Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Ethiek in de kliniek : 25 jaar adviezen van de Commissie voor medische ethiek, Faculteit geneeskunde, K.U.Leuven
Authors: ---
ISBN: 9058670325 Year: 2000 Publisher: Leuven : Universitaire pers,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

orgaantransplantatie --- IVF (in vitrofertilisatie) --- Jehova's Getuigen --- ethische commissie --- transseksualiteit --- kunstmatige inseminatie --- Professional ethics. Deontology --- medische ethiek --- Medical law --- AIDS (acquired immune deficiency syndrome) --- Ethique médicale --- Medische ethiek --- #GGSB: Bio-ethiek --- Ethics Committees. --- Ethics, Medical. --- 174.2 --- C1 --- ethiek --- geneeskunde [medisch] --- ziekenhuis --- 241.63*2 --- 614.253 --- Medical ethics --- Academic collection --- 614.29 --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- commissie voor medische ethiek (ethisch comité, CME) --- abortus provocatus --- arts-patiënt relatie --- beroepsgeheim --- embryologie --- euthanasie --- in-vitrofertilisatie --- palliatieve zorgen --- patiëntenbegeleiding --- patiëntenrecht --- privacy --- therapeutische hardnekkigheid --- transplantaties --- ziekenhuisbeleid --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Regional Ethics Committees --- Institutional Ethics Committees --- Committee, Ethics --- Committee, Institutional Ethics --- Committee, Regional Ethics --- Committees, Ethics --- Committees, Institutional Ethics --- Committees, Regional Ethics --- Ethics Committee --- Ethics Committee, Institutional --- Ethics Committee, Regional --- Ethics Committees, Institutional --- Ethics Committees, Regional --- Institutional Ethics Committee --- Regional Ethics Committee --- Advisory Committees --- Ethical Review --- Animal Care Committees --- Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Kerken en religie --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Relations of doctors with colleagues, with patients. Medical ethics --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- comité d'éthique médicale (comité d'éthique, CEM) --- ethics --- Moral and ethical aspects --- Medical ethics. --- Medische ethiek. --- 614.253 Relations of doctors with colleagues, with patients. Medical ethics --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- 174.2 Beroepsmoraal van de artsen. Medische beroepsethiek --- Ethics Committees

Erfelijkheid : genetische tests en maatschappij.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 1953 werd door Watson en Crick de structuur van het DNA blootgelegd: dit gaf inzicht in de wijze waarop de erfelijke eigenschappen van een organisme worden 'gecodeerd' en bij elke celdeling doorgegeven. Omstreeks 1975 werd het mogelijk om DNA te 'manipuleren'. De stukjes DNA die een welbepaalde eigenschap tot stand brengen, en die men genen noemt, kan men nu isoleren, identificeren en reproduceren (klonen). In verband met de mens leidt dit samen met andere technieken tot de mogelijkheid om de oorsprong van een groot aantal erfelijke ziekten op te sporen. Door onderzoek van enkele cellen kan men de aanwezigheid van een erfelijke aanleg vaststellen zowel bij de volwassene, het kind, de foetus als bij het embryo. Deze kennis kan heel waardevol zijn, maar ze kan ook ongewenste tot zelfs dramatische gevolgen hebben. Dit boek geeft een inzicht in de mogelijkheden van dit genetisch onderzoek. Tegelijk worden ook de voornaamste ethische vragen gesteld die erdoor worden opgeroepen. (Bron: covertekst)


Book
Palliatieve zorg, stervensbegeleiding, rouwbegeleiding: handboek voor deskundige hulpverlening in de thuiszorg en in het ziekenhuis
Authors: ---
ISBN: 903344626X Year: 2000 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

palliatieve zorg --- stervensbegeleiding --- bio-ethiek --- rouw --- Palliative Care. --- Terminal Care. --- Bereavement. --- Grief. --- Home Care Services. --- 364.44 --- 253:362.1 --- Academic collection --- 253:362.1 Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Pastoraal voor zieken, ouderen en stervenden --- Care Services, Home --- Home Care --- Services, Home Care --- Domiciliary Care --- Care, Domiciliary --- Care, Home --- Home Care Service --- Service, Home Care --- Mourning --- Griefs --- Mournings --- Bereavement --- Bereavements --- Death --- End of Life Care --- Care End, Life --- Care Ends, Life --- Care, Terminal --- Life Care End --- Life Care Ends --- Advance Care Planning --- Palliative Surgery --- Palliative Therapy --- Surgery, Palliative --- Therapy, Palliative --- Palliative Treatment --- Care, Palliative --- Palliative Treatments --- Treatment, Palliative --- Treatments, Palliative --- Pain --- Terminal Care --- Hospice and Palliative Care Nursing --- Palliative Medicine --- 364.44 Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- Immateriele hulp aan persoon en gezin. Sociaal medische hulp. Sociaal culturele hulp --sociale zorg --- 612.67 --- 179.7 --- Palliative Supportive Care --- Supportive Care, Palliative --- familiebegeleiding --- slechtnieuwsgesprekken --- Sociology of health --- vrijwilligerswerk --- pijn --- Philosophical anthropology --- patiënt-verpleegkundige relatie --- thuisverpleegkunde --- palliatieve zorgen --- thuiszorg --- medische ethiek --- mondhygiëne --- Physiology: reproduction & development. Ages of life --- Sociology of social care --- rouwverwerking --- dood --- Palliatieve zorg --- Sterven --- Rouw

Listing 1 - 3 of 3
Sort by