Narrow your search

Library

VIVES - Kortrijk, Roeselare, Tielt, Torhout (24)

Thomas More Kempen (17)

Arteveldehogeschool (13)

Odisee (13)

Thomas More Mechelen (12)

Hogeschool Gent (11)

VDIC (10)

AP (8)

UCLL (8)

Hogeschool West-Vlaanderen (7)

More...

Resource type

book (24)


Language

Dutch (24)


Year
From To Submit

2019 (2)

2017 (1)

2016 (4)

2013 (1)

2012 (2)

More...
Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen : overeenkomsten in symptomen en paramedische interventies
Author:
ISBN: 9789036810104 Year: 2016 Publisher: Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het aantal mensen met een CNA (centraal neurologische aandoening) in Nederland zal de komende decennia fors toenemen. In de fysiotherapie zijn er in de begeleiding van mensen met een centraal neurologische aandoening vele methoden beschikbaar. Het is van belang samen met de patiënt de juiste behandelmethode te bepalen.Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen beschrijft de overeenkomsten in symptomatologie van verschillende centraal neurologische aandoeningen zoals Parkinson, CVA, dementie en MS. De heldere en nauwkeurige beschrijving van overeenkomsten draagt bij aan de keuze voor de meest geschikte paramedische interventie. Het boek biedt praktische en toepasbare informatie voor paramedische professionals die interventies zoeken om patiënten beter te laten functioneren in de eigen omgeving. Daarnaast biedt deze herziene, tweede editie informatie over de van der Brugge methode; een gericht programma om beweging bij ouderen met dementie te stimuleren. Dit overzichtelijke boek biedt een schat aan praktische informatie voor fysiotherapeuten en andere paramedische professionals die mensen met een centraal neurologische aandoening optimaal willen begeleiden.


Book
Forensische aspecten bij (para)medische hulpverlening
Authors: --- ---
ISBN: 9789033489853 Year: 2013 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Is er nog plaats voor forensisch onderzoek na (para)medische hulpverlening?In vele gevallen zijn een huisarts, een paramedische hulpverlener of een lid van een medisch urgentieteam als eerste aanwezig op een plaats waar zich een zwaarwichtig feit heeft voorgedaan. In de eerste plaats is de opzet van dit boek tips te geven aan niet-politionele intervenanten op een (mogelijke) crime scene hoe ze het gerechtelijk onderzoek positief kunnen beïnvloeden door daar waar mogelijk sporenbeveiligend op te treden. Daarnaast tracht de auteur een bondig maar zo volledig mogelijk overzicht te geven van wat de politiediensten uitvoeren op een plaats waar zich een zwaarwichtig feit heeft voorgedaan en hoe je tijdens de (para)medische zorgverlening het best kan omgaan met slachtoffers, getuigen en vermoedelijke daders. Dit boek somt op wie je op een (mogelijke) crime scene kan tegenkomen en wat hij of zij daar doet.


Book
Handboek gezondheidsrecht deel II : Gezondheidszorg en recht
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9031336076 9031363065 Year: 2007 Publisher: Houten : Bohn Stafleu van Loghum : Imprint: Bohn Stafleu van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

5. 4. 2 Definitievanmedisch-wetenschappelijk onderzoekmetmensen 241 5. 4. 3 Eisenaanmedisch-wetenschappelijkonderzoek metmensen 245 5. 4. 4 Medisch-wetenschappelijkonderzoekmet wilsonbekwamen 261 5. 4. 5 Medisch-wetenschappelijkonderzoekmet personeninonvrijesituaties 269 5. 4. 6 Toezicht 271 5. 4. 7 Aansprakelijkheidenverzekering 275 5. 4. 8 Bijzonderebepalingenvoorgeneesmiddelen- derzoek 278 6 Orgaan-enweefseltransplantatie 283 6. 1 Inleiding 283 6. 2 Levendedonor 286 6. 3 Organenuitoverledenen 290 6. 3. 1 Beslissystemen 290 6. 3. 2 BeslissysteemWod 292 6. 4 Voorbereiding,orgaancentrumenorgaanbank 296 6. 5 Xenotransplantatie 298 6. 6 Internationaleaspecten 299 7 Medischekeuringen 303 7. 1 Inleiding 303 7. 2 Soortenkeuringen 306 7. 3 Bijdekeuringbetrokkenpartijen 308 7. 4 Inhoudkeuring 309 7. 5 Wetopdemedischekeuringen 310 7. 5. 1 Achtergrond 310 7. 5. 2 Overzicht 311 7. 5. 3 Algemenenormenvooraanstellings-enver- keringskeuringen 312 7. 5. 4 Aanstellingskeuring 314 7. 5. 5 Verzekeringskeuring 317 7. 5. 6 Zelfregulering 320 7. 5. 7 Rechtsbescherming 321 7. 5. 8 EvaluatieWmk 322 7. 6 Rechtenvandekeurling 323 7. 6. 1 Betekenisregelinggeneeskundigebehan- lingsovereenkomst 323 7. 6. 2 Informatie,toestemmingengeheimhouding 323 7. 6. 3 Mededelingsplichtkeurling 325 7. 6. 4 Dossierrechten 327 Inhoud IX 7. 6. 5 Inzage-enblokkeringsrecht 329 7. 6. 6 Rapportageeninformatie-uitwisseling 330 7. 6. 7 Herkeuring 332 7. 7 Positievandekeurendarts 332 8 Preventie,gezondheidsbeschermingen-bev- dering 337 8. 1 Inleiding 337 8. 2 Wetcollectievepreventievolksgezondheid 340 8. 3 Infectieziekten 343 8. 4 Vaccinatie 348 8. 5 Bevolkingsonderzoek 351 9 Aansprakelijkheidenindividueleberoepsuit- fening 359 9. 1 Algemeen 359 9. 1. 1 Tuchtrecht 360 9. 1. 2 Maatregelenwegensongeschiktheid 361 9. 1. 3 Tuchtrechtelijkeprocedure 364 9. 1. 4 Opvallendekwesties 369 9. 1. 5 Evaluatierapportenrapportvandecommissie- Huls 385 9.


