Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen : overeenkomsten in symptomen en paramedische interventies
Author:
ISBN: 9789031352722 Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

31352722


Book
Introductie in de gezondheidszorg
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789031365449 Year: 2005 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Introductie in de gezondheidszorg biedt een helder overzicht over de organisatie en het functioneren van de gezondheidszorg in Nederland. Wat betekent multidisciplinaire samenwerking in de gezondheidszorg? Wat behelzen de begrippen marktwerking, kwaliteitszorg en vraagsturing? Het zijn voorbeelden van kwesties die in korte, praktijkgerichte hoofdstukken in dit boek behandeld worden. Het eerste hoofdstuk verkent het hele domein van de gezondheidszorg in vogelvlucht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en interviews gaan de auteurs in de hoofdstukken erna dieper in op de afzonderlijke onderdelen. Zo worden de verschillende 'lijnen' in de zorgsector inzichtelijk gemaakt en worden abstracte begrippen als 'kwaliteitszorg' en 'samenwerking in de zorgketen' verduidelijkt. Recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals de financiering van het zorgstelsel, krijgen in deze 7e, herziene druk ruimschoots aandacht.


Book
Doen en blijven doen
Authors: --- ---
ISBN: 9789031365173 Year: 2005 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Preventie en gezondheidsbevordering door paramedici
Authors: ---
ISBN: 9789031351169 Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum


Book
Ganganalyse en looptraining voor de paramedicus
Authors: ---
ISBN: 9789036813471 9036813476 Year: 2017 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek behandelt op een gestructureerde wijze de ganganalyse als basis voor een therapeutische looptraining. Het bespreekt het normale loopbeeld en gaat vervolgens dieper in op specifieke loopafwijkingen.Veel somatische letsels en aandoeningen leiden tot een verstoring van het normale gaan of lopen. Fysiotherapeuten en paramedici worden dan ook dagelijks geconfronteerd met problemen op dit gebied.In Ganganalyse en looptraining komen zowel orthopedische als perifere en centrale neurologische aandoeningen aan bod. Daarnaast behandelt het loopafwijkingen die zijn veroorzaakt door aandoeningen aan heup, knie en voet, evenals het gebruik van orthopedische hulpmiddelen, zoals orthesen. Met behulp van een analyseformulier worden de problemen in de gang duidelijk en inzichtelijk. Op basis van de geanalyseerde problemen in het formulier kan de therapeut komen tot een duidelijke probleemstelling en daaruit volgend een behandelplan. Om te komen tot een therapeutischeoplossing worden de veroorzakers van gangafwijkingen uitgebreid beschreven.Deze tweede, volledig herziene druk beschrijft niet alleen de meest frequente loopproblemen, maar ook de oorzaken en de bijbehorende trainingsindicaties. De praktische en didactische waarde van het boek wordt nog verhoogd door de bijbehorende website vol boeiend digitaal lesmateriaal met uitgebreide casuïstiek.


Book
Algemene ziekteleer: handboek voor paramedische beroepen
Author:
ISBN: 9789401454032 Year: 2019 Publisher: Gent Academia Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De ziekteleer of pathologie bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes en is daarmee de kern van de geneeskunde. Voor paramedici zoals verpleegkundigen, ergotherapeuten en diëtisten is de basiskennis van ziekteleer en de beheersing van het vakjargon essentieel om een zinnige rol te spelen in het therapeutisch beleid en te kunnen communiceren met artsen an andere paramedici. Dit boek biedt een helder overzicht van de belangrijkste onderwerpen uit de algemene interne en heelkundige ziekteleer: van de mogelijke oorzaken van ziekte en het onderzoek van de patiënt tot de algemene en de bijzondere ziekteleer, toegespitst op de inwendige stelsels. Algemene ziekteleer is behalve een overzichtelijk handboek ook een handig naslagwerk voor elke professionele paramedicus.


Book
Beroepenwetgeving in ontwikkeling : evaluaties halverwege het invoeringstraject van de wet BIG
Authors: --- ---
ISBN: 9050950035 Year: 1996 Volume: *1 Publisher: Antwerpen Groningen Intersentia


Book
Gezondheidsbevordering en preventie door paramedici.
Author:
ISBN: 9789035233492 9035233492 Year: 2011 Publisher: Amsterdam Reed business


Book
Preventie : samen werkt het (gezondheidsvoorlichting door paramedici)
Authors: ---
ISBN: 9031337633 Year: 2002 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit werk is een praktische handleiding voor paramedici bij hetopzetten en uitvoeren van gezondheidsvoorlichting waarbij is uitgegaan van de huidige praktijk van gezondheidsvoorlichting over voeding en beweging. Er is gekozen voor een praktische benadering: voorlichtingsbijeenkomst, ontwikkelen van een lokaal gezondheidsproject, praktijkvoorbeelden, interviews ...

Listing 1 - 10 of 14 << page
of 2
>>
Sort by