Listing 1 - 10 of 29 << page
of 3
>>
Sort by

Book
De beste Internet adressen in de Benelux
Authors: ---
ISBN: 9051673892 Year: 2001 Publisher: Brussel Easy Computing

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De verweesde samenleving in het informatietijdperk : de verweesde samenleving
Author:
ISBN: 9080630012 Year: 2001 Publisher: Place of publication unknown Speakers Academy Uitgeverij B.V.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Periodical
I & i : nieuwe media in perspectief
ISSN: 01679740 Year: 1983 Publisher: Amsterdam Otto Cramwinckel

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De hemelpoort van cyberspace: een geschiedenis van de ruimte van Dante tot Internet
Author:
ISBN: 904140239X Year: 2000 Publisher: Amsterdam Anthos

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De draagbare lichtheid van het bestaan : het alledaagse gezicht van de informatiesamenleving.
Authors: --- ---
ISBN: 9789028951617 9789086870301 Year: 2008 Publisher: Kapellen Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Hoe verandert internet je manier van denken?
Authors: ---
ISBN: 9789490574123 Year: 2011 Publisher: Amsterdam Maven

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het resultaat is een bundel van soms confronterende, soms vermakelijke, soms contra-intuïtieve, soms inspirerende, en vaak verhelderende ideeën. Kort en krachtig geformuleerd, bieden ze op uiteenlopende manieren inzicht in een van de meest interessante vraagstukken van deze generatie: 'Hoe is het internet ons aan het veranderen?'


Book
Een nieuwe kijk op uitkeringen
Author:
ISBN: 9051302096 Year: 1996 Publisher: Brussel Koning Boudewijnstichting


Book
Niet leuk? Mijmeringen over nieuwe media, mensen en macht
Author:
ISBN: 9789028960640 Year: 2012 Publisher: Kalmthout Pelckmans

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 1993 liet socioloog Ben Caudron de academische wereld achter zich en begon met zijn broer Jo het eerste lokale ‘nieuwe media’-bedrijf, The Reference. Daar hielp hij mee om het prille web vorm te geven. Hij ontdekte er ook wat bedrijfsvoering en management in de praktijk betekenen en hoe vergankelijk succes soms kan zijn. Aan die periode hield hij niet alleen het keurmerk ‘webpionier’ over, hij ontdekte ook het kennisdomein waar hij zich als socioloog wou mee bezighouden: de manier waarop mensen en technologie zich tot elkaar verhouden en het discours dat daar rond wordt geweven. Een discours waarin doorgaans elke kritische noot ontbreekt en dus om tegenwerpingen vraagt. Die tegenwerpingen kwamen er in vaak scherpe en steeds te korte columns en opiniestukken, die al te onderhevig waren aan de snelheid van deze tijd. Daarom ging Ben, bijna twintig jaar later, op zoek naar een beter, duurzamer medium en schreef hij Niet leuk?, een bundeling van negen essays, vaak persoonlijke mijmeringen van een passioneel observator en participant. Mijmeringen die baden in ironie en soms ook wel wat verontwaardiging. In een tweetal essays spreekt de ‘ondernemer’ die vaststelt hoe goede ideeën versmacht worden door de wurggreep van structuren en verborgen belangen van zij die deze structuren leiden. Het gros van de essays heeft de nieuwe, ‘sociale’ media tot voorwerp. Ze beschrijven hoe en waarom deze tot stand zijn gekomen, hoe ze zich verhouden tot de traditionele media en hoe wij ‘gebruikers’ de mogelijkheden die ze bieden grotendeels onbenut laten, omdat we ze voor hol en zinledig vertier gebruiken. Daardoor blijven de machtsposities van media, politiek en industrie onbedreigd en merken we de vele pogingen niet om de potentiële vrijheid van het web aan banden te leggen. Het boek eindigt met een poging om de toekomst te zien. Die toekomst kan mooi zijn, of niet. Dat hangt van ons af. (Bron: covertekst)


Book
Filosofie in cyberspace : reflecties op de informatie- en communicatietechnologie.
Authors: ---
ISBN: 9077070133 Year: 2002 Publisher: Kampen Klement

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Filosofie in cyberspace I. DE MONDIALE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 2. Wadlopen bij opkomend tij Denken over ethiek en informatiemaatschappij 3. Atheense agora of Romeins circus? De politieke idee van de global society 4. ICT vanuit intercultureel perspectief Een Afrikaanse verkenning II. DIGITALE CULTUREN 5. Cinema and beyond Film en het proces van digitalisering 6. Aan gene zijde van de Gutenberg Galaxy? Reflecties op het einde van de literatuur 7. Digitale cultuur en secundaire oraliteit Over orale, schriftuurlijke en gecomputeriseerde communicatie III. MENS EN COMPUTER 8. De mens als computer De antropologische (on)zin van de turingmachine 9. Computers en de natuurlijke taal van het denken Een vygotskyaans perspectief op neurale netwerken 10. Op het lijf geschreven Biometrie en identiteit IV. VOORBIJ DE MENS? 11. ICT in zijnsverlaten tijden Martin Heidegger en het geheim in de techniek 12. De mens als medium der media Radicalisering van een middelmatig denken 13. Transhumanisme De convergentie van evolutie, humanisme en informatietechnologie

Listing 1 - 10 of 29 << page
of 3
>>
Sort by