Met betrekking tot een statutair heeft men als bestuur de instemming van de statutair niet nodig om zijn situatie grondig te wijzigen. Een van de methodes om de situatie van een statutair te wijzigen is hem een tuchtsanctie opleggen. Met dit stappenplan wil Appels consult bvba, bij monde van Walter Appels, de provinciebesturen, de gemeentebesturen en de OCMW?s handvaten aanreiken die hen toelaten om een disfunctionerend personeelslid tuchtrechtelijk te sanctioneren. Immers de vaste benoeming verhindert niet dat disfunctionerende personeelsleden op het matje geroepen worden en zo nodig ontslagen. Als geen ander weet Walter Appels dat één rotte appel de hele mand aantast. Dus reageer je best onmiddellijk als je een rotte appel in je bestuur opmerkt. Bron: blurb

Listing 1 - 10 of 40 << page
of 4
>>
Sort by