Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Beroepsprofiel verpleegkundige (m/v).
Authors: ---
Year: 1997 Publisher: Brussel VLOR (Vlaamse Onderwijsraad),

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het moeder Teresasyndroom : het persoonlijk motief in de hulpverlening.
Author:
ISBN: 9024416132 Year: 2002 Publisher: Soest Nelissen,


Book
Zorgen als beroep : over macht en onmacht van verpleegkundigen en andere zorgdragers.
Authors: ---
ISBN: 9789020970029 Year: 2007 Publisher: Heverlee LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zorgen doet iedereen wel eens in zijn leven. Wie zorgt er niet eens voor een baby, een zieke, een hulpbehoevend iemand, een bejaarde, ... Sommige mensen maken van zorgverlening hun beroep. Ze zijn er vaardig in, met andere woorden: ze weten precies welke handelingen nodig zijn, hebben kennis van zaken, ... Om dit aspect te beklemtonen gebruikt de auteur de term 'zorgdrager(s)' voor al deze professionele zorgverleners in de zieken-, ouderen- en gehandicaptenzorg. Het is immers niet nodig de verschillen tussen deze diverse categorieën 'zorgdragers' in de verschillende soorten instellingen te benadrukken. Belangrijker is het de vergelijkbare punten in kaart te brengen en aan zorgdragers duidelijk te maken dat ze een pak méér te bieden hebben dan wat ze op het eerste gezicht doen. Tachtig procent van de aandacht gaat naar het stellen van de juiste technische handelingen, terwijl het grootste deel van hun capaciteiten op een heel ander vlak liggen. En het zijn juist déze laatste capaciteiten waar zieke en andere hulpbehoevende mensen nood aan hebben. Hoog tijd dus om eens goed na te denken wat de juiste mogelijkheden zijn van deze beroepsgroepen. Veel zorgdragers die gemotiveerd en bezield waren, moeten stoppen omdat ze opgebrand of gedemotiveerd raken. Waarom moet het zover komen? Omdat ze al te vaak monddood worden gemaakt, herleid worden tot werkbijen die vooral ijverig moeten zijn maar niet te veel mogen zoemen. Met dit boek wil de auteur bereiken dat deze zorgdragers de essentie van hun beroep terugvinden. Dat ze náást artsen en patiënten de waardevolle derde gesprekspartner zouden zijn die, in het belang van de andere partijen, kunnen meespreken. Vanuit een eigen invalshoek. Vanuit hun specifieke beroepskennis.


Book
Technologische ontwikkelingen in de medische wereld en de gevolgen voor de zorgverstrekking : aanzet voor de verbreding van technology assessment
Authors: --- ---
Year: 2001 Publisher: Brussel Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden,


Book
Gezondheidsrecht
Authors: --- --- ---
ISBN: 9782804433642 9782804467142 9782804431464 Year: 2008 Volume: *75 Publisher: Bruxelles Larcier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Gezondheidszorg is een belangrijke sector in onze maatschappij. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de overheid veel regels uitvaardigt voor deze sector. De wetteksten willen o.a. meer kwaliteitsvolle zorg garanderen, kostenefficiëntie realiseren en/of Europese regels implementeren.Die reglementering in de gezondheidszorg is evenwel zeer divers en heeft betrekking op verschillende uiteenlopende spelers. Dit wetboek wil dan ook op een overzichtelijke wijze de meest relevante wetteksten uit het Gezondheidsrecht samenbrengen in één themawetboek.Het themawetboek besteedt aandacht aan zowel de rol van de arts en de patiënt alsook aan andere gezondheidsactoren zoals ziekenhuizen, fabrikanten of verdelers van medische hulpmiddelen en van geneesmiddelen, de bevoegde regelgever(s) enz.Het themawetboek omvat regelgeving inzake farmaceutisch recht, patiëntenrechten, medische aansprakelijkheid, ziekenhuiswetgeving, bio-ethiek, privacy in de gezondheidszorg en wetgeving inzake medische hulpmiddelen.De akten zijn bijgewerkt tot 1 mei 2008


Book
Tijd voor zorg : een analyse van de zorgverlening in de gezondheids- en welzijnssector
Authors: --- ---
ISBN: 9054872780 Year: 2000 Volume: 1 Publisher: Brussel VUBPress

