Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Critères éthiques de l'O.M.S. applicables à la promotion des médicaments
Authors: --- ---
Year: 1993 Publisher: Genève Organisation mondiale de la Santé,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Medizin und Menschenwürde : ethische Probleme der Medizin aus christlicher Sicht
Author:
ISBN: 3417297109 Year: 1993 Publisher: Wuppertal Brockhaus,


Book
Het perfecte kind : kunstmatige voortplanting in Nederland
Authors: ---
Year: 1993 Publisher: Hoogezand Stubeg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Human cells in in vitro pharmaco-toxicology : present status within Europe : symposium, held in Brussels on September 23-24, 1993
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9054870419 Year: 1993 Publisher: Brussels VUBPRESS


Book
Islam en ethiek in de gezondheidszorg
Authors: ---
ISBN: 9789074792042 Year: 1993 Publisher: Den Haag uitgeverij Oase

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek heeft twee kenmerkende aspecten: enerzijds geeft het een beschrijving van islamitische opvattingen over ethiek en gezondheid(szorg), anderzijds is het tevens een verdediging daarvan. De standpunten worden toegelicht d.m.v. passages uit de Koran en andere gezaghebbende geschriften. Hier en daar wordt nogal wat rancune zichtbaar over vermeende onwil en onkunde bij niet-islamieten. Een ethiek in eigenlijke zin kan men dit boek niet noemen, omdat nergens op voet van gelijkheid wordt gediscussieerd met andere ethische stelsels; evenmin wordt systematisch nagedacht over het karakter en de eventuele grenzen van pluriformiteit in onze samenleving. Het boek wil eerder informeren en verdedigen dan in dialoog treden. Met inachtneming van die beperking valt er zeker wat uit te leren. Een laatste woord is het niet, ook niet van islamitische zijde.


Book
Beslissen om niet te reanimeren : een medisch en ethisch vraagstuk
Author:
ISBN: 902322812X Year: 1993 Publisher: Assen Van Gorcum


Book
Ethisch zorg verlenen : handboek voor de verpleegkundige beroepen.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De verpleegkundige krijgt steeds meer en heel indringende te maken met ethische vraagstukken en de gevolgen van beslissingen hieromtrent. Wat mag een patiënt weten over zijn ziekte? In hoeverre mag ik als verpleegkundige gebruik maken van vertrouwelijke gegevens in contacten met derden? Welke verantwoordelijkheid heb ik ten aanzien van patiënten, collega's, artsen, de zorginstelling en de samenleving? Hoe kan ik de ethische problemen waarmee ik als zorgverlener wordt geconfronteerd ter sprake brengen? Hoe kan ik op verantwoorde wijze een ethische discussie voeren? Vanuit de ontwikkeling van de eigen verpleegkundige identiteit wordt in toenemende mate een antwoord op deze vragen van de verpleegkundige zelf verwacht. Verpleegkundigen worden uitgedaagd vragen te stellen als: Waartoe dient dit alles? En 'Wat is de zin van mijn zorgverlening?' Het zijn vragen die gemakkelijk als ethisch worden omschreven en waarop moeilijk een afdoend antwoord kan worden geboden. Ethisch zorg verlenen wil een bijdrage leveren aan een kwalitatieve verbetering van de ethische reflectie binnen de verpleegkunde. Het dagelijks functioneren van de gezondheidszorg, en in het bijzonder de rol van verpleegkundigen daarin, zijn nog maar weinig object geweest van ethische discussie. Dit boek wil een gedeelte van deze leemte opvullen. Ethisch zorg verlenen is bedoeld voor alle verpleegkundigen die expliciet willen nadenken over het ethisch fundament van hun dagelijks zorgend omgaan met patiënten en de factoren die daarbij een rol spelen. Opleidingen vinden in dit boek inhoudelijk uitgewerkte themata voor de lessen beroepsethiek.


Book
Pre-embryo : het prille begin.
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9073196116 Year: 1993 Publisher: Utrecht Stichting bio-wetenschappen en maatschappij,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bioethics : basic writings on the key ethical questions that surround the major, modern biological possibilities and problems
Authors: ---
ISBN: 0809134446 Year: 1993 Publisher: New York (N.Y.): Paulist,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Issues in bioethics, medicine, and healthcare continue to plague us - as patients, as consumers, as citizens. Here, under one cover, are thirty of the most current and perceptive articles, culled from key medical, ethical, philosophical, legal and theological journals. Dr. Shannon once again offers - to healthcare professions and students alike - access to this decade's core bioethics questions, a spectrum of viewpoints, and a wealth of insight. The Issues Abortion. Fetal Tissue Research. Reproductive Technology. Gene Therapy. Death with Dignity. Advance Directives. Physician Assisted Suicide. Clinical Research and Consent. HIV/AIDS. Privacy and Disclosure. Organ Transplants. Healthcare Rationing.

Listing 1 - 10 of 17 << page
of 2
>>
Sort by