Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Moderne hypnotherapie : een leerboek voor psychotherapeuten.
Authors: ---
ISBN: 9026506007 Year: 1986 Publisher: Lisse : Swets en Zeitlinger,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De psycholoog als pijnbehandelaar.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 906283311X Year: 2002 Publisher: Bussum Coutinho,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In dit boek geven de auteurs inzicht in de mogelijkheden die de psycholoog heeft om patiënten met chronische pijn te behandelen. Daarnaast schetsen zij een model waarbinnen de verschillende disciplines met elkaar kunnen samenwerken, zowel in het ziekenhuis als in de huisartsenpraktijk.


Book
Uit de knoop
Authors: --- ---
ISBN: 9031336971 9031393509 Year: 2001 Publisher: Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoud: 1. Inleiding; 2. Cognitief-gedragstherapeutische methoden; 3. Het fundament van de relatie: bouwstenen en toepassingen; 4. Start: een goed begin is het halve werk; 5. Formulering van de gebeurtenissen en onderzoek van de gevoelens; 6. Onderzoek van gedrag en de gevolgen van gedrag; 7. Onderzoek van gedachten; 8. Cognitieve interventies; 9. Gevoelsinterventies; 10. Gedragsinterventies; 11. Systeemgerichte aanpak; 12. Protocollair werken; 13. Weergave van schoolmotivatieproblemen.


Book
Kinderen en de dood.
Authors: --- ---
ISBN: 9023231708 Year: 2001 Publisher: Assen Van Gorcum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Als een kind geconfronteerd wordt met de dood, reageert het anders dan een volwassene. Dit boek wil duidelijk maken hoe kinderen rouwen en welke risico's zij daarbij kunnen lopen. Wanneer een gezinslid overlijdt, bestaat de kans dat de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. Aan de hand van behandelingsvoorbeelden beschrijven de auteurs een aantal stoornissen die op kunnen treden wanneer een ouder of sibling overlijdt. Tevens laten wij zien hoe een gestagneerd rouwproces op gang kan worden geholpen en wat de betekenis van ouderbegeleiding kan zijn. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de problematiek van het vervangkind.


Book
Fundamenten van de psychologie.
Authors: ---
ISBN: 9789038212630 9789038216058 Year: 2010 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit is een inleidend handboek psychologie dat zich specifiek richt op de professionele bachelor. De tekst is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten, ook uit Vlaanderen en Nederland. Naast een vlotte leesbaarheid is de didactische aanpak een enorme troef van dit boek. Op het einde van elk hoofdstuk volgt een samenvatting van de leerstof en worden de belangrijkste begrippen nog eens herhaald. (Bron: covertekst.)


Book
Vastgelopen jeugd ... laatste kans : residentiële psychotherapie voor adolescenten.
Authors: --- ---
ISBN: 9060018648 Year: 1983 Publisher: Deventer Van Loghum Slaterus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

kinderpsychiatrie --- adolescenten --- Psychiatry --- Age group sociology --- residentiële hulp --- therapeutische gemeenschappen --- kinderpsychotherapie --- adolescentie --- Adolescent Psychiatry. --- Adolescent. --- Residential Treatment. --- Psychotherapy. --- #gsdbP --- #GBIB:IDGP --- 607.2 --- psychotherapie (gez) --- 615.8 ) Psychotherapie --- jeugdpsychotherapie --- 607.25 --- anorexia nervosa --- gezinstherapie --- intake --- psychose --- psychotherapie (psychische therapie) --- 364.4 --- 615.851 --- Adolescenten : psychotherapie --- Clinical Psychotherapists --- Logotherapy --- Psychotherapists --- Clinical Psychotherapist --- Logotherapies --- Psychotherapies --- Psychotherapist --- Psychotherapist, Clinical --- Psychotherapists, Clinical --- Neurolinguistic Programming --- Sensory Art Therapies --- Residential Treatments --- Treatment, Residential --- Treatments, Residential --- Adolescents --- Adolescents, Female --- Adolescents, Male --- Teenagers --- Teens --- Adolescence --- Youth --- Adolescent, Female --- Adolescent, Male --- Female Adolescent --- Female Adolescents --- Male Adolescent --- Male Adolescents --- Teen --- Teenager --- Youths --- Minors --- Psychiatry, Adolescent --- 616 --- 615.8 --- 159.987 --- Klinische psychologie --- Adolescent psychiatry. --- RESIDENTIAL TREATMENT, in adolescence --- PSYCHOTHERAPY --- psychotherapie --- in adolescence --- RESIDENTIAL TREATMENT, in adolescence. --- psychotherapie. --- in adolescence. --- Psychotherapy --- Residential treatment, in adolescence. --- Psychotherapie. --- In adolescence. --- Adolescent Psychiatry --- Adolescent --- Residential Treatment --- Schema Therapy --- Schema Therapies --- Therapies, Schema --- Therapy, Schema


