Listing 1 - 10 of 34 << page
of 4
>>
Sort by

Book
Het diëtistisch consult
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789089538239 9089538232 9789461277527 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Het diëtistisch consult staan de competenties centraal die je als diëtist nodig hebt voor de beroepsrol van behandelaar; de cliëntgebonden beroepsuitoefening. De competenties omvatten een integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude, benodigd bij het uitvoeren van de diëtistische behandeling. Het diëtistisch handelen kenmerkt zich door zowel communicatieve, methodische als technische vaardigheden, die geïntegreerd aan bod komen in dit boek. In deze leermethode ligt de focus op het aanleren van de vaardigheden binnen een tweegesprek door: - een goede hulpverleningsrelatie op te bouwen uitgaande van het samenwerkings- of participatiemodel; - de dieetbehandeling op methodische wijze voor te bereiden, uit te voeren, te evalueren, bij te stellen en af te ronden; - gedragsverandering te bewerkstelligen met behulp van motivational interviewing en coaching; - te reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en dit op basis hiervan verder te ontwikkelen. Deze vijfde druk is geheel herzien en geactualiseerd. Het 'model van het diëtistisch consult' is aangepast met nadruk op het cyclisch proces. Tevens is er een observatielijst toegevoegd voor de algemene gespreksvaardigheden. Ook de bijbehorende website www.hetdietistischconsult.nl is geheel herzien en bevat onder meer oefenopdrachten, video's en observatielijsten. Hier kan de student verschillende fasen van een diëtistisch consult bestuderen en oefenen, en zichzelf toetsen. Voor docenten is er een docenthandleiding beschikbaar en een studentvolgsysteem bij de opdrachten. Het diëtistisch consult is primair bedoeld voor studenten Voeding en Diëtetiek. Daarnaast kan het worden gebruikt door in de beroepspraktijk werkzame diëtisten, ter ondersteuning van stagebegeleiding. (Bron: covertekst)


Book
Beroepsplichtenleer voor verpleegkundigen
Author:
ISBN: 9033417316 Year: 1987 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De waarde van verplegen in een veranderende wereld : international council of nurses (ICN)
Author:
ISBN: 903521837X Year: 1996 Publisher: Maarssen Elsevier/Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Decision making in midwifery practice.
Authors: --- ---
ISBN: 0443073848 9780443073847 Year: 2005 Publisher: Edinburgh Edinburgh Churchill Livingstone Elsevier

Midwifery practice : core topics 1
Author:
ISBN: 0333663209 1349141127 Year: 1996 Publisher: Basingstoke Macmillan

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Paramedisch handelen. Het ontwikkelen van beroepsattitudes.
Authors: ---
ISBN: 9051899068 Year: 2001 Publisher: Utrecht Lemma,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Het paramedisch paradigma 2. Beroepscompetenties van paramedici 3. Attitude en attitudeontwikkeling 4. Reflecteren 5. Cliëntgericht communiceren en samenwerken 6. Interdisciplinair communiceren en samenwerken 7. Wetenschappelijk redeneren: de paramedicus als academicus? 8. Klinisch redeneren 9. Kwaliteit en professionele verantwoordelijkheid


Book
Onzichtbare zwaarte van zorg : Verpleegkundigen en verzorgenden aan het woord
Authors: ---
ISBN: 9035227999 9789035227996 Year: 2005 Publisher: Maarssen Utrecht Elsevier Gezondheidszorg NU'91

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In de bundel Onzichtbare zwaarte van zorg komen twaalf verpleegkundigen en verzorgenden aan het woord over hun vak. Ze zijn afkomstig uit verschillende werkvelden. Beroepsmatig zijn zij verantwoordelijk voor het leven en welzijn van zorgvragers. De zwaarte van hun vak is niet altijd zichtbaar. Bovendien wordt deze zwaarte niet benoemd in functieomschrijvingen of meegenomen in het functiewaarderingssysteem.In de ongeveer zestig verhalen in deze bundel staan de onzichtbare aspecten van zorgzwaarte centraal. Uit de verhalen wordt duidelijk hoe zwaar de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van de zorgvrager weegt en welke emotionele en psychische belasting dit voor verpleegkundigen en verzorgenden betekent. Elk hoofdstuk sluit af met een kader waarin een aantal zorgaspecten uit de verhalen nog eens op een rij worden gezet. Daardoor is het boek bruikbaar in lessituaties, discussie en intervisie.Met deze bundel worden de minder belichte onderdelen van het werk van de verpleegkundige of verzorgende zichtbaar voor de buitenwereld. Onzichtbare zwaarte van zorg zal bij verpleegkundigen en verzorgenden veel herkenning oproepen en aan werkgevers, zorgmanagers en zorgvragers meer inzicht bieden.


Book
Voorbehouden handelingen - een selectie : werkcahier
Author:
ISBN: 9031327212 Year: 1999 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,


Book
Omgaan met fouten
Authors: ---
ISBN: 9031334936 9789031334933 Year: 2005 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Iedereen maakt fouten, ook verpleegkundigen. Soms zijn de gevolgen minimaal. Maar in andere gevallen zijn de effecten voor zowel de patiënt als de verpleegkundige ernstig en traumatiserend. Risico van het vak?Dit boek maakt duidelijk dat het maken van fouten geen onvermijdelijk verschijnsel is dat je maar op de koop toe moet nemen. Als verpleegkundige kun je wel degelijk invloed uitoefenen op de effecten van een fout, voor zowel de patiënt, jezelf als je directe collega's.De auteur geeft inzicht in de diverse soorten fouten die gemaakt worden en in de omstandigheden waarin ze kunnen ontstaan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden beschrijft hij hoe je met fouten kunt omgaan en wat je kunt doen om de gevolgen ongedaan te maken of tenminste te verzachten. Daarbij wordt natuurlijk in de eerste plaats gekeken naar de gevolgen voor de patiënt. Maar ook voor de verpleegkundige die de fout heeft gemaakt is er ruimschoots aandacht. Hoe voelde je je na de vergissing en hoe werd hierop door je collega's gereageerd? Waarvoor ben je eigenlijk verantwoordelijk?Dit boek leert je omgaan met fouten van jezelf en van anderen. Het is overzichtelijk opgezet en elk hoofdstuk wordt afgesloten met nuttige tips voor de praktijk. Het is daarom een absolute 'must' voor elke verpleegkundige. Door de vele voorbeelden is het ook voor studenten een zeer geschikt boek ter voorbereiding op de dagelijkse praktijk.

Listing 1 - 10 of 34 << page
of 4
>>
Sort by