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Methodologie ; Beschrijving : instellingen - respondenten ; Taakverdeling en arbeidsorganisatie - opleidingsbehoeften - tijdsanalyse ; Appendices : vragenlijst - takenlijst - samenstelling taakcategorien - opleidingsbehoeften - diploma Deze studie is een neerslag van het onderzoek 'Tijd voor zorg' en omvat voor heel België: de ziekenhuissector, de rusthuissector, de sector van de bejaardenzorg en de gehandicaptensector. Naast de functionele en financiële aspecten van de problematiek zijn de structuur en de werking van de sector dringend aan herziening toe (Bron: covertekst) Het onderzoeksproject 'Tijd voor zorg' vindt zijn oorsprong in de verschillende spanningsvelden van de verplegings- en verzorgingssector. Behalve van de krapte in dit segment van de arbeidsmarkt, waren we ook nog toeschouwer van uitbarstingen van onvrede bij (een goed deel van) het personeel. Naast de functionele en financiële aspecten van de problematiek zijn de structuur en de werking van de sector dringend aan herziening toe. Deze studie is een neerslag van het onderzoek 'Tijd voor zorg' en omvat voor heel België: de ziekenhuissector, de rusthuissector, de sector van de bejaardenzorg en de gehandicaptenzorg. In eerste instantie geeft ze een methodologische toelichting, waarna drie thema's worden behandeld: de werktijdsbesteding (de taken) van het verplegend en verzorgend personeel, de mogelijkheid en wenselijkheid om een aantal taken te delegeren, en ten slotte de hieruit resulterende opleidings-behoeften.

Keywords

hulpverlening --- welzijnswerk --- Sociology of work --- zorgverstrekking --- Hygiene. Public health. Protection --- Sociology of social welfare --- Belgium --- Maatschappelijke dienstverlening --- Volksgezondheid --- Verzorgingsinrichtingen --- Academic collection --- C6 --- gezondheidszorg [verplegend] --- welzijnszorg --- analyse --- #A0102A --- 660 Welzijn --- 670 Gezondheid --- Gezondheidszorg 61 --- Maatschappelijke werk 36 --- medische sociologie (sociologie van de geneeskunde) --- gezondheidszorg --- zorg (zorgverstrekking, zorgverlening) --- verpleegkunde --- organisatie (organisatorische aspecten) --- gehandicaptenzorg --- organisatieleer --- ouderenzorg --- thuiszorg --- zorgverlening --- 613.3 --- België --- RVT (rustoord, rust- en verzorgingstehuis) --- arbeidsbelasting --- bejaardentehuis --- beroepsuitoefening --- functieomschrijving (deskundigheidsafbaking, functiedifferentiatie) --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- instellingen voor gehandicapten (MPI) --- patiëntenclassificatie --- thuisverpleegkunde --- verpleeghuis (verpleegtehuis) --- verpleegkundige opleiding --- verzorgende beroepen --- ziekenhuis --- S20080206.JPG --- bejaardenbeleid --- gehandicaptenbeleid --- sociaal onderzoek --- welzijnsbeleid --- welzijnsplanning --- Aide sociale --- Santé publique --- Etablissements de soins --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- sociologie médicale --- soins de santé --- services de bien-être (aide sociale) --- soins (prestation de soins) --- soins infirmiers --- organisation (aspects organisationnels) --- (zie ook: verpleeghuis) --- (zie ook: geriatrie) --- (zie ook: gehandicapten) --- (zie ook: wijkverpleegkunde) --- (zie ook: RVT) --- 362.6 --- 362.3 --- 301.08 --- 361.01


Book
Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010. Deel 3 : Vraag naar en aanbod van werk in de zorgsector.
Authors: --- ---
ISBN: 9055501840 Year: 1999 Publisher: Leuven KUL. Hoger instituut voor de arbeid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Arbeidsmarkt --- Flandre --- Marché du travail --- Nursing --- Verpleegkunde --- Vlaanderen --- Gezondheidszorg 61 --- Arbeidsmarkt 331.52 --- Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 371:331 --- Academic collection --- #SBIB:HIVA --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:316.334.2A320 --- C5 --- verpleegkunde --- gezondheidszorg [verplegend] --- ziekenhuiswezen --- werkgelegenheid --- #A9911A --- VL / Flanders - Vlaams Gewest - Région Flamande --- BE / Belgium - België - Belgique --- 61 --- 339.325.5 --- 351.2 --- 336.024 --- 368.42 --- 613.3 --- België --- beroepsprofiel (beroepsbeeld) --- beroepsuitoefening --- paramedische beroepen --- personeelsbeleid --- personeelsgebrek --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige opleiding --- verzorgende beroepen --- werkgelegenheid (tewerkstelling) --- arbeidsmarkt --- welzijnswek --- ziekenzorg --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Arbeidssociologie: morfologie van de arbeidsmarkt --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- Geneeskunde. --- Gezondheidszorg. --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling. --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid. --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen. --- 331.6 --- 362.1 --- 361 --- Welzijnsbeleid --- Welzijnsbeleid. --- Geneeskunde --- Gezondheidszorg --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen


