Narrow your search

Library

KU Leuven (7)

UGent (7)

UNamur (7)

Vlaams Parlement (6)

UAntwerpen (5)

KBR (4)

ULiège (4)

VUB (4)

Belgian Parliament (3)

National Bank of Belgium (3)

More...

Resource type

book (7)


Language

English (3)

Dutch (2)

French (2)


Year
From To Submit

2001 (7)

Listing 1 - 7 of 7
Sort by
Traité de couverture traditionnelle : histoire, matériaux, techniques
Authors: ---
ISBN: 2851010360 Year: 2001 Publisher: Dourdan : Vial,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Internet en recht
Authors: --- --- ---
ISBN: 9062157319 Year: 2001 Volume: 6 Publisher: Antwerpen Maklu

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Telecommunicatie - Internet - Europees en internationaal recht telecommunicatie - Elektronische handtekening - EUROPEES RECHT - Richtlijnen - Privacy & Algemene inleiding: - huidige en toekomstige mogelijkheden van het internet - beschouwingen van een praktijkjurist bij de snel evoluerende telecomwereld en het recht & Contracteren op internet: privaatrechtelijk kader: - internet en het verbintenissenrecht - internet en het internationaal privaatrecht (i.p.r.) - internet en aansprakelijkheid & Intellectueelrechtelijke aspecten - internet en merkenrecht - internet en auteursrecht & Regelgeving ter bescherming van derden - internet en privacy - internet en mededingingsrecht - internet en uitingsvrijheid - internet en strafrecht & Financieel-verzekerings- en fiscaalrechtelijke aspecten - internet en financieel recht - internet en verzekeringsrecht - internet en fiscaal recht & Internet en de overheid & Internet en internationaal recht - Internet en initiatieven op internationaal vlak - Internet en de initiatieven van de Europese Unie & Bijlagen: - richtlijn inzake elektronische handel - richtlijn 2000/31/EG (e.g) van 08.06.2000 - richtlijn 99/93/EG (e.g) van 13.12.99 - gemeenschappelijk standpunt (EG) nr. 48/2000 van 28.09.2000 - memorie van toelichting bij het wetsontwerp betreffende de werking van de certificatiedienst- verleners met het oog op het gebruik van elektronische handtekeningen - wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (tekst aangenomen door de Commissie voor Justitie) - w.28.11.2000 inzake informaticacriminaliteit - voorontwerp van wet betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen - omzendbrief D1/652 aan de kredietinstellingen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 09.03.1999 - circulaire D1 2000/2 aan de kredietinstellingen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 05.05.2000

The internet galaxy : reflections on the internet, business and society
Author:
ISBN: 0199241538 9780199241538 Year: 2001 Publisher: New York (N.Y.) : Oxford university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The popular and commercial diffusion of the Internet has been extraordinary -- instigating and enabling changes in virtually every area of human activity and society. We have new systems of communication, new businesses, new media and sources of information, new forms of political and cultural expression, new forms of teaching and learning, and new communities. How has the Internet affected social and cultural organization, political participation and communication, and urban living? How is it shaping old and new business organizations? What are the realities of the digital divide? Manuel Castells helps us to understand what is happening and how the Internet has become the medium of the new network society.

A decade of research @ the crossroads of law and ICT
Authors: --- --- ---
ISBN: 280440725X Year: 2001 Publisher: Brussel Larcier


Book
De pijlers onder de kenniseconomie : opties voor institutionele vernieuwing
Author:
ISBN: 9058330907 Year: 2001 Publisher: Den Haag Centraal Planbureau


