Narrow your search

Library

VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout (15)

Arteveldehogeschool (8)

UCLL (8)

Thomas More Kempen (8)

KU Leuven (7)

Hogeschool Gent (6)

Odisee (6)

Thomas More Mechelen (6)

KDG (5)

Groot Seminarie Brugge (3)

More...

Resource type

book (9)

video (6)


Language

Dutch (15)


Year
From To Submit

2009 (15)

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by

Video
Op andere gedachten
Author:
Year: 2009 Publisher: Brussel VRT : Eén,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Stel: tijdens je leven beslis je dat dokters er een eind aan moeten maken als je niet meer wilsbekwaam bent. Maar wanneer het moment daar is, krabbel je terug en wil je het schijnbaar niet meer. En dat terwijl je partner ervan overtuigd is, dat je geestelijk niet meer in staat bent om die laatste beslissing te nemen. Wie beslist ?!


Video
Als we het zouden weten.
Authors: --- ---
Year: 2009 Publisher: Hilversum Nederland 2,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De documentaire laat van zeer nabij zien hoe neonatologen en kinderartsen met grote betrokkenheid en toewijding doodzieke pasgeborenen behandelen. De moderne, medische techniek geeft artsen steeds meer diagnostische en therapeutische mogelijkheden. Maar juist hierdoor komen zij terecht in nieuwe en gevoelige ethische gebieden, zoals levensbeëindiging bij pasgeborenen. Vrijwel dagelijks worden ze geconfronteerd met dilemma's die ons allen raken: Kunnen we voor een wilsonbekwaam mens bepalen dat de kwaliteit van leven zo gering is dat het niet meer waard is om geleefd te worden? Wat is kwaliteit van leven? Mogen artsen daarover beslissen? Nederlandse kinderartsen zijn de enigen in de wereld die zich in het openbaar over deze gevoelige problematiek durven uit te spreken. En dat wordt ze niet overal in dank afgenomen. Het zogenaamde 'Gronings Protocol', waarin kinderarts Eduard Verhagen richtlijnen heeft vastgelegd die kunnen dienen bij gevallen van actieve levensbeëindiging, zorgde voor veel beroering. Een groep kinderartsen van het UMC Groningen werd in de Amerikaanse en Italiaanse media beschimpt. Hen werd verweten dat zij de behandeling van te vroeg geboren maar levensvatbare kinderen zomaar zouden stoppen. Een Amerikaanse columnist schreef: 'Dr. Mengele leeft en woont in Holland.' In 'Als we het zouden weten' zien wede dagelijkse strijd die de artsen moeten leveren - niet alleen met ziekte, maar ook met het lot, de ontoereikendheid van medische kennis. Buiten beeld horen we hun gedachten, ideeën, zorgen en twijfels over de smalle marges die ze hebben bij hun beslissingen.

Keywords

Baby --- Euthanasie --- Medische ethiek


Video
Amelie wil sterven
Authors: ---
Year: 2009 Publisher: Brussel VRT : Eén,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De hele week al haalt de 93-jarige Amelie Van Esbeen het nieuws met haar vastberaden wens om te sterven. En toch kan dat niet. "Zij wilde dit verhaal in de media, en net dat lijkt nu haar wens tegen te houden", zegt haar kleinzoon Danny Van Den Dorpel. Koppen-reporter Pascal Seynhaeve verbleef de afgelopen dagen in het rusthuis van Amelie en filmde de menselijke tragedie achter de mediastorm.


Video
In een coma
Authors: --- --- ---
Year: 2009 Publisher: Brussel VRT : Eén,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Elf jaar geleden raakt Sylvain in subcoma door een medische fout. Sindsdien is hij van de wereld afgesloten. Zijn vrouw Annitta verzorgt hem al bijna 10 jaar thuis. "Als zoiets je overkomt, wil je in het begin alles doen om hem in leven te houden. Na een tijdje begin je je meer vragen te stellen, maar ik kan toch moeilijk voor hem beslissen? Ik weet niet wat hij écht wil."Robert en Marie-Thérèse hun zoon, Mario, kreeg 6 jaar geleden een zwaar motorongeval. Na jaren in een subcoma gelegen te hebben, boekt Mario de laatste tijd een beetje vooruitgang. Zijn ouders zijn elke minuut van de dag met hem bezig en blijven vechten: "Elke coma is anders en iedereen moet voor zichzelf beslissen. Geen enkele paus of minister moet zich daarmee bemoeien."

Keywords

Coma --- Euthanasie --- Medische ethiek


Video
Euthanasie voor orgaandonatie
Author:
Year: 2009 Publisher: Brussel VRT. Canvas,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Diane is een vrouw van 42 en vraagt om euthanasie. Ze wil haar organen doneren. Maar hiermee zadelt ze de dokters op met een gewetensprobleem : beslissen over leven of dood als er hierdoor organen beschikbaar worden....