Book
Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010. Deel 4 : Werken in de zorgsector : synthese en vooruitblik tot 2010.
Authors: ---
ISBN: 9055502243 Year: 1999 Publisher: Leuven KUL. Hoger instituut voor de arbeid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Arbeidsmarkt --- Flandre --- Marché du travail --- Nursing --- Verpleegkunde --- Vlaanderen --- Academic collection --- #SBIB:HIVA --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:316.334.2A320 --- C5 --- verpleegkunde --- gezondheidszorg [verplegend] --- werkgelegenheid --- evaluatie --- toekomst --- #A9911A --- Gezondheidszorg 61 --- Ziekenhuizen 362.11 --- Arbeidsmarkt 331.52 --- Werkgelegenheid 331.526 --- Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 353.11 --- 613.3 --- België --- beroepsprofiel (beroepsbeeld) --- beroepsuitoefening --- paramedische beroepen --- personeelsbeleid --- personeelsgebrek --- verpleegkundig beroep --- verpleegkundige opleiding --- verzorgende beroepen --- werkgelegenheid (tewerkstelling) --- arbeidsmarkt --- gezondheidszorg --- statistiek --- wetenschappelijk onderzoek --- ziekenzorg --- VL / Flanders - Vlaams Gewest - Région Flamande --- BE / Belgium - België - Belgique --- 61 --- 339.325.5 --- 351.2 --- 336.024 --- 368.42 --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Arbeidssociologie: morfologie van de arbeidsmarkt --- Maatschappelijke organisaties en maatschappelijk leven --- 331.6 --- 362.1 --- Geneeskunde. --- Gezondheidszorg. --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling. --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid. --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen. --- Geneeskunde --- Gezondheidszorg --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen


Book
Vraag naar en aanbod van zorgberoepen in de Vlaamse Gemeenschap, prognoses tot 2000 en scenario's tot 2010. Deel 1 : Verpleegkundigen en het verplegend werk
Authors: --- --- ---
ISBN: 9055501565 Year: 1998 Publisher: Leuven KUL. Hoger instituut voor de arbeid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Voor de verpleegkundigen kan gesteld worden, dat na een aanzienlijke expansie van de vraag in het verleden en de wijdverspreide opinie dat er schaarste was aan verpleegkundigen, er naar de toekomst toe, bij ongewijzigd beleid, slechts een beperkte expansie zal optreden in de vraag terwijl er een aanzienlijke groei van het aanbod zal optreden. Deze onverwachte vaststellingen en prognoses naar de toekomst nodigen alle actoren rond de tafel uit om het beleid te wijzigen.Voorliggend rapport is de studie voor België over vraag naar en aanbod van verpleegkundigen, uitgevoerd door het SESA en door het HIVA. Deze studie is ook beschikbaar in het Frans. Andere rapporten werden gemaakt over de gekwalificeerd verzorgenden en over overige beroepen in de zorgsector.

