Listing 1 - 10 of 122 << page
of 13
>>
Sort by

Book
De sociale gelaagdheid van het gebruik van verlofstelsels door ouders met jonge kinderen.
Authors: --- --- ---
Year: 2010 Publisher: Deurne Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Ouderschap --- Ouderschap --- Chapters


Book
'De goede ouder' : interview met Lieve Vandemeulebroecke.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
Vader en moeder : ongeschikt
Author:
Year: 2012 Publisher: Hilversum. Nederland 3,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Verslaafde moeders, psychiatrische patiënten, verstandelijk gehandicapten: iedereen mag in Nederland kinderen krijgen. Maar waar ligt de grens? Mag je voor een kind zorgen, als je niet eens voor jezelf kunt zorgen? Jaarlijks sterven meer dan vijftig kinderen door mishandeling van ongeschikte ouders. Nog veel meer kinderen worden ernstig mishandeld en verwaarloosd. Hoe beschermen we kinderen tegen deze ouders? In Zembla roepen deskundigen uit de jeugdzorg, de psychiatrie en de rechtelijke macht dat er wetgeving moet komen die in het uiterste geval ongeschikte ouders kan verplichten tot anticonceptie.


Video
Recht op roots
Authors: --- ---
Year: 2012 Publisher: Brussel VRT. Canvas,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Sinds de jaren zeventig worden in ons land KID-kinderen geboren, kinderen verwekt via kunstmatige inseminatie met donorzaad. Hoeveel het er precies zijn, weet niemand, want er is geen centrale registratie van het aantal donorkinderen. In Nederland wordt het aantal donorkinderen geschat op 45.000, wat meer is dan het aantal adoptiekinderen. Veel donorkinderen worstelen met hun identiteit, en gaan op zoek naar hun vader. Panorama zoekt mee. Driekwart van de donorkinderen in ons land groeien op in een gezin met lesbische ouders of met een alleenstaande moeder. Voor die kinderen kan het verhaal van de spermabank niet verzwegen worden. In een heteroseksuele relatie kunnen de ouders wel beslissen om het 'geheim' niet aan het kind te vertellen, soms op advies van de fertiliteitskliniek waar ze behandeld worden. "Er lopen massaal kinderen rond die niet weten dat ze van een spermadonor zijn", zegt dokter Herman Tournaye van de fertiliteitskliniek van het UZ Brussel. Panorama praat met drie jonge vrouwen, die op volwassen leeftijd te horen kregen dat ze een donorkind zijn. Voor elk van hen was het een emotionele schok: "Je staat voor de spiegel en je denkt: wie ben ik nu eigenlijk. Ik ben gewoon een leugen". Alle drie zijn ze op zoek gegaan, naar meer informatie, ook over de donor. Alle drie zijn ze van een kale reis thuisgekomen. Heel anders gaat het eraan toe in Nederland. Daar worden donorkinderen geholpen om hun donor te vinden. Sinds een wetswijziging in 2004 is het trouwens in Nederland onmogelijk om een anonieme donor te zijn. Zodra ze zestien zijn, kunnen Nederlandse donorkinderen, als ze dat willen, identificeerbare informatie opvragen over hun donor. Die openheid zouden de donorkinderen in onze reportage ook graag in ons land zien, maar niet iedereen is het daarmee eens. Doen ouders er goed aan om te zwijgen over hoe een kind verwekt is? Hebben donorkinderen het recht om te weten door wie ze verwekt zijn?


Book
Last-minutemoeders.
Authors: ---
Year: 2007 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Gedeelde kinderen : co-ouderschap als keuze
Author:
Year: 1998 Publisher: Amsterdam Ambo,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kind in bemiddeling : over de transformatie van ex-partners in collega-ouders en de kindermomenten in bemiddeling.
Authors: ---
Year: 2006 Publisher: Amsterdam SWP,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Een meisje van zes tekende tijdens een kindermoment in bemiddeling een huis met veel ramen. "Waarom heeft jouw huis zo veel ramen?", vroegen we. Het kind zei ons: "Dan kunnen papa en mama alles beter zien."Kernachtiger kunnen de auteurs hun doelstelling niet verwoorden. Ze beschrijven de weg die ouders en hun kind(eren) bij scheiding onder professionele begeleiding van de bemiddelaar begaan om de ouder-kindrelatie op positieve wijze te behouden. Ouders worden geholpen hun communicatie waar nodig te verbeteren, naar kinderen wordt serieus geluisterd en de valkuilen in het ouderschap na echtscheiding worden zichtbaar gemaakt.Het zogenaamde Zorgmodel biedt ouders en kinderen de mogelijkheid te kiezen voor ouderschap op maat. Een rechter in het Hof Den Bosch noemde het Zorgmodel "het groeimodel"; door de geboden begeleiding kunnen ouders ondanks de scheiding groeien naar het collega-ouderschap. Van de kindermomenten in bemiddeling gaat misschien wel de grootste kracht uit. Zo houden de ouders de wortels van hun kind intact ᆳ vanuit de tijd dat ze nog samen een gezin vormden ᆳ en schenken ze het de ruimte om de vleugels uit te slaan.


Book
Ouders op stage? : over opvoedingsondersteuning en respect voor ouders.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Samen uit elkaar : ouder blijven na de scheiding
Author:
Year: 2003 Publisher: Tielt Lannoo,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verwantschap en verschil : over de plaats van het gezin en de betekenis van het ouderschap in de moderne pedagogiek
Author:
Year: 2005 Publisher: Antwerpen Maklu.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 122 << page
of 13
>>
Sort by