Narrow your search
Listing 1 - 1 of 1
Sort by

Book
Geneeskunde : recht en medisch handelen
Author:
ISBN: 9046501086 Year: 2005 Publisher: Brussel : Story-Scientia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Professional Practice --- Practice Management, Medical. --- Legislation, Medical. --- 351.82*8 <493> --- 351.84*7 <493> --- 13.12 --- 351.84*7 <493> Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- 351.82*8 <493> Beroepenrecht. Vestigingswetgeving--België --- Beroepenrecht. Vestigingswetgeving--België --- Medical Legislation --- Medicine --- Management, Medical Practice --- Medical Practice Management --- Practice Management Services, Medical --- Medical Practice Management Services --- Managements, Medical Practice --- Medical Practice Managements --- Practice Managements, Medical --- legislation & jurisprudence. --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid Geneesheren Veeartsen Apothekers Tandartsen Paramedici --- legislation & jurisprudence --- Belgium. --- aansprakelijkheid (recht) --- Droit médical --- Medisch recht --- Physician and patient --- Relations médecin-patient --- Expérimentation humaine en médecine --- Practice Management, Medical --- $?$91/11 --- 614.253.83 --- 342.7-056.24 <493> --- 343.61 <493> --- 343.62 <493> --- 343.81-056.36 <493> --- 614.2 <493> --- 614.25 <493> --- 614.27 <493> --- 615.212 <493> --- medisch handelen --- geneesheren --- artsen (geneesheren) --- medische praktijk --- organisatie (organisatorische aspecten) --- 340.13 --- N17 - Ouvrages généraux - Algemene werken --- Orde der geneesheren --- minderjarigen --- orgaantransplantaties --- paramedische beroepen --- tandheelkunde --- patiënt --- E100294.jpg --- Patiëntenrecht ; België --- medecins --- médecins --- pratique médicale --- organisation (aspects organisationnels) --- Ethiek van de verschillende beroepen. Plichtenleer. Deontologie. --- Positief recht. --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Geneesheren ; Veeartsen ; Apothekers ; Tandartsen ; Paramedici --- Medische technologie --- PROFESSIONAL PRACTICE, legislation, Belgium --- MEDICAL, Belgium --- PROFESSIONAL PRACTICE, legislation, Belgium. --- 21st century. --- MEDICAL, Belgium. --- Professional practice, legislation, belgium. --- Practice management, medical. --- Medical, belgium. --- Relations médecin-patient --- Ethiek van de verschillende beroepen. Plichtenleer. Deontologie --- Positief recht --- Legislation, Medical --- #GBIB:CBMER --- 34 --- 61 --- 614.25 --- 614.253 --- #A9110A --- 674 Gezondheidsrecht --- gezondheidsrecht --- belgie --- deontologie --- recht --- arts-patiëntrelatie --- medisch recht (biomedisch recht) --- 173 --- 343.2 --- AA / International- internationaal --- BE / Belgium - België - Belgique --- 601.4 --- abortus --- beroepsgeheim --- euthanasie --- Geneeskunde --- Gezondheidsrecht --- belgique --- droit --- relation médecin-patient --- droit médical (droit biomédical) --- Strafwetten --- Medical law --- artsen --- Belgium --- legislation and jurisprudence --- History of medicine --- Legislation --- Medicine and ethics. --- Flanders. --- Medical laws and legislation --- Physicians --- Medical ethics --- Human experimentation in medicine --- Médecine --- Médecins --- Ethique médicale --- Expérimentation humaine en médecine --- Malpractice --- Discipline --- Law and legislation --- Droit --- Responsabilité professionnelle

Listing 1 - 1 of 1
Sort by