Listing 1 - 10 of 47 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Het diëtistisch consult
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789089538239 9089538232 9789461277527 Year: 2016 Publisher: Amsterdam Boom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In Het diëtistisch consult staan de competenties centraal die je als diëtist nodig hebt voor de beroepsrol van behandelaar; de cliëntgebonden beroepsuitoefening. De competenties omvatten een integratie van kennis, inzicht, vaardigheden en attitude, benodigd bij het uitvoeren van de diëtistische behandeling. Het diëtistisch handelen kenmerkt zich door zowel communicatieve, methodische als technische vaardigheden, die geïntegreerd aan bod komen in dit boek. In deze leermethode ligt de focus op het aanleren van de vaardigheden binnen een tweegesprek door: - een goede hulpverleningsrelatie op te bouwen uitgaande van het samenwerkings- of participatiemodel; - de dieetbehandeling op methodische wijze voor te bereiden, uit te voeren, te evalueren, bij te stellen en af te ronden; - gedragsverandering te bewerkstelligen met behulp van motivational interviewing en coaching; - te reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen en dit op basis hiervan verder te ontwikkelen. Deze vijfde druk is geheel herzien en geactualiseerd. Het 'model van het diëtistisch consult' is aangepast met nadruk op het cyclisch proces. Tevens is er een observatielijst toegevoegd voor de algemene gespreksvaardigheden. Ook de bijbehorende website www.hetdietistischconsult.nl is geheel herzien en bevat onder meer oefenopdrachten, video's en observatielijsten. Hier kan de student verschillende fasen van een diëtistisch consult bestuderen en oefenen, en zichzelf toetsen. Voor docenten is er een docenthandleiding beschikbaar en een studentvolgsysteem bij de opdrachten. Het diëtistisch consult is primair bedoeld voor studenten Voeding en Diëtetiek. Daarnaast kan het worden gebruikt door in de beroepspraktijk werkzame diëtisten, ter ondersteuning van stagebegeleiding. (Bron: covertekst)

Decision making in midwifery practice
Authors: --- ---
ISBN: 0443073848 9780443073847 Year: 2005 Publisher: Edinburgh Elsevier

Midwifery practice : core topics 1
Author:
ISBN: 0333663209 Year: 1996 Publisher: Basingstoke Macmillan,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De verpleegkundige als beroepsbeoefenaar
Authors: --- ---
ISBN: 9006950947 9789006950946 Year: 2006 Publisher: Utrecht ThiemeMeulenhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deskundigheidsbevordering en beroepsinnovatie, dat is waar het om draait voor de hbo-verpleegkundige in de rol van beroepsbeoefenaar. En dat is ook precies waar dit boek over gaat. De verpleegkundige als beroepsbeoefenaar bereidt de student voor op de verplichtingen die het lidmaatschap van de beroepsgroep oplegt, zoals het zich houden aan de beroepscode en ethische codes, het uitdragen van beroepswaarden, het voorzien van collega's die werkzaam zijn op het gebied van beleid en wetenschap van informatie uit de dagelijkse praktijk, deelname aan een verpleegkundige adviesraad. Het boek leert de student om kritisch en creatief na te denken over de gezondheidszorg en de beroepsuitoefening. Naast theorie biedt het boek ook praktische handvatten voor succesvolle innovatie van de beroepspraktijk.1 Beroepsbeoefenaar en het onderscheid mbo- en hbo-verpleegkundige2 Beroepsontwikkeling en professionalisering 3 Kritisch en creatief denken4 Verpleegkundige beroepsethiek5 Wetenschappelijk onderzoek en evidence-based practice6 Innoveren van de beroepspraktijk7 Deskundigheidsbevordering


Book
Paramedisch handelen: het ontwikkelen van beroepsattitudes
Authors: ---
ISBN: 9051899068 Year: 2001 Publisher: Utrecht Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Het paramedisch paradigma 2. Beroepscompetenties van paramedici 3. Attitude en attitudeontwikkeling 4. Reflecteren 5. Cliëntgericht communiceren en samenwerken 6. Interdisciplinair communiceren en samenwerken 7. Wetenschappelijk redeneren: de paramedicus als academicus? 8. Klinisch redeneren 9. Kwaliteit en professionele verantwoordelijkheid


Book
Denkwerker in de zorg : methoden om tot een doordacht verpleegkundig oordeel te komen
Author:
ISBN: 9789059317277 Year: 2011 Publisher: Den Haag Boom Lemma


Book
Voorbehouden handelingen - een selectie : werkcahier
Author:
ISBN: 9031327212 Year: 1999 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,


Book
Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789046523933 Year: 2009 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Algemene inleiding: Wat is het recht, Bronnen van het recht Burgerlijk recht Strafrecht Sociaal rechtAansprakelijkheid Gezondheidsrecht Openbaar Centrum voor Maatschappelijk WelzijnBijzondere jeugdzorg


Book
De psychiatrisch verpleegkundige : vakkundig in balans. Professionalisering van de verantwoordelijk verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg
Authors: --- ---
ISBN: 9789044126518 Year: 2010 Volume: 1 Publisher: 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

sch verpleegkunde is een veeleisend vak. In functie van het opnemen van de rol van verantwoordelijk verpleegkundige zijn de verwachtingen hooggespannen, een grote variëteit aan competenties is noodzakelijk. Een vakkundige heeft een basis aan talent en ontwikkelt zich verder door opleiding, ervaring en samenwerking met een leerbegeleider. Eén van de belangrijke uitdagingen voor de verantwoordelijke verpleegkundige is het voortdurend bewaken van de balans tussen (schijnbaar) tegengestelde processen: professioneel én persoonlijk geëngageerd zijn, veiligheid bieden én kansen geven, afstand bewaren én nabij zijn,? Bovendien vraagt het ook een persoonlijk in-balans-zijn. De psychiatrisch verpleegkundige kan daarom getypeerd worden als vakkundig in balans. Dit boek gaat in op de inhoud van de processen van patiëntentoewijzing en hun betekenis voor de patiënt en de verpleegkundige. Enerzijds worden de kernattituden, processen en instrumenten van patiëntentoewijzing beschreven, anderzijds wordt een gedetailleerd competentieprofiel voor de verantwoordelijk verpleegkundige gepresenteerd.

Listing 1 - 10 of 47 << page
of 5
>>
Sort by