Book
Preventie door paramedici : gezondheidsbevordering en zelfmanagement
Author:
ISBN: 9789036823197 Year: 2019 Publisher: Houten Bohn Stafle Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek toont hoe patiënten, ondersteund door professionals, zelf hun gezondheid kunnen verbeteren, door hun leefstijl te veranderen, hun gezondheid te monitoren en hun zelfmanagement te optimaliseren. Het boek is geschreven voor studenten fysiotherapie, diëtetiek, mondhygiëne, logopedie, farmakunde, cesartherapie, oefentherapie, sportkunde en optometrie, kortom voor alle toekomstige professionals in de paramedische zorg.In Preventie door paramedici leest u hoe succesvolle leefstijlverandering en effectief zelfmanagement leiden tot verbeterde therapietrouw, patiëntparticipatie en shared decision making. Dat vraagt om een gemotiveerde patiënt én om een gemotiveerde en betrokken professional. De professional is daarbij verantwoordelijk voor de ondersteuning. Het boek bespreekt gezondheid op micro-, meso- en macroniveau en geeft handen en voeten aan preventie, gezondheidsbevordering en -voorlichting voor de verschillende paramedische beroepen. Daarvoor is gebruikgemaakt van recente gegevens uit wetenschappelijk onderzoek en ervaringen uit de beroepspraktijk. Het boek bevat twee trainingen ‘bevorderen van het zelfmanagement van de patiënt’ en ‘de professional als gezondheidscoach’.


Book
Preventie en gezondheidsbevordering door paramedici
Authors: ---
ISBN: 9789031351169 Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum


Book
Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten
Author:
ISBN: 9789036814881 Year: 2017 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Hoe motiveer je een patiënt tot een gezondere leefstijl? En hoe versterk je het vermogen van een patiënt om de regie te voeren over zijn eigen gezondheid? Dat zijn twee belangrijke onderwerpen die in Gezondheidsbevordering en zelfmanagement worden besproken.In dit boek wordt gezondheid op micro-, meso- én macroniveau bekeken. De eerste twee hoofdstukken bespreken verschillende visies op gezondheid, gezondheidsrisico's en factoren die de volksgezondheid beïnvloeden. In de volgende hoofdstukken ligt het accent op preventie, gezondheidsbevordering en zelfmanagement van de patiënt, waarbij Intervention Mapping het uitgangspunt is van de gehanteerde systematiek. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn chronische gezondheidsproblemen, het sociale netwerk van de patiënt, problematiek rond verwerking, en eHealth, maar natuurlijk ook de relatie tussen de verpleegkundige en de patiënt, en de rol van de verpleegkundige als gezondheidscoach. Nieuw in deze editie zijn een training bevorderen van zelfmanagement en een training de verpleegkundige als gezondheidscoach. Een belangrijke aanvulling is de onlineleeromgeving met links, leervragen en samenvattingen.


Book
Algemene ziekteleer: handboek voor paramedische beroepen
Author:
ISBN: 9789401454032 Year: 2019 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De ziekteleer of pathologie bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes en is daarmee de kern van de geneeskunde. Voor paramedici zoals verpleegkundigen, ergotherapeuten en diëtisten is de basiskennis van ziekteleer en de beheersing van het vakjargon essentieel om een zinnige rol te spelen in het therapeutisch beleid en te kunnen communiceren met artsen an andere paramedici. Dit boek biedt een helder overzicht van de belangrijkste onderwerpen uit de algemene interne en heelkundige ziekteleer: van de mogelijke oorzaken van ziekte en het onderzoek van de patiënt tot de algemene en de bijzondere ziekteleer, toegespitst op de inwendige stelsels. Algemene ziekteleer is behalve een overzichtelijk handboek ook een handig naslagwerk voor elke professionele paramedicus.


