Listing 1 - 10 of 33 << page
of 4
>>
Sort by

Book
Qu'est-ce que l'éthique clinique? Essai philosophique sur l'éthique clinique conçue comme réactualisation de l'éthique aristotélicienne
Author:
Year: 1996 Publisher: Montréal Artel - Fides,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethiek en medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
Author:
Year: 1996 Publisher: Diepenbeek Limburgs Universitair Centrum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

603.1 --- ethiek --- Medische ethiek


Book
Ethiek in de kliniek; hedendaagse benaderingen in de gezondheidsethiek
Author:
Year: 1996 Publisher: Meppel Boom,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Société et révolution biologique
Authors: --- --- --- --- --- et al.
Year: 1996 Publisher: Paris INRA,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethiek en levensbeschouwing
Author:
ISBN: 9074034772 9074034764 Year: 1996 Publisher: Dwingeloo Kavanah

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Verpleegethiek is een vak apart. Toch kan het niet los gezien worden van andere aspecten in de zorgverlening. Ethiek is ontegensprekelijk verbonden met dagelijkse zorgverlening. En juist omdat zorgverlening aan de ethiek verbonden is. Ook het begrip levensbeschouwing roept bij velen weerstand op.Wat heeft religie met ethiek te maken ? of met dagelijkse zorgverlening. Toch is de verbinding tussen een levensbeschouwing en de ethiek veel nauwer dan jullie denken. Veel waarden die in het vaandel van de westerse wereld staan, hebben hun wortels in een levensbeschouwing, veelal een christelijke, en het is van praktsiche betekenis dit scherp tezien.


Book
Ethiek en recht toegepast : integratie tussen ethiek, recht en de verpleegkundige praktijk: korte theoretische inleiding en 37 becommentarieerde casussen.
Authors: --- ---
ISBN: 902383514X Year: 1996 Publisher: Utrecht Thieme,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Wanneer een ander beslist...Zorg voor wilsonbekwame patiënten
Author:
ISBN: 9060649168 Year: 1996 Publisher: Amsterdam Buijten & Schipperheijn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze uitgave behandelt vanuit christelijk perspectief de vragen rond de zorg voor wilsonbekwamen. Wanneer een patiënt niet in staat is beslissingen te nemen, moeten anderen dat voor hem doen: specialisten, hulpverleners en familieleden. Wanneer dan voor de patiënt een beslissing over zijn behandeling moet worden genomen, voelt de familie zich vaak machteloos overgeleverd aan de specialist. Maar ook voor specialisten is het vaak moeilijk om in zulke situaties keuzes te maken. Zij willen de patiënt niet te kort doen, maar ook niet `overbehandelen'. Waar ligt het juiste midden?


Book
Dag en nacht : een spiritualiteit vanuit de medische ervaring
Author:
ISBN: 9020928546 Year: 1996 Publisher: Tielt Lannoo

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Marc Desmet is arts en jezuïet : hij studeerde zowel filosofie en theologie als geneeskunde. Sinds 1992 is hij o.m. palliatieve arts te Hasselt. In dit boek beschrijft hij in verschillende stappen het werk van een arts. Bij elke stap stelt hij vragen en hij wijst op de ideale manier waarop een arts dit of dat kan doen. Daar vindt hij de binding met het evangelie, met de levende God, met Jezus Christus. Het is treffend hoe de auteur het medische werk enerzijds weet te ontleden en te ondervragen, en anderzijds weet te verbinden met het christelijke geloof. In die zin richt dit boek zich tot een breed publiek, want voor alle beroepen kan men gelijkwaardige vragen stellen en bindingen leggen. Het boek is helder geschreven, kon misschien iets beknopter, maar is alleszins een oorspronkelijke belichting van het werk van een arts. Mooie uitgave


Book
Sterven op drift: over doodsverlangen en onmacht
Author:
ISBN: 9061684536 Year: 1996 Publisher: Nijmegen SUN

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Is er een rol voor de arts bij zelfgekozen dood? Van oudsher proberen de mensen hun sterven te sturen. Meestal gebeurt dit door de dood uit te stellen. De maakbaarheid van langer leven met gebreken is de laatste decennia echter zo succesvol, dat ook de vraag om een maakbare dood zich stelt. De rode draad die door dit boek loopt is het contrast tussen zelfdoding mèt of zónder doktershulp. De rol van de dokter komt aan de orde in drie opstellen: in het geval van zelfdoding van een oudere die klaar met leven was, van drie psychiatrische patiënten en van een getraumatiseerde maar psychisch 'gezonde' vrouw. Wanneer de dokter niet bereid is tot stervenshulp aan ouderen of aan aidspatiënten in een vroeg stadium van hun lange onttakeling, dan rijst bij hen soms de vraag of zij voor zichzelf een 'milde' dood tot stand kunnen brengen. De beperkte, maar niet te verwaarlozen mogelijkheden hiertoe passeren de revue. Daarbij doet zich de vraag voor: welke hulp door familie of naaste vrienden is niet strafbaar en welke wèl. (Bron: covertekst)


Periodical
Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik
ISSN: 14309017 16131142 Year: 1996 Publisher: Berlin De Gruyter

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 33 << page
of 4
>>
Sort by