Narrow your search
Listing 1 - 1 of 1
Sort by
Naar een herstelondersteunende verslavingszorg : zorg en ondersteuning in praktijk en beleid
Authors: ---
ISBN: 9781412907828 1412907829 9781412907837 1412907837 9781412907835 9789463441094 Year: 2017 Publisher: Leuven Uitgeverij Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Herstel staat de afgelopen jaren steeds meer centraal als doelstelling van verslavingszorg en ?preventie. In het buitenland groeide de ?herstelbeweging? de afgelopen jaren uit tot een belangrijke hoeksteen van het drugsbeleid. In Vlaanderen plaatste Vlaams minister Van Deurzen (2015) herstel voorop als voornaamste beleidsdoelstelling van zijn uitgebreide bevoegdheid op het vlak van verslavingszorg en -preventie. De auteurs stellen vast dat de theorievorming over en het wetenschappelijk onderzoek naar herstel nog in volle ontwikkeling zijn. De werkvloer staat voor de uitdaging om ? meer ? herstelgericht te werken. Valkuilen hierbij zijn het gelijkstellen van herstel aan abstinentie of het doorschuiven van de zorgverantwoordelijkheid naar de cliënt en zijn niet altijd even draagkrachtig netwerk.Met het boek Naar een herstelgerichte verslavingszorg willen de auteurs het begrip ?herstel? conceptueel verdiepen en duiden. Tegelijk reiken zij handvatten aan hoe herstelgerichte zorg en ondersteuning in beleid en praktijk vorm kunnen krijgen. Ze doen dit voor verschillende zorg- en ondersteuningsvormen: van het algemene welzijnswerk tot de geestelijke gezondheidszorg en de gespecialiseerde drughulpverlening. Ze geven aan hoe drugbeleid en -preventie een meer herstelgerichte invulling kunnen krijgen. Naast interventies komen ook een aantal kwetsbare groepen met specifieke ondersteuningsnoden aan bodwww.acco.be

Listing 1 - 1 of 1
Sort by