Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Het leiden van de verpleegafdeling nu
Author:
ISBN: 9060874005 Year: 1973 Publisher: Lochem De Tijstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het ontstaan en de ontwikkeling van het beroep verpleegkundige
Authors: ---
ISBN: 9035210786 Year: 1985 Volume: vol 55 Publisher: Lochem Gent De Tijdstroom

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Doen en blijven doen : voorlichting en compliancebevordering door paramedici.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9031339512 9031365173 Year: 2003 Publisher: Antwerpen Bohn Stafleu van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Voorlichting door paramedici is vaak gericht op gedragsveranderingen, op therapietrouw en zelfmanagement, kortom op compliance. Dit boek beschrijft dat proces. De therapeut heeft daarbij een rol als coach en motivator. De uiteindelijke gedragsveranderaar is echter niet de therapeut, maar de patiënt. Veel praktijkvoorbeelden illustreren hoe begeleiding van gedragsverandering en het werken aan therapietrouw en zelfmanagement in de paramedische praktijk verloopt. Het wordt gepresenteerd aan de hand van het stappenmodel voor gedragsverandering.


Book
Praktisch gezondheidsrecht
Authors: ---
ISBN: 9789045559629 Year: 2017 Publisher: Antwerpen De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Praktisch gezondheidsrecht is een duidelijke juridische gids voor studenten uit de medische en paramedische professionele bachelor. Advocaten en docenten Luc Haegeman en Kathleen Van Cauter schreven het basisleerboek Praktisch gezondheidsrecht. Uw studenten geraken vertrouwd met enkele begrippen uit het algemeen recht, waarna de focus verschuift naar gezondheidsrecht.- Boordevol voorbeelden uit de dagelijkse praktijk;- oefeningen in het boek en online (http://praktischrecht.deboeck.com);- (korte) verklarende woordenlijst en wetgeving in toegankelijke bewoordingen.De gids schept een adequaat juridisch kader voor zowel de zorgverstrekker als de patiënt, met bijzondere aandacht voor de aansprakelijkheid van de zorgbeoefenaar (strafrechtelijk en burgerrechtelijk) en de Gecoördineerde wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar verpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen.Ten slotte is er een praktijkgericht overzicht van onderwerpen op het raakvlak tussen de gezondheidszorg en het publiek en privaat recht opgenomen.Bron : http://www.deboeck.be


Book
Zorgethisch leiderschap in praktijk
Authors: --- ---
ISBN: 9789401461870 Year: 2019 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wie van zorg afhankelijk is, hoopt op betrokken zorgverleners. Die betrokken zorgverlening komt er echter niet vanzelf. Daarvoor is zorgethisch leiderschap nodig: de aanwezigheid van iemand die anderen kan ondersteunen, begeleiden en inspireren om de dagelijkse zorg zo te geven dat mensen tot hun recht komen. Iemand die hiervoor de voorwaarden creëert. Niet vanuit het 'moeten', maar wel vanuit een krachtig 'ont-moeten'.Dit handboek zet de krijtlijnen uit voor wat zorgethisch leiderschap kan betekenen en onderzoekt welke stappen er binnen een organisatie nodig zijn om zorgethiek waar te maken. Het biedt managers, leidinggevenden en stafmedewerkers, maar ook docenten, studenten en zorgverleners een helder beeld van zorgethisch leiderschap, en reikt handvatten aan om het in de praktijk vorm te geven.(https://www.lannoo.be/nl/zorgethisch-leiderschap-praktijk)


Book
Ethisch zorg verlenen : handboek voor de verpleegkundige
Authors: ---
ISBN: 9055743666 Year: 2002 Publisher: Baarn HB Uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De verpleegkundige krijgt door tal van ontwikkelingen binnen en buiten zijn beroep steeds meer te maken met ethische vraagstukken en beslissingen. Ethisch zorg verlenen wil een bijdrage leveren aan een kwalitatieve verbetering van de ethische reflectie binnen de verpleegkunde. Het dagelijks functioneren van de gezondheidszorg en in het bijzonder de rol van verpleegkundigen daarin zijn nog maar weinig object geweest van ethische discussie. Dit boek wil een gedeelte van deze leemte opvullen.


Periodical
The Canadian nurse
Author:
ISSN: 00084581 Year: 1924 Publisher: [Ottawa, etc. : Canadian Nurses' Association]


Book
Gezondheidsrecht toegepast : recht voor vroedvrouwen, verpleegkundigen en andere medewerkers in de zorgsector
Authors: ---
ISBN: 9789400005464 Year: 2014 Volume: *11 Publisher: Antwerpen Intersentia


Book
Preventie : samen werkt het (gezondheidsvoorlichting door paramedici)
Authors: ---
ISBN: 9031337633 Year: 2002 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit werk is een praktische handleiding voor paramedici bij hetopzetten en uitvoeren van gezondheidsvoorlichting waarbij is uitgegaan van de huidige praktijk van gezondheidsvoorlichting over voeding en beweging. Er is gekozen voor een praktische benadering: voorlichtingsbijeenkomst, ontwikkelen van een lokaal gezondheidsproject, praktijkvoorbeelden, interviews ...

Listing 1 - 10 of 20 << page
of 2
>>
Sort by