Keywords

Nursing --- Nursing Staff, Hospital --- Nursing Staff --- Academic collection --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:316.334.2A320 --- #SBIB:HIVA --- #ECO:01.03:economie arbeidsmarkt werkgelegenheid werkloosheid --- #ECO:04.12:sectoren non-profit --- #A9808A --- verpleegkundig beroep --- VL / Flanders - Vlaams Gewest - Région Flamande --- BE / Belgium - België - Belgique --- 61 --- 339.325.5 --- 351.2 --- 336.024 --- 368.42 --- 616.083 )* VERPLEEGKUNDE --- gezondheidsinstellingen --- gezondheidszorg --- onderwijsstructuur --- verzorgende beroepen --- werkgelegenheid --- werkloosheid --- 613.3 --- België --- Vlaanderen --- beroepsprofiel (beroepsbeeld) --- beroepsuitoefening --- personeelsbeleid --- personeelsgebrek --- verpleegkunde --- verpleegkundige opleiding --- werkgelegenheid (tewerkstelling) --- arbeidsmarkt --- statistiek --- verpleegkundige sociologie --- wetenschappelijk onderzoek --- ziekenzorg --- verpleegkundig beroep (gez) --- werkgelegenheid (gez) --- 331.5 --- Arbeidsmarkt --- Gezondheidszorg (gezondheidsbeleid) --- Verpleegkundig beroep --- Gezondheidszorg 61 --- Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 371:331 --- Arbeidsmarkt 331.52 --- Verpleegkunde --- Paramedische beroepen --- Gezondheidseconomie --- manpower. --- trends. --- supply & distribution. --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Arbeidssociologie: morfologie van de arbeidsmarkt --- Geneeskunde. --- Gezondheidszorg. --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling. --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid. --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen. --- 331.6 --- 362.1 --- Professions paramédicales --- Economie de la santé --- Belgium. --- Nursings --- Welzijnsbeleid. --- Quantitative methods (economics) --- Flanders --- manpower --- trends --- supply & distribution --- Geneeskunde --- Gezondheidszorg --- Openbare gezondheid. Milieubescherming. Milieuvervuiling --- Sociale begroting, rekeningen en uitgaven. Gezondheid --- Ziekte- en invaliditeitsverzekering. Ziekenfondsen


Book
De rechtspositieregeling van het personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap : statuut personeel gemeenschapsonderwijs, personeel gesubsidieerd onderwijs
Authors: ---
ISBN: 9067169137 Year: 1995 Publisher: Diegem Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het bijzonder decreet van 13.07.1994 houdende wijziging van het bijzonder decreet van 19.12.1988 betreffende de Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs Decreet van 13.07.1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap (BS, 31.08.1994)

Keywords

hogeschooldecreet --- beroepsuitoefening --- Teacher education. Teacher's profession --- lesgeven --- education --- HO (hoger onderwijs) --- personeelsstatuut --- onderwijs --- higher education --- School management --- arbeidsrecht --- Administrative law --- personeelsmanagement --- Higher education --- Social law. Labour law --- Flanders --- 378 --- 378.12 --- 349.2 --- 351.83/.84 --- #A9511A --- 35.07 --- 351.83 --- 371.13 --- 371.2 --- Vlaanderen --- 35.08 --- Recht ; personeel van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap --- 37.08 --- 489.32 --- decreten --- hogescholen --- onderwijswetgeving --- personeel --- personeelsbeleid --- recht --- recht (wetgeving) --- 451.2 --- Personeelsbeleid (personeelsmanagement, personeelswerk) --- Recht (wetten) --- Sociaal recht (Sociale wetgeving, Arbeidsrecht) --- 451 --- 481.3 ) * ORGANISATIE - S.O. - BELGIë --- hogescholen : personeel (ler) --- pedagogiek (gez) --- Leraren en recht: hogescholen: Vlaanderen --- PHO --- Pedagogisch Hoger Onderwijs: statuut --- hogescholen: decreet --- HOBU --- schoolpersoneel --- Hoger onderwijs. Universitair onderwijs --(algemeen) --- Hoogleraren. Onderwijzend personeel hoger onderwijs. Wetenschappelijk corps; personeel; staf van universiteit --- Arbeidsrecht --- Sociaal recht --- Administratief recht --- Sociaal recht. Arbeidsrecht --- Lerarenopleiding. Lerarenberoep --- Onderwijsorganisatie --- Hoger onderwijs. Universitair onderwijs --- Openbaar bestuur ; overheidspersoneel ; ambtenaren --- personeelsaangelegenheden. Personeel --- België (Politiek, wetgeving en organisatie, hoger onderwijs) --- Politiek, wetgeving en organisatie --- 371.22 --- Historische en vergelijkende pedagogiek --- Lerarenopleiding --- Personeelsstatuut --- Hoger onderwijs --- naslagwerken --- statuut --- Historische en vergelijkende pedagogiek. --- naslagwerken. --- Vlaanderen. --- decreten. --- statuut. --- 351.83/.84 Sociaal recht --- 378.12 Hoogleraren. Onderwijzend personeel hoger onderwijs. Wetenschappelijk corps; personeel; staf van universiteit --- 378 Hoger onderwijs. Universitair onderwijs --(algemeen) --- Naslagwerken. --- Onderwijs --- Decreten. --- Personeel --- Statuut.

Listing 1 - 10 of 12 << page
of 2
>>
Sort by