Listing 1 - 10 of 37 << page
of 4
>>
Sort by

Book
Haal jij de kinderen op ?
Authors: ---
ISBN: 9789052409924 Year: 2007 Publisher: Antwerpen Amsterdam Houtekiet

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek gaat over hoe jonge mensen arbeid en gezin op een menselijke manier kunnen combineren. Ria Goris ondersteunt haar betoog met een tiental getuigenissen van gezinnen. De lezers krijgen antwoorden op vragen zoals: Hoeveel uren besteden tweeverdienersgezinnen gemiddeld aan loonarbeid, huishoudelijk werk, kinderzorg etc.? Waar vind je gemakkelijk opvang en hulp voor de kinderen? Welke impact heeft het gezinsleven op de arbeidsmarktparticipatie? Leidt deeltijds onderbreken tot verminderde werkdruk? Wat doen we met de schoolvakanties? Welke zijn de belangrijkste opvangsoplossingen bij ziekte van de kinderen? Hoe run je een gezin wanneer je als ouder er alleen voor staat? Etc. Volgens de auteur gaan ouders er vaak van uit dat er voor een bepaalde situatie slechts één oplossing is. Dit boek toont aan dat er tal van combinatiemodellen bestaan die kunnen meegroeien met het gezin en met de carrière. Volgens wetenschappelijk onderzoek vinden de meeste Vlaamse ouders, ondanks alle praktische beslommeringen, creatieve manieren om privéleven en werk te combineren.


Book
Bange ouders : opvoeden zonder zorgen.
Author:
ISBN: 9056173634 Year: 2001 Publisher: Leuven Van Halewijck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De beeldvorming van jong ouderschap op Vlaamse televisie : een inhoudsanalyse en een receptieonderzoek bij kwetsbare jongeren.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Op vraag van Vlaams Minister van Media Ingrid Lieten heeft de Universiteit Antwerpen in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar de beeldvorming van jong ouderschap op de Vlaamse televisie en de receptie ervan bij kwetsbare jongeren. De doelstelling van de studie was om een dieper inzicht te verwerven in de mediarepresentatie van jong ouderschap in Vlaanderen en de sensibiliseringsmogelijkheden van de media. Er werd een inhoudsanalyse en een receptieonderzoek uitgevoerd. Er kwamen ook aspecten van mediawijsheid aan bod. (Bron: website Vlaanderen.be)

Ouderlijk gezag : een coherente gezagsregeling voor minderjarigen
Author:
ISBN: 9789400004030 Year: 2013 Volume: 80 Publisher: Antwerpen : Intersentia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

menleving is sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek grondig gewijzigd. De verwekking, de zwangerschap, het genetische ouderschap en het wensouderschap hoeven vandaag niet noodzakelijk meer samen te vallen, waardoor een kind feitelijk meer dan 2 'ouders' kan hebben. Ook het huwelijk is niet langer de hoeksteen van de samenleving. Dit boek biedt een antwoord op de vraag of de organisatie van het ouderlijk gezag nog wel aangepast is aan deze nieuwe realiteit.De vele arresten van het Grondwettelijk Hof die de bepalingen inzake ouderlijk gezag, afstamming en adoptie systematisch ongrondwettelijk verklaarden, maken duidelijk dat het Belgische recht aan herziening toe is. De rechtsonzekerheid die vandaag bestaat, geeft daarenboven aanleiding tot een tsunami aan nieuwe prejudiciële vragen.De richting waarin ons recht evolueert, wordt evenwel steeds duidelijker. Steeds meer wordt aandacht geschonken aan een beoordeling in concreto van de situatie en het billijke evenwicht dat bereikt moet worden bij de beslechting van het (familierechtelijke) geschil. Daarbij wordt het belang van de kwaliteit van het besluitvormingsproces sterk beklemtoond. Ook het Kinderrechtenverdrag beklemtoont de nood aan een kwalitatief besluitvormingsproces waarbij het kind een gepaste rol toebedeeld krijgt afhankelijk van zijn evoluerende bekwaamheden


Book
Thema 'Kind en (echt)scheiding' : handleiding bij het gebruik van kinder- en jeugdboeken over 'kind- en (echt)scheiding' : editie 2003.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2003 Publisher: Hasselt S.l. Provincie Limburg, Provinciale Dienst Volksgezondheid Limburg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kind en (echt)scheiding binnen de schoolcontext : ondersteunende brochure voor scholen
Authors: --- ---
Year: 2001 Publisher: Hasselt S.l. Provincie Limburg, Provinciale Dienst Volksgezondheid Limburg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Focus op kinderen met een etiketje : een belevingsonderzoek bij ouders.
Authors: ---
Year: 2011 Publisher: Brussel Gezinsbond - Studiedienst

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De gezinsbond is op zoek gegaan naar de beleving van ouders van 'speciale kinderen' en laten hen zelf aan het woord. Wat betekent het voor hen om een 'eigenaardig' kind te hebben? Hoe voelen ouders en hun kinderen zich bij het opgeplakte 'etiketje'? Wat zijn de gevolgen voor de school, de vrije tijd, de familie ? (bron: woord vooraf)


Book
Zo willen wij het! Wat jongeren en ouders belangrijk vinden als zij hulp nodig hebben
Author:
ISBN: 9066655062 Year: 2006 Publisher: Amsterdam SWP

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave ¬1 Inleiding: hoe willen zij het? ¬ Zo willen jongeren het: wat jongeren belangrijk vinden als zij hulp nodig hebben ¬2 Vraaggericht werken volgens jongeren ¬3 'Ik houd er niet van als anderen mijn zaken gaan lopen regelen' ¬ Jongeren over het zoeken en krijgen van hulp ¬4 'Luisteren is gewoon de enigste manier' ¬ Jongeren over de bejegening door hulpverleners ¬5 'Jeugdzorg? Wat doen die dan?' ¬ Jongeren over de organisatie die hulp geeft ¬ Zo willen ouders het: wat ouders belangrijk vinden al zij hulp nodig hebben ¬6 Vraaggericht werken volgens ouders ¬7 'Van het kastje naar de muur en van de wal naar de sloot' ¬ Ouders over het zoeken en krijgen van hulp ¬8 'Luister gewoon naar ouders, die kennen het kind toch het beste' ¬ Ouders over de bejegening door hulpverleners ¬9 'Die wachttijden zijn zo slopend geweest' ¬ Ouders over de organisatie die hulp geeft ¬ Slotbeschouwing ¬10 Macht, informatie en samenhang ¬ Overdenkingen en opdrachten over vraaggericht werken met ouders en jongeren ¬ Bijlage 1: Over het onderzoek ¬ Bijlage 2: Criteria over macht, informatie en samenhang


Book
Ouders.
Author:
Year: 2008 Publisher: Brussel VCLB-service


Book
Juridische aspecten van homoseksueel ouderschap: het recht om lief te hebben
Author:
ISBN: 9054622725 Year: 1998 Publisher: Gent Mys & Breesch

Listing 1 - 10 of 37 << page
of 4
>>
Sort by