Listing 1 - 10 of 40 << page
of 4
>>
Sort by

Book
Zo werken onze hersenen : het menselijk brein ontrafeld.
Author:
ISBN: 9020932063 Year: 1997 Publisher: Tielt Lannoo


Book
Elke dag diabetes : zoeken naar balans
Authors: --- ---
ISBN: 9065335609 Year: 2001 Publisher: Hilversum Teleac/NOT

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Elke dag diabetes, zoeken naar balans Bij diabetes denken veel mensen alleen aan spuiten, regelmaat en dieet. Maar diabetes heeft ook een niet medische kant. En over die kant, het omgaan met diabetes, gaat dit boek, dat is gebaseerd op de gelijknamige Teleac/NOT-serie 'Elke dag diabetes. Zoeken naar balans'. Het boek gaat vooral over de persoonlijke kant van diabetes. De betekenis die diabetes vooru heeft, voor uw gevoelens, uw gedrag. Kennis van diabetes alleen is niet voldoende om tot een goede regulatie te komen. Het gaat vooral om het op de juiste manier toepassen van die kennis, doen dus. Het succes van de behandeling hangt namelijksterk af van de manier waarop u met uw diabetes omgaat. En eengoede behandeling draagt weer bij aan het voorkomen van complicaties. Diabetes heeft alles te maken met het zoeken naar de juiste balans: in de bloedglucose, in het afstemmen van de behandeling op uw levensstijl, in het delen van de verantwoordelijkheden met uw omgeving. Dit boek wil u helpen bij het vinden van die juiste balans. U krijgt informatie over het hanteren van stress. En u krijgt handreikingen voor het bespreekbaar maken van uw diabetes met uw naasten. Immers, ook zij krijgen te maken met uw diabetes. Samen werken aan diabetes is het motto. U bent partner in de behandeling. Samen met uw naasten, uw arts, verpleegkundige endiëtist. Omgaan met diabetes is teamwork. Dit boek probeert u verder op weg te helpen. Op weg naar een beter leven met diabetes. Op weg bij het zoeken naar de juistebalans. Elke dag diabetes, zoeken naar balans Bij diabetes denken veel mensen alleen aan spuiten, regelmaat en dieet. Maar diabetes heeft ook een niet medische kant. En over die kant, het omgaan met diabetes, gaat dit boek, dat is gebaseerd op de gelijknamige Teleac/NOT-serie 'Elke dag diabetes. Zoeken naar balans'. Het boek gaat vooral over de persoonlijke kant van diabetes. De betekenis die diabetes vooru heeft, voor uw gevoelens, uw gedrag. Kennis van diabetes alleen is niet voldoende om tot een goede regulatie te komen. Het gaat vooral om het op de juiste manier toepassen van die kennis, doen dus. Het succes van de behandeling hangt namelijksterk af van de manier waarop u met uw diabetes omgaat. En eengoede behandeling draagt weer bij aan het voorkomen van complicaties. Diabetes heeft alles te maken met het zoeken naar de juiste balans: in de bloedglucose, in het afstemmen van de behandeling op uw levensstijl, in het delen van de verantwoordelijkheden met uw omgeving. Dit boek wil u helpen bij het vinden van die juiste balans. U krijgt informatie over het hanteren van stress. En u krijgt handreikingen voor het bespreekbaar maken van uw diabetes met uw naasten. Immers, ook zij krijgen te maken met uw diabetes. Samen werken aan diabetes is het motto. U bent partner in de behandeling. Samen met uw naasten, uw arts, verpleegkundige endiëtist. Omgaan met diabetes is teamwork. Dit boek probeert u verder op weg te helpen. Op weg naar een beter leven met diabetes. Op weg bij het zoeken naar de juistebalans.


