Narrow your search

Library

UGent (2)

UCLouvain (1)


Resource type

book (3)


Language

Dutch (2)

Latin (1)


Year
From To Submit

1720 (3)

Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Alghemeenen toevlucht in allen noodt den H. Antonius van Padua : voor-ghestelt I. In sijn loffelijck leven ende deughden, II. In de glorie sijnder miraeckelen, III. In sijn eere en dienst ; besonderlijck door de novene, dat is Neghen Dijnsdaeghsche devotie
Authors: ---
Year: 1720 Publisher: Tot Brugge: by Pieter vande Cappelle,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Alghemeenen toevlucht in allen noodt : Den H. Antonius van Padua voorghestelt in sijn loffelijk leven ende deughden ...
Authors: ---
Year: 1720 Publisher: Brugge : P. vande Cappelle,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Anthony,


Book
Academia mathematica of Oeffen-school van de wis-konst : verdeelt in twee boeken, den eersten inhoudende de geometrie [...] Den tweeden verdeelt in vijf deelen
Authors: ---
Year: 1720 Publisher: Tot Brugghe [Brugge] : by Pieter vande Cappelle, ten koste vanden autheur, by wie de zelve oock te bekomen zijn,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Mathematics

Listing 1 - 3 of 3
Sort by