Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
Leeftijd-periode-cohort model : trend in longkankersterfte, belgië 1971:
Authors: --- --- ---
Year: 1997 Publisher: Brussel Centrum Voor Operationeel Onderzoek In Volksgezondheid,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Overlijden en oorzaakspecifiek overlijden in de Vlaamse Gemeenschap 1989-1991
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9074968104 Year: 1997 Publisher: Brussel Brussel Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap . Administratie voor Volksgezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Overlijden en oorzaakspecifiek overlijden in de Vlaamse Gemeenschap

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Epidemiologie : speuren naar patronen van ziekte en gezondheid.
Authors: ---
ISBN: 907305552X Year: 1997 Publisher: Beek Utrecht Natuur En Techniek, Bohn, Scheltema & Holkema,


Book
Gezondheidskunde
Authors: ---
ISBN: 9031322725 Year: 1997 Volume: *7 Publisher: Houten Diegem Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het boek 'Gezondheidskunde' beschrijft het gezonde functioneren van de mens. Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1 gaat in op mens en gezondheid en mens en gezondheidszorg en behandelt onder andere algemene gezondheidskundige begrippen, de organisatie en structuur van de gezondheidszorg, de visie op mens en gezondheid, gezondheid gekoppeld aan de leeftijd, overheidsbeleid. Deel 2 gaat in gezond leven en werken en staat in het teken van het zorgen voor de eigen gezondheid. De hoofdstukken in dit deel zijn geordend naar de indeling van gezondheidspatronen van Gordon. Thema's die aan de orde komen zijn: . gezondheid . veiligheid . voeding . hygiëne . arbeid en vrije tijd . rust en slaap . stress . relaties en seksualiteit