Book
Behandelingsstrategieën bij somatoforme stoornissen
Authors: --- ---
ISBN: 9031335703 9031395897 Year: 2001 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De professionele zorg voor personen met somatoforme stoornissen is tot op heden een min of meer verwaarloosd onderwerp. Zowel de somatische als geestelijke hulpverlening lijken nog al te vaak belast door het traditionele dualisme van lichaam en ziel. Voor medici zijn de klachten niet populair, want deze zijn vaak niet goed te herleiden tot een lichamelijke aandoening. Veel hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg laten nog steeds een sterke voorkeur blijken voor het ingaan op (vermeende) achterliggende psychische problemen, terwijl patiënten over hun lichamelijke klachten blijven praten. Medisch onverklaarde lichamelijke klachten veroorzaken naast aanzienlijke lijdensdruk dikwijls beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren. Zo wordt een niet te onderschatte deel van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid mede veroorzaakt door dergelijke lichamelijke klachten. In de klinische praktijk bestaat duidelijk behoefte aan verantwoorde en praktisch toepasbare methoden om de verschillende somatoforme stoornissen te diagnosticeren en te behandelen. In dit boek wordt dan ook vooral aandacht besteed aan diagnostiek en behandelingsmogelijkheden. Naast een overzicht van de stand van zaken worden hulpverleners handreikingen geboden voor het toepassen van empirisch ondersteunde behandelingsmogelijkheden, met als doel beperking van klachten en verhoging van de kwaliteit van leven. De redactie hoopt dat de auteurs van dit boek de interesse van de lezer voor het thema van de somatoforme stoornissen zullen stimuleren.


Book
Psychologie in de gezondheidszorg : een praktijkoriëntatie.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Remaking the body : rehabilitation and change
Authors: ---
ISBN: 0415186013 0415186021 0203201590 1280325526 1134664974 9786610325528 Year: 1998 Publisher: London ; New York : Routledge,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Remaking the Body, Wendy Seymour interviews men and women who have suffered profound bodily paralysis, and explores how they deal with their appearance, relationships, sexuality, incontinence and sport. She finds that even major impairment hasn't annihilated these people's experience of an embodied self. She shows that the process of self-reconstruction is interwoven with social expectations and argues that the experience of disability highlights the continuous work involved in embodiment for everyone. Remaking the Body is a major contribution to the field of the socio

Dual diagnosis : an integrated approach to treatment
Authors: --- ---
ISBN: 0761915575 0761915583 1452232733 1452263434 Year: 2001 Publisher: Thousand Oaks, Calif. ; London : SAGE,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

'Dual Diagnosis' presents a model which integrates the two issues of substance abuse and psychiatric disorder, for treatment in a single setting.

Evaluating AIDS prevention programs
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 030904281X 9786610212361 1280212365 0309555671 0585155615 Year: 1991 Publisher: Washington, D.C. : National Academy Press,


Book
Epidemiologisch onderzoek : opzet en interpretatie.
Authors: --- ---
ISBN: 9031330981 Year: 2000 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,


Book
Medische psychologie in het ziekenhuis.
Author:
ISBN: 9060168372 Year: 1992 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bij verschillende categorieën van ziekten worden demogelijkheden van medisch-psychologische technieken belicht.


Book
Behandelingsstrategieën bij kinderepilepsie
Authors: ---
ISBN: 9031332062 9789031332069 Year: 2000 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De laatste jaren is een nieuw elan ontstaan in 'epilepsie-land', zowel door een forse toename in kennis over epilepsie-syndromen en de ontdekking van een aantal nieuwe erfelijke vormen van epilepsie, als door het ter beschikking komen van nieuwe anti-epileptische medicijnen en het toepassen van andere behandeltechnieken zoals epilepsiechirurgie. Dat elan manifesteert zich langzaam maar zeker ook in de benadering van epilepsie op kinderleeftijd. Dit boek probeert daarvan een afspiegeling te zijn.Diagnostiek en reflectie zijn altijd noodzakelijk voordat een behandelstrategie gekozen kan worden. Deze aspecten komen ook in dit boek aan de orde. Het accent ligt vooral op richtlijnen voor de behandeling. Het boek bevat onder andere bijdragen over het starten en staken van medicamenteuze behandeling van epilepsie, keuzecriteria voor anti-epileptica, de behandeling van status epilepticus en koortsconvulsies en over niet-medicamenteuze behandeling, zoals epilepsiechirurgie.Daarnaast is er aandacht voor algemene aspecten van behandeling en begeleiding, kwaliteit van het leven en het psychologisch functioneren van het kind.

Listing 1 - 10 of 40 << page
of 4
>>
Sort by