Book
Kinder- en jeugdpsychiatrie. 3 : Behandeling en begeleiding.
Authors: ---
ISBN: 9023230396 Year: 1996 Publisher: Assen Van Gorcum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Jeugdpsychiatrie. --- Kinderpsychiatrie. --- Medische psychologie --- 606.4 --- jeugdpsychiatrie --- kinderpsychiatrie --- psychiatrie --- kinderpsychiatrie, jeugd- en adolescentiepsychiatrie --- Geestelijke gezondheidszorg --- Kinderen --- Kinder- en jeugdpsychiatrie --- Psychopathologie --- #KVHB:Kinderpsychiatrie --- #KVHB:Jeugdpsychiatrie --- kinderpsychiatrie (gez) --- ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hyperkinetisch syndroom, MBD) --- agressiviteit (agressie) --- angststoornissen --- anorexia nervosa --- autisme --- bedwateren --- borderlinesyndroom --- boulimie (boulimia nervosa) --- depressie --- dwangstoornis (obsessief-complusieve stoornis) --- failure to thrive --- fecale incontinentie (encopresis) --- gedragsstoornissen --- gedragstherapie --- groeistoornissen (dwerggroei) --- groepstherapie --- hechting (Bowlby (theorie van), gehechtheid, holding-theorie) --- hersentrauma --- incest --- kindermishandeling (kinderverwaarlozing) --- manisch-depressieve psychose --- mentaal gehandicapten --- ontwikkelingsstoornissen --- psychofarmaca --- psychose --- psychotherapie (psychische therapie) --- schizofrenie --- seksuele mishandeling --- seksuele ontwikkelingsstoornissen --- slaapstoornissen --- stemmingsstoornissen --- systeemtherapie --- ticstoornissen --- verwaarloosd kind --- verwaarlozing --- zelfdoding (suïcide, zelfmoord) --- (zie ook: ontwikkelingsstoornissen) --- (zie ook: orthopedagogiek) --- (zie ook: zwakzinnigheid) --- (zie ook: groeistoornissen) --- (zie ook: Gilles de la Tourettesyndroom)


Book
Handboek psychopathologie. 1 : Basisbegrippen.
Author:
ISBN: 9031331910 9031331902 9031344796 9031344788 9789031353095 9031320900 9031320803 9031319120 9031319139 Year: 2003 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

2000

Keywords

Psychopathology. --- #PBIB:2000.4 --- #PBIB:gift 2000 --- Academic collection --- #KVHB:Psychopathologie --- psychiatrie --- psychopathologie --- 606.3 --- aandachtsstoornissen --- aanpassingsstoornissen --- agressiviteit --- alcoholisme --- angststoornissen --- autisme --- autismespectrumstoornissen --- client centered therapie* --- cognitieve therapie --- delirium --- dementie --- dissociatieve stoornissen --- eetstoornissen --- gedragsstoornissen --- gedragstherapie --- gezinstherapie --- gezondheidszorg --- interpersoonlijke psychotherapie --- kinderpsychiatrie --- persoonlijkheidsstoornissen --- psychoanalyse --- psychodiagnostiek --- psychose --- psychosomatische stoornissen --- psychotherapie --- schizofrenie --- seksuele stoornissen --- slaapstoornissen --- somatoforme stoornissen --- stemmingsstoornissen --- stoornissen in de impulscontrole --- verslaving --- 616.089 --- Psychopathologie --- klinische diagnostiek --- psychopathologie (gez) --- psychische syndromen --- Psychopathologie - Psychiatrische ziektekunde --- 616.2 --- Ontwikkelingspsychologie --- speciale problemen. --- Klinische psychologie --- handboeken en inleidingen. --- psychiatrische diagnostiek --- Psychiatry --- psychopathologie, psychiatrische ziektekunde, neurosen, psychosen, oorlogssyndromen en verslavingsziekten --- psychopathologie (geestesziekte) --- psychotherapie (psychische therapie) --- psychoanalyse (dieptepsychologie) --- hypnose --- sociale psychiatrie --- crisisinterventie --- forensische psychiatrie --- transculturele geneeskunde --- depressie --- manisch-depressieve psychose --- posttraumatische stressstoornis --- ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, hyperkinetisch syndroom, MBD) --- agressiviteit (agressie) --- (zie ook: geestelijke gezondheidszorg) --- (zie ook: psychologie) --- Psychiatrie --- Psychopathology --- liaison psychiatrie --- psychiatrisch centrum --- Diagnose --- Therapie

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by