Book
Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg
Authors: ---
ISBN: 9789034194572 Year: 2012 Publisher: Antwerpen Standaard Uitgeverij Professional

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg bestaat uit drie delen die het proces volgen waarin een module interprofessioneel leren samenwerken tot stand kan komen. Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor alle studenten binnen de deelnemende gezondheidszorgopleidingen en hun docenten. Maar ook voor andere opleiders en verantwoordelijken in de gezondheidszorg is het een welkome hulp bij de uitwerking van eigen programma’s of de hertaling van de boodschappen naar hun eigen context of setting van ‘samenwerken’. Het eerste deel legt de fundamenten voor de ontwikkeling van een onderwijsprogramma ‘interprofessioneel samenwerken’. De auteurs gaan in op de link tussen interprofessioneel leren en de praktijk van samenwerken in de gezondheidszorg. Daarna belichten ze het thema samenwerken en teambuilding in al zijn aspecten. Tot slot krijgt de lezer een inventaris en analyse van de verschillende vormen van samenwerken in de preventieve, curatieve en palliatieve zorgsituaties.Deel 2 behandelt de bouwstenen van de modules interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg (IPSIG). De lezer vindt er een uitgebreide bespreking van de te bereiken competenties en de beroepsprofielen van de deelnemende disciplines.In het derde deel geven de auteurs een overzicht van de didactische aspecten van de IPSIG-modules. Leer- en werkvormen, een overzicht van de toetsing en de evaluatie van de module zelf komen aan bod.


Book
Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door paramedici
Author:
ISBN: 9789036811576 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat is gezondheid precies? Hoe kijk je naar je eigen gezondheid en naar de gezondheid van de patiënten voor wie je zorgdraagt? Het boek Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door paramedici begint met het definiëren van het begrip gezondheid en gaat vervolgens in op allerlei vragen, zoals: Welke factoren bepalen je gezondheid? Hoe kun je gezondheid meten? Hoe geef je ‘handen en voeten’ aan preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsvoorlichting? In zes hoofdstukken wordt de antwoorden op deze vragen concreet uitgewerkt voor de verschillende paramedische beroepen.De meerwaarde van dit boek is dat het gezondheid bekijkt op micro-, meso- en macroniveau. Dit is onmisbaar voor paramedici die op professioneel niveau willen functioneren. Daarbij wordt uitgegaan van een patiëntgerichte, patiëntgecentreerde invalshoek. Een invalshoek die voor professionals in de gezondheidszorg niet meer valt weg te denken. De diverse paramedische beroepsgroepen komen aan bod in actuele voorbeelden die zijn ontleend aan recente inzichten uit de praktijk.Nieuw in deze druk zijn de trainingen ‘bevorderen van het zelfmanagement van de patiënt’ en ‘de professional als gezondheidscoach’. Gezondheidsbevordering en zelfmanagement door paramedici is geschreven voor alle bachelor- en mastersopleidingen gezondheidszorg, voor fysiotherapeuten, diëtisten, mondhygiënisten, logopedisten, farmakundigen, cesartherapeuten, optometristen, kortom voor alle professionals die in hun beroepsuitoefening te maken hebben met patiënten in de gezondheidszorg.


Book
Tijd voor zorg, zorg voor tijd : tijdbesparend werken aan persoonsgerichte zorg
Author:
ISBN: 9789036812795 Year: 2016 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek biedt een vorm van timemanagement in de zorg en maakt zorgprofessionals bewust van hun eigen kracht en steunt hen om een persoonlijke tijdstijl en praktische vaardigheden te ontwikkelen, waardoor ze weerbaar zijn tegen tijdsstress.Uitgebreide beschrijvingGoed gebruik van tijd geeft minder tijdstress en meer kwaliteit van zorg. Dit boek biedt een vorm van timemanagement in de zorg, maar gaat veel verder dan dat. Het maakt zorgprofessionals bewust van hun eigen kracht en steunt hen om een persoonlijke tijdstijl en praktische vaardigheden te ontwikkelen, waardoor ze weerbaar zijn tegen tijdsstress. Pas dan is het mogelijk gericht tijd te nemen voor cliënten.Het boek geeft een beschrijving van de verschillende tijdstijlen van cliënten en zorgprofessionals. De competenties en vaardigheden om goed met tijd om te gaan zijn in kaart gebracht. Het biedt handvatten om eigen ruimte en invloed te benutten. Grip hebben op de manier waarop je je tijd besteedt is een voorwaarde voor zelforganisatie in de zorg.Het boek bevat praktische oefeningen om te werken aan een houding van 'rust', waaronder een tijdsdrukmeter, reflectieopdrachten en oefeningen om tijdbesparend zorg te geven en toe te komen aan de kern van het werk. Ook de rol van coaches en management bij het verbeteren van werkprocessen en hun voorbeeldfunctie komt aan bod. Een Persoonlijk Tijdsplan biedt een eigen overzicht om goed met tijd om te gaan.Tijd voor zorg, zorg voor tijd is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn, of als student opgeleid worden voor, zorgberoepen (verpleging, verzorging), als behandelaars (paramedici) of managers/ zorgcoaches op MBO+ en HBO-niveau.

Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by