Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Van oude en nieuwe kennis: de gevolgen van ICT voor het kennisbeleid
Author:
ISBN: 9012095212 Year: 2002 Publisher: WRR

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
The green guide to specification : an environmental profiling system for building materials and components.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9781405119610 Year: 2009 Publisher: Bracknell BRE,


Book
Evolutions récentes du chômage et séries longues.
Authors: ---
Year: 1992 Publisher: Bruxelles Ministère de l'Emploi et du Travail,


Book
Le marché du travail en Belgique : salaires et durée du travail.
Authors: ---
Year: 1994 Publisher: Bruxelles Ministère de l'Emploi et du Travail,

Préserver la prospérité dans une société vieillissante.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9264160930 9264260935 Year: 1998 Publisher: Paris OCDE,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

#SBIB:002.AANKOOP --- #SBIB:316.8H40 --- #SBIB:314H260 --- #SBIB:004.GIFTSOC --- 09.11. --- Sociaal beleid: social policy, sociale zekerheid, verzorgingsstaat --- Demografische kenmerken: algemeen --- Sociale verzekering Meerdere landen --- Sociale verzekering ; Meerdere landen --- Aging --- Older people --- Vieillissement --- Personnes âgées --- Economic aspects --- Economic conditions --- Government policy --- Aspect économique --- Conditions économiques --- Politique gouvernementale --- prosperite et bien etre --- demographie --- pays de l'ocde --- AA / International- internationaal --- 332.691 --- 368.43 --- 332.832 --- 336.024 --- 368.40 --- 311.94 --- 368.42 --- welvaart en welzijn --- demografie --- oeso landen --- Evolutie van de arbeidsmarkt. --- Ouderdomsverzekering. Voorbarige dood. Weduwen en wezen. --- Pensioen. Brugpensioen. --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid. --- Sociale voorzorg en verzekeringen. Sociale zekerheid: algemeenheden. --- Verdeling van de bevolking naar leeftijd. Veroudering van de bevolking. --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen. --- 09.11 --- Aged --- Aging people --- Elderly people --- Old people --- Older adults --- Older persons --- Senior citizens --- Seniors (Older people) --- Age groups --- Persons --- Gerontocracy --- Gerontology --- Old age --- Age --- Ageing --- Senescence --- Developmental biology --- Longevity --- Age factors in disease --- Physiological effect --- Economic conditions.


Multi
Gebruik en controle van e-mail, intranet en internet in de onderneming
Authors: ---
ISBN: 9059580478 Year: 2003 Publisher: Brugge : Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

DEEL 1. IN FEITE: EEN ONDERZOEK VAN DE PRAKTIJK Hoofdstuk 1. Toegang en gebruik van on-linecommunicatie in de onderneming Hoofdstuk 2. Verantwoordelijkheid voor en controle & sancties bij het gebruik van on-linecommunicatie in de onderneming Hoofdstuk 3. On-linecommunicatie door de vertegenwoordigers van de werknemers in de onderneming Hoofdstuk 4. Een greep uit de praktijk: vier gedragscodes van ondernemingen DEEL II. HET STANDPUNT VAN DE SOCIALE PARTNERS Hoofdstuk 1. Het standpunt van de vakbonden Hoofdstuk 2. Het standpunt van het VBO DEEL III. IN RECHTE Hoofdstuk 1. Rechtsbronnen Hoofdstuk 2. Toegang, gebruik en beveiliging-werking van e-mail, internet en intranet in de onderneming Hoofdstuk 3. Controle van het gebruik van e-mail, intranet en internet in de onderneming Hoofdstuk 4. Aansprakelijkheid voor het gebruik. Sancties. Bijstand. Hoofdstuk 5. Rechten en plichten van de vertegenwoordigers van de werknemers Hoofdstuk 6. Modelgedragscodes DEEL IV. TECHNISCHE ASPECTEN BETREFFENDE CONTROLE OP INTERNET EN E-MAIL Hoofdstuk 1. On-linegebruik van het internet Hoofdstuk 2. E-mail Hoofdstuk 3. Concreet voorbeeld controle Hoofdstuk 4. 10 tips voor het gebruik van e-mail in een bedrijf

Keywords

Social law. Labour law --- Computer architecture. Operating systems --- e-mail --- internet --- aansprakelijkheid (recht) --- privacy --- arbeidsrecht --- informaticarecht --- Belgium --- 65.012 --- 34:681.3 --- 65.012.45 --- Internet --- Droit des média --- ICTO --- #A0304A --- 131 Arbeidsrecht --- 691 Internet --- Courrier électronique Electronic mail --- Internet Internet --- Intranet Intranet --- Droit Recht --- Droits d'auteur Auteursrechten --- Droits de l'homme Rechten van de mens --- Respect de la vie privée Bescherming van het privé-leven --- Respect de la vie privée (informatique) Bescherming van het privé-leven (informatica) --- Responsabilité Aansprakelijkheid --- ondernemingen --- informatica --- controle --- prive-leven --- controles --- intranet --- 390.9 --- 34 --- 349.3 --- 681.324 --- 681.327 --- E-mail --- Internet (e-mail, website) --- Intranet --- Privacy --- Recht (wetten) --- Sociaal recht (Sociale wetgeving, Arbeidsrecht) --- Privacy: informatieverwerking --- Privacy: wetgeving --- 13.01.B --- Management strategie E-business success --- 65.012.45 Internal communications, information --- Internal communications, information --- 34:681.3 Informaticarecht --- Informaticarecht --- 65.012 Methods --- Methods --- Mediarecht --- entreprises --- informatique --- contrôle --- vie privee --- gewoonterecht, grondrechten, mensenrechten en privacy --- Wettelijke en contractuele aansprakelijkheid ; Algemeen ; België --- Arbeidsrecht. --- Internet. --- Intranet.

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by