Listing 1 - 10 of 23 << page
of 3
>>
Sort by

Book
Geneesheer, vennootschap en fiscus : de professionele vennootschap voor geneesheren
Authors: --- ---
ISBN: 2802705229 Year: 1991 Volume: vol 23 Publisher: Brussel Bruylant


Book
Praktisch gezondheidsrecht
Authors: ---
ISBN: 9789045559629 Year: 2017 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Praktisch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit de medische en paramedische professionele bachelor. Advocaten en docenten Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter schreven het basisleerboek Praktisch gezondheidsrecht. Uw studenten geraken vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar gezondheidsrecht.- Boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;- oefeningen in het boek en online (http://praktischrecht.deboeck.com);- (korte) verklarende woordenlijst en wetgeving in toegankelijke bewoordingen.De gids schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen.Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek en privaat recht opgenomen.Bron : http://www.deboeck.be


Book
Het juridisch statuut van de O.C.M.W.-ziekenhuisgeneesheren
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9062005594 Year: 1991 Volume: vol *17 Publisher: Brugge Wilrijk Brussel Die Keure Universiteit Antwerpen. Universitaire Instelling Antwerpen Instituut Administratie-Universiteit


Book
Voedingszorg : een praktische vraagbaak
Author:
ISBN: 9055836427 Year: 2000 Publisher: Diegem Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Zorg dragen voor de dagelijkse inname van gezond en lekker voedsel en vocht bij ouderen, is zorg dragen voor één van de meest vitale levensbehoeften en levensgeneugten. Dit is vaak een hele opgave, vooral bij het toenemend aantal zorgafhankelijke senioren. Denken we maar aan de arbeidsintensieve maaltijdassistentie, de ethisch geladen voedingsvraagstukken en tal van 'kleine' dagelijkse voedingsproblemen die het welzijn beïnvloeden en vragen om een deskundig én deugddoend antwoord.Dit werkje biedt een beschouwende én praktische visie op geriatrische voedingszorg. Zowel verpleegkundigen, verzorgenden, diëtisten, paramedi-ci, artsen als vrijwilligers met belangstelling voor geriatrische voedingszorg kunnen er hun voordeel mee doen. De rode draad in dit boekje is de belevingsgerichte voedingszorg. Het is de deskundige afstemming op de concrete voedingsproblemen en de subjectieve zorgvragen zoals de ouderen die beleven.Deel 1 vat in een notendop de fundamenten samen van een seniorvriendelijke voedingszorg. Naast de argumenten voor voedingszorg, wordt stilgestaan bij het mensbeeld in de zorg, de zorgethische posities, de multidisciplinaire aanpak en het beleid. Met een schets van de praktijkprincipes wordt verder de link gelegd naar de meer technische vraagbaak.Deel 2, het hoofdgedeelte, is opgevat als een praktische en beknopte vraagbaak waarin ruim tweehonderd voedingszorgitems alfabetisch of via het trefwoordenregister te raadplegen zijn. De selectie van de items sluit aan bij de behoeften die we ervoeren tijdens de vele lezingen en trainingen rond (psycho)geriatrische voedingszorg voor gezondheidswerkers in rustoorden, ziekenhuizen en de thuiszorg


Book
Zonder vallen en opstaan
Author:
ISBN: 9789033476365 Year: 2010 Publisher: Leuven Acco

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vallen is een vaak voorkomend probleem bij ouderen. In Vlaanderen valt gemiddeld één op de drie 65-plussers minstens één keer per jaar, maar het risico op vallen neemt nog toe met de leeftijd. Valincidenten kunnen ernstige gevolgen hebben voor de ouder wordende persoon. Ze beïnvloeden enerzijds de zelfstandigheid van de oudere persoon en anderzijds wordt ook een afname van de levenskwaliteit geassocieerd met bepaalde valrisicofactoren. Omdat vallen een multicausaal probleem is, vereisen valincidenten een multidisciplinaire aanpak. Een van de betrokken disciplines is de ergotherapeut. Tot voor kort was er weinig wetenschappelijke evidentie omtrent ergotherapie en valproblematiek bij thuiswonende ouderen. Dit boek wil hierin verandering brengen en een wetenschappelijk onderbouwde richtlijn zijn voor de ergotherapeutische klinische praktijk.


Book
Ouderen in de samenleving : basisboek voor hulp- en dienstverleners.
Authors: ---
ISBN: 9789046900314 Year: 2006 Publisher: Bussum : Coutinho,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 2040 zal naar verwachting 25 procent van de Nederlandse bevolking ouder zijn dan 65 jaar. Deze vergrijzing, de multiculturalisering en andere demografische ontwikkelingen, als de afname van het aantal geboorten, hebben grote gevolgen voor de samenleving als geheel. Het toenemende beroep dat ouderen op de zorg- en dienstverlening zullen doen, vraagt om een multidisciplinaire benadering. Ouderen in de samenleving - Basisboek voor hulp- en dienstverleners biedt een brede inleidende verkenning van vragen rond ouder worden en het ouderenwerk voor de sociaal-agogische, verzorgende, verplegende en dienstverlenende beroepsopleidingen.De auteurs leggen daarbinnen de nadruk op de diversiteit van het ouderenwerk en de noodzaak van een veelvormig antwoord op verschillende behoeften van ouderen Elk thema wordt afgesloten met casuïstiek, discussievragen en projectopdrachten. Daardoor is dit boek geschikt voor bespreking en discussie zowel binnen vaste lesgroepen als binnen projectgericht onderwijs. Brede inleiding voor met name studenten in de hulp- en dienstverlening, toegespitst op het voor ieder belangrijke gebied van ouderen en hun thematieken. De schrijvers zijn docent aan de Hogeschool Utrecht. Op zeer toegankelijke, breed informatieve en tot nadenken bevorderende vraagstellingen belichten zij onder meer de praktijk, het beleid en de voorzieningen voor ouderen, en gaan in op kernthema's zoals arbeid, inkomen, vrije tijd, wonen en gezondheid. De diversiteit van ouderen, wensen, situaties en bijvoorbeeld zorgpraktijken komt aan bod. In de eerste plaats een boek voor sociaal agogische, verzorgende, verplegende en dienstverlenende beroepsopleidingen, maar ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld de grote groep (oudere) vrijwilligers die werkzaam zijn voor leeftijdsgenoten en voor jongeren die zich op een studie rond ouderen oriënteren. Het biedt zelfs materiaal voor gespreksgroepen van en voor ouderen, kortom: een breed bruikbaar en zeer up to date boek.


Book
De nieuwe biechtvaders : de sociale geschiedenis van de arts in België.
Author:
ISBN: 9063033079 Year: 1991 Publisher: Leuven Kritak,


Book
Zorg binen handbereik : personenalarmering voor ouderen
Authors: --- --- ---
ISBN: 9033447908 Year: 2001 Volume: 20 Publisher: Leuven Leusden Acco


Book
Therapie met dieren
Author:
ISBN: 9055838780 Year: 2001 Publisher: Diegem : Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. Historische achtergrond 2. Relatie mens-dier wetenschappelijk onderbouwd 3. Wetenschappelijk onderzoek 4. Kwaliteit van leven 5. De helende kracht van gezelschapsdieren 6. Animal assisted activity en Animal assisted therapy een eerste stap om verder op te bouwen 7. Interactieve bezoeknamiddagen met honden 8. Bezoeknamiddagen - praktische tips 9. Therapie met honden

Listing 1 - 10 of 23 << page
of 3
>>
Sort by