Listing 1 - 10 of 47 << page
of 5
>>
Sort by

Digital
Medische ethiek
Authors: --- ---
ISBN: 9789031376162 9789031352081 Year: 2009 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Interculturele ethiek in de gezondheidszorg: morele uitwisseling via de spreekkamer
Author:
ISBN: 907292021X Year: 2003 Publisher: Utrecht Universiteit Utrecht. Centrum voor Bio-ethiek en gezondheisrecht

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethiek in de klinische praktijk
Author:
ISBN: 9789043016148 Year: 2009 Publisher: Amsterdam Pearson Education

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

"Ethiek in de klinische praktijk" is een inleiding in de ethische zorgverlening. Het leert studenten stapsgewijs ethische vraagstukken te onderzoeken die zich in de klinische praktijk voordoen. Deel 1 begint met het bijbrengen van alle basiskennis van gezondheidsethiek. In deel 2 wordt deze kennis uitgebreider behandeld aan de hand van voorbeelden uit verschillende typen klinische praktijk. Centraal in het boek staan de volgende vragen: Hoe maak je ethische beslissingen en keuzes als individueel professional terwijl je tegelijkertijd onderdeel bent van een (interdisciplinair) team? Ben je je ervan bewust dat de keuzes die je maakt jouw eigen normen en waarden weergeven? Komen jouw normen en waarden overeen met de ethische code van jouw beroepsgroep?


Book
Quality of life: het onderzoek naar welzijnseffecten van medische behandelingen
Author:
ISBN: 9063482167 Year: 1991 Publisher: Utrecht Bunge

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Op het scherp van de snede: goed en kwaad in de geneeskunde
Author:
ISBN: 9050183883 Year: 1998 Publisher: Leuven Van Halewyck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In en rond de huidige geneeskunde is sprake van een aantal gevaarlijke ongerijmdheden. Dat leidt tot nadeel en zelfs schade voor individu en samenleving. Een dergelijke analyse is bij uitstek van morele aard. In de moraal zijn wij op zoek naar wat goed is voor de mens en naar morele waarden. Heleen Dupuis gaat ervan uit dat de negatieve kanten van het medisch handelen voortkomen uit wat artsen en patiënten eisen van de geneeskunde. Fundamentele denkfouten en onhoudbare dogma's, ook in de medische ethiek, spelen daarbij een belangrijke rol. Het is van groot belang de denktrant en dogma's bij de artsen te ontmaskeren. De geneeskunde zou ons veel meer goeds kunnen bieden dan nu het geval is. Op het scherp van de snede is het resultaat van jarenlange studie en ervaring van een van onze meest vooraanstaande medische ethici. Met grote kennis en inzet daagt Heleen Dupuis de samenleving uit tot het maken van nieuwe keuzes.


Book
Levenstestament en andere voorafgaande wilsverklaringen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9044114166 Year: 2003 Publisher: Antwerpen Apeldoorn Maklu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Leerboek medische ethiek
Authors: --- ---
ISBN: 9789031399192 Year: 2013 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Voorlopige diagnose: inleiding tot een medische ethiek
Author:
ISBN: 9026300700 Year: 1972 Publisher: Bilthoven Ambo


Periodical
Nursing philosophy
Author:
ISSN: 14667681 Publisher: Oxford


Book
Goed, beter, best? : over de maakbaarheid van de mens.
Authors: --- ---
ISBN: 9789038217123 Publisher: S.l. : Academia Press.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In deze tijd is het aantal bio-ethische kwesties niet meer bij te houden: van genetisch testen en orgaandonatie, over plastische chirurgie of het menselijk brein, naar medicalisering en stamcellen. Wie door het bos de bomen niet meer ziet, is met dit boek aan het juiste adres. Goed, beter, best? Over de maakbaarheid van de mens brengt een schat aan informatie samen. Op een overzichtelijke wijze biedt het boek inzicht in meerdere van deze medische en biotechnologische ontwikkelingen. Bovendien werpen de teksten een kritische blik op de ethische en maatschappelijke vragen die eruit voortvloeien. Goed, beter, best? is het resultaat van vijf jaren inhoudelijk werk dat De Maakbare Mens vzw heeft geleverd. Met tal van campagnes, brochures en activiteiten informeerde De Maakbare Mens vzw telkens het brede publiek. In dit boek zijn alle studie- en reflectieteksten samengebracht. Elk thema wordt toegelicht met een informatieve tekst en een interview met een deskundige terzake: Catherine Verfaillie, Bernard de Hemptinne, Phillip Blondeel, Jacques Rogge, Fred Louckx, Dirk De Ridder en Jenneke van den Ende. Die getuigenissen maken samen met de teksten de wereld van de biomedische ontwikkelingen heel tastbaar en menselijk. Dit boek is een must voor al wie in medische en bio-ethische thema's is geïnteresseerd. Inhoudsopgave : > Genetisch testen > Orgaandonatie en -transplantatie > Medicalisering van de samenleving > Sport en ethiek > Stamcellen > Maakbare schoonheid > Maakbaar brein > Van levenseinde tot bevruchting, Belgisch beleid inzake bio-ethiek

Listing 1 - 10 of 47 << page
of 5
>>
Sort by