Video
De laatse reis
Author:
Year: 2009 Publisher: Brussel VRT : Eén,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In het voorjaar van 2008 beslist een Zwitserse vrouw van 97 om een einde te maken aan haar leven. De vrouw is niet ziek of depressief, maar ze vindt simpelweg dat het genoeg is geweest. De dagen voor haar dood neemt ze afscheid van vrienden en het personeel van het rust- en verzorgingstehuis waar ze verblijft. Ze vertelt hen niet waarom en velen denken dat ze gewoon op vakantie vertrekt. Het zal haar laatste reis worden. In 'Koppen XL' de moeilijke vraag of bejaarden zelf mogen beslissen wanneer ze een eind willen maken aan hun leven en of het tehuis waar ze wonen, hen hierbij moet helpen. Actueel, nu de 93-jarige Antwerpse Amelie in hongerstaking is gegaan. Voor Exit is het duidelijk. De Zwitserse organisatie komt op voor het recht op waardig sterven en de zelfbeschikking over je eigen dood. Exit helpt mensen hun leven te beëindigen. Tegenstanders verzetten zich heftig. Ze vinden dat de poort naar ontsporingen en misbruik wagenwijd wordt opengezet. "Vele bewoners hebben dementie en kunnen deze beslissing niet nemen; Rust- en verzorgingstehuizen moeten het hun bewoners weigeren en organisaties zoals Exit uit hun gebouwen bannen". Voldoende stof tot discussie, een debat dat nu dus ook in ons land gevoerd wordt.


Book
Liefde voor het werk in tijden van management : open brief van een arts
Author:
ISBN: 9789020986327 Year: 2009 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen worden, net zoals scholen, in toenemende mate gerund als bedrijven. Marc Desmet, ziekenhuisarts en veelgevraagd spreker, vertolkt de ervaring van al diegenen die aan het ziekbed staan en toont aan dat al deze onophoudelijke veranderingen en controles hen weghalen van de kern van hun opdracht. Als niet-manager beschrijft de auteur hoe werknemers én managers staande kunnen blijven in deze snel veranderende organisaties en maatschappij. Hij besteedt daarbij veel aandacht aan de spirituele dimensie. - Een toegankelijk boek dat niet enkel mensen uit de ziekenzorg zal aanspreken


Book
Iemand zien staan : zorgethiek over erkenning
Author:
ISBN: 9789086870141 Year: 2009 Publisher: Kampen Klement

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zonder erkenning kan een mens niet leven ' zorgethiek moet zich daar rekenschap van geven. Annelies van Heijst geeft daar in dit boek een aanzet voor. In de bedrijfsmatige en marktgerichte cure en care gaat iets wezenlijks verloren. Namelijk het schenken en ontvangen van erkentelijkheid tussen de betrokkenen. Is de gezondheidszorg zo ingericht dat patiënten, bewoners en cliënten alleen vaktechnisch correcte zorg krijgen? Of hebben ze het gevoel dat professionals hen werkelijk zien stáán? Want daar komt erkenning krijgen uiteindelijk op neer. Het is bestaan in de ogen van anderen, en tegelijk zelf iemand zijn die iets van een ander vindt. (Bron: covertekst)


Book
Verpleegethiek
Author:
ISBN: 9789055745982 Year: 2009 Publisher: Baarn ThiemeMeulenhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Je bent verpleegkundige of verzorgende. Je werkt voor mensen die afhankelijk en vaak ook kwetsbaar zijn. Je moet lastige informatie uitleggen, kunnen luisteren, bemoedigen, aandachtig en oplettend zijn, kunnen omgaan met allerlei soorten mensen. Behalve technische deskundigheid heb je ook je sociale vaardigheid nodig, je levenservaring, je menselijke kwaliteiten. Je werkt samen met andere disciplines, in een veranderende organisatie, in een dynamische samenleving. Je mag eigenlijk geen fouten maken.Dit is een beroep waarin veel van een mens gevraagd wordt: je werk goed doen, en ook iets goeds betekenen voor de mensen die aan je zorg zijn toevertrouwd. Ethische competentie dus. Telkens nadenken over de dagelijkse morele vragen, en daarvan leren. Wat is een goede benadering? Wat zijn de grenzen van mijn verantwoordelijkheid? Hoe moet ik mijn aandacht verdelen? Hoe ver mag ik gaan met aandringen? Waar werk ik aan mee, en wat kan ik weigeren? Mag ik afwijken van de zorgafspraken? Wat mag ik vertellen? Moet ik iemand die tegenwerkt eigenlijk wel verplegen? In hoeverre mag ik uitgaan van mijn eigen opvattingen? Zal ik rekening houden met de familie? Wat mag ik verwachten van mijn organisatie? Dien ik me aan mijn beroepscode te houden? Kan ik de gang van zaken in de gezondheidszorg beïnvloeden?Nadenken, praten en besluiten over ethische vragen, wijzer worden, jezelf blíjven ontwikkelen - dat hoort bij de professionaliteit van verpleegkundigen en verzorgenden. Dit boek - de nieuwe grondig gewijzigde versie van Met alle respect; leerboek verpleegethiek - wil helpen met uitleg, aanwijzingen, oefeningen en stof tot nadenken. De vele voorbeelden gaan niet alleen over het directe zorgcontact, maar ook over de context van zorginstelling en samenleving.


Book
Ethisch(e) zorgen : filosofie en ethiek van de zorg en de hulpverlening
Authors: ---
ISBN: 9789038213835 Year: 2009 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De auteurs willen een algemeen denkkader creëren waarmee een zorg- en/of hulpverlener aan de slag kan. Zij laten ook praktijkgebonden thema's aan bod komen: solidariteit, zorg en hulpverlening, rechtvaardigheid, welzijn en patiëntenrechten (waar ligt de grens tussen gril en wens?)

Listing 1 - 10 of 15 << page
of 2
>>
Sort by