Book
Le droit de l'internet et de la société de l'information : droits européen, belge et français
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 2804407195 Year: 2001 Volume: 8 Publisher: Bruxelles : Larcier,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Internet internet Belgie Frankrijk Europa (e.g) & het houden van onwettige ongeoorloofde informatie en de criminaliteit in de informatiemaatschappij kinderpornografie diefstal informaticagegevens virtuele casino 's informaticacriminaliteit & de verspreiding van informatie - website - literair en artistiek eigendomsrecht auteursrecht en naburige rechten - industrieel eigendomsrecht - persoonlijkheidsrechten - technische beschermingsmaatregelen - reservatie en registratie domeinnaam - hyperlink(s) en metatag(s) - e-mail - juridische waarde - overdracht virus en aansprakelijkheid - cryptografie - spamming of het ongevraagd toezenden van mail - het geheim van elektronische communicatie en het toezicht op het gebruik van internet door de onderneming - aansprakelijkheid werkgever voor het gebruik van het internet door werknemer(s) - beroepsgeheim - vragen betreffende aansprakelijkheid - aansprakelijkheid verbonden aan de informatieverspreiding - aansprakelijkheid van de technische tussenpersonen (tussenpersoon) & e-commerce elektronische handel - voorstelling van product of dienst: publiciteit aanbod - contractsluiting: toestemming tijdstip gevolgen - betaling: betalingsvormen beveiliging - bewijs contract: elektronische handtekening archivering - fiscaliteit & bescherming van persoonsgegevens - privacy verwerking van persoonsgegevens ... & impact van internationale aspecten op de informatiemaatschappij - ipr i.p.r - internationaal strafrecht & reglementering van de informatiemaatschappij - reglementering zelfreglementering gebruiken en gewoonten alternatieve geschillenregeling (ADR) ... & bijlagen: rechtspraak wetgeving bibliografie referenties

Keywords

recht --- Industrial and intellectual property --- Comparative law --- informatiemaatschappij --- internet --- European Union --- France --- Belgium --- Droit comparé --- Droit de l'informatique --- Informaticarecht --- Informatiemaatschappij --- Internet --- Rechtsvergelijking --- Société de l'information --- Vergelijkend recht --- Electronic commerce --- Information society --- Commerce électronique --- Société informatisée --- Law and legislation --- Droit --- Societe informatisee --- Reseaux d'information --- Réseaux d'information --- 351.751 --- 34:681.3 --- 151 Intellectuele rechten --- 691 Internet --- Auteursrechten --- Droits d'auteur Auteursrechten --- Commerce Handel --- Jurisprudence Jurisprudentie --- Internet Internet --- Droit et médias Recht en media --- Société de l'information Kennismaatschappij --- France Frankrijk --- Courrier électronique Electronic mail --- Droit et informatique Recht en informatica --- Web Web --- Respect de la vie privée (informatique) Bescherming van het privé-leven (informatica) --- Europe Europa --- Belgique België --- droit --- commerce electronique --- droit communautaire --- belgique --- france --- AA / International- internationaal --- EEC / European Union - EU -Europese Unie - Union Européenne - UE --- BE / Belgium - België - Belgique --- FR / France - Frankrijk --- 347.78 --- 347.750 --- 347.83 --- 381.56 --- 384.7 --- P01 - Droit de l'informatique - Informaticarecht --- 343.09944 --- Qb7.2.g --- 13.01.B --- 13.01.F --- Sociology --- Information superhighway --- Cyberspace --- Mediarecht. Vrijwaren van de vrijheid van denken, van de persvrijheid. Censuur. Filmcensuur. Reclamerecht--(Fundamentele vrijheden in de grondwet zie {342.732}) --- Law and legislation. --- elektronische handel --- gemeenschapsrecht --- belgie --- frankrijk --- Auteursrecht. --- Commerciële contracten: algemeenheden. --- Computer recht. --- Rechtstreekse verkoop aan de verbruiker. --- Tele-informatie. Datatransmissie. --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Algemeen ; België --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Algemeen ; Frankrijk --- CyberspaceMediarecht. Vrijwaren van de vrijheid van denken, van de persvrijheid. Censuur. Filmcensuur. Reclamerecht--(Fundamentele vrijheden in de grondwet zie {342.732}) --- 34:681.3 Informaticarecht --- 351.751 Mediarecht. Vrijwaren van de vrijheid van denken, van de persvrijheid. Censuur. Filmcensuur. Reclamerecht--(Fundamentele vrijheden in de grondwet zie {342.732}) --- Commerce électronique --- Société informatisée --- Auteursrecht --- Commerciële contracten: algemeenheden --- Computer recht --- Rechtstreekse verkoop aan de verbruiker --- Tele-informatie. Datatransmissie --- Information networks --- European Union countries

Listing 1 - 7 of 7
Sort by