Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Naar een europabrede unie.
Author:
ISBN: 9012093228 Year: 2001 Volume: 59 (2001) Publisher: Den Haag Sdu,


Book
Overzicht interne adviesorganen van de centrale overheid
Author:
ISBN: 9012019990 Year: 1977 Publisher: 's-Gravenhage Staatsuitgeverij,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Beleidsondersteuning zou kunnen plaatsvinden door evaluerend onderzoek en advies. Dit onderzoek zou kunnen worden ondergebracht bij een bestaande onafhankelijke instelling die werkzaam is op dit terrein. De adviesfunctie kan worden vervuld door een kleine wellicht wisselende groep van personen, die hiertoe van tijd tot tijd samenkomen. Policy support could take place through evaluating research and advice. This research could be placed with an existing independent institution that is active in this field. The advisory function can be fulfilled by a small, perhaps varying group of people, who meet from time to time for this purpose.


Book
Basisvorming in het onderwijs
Author:
ISBN: 9012052211 Year: 1986 Publisher: 's-Gravenhage Staatsuitgeverij,


Book
Massamedia en basisvorming
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9012051819 9789012051811 Year: 1986 Publisher: 's-Gravenhage Staatsuitgeverij,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The 'Preliminary and Background Studies' series comprises papers that have been produced as part of the work of the WRR and that, in its opinion, are of such quality and meaning that publication is required. The responsibility for the content and the positions taken rests with the authors De serie 'Voorstudies en achtergronden' omvat werkstukken die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen en naar zijn oordeel van zodanige kwaliteit en betekenis zijn, dat publicatie gewenst is.

Media policy for the digital age

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

An argument from the Netherlands Scientific Council for Government Policy in favour of a more creative and open-minded media policy

Climate strategy : between ambition and realism

Dynamism in Islamic activism : reference points for democratization and human rights.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Analyses of the developments in Islamic beliefs, political activism, society and law since the 1970s.


Book
Infrastructures : time to invest


Book
Waarden, normen en de last van het gedrag

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Verval van waarden en normen wordt dikwijls aangewezen als oorzaak van allerlei soorten ongewenst gedrag - van algemeen gebrek aan beleefdheid tot geweld in de trein. Maar wat zijn waarden en normen eigenlijk? Is er in onze samenleving nog wel sprake van gemeenschappelijke waarden? En geldt onze onvrede niet veeleer het gedrag van mensen, eerder dan de door hen aanvaarde waarden en normen? In dit rapport gaat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in op het vraagstuk van de gemeenschappelijkheid van waarden en het omgaan met uiteenlopende stelsels van waarden en normen, die samenha

Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by