Listing 1 - 2 of 2
Sort by

Book
Ziekenverpleging in twee talen = soigner en deux langues
Author:
ISBN: 2804132110 Year: 1999 Publisher: Brussel De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Boek dat in het Frans en het Nederlands terminologie en communicatie weergeeft bij het verzorgen van patiënten. Vak-dialoog waarbij de twee talen naast elkaar gezet zijn. Met oefeningen en illustraties.


Book
Handboek gezondheidsrecht
Authors: ---
ISBN: 9789400005372 9789400005389 9789400005457 9400005377 9400005385 9789400005617 Year: 2014 Volume: 10-11 Publisher: Antwerpen : Intersentia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Met dit opus magnum komen de auteurs tegemoet aan de toenemende vraag naar een globaal overzicht van het gezondheidsrecht. Zorgverleners, advocaten, magistraten en, last but not least, studenten vragen om een breed, grondig en volledig 'Handboek Gezondheidsrecht'. Het unieke aan dit 'Handboek Gezondheidsrecht' is dat de positie van de zorgverlener, niet alleen klassiek t.a.v. de patiënt, maar ook t.a.v. allerlei andere zorgverleners (andere beroepsbeoefenaars en gezondheidszorginstellingen) én de overheid aan bod komt, en dit op een zéér grondige wijze.0Het gezondheidsrecht is de laatste jaren uitgegroeid tot een bloeiende rechtstak met veel uitlopers naar andere rechtsdomeinen. Daarom werd besloten om de krachten en talenten van verschillende specialisten te bundelen. Per onderwerp werd een specialist aangezocht waarbij een kruisbestuiving tussen de verschillende universiteiten, de balie en de ziekenhuiswereld werd nagestreefd.

Keywords

medische beroepen --- verpleegkundig beroep --- artsen --- Medical law --- beroepsaansprakelijkheid --- Belgium --- medisch recht (biomedisch recht) --- gezondheidszorg --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- gezondheidsrecht --- 13.12 --- 05.04.b --- 351.84*7 <493> --- 601.4 --- Gezondheidszorg --- rechtspraak --- Rechten van het individu --- Politique de la santé --- 351.84*7 <493> Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- Medisch recht. Gezondheidsrecht. Wetgeving i.v.m. ziekenhuizen--België --- droit médical (droit biomédical) --- soins de santé --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Geneesheren ; Veeartsen ; Apothekers ; Tandartsen ; Paramedici --- Aansprakelijkheidsverzekering ; Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid --- Gezondheidsbeleid --- Gezondheidszorg . België --- Santé publique --- Droits des patients --- Droit --- Personnel médical --- Responsabilité professionnelle --- Health --- KJK 1 Law of Belgium --- legislation and jurisprudence --- Legislation --- Patient Rights --- Public health laws --- Tort liability of hospitals --- Physicians --- Allied health personnel --- Drugs --- Patients --- Right to health --- Medical laws and legislation --- Santé publique --- Hôpitaux --- Médecins --- Personnel paramédical --- Médicaments --- Droit à la santé --- Médecine --- Malpractice --- Law and legislation --- Civil rights --- Responsabilité civile --- Responsabilité professionnelle --- Droits --- Droit. --- Responsabilité professionnelle. --- Jurisprudence --- Public Health --- Community Health --- Environment, Preventive Medicine & Public Health --- Environment, Preventive Medicine and Public Health --- Health, Community --- Health, Public --- Preventive Medicine --- Education, Public Health Professional --- Constitutional Law --- Court Decision --- Law --- Legal Aspects --- Legal Obligations --- Legal Status --- State Interest --- Litigation --- Medical Jurisprudence --- Aspect, Legal --- Aspects, Legal --- Constitutional Laws --- Court Decisions --- Decision, Court --- Decisions, Court --- Interest, State --- Interests, State --- Jurisprudence, Medical --- Law, Constitutional --- Laws --- Laws, Constitutional --- Legal Aspect --- Legal Obligation --- Litigations --- Obligation, Legal --- Obligations, Legal --- State Interests --- Status, Legal --- Defamation --- Lawyers --- E-books

Listing 1 - 2 of 2
Sort by