Listing 1 - 7 of 7
Sort by

Book
Met alle respect : leerboek verpleegethiek
Author:
Year: 1993 Publisher: Nijkerk Intro,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethisch zorg verlenen : handboek voor de verpleegkundige beroepen.
Authors: ---
Year: 1993 Publisher: Nijkerk Intro,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethisch zorg verlenen: Handboek voor de verpleegkundige beroepen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Le métier de médecin
Authors: ---
ISBN: 213045934X Year: 1993 Volume: 2812 Publisher: Paris : PUF - Presses Universitaires de France,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethisch zorg verlenen : handboek voor de verpleegkundige beroepen.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De verpleegkundige krijgt steeds meer en heel indringende te maken met ethische vraagstukken en de gevolgen van beslissingen hieromtrent. Wat mag een patiënt weten over zijn ziekte? In hoeverre mag ik als verpleegkundige gebruik maken van vertrouwelijke gegevens in contacten met derden? Welke verantwoordelijkheid heb ik ten aanzien van patiënten, collega's, artsen, de zorginstelling en de samenleving? Hoe kan ik de ethische problemen waarmee ik als zorgverlener wordt geconfronteerd ter sprake brengen? Hoe kan ik op verantwoorde wijze een ethische discussie voeren? Vanuit de ontwikkeling van de eigen verpleegkundige identiteit wordt in toenemende mate een antwoord op deze vragen van de verpleegkundige zelf verwacht. Verpleegkundigen worden uitgedaagd vragen te stellen als: Waartoe dient dit alles? En 'Wat is de zin van mijn zorgverlening?' Het zijn vragen die gemakkelijk als ethisch worden omschreven en waarop moeilijk een afdoend antwoord kan worden geboden. Ethisch zorg verlenen wil een bijdrage leveren aan een kwalitatieve verbetering van de ethische reflectie binnen de verpleegkunde. Het dagelijks functioneren van de gezondheidszorg, en in het bijzonder de rol van verpleegkundigen daarin, zijn nog maar weinig object geweest van ethische discussie. Dit boek wil een gedeelte van deze leemte opvullen. Ethisch zorg verlenen is bedoeld voor alle verpleegkundigen die expliciet willen nadenken over het ethisch fundament van hun dagelijks zorgend omgaan met patiënten en de factoren die daarbij een rol spelen. Opleidingen vinden in dit boek inhoudelijk uitgewerkte themata voor de lessen beroepsethiek.


Book
Zorg om zorg : mishandelen van ouderen
Authors: --- ---
ISBN: 9053502343 Year: 1993 Publisher: Leuven/Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Niemand geeft het graag toe, maar misbehandelen van ouderen is een feit. Dat het slechts om een minderheid gaat, doet niet terzake. Elke misbehandelde is te veel. De misbehandelingen bestaan zowel in de intramurale als in de extramurale zorg. Paradoxaal genoeg gebeuren heel wat misbehandelingen zelfs te goeder trouw. Dit boek geeft eerst aan wat bedoeld is met 'misbehandeling': van ogenschijnlijk pietluttige maatregelen, subtiele psychische pesterijen, het veroorzaken van allerlei ongemakken tot slagen en verwondingen. Daarna probeert het boek te begrijpen waarom dit alles gebeurt. Een essentieel punt is hoe je een en ander vaststelt, hoe je hulpvragen herkent en wat je daarmee moet. Meer dan eens moet de 'pleger' van de misbehandeling evenzeer worden geholpen. Deze publicatie behandelt omzichtig, maar tegelijk kordaat, een onderwerp waarover sommigen liever zouden zwijgen.

Listing 1 - 7 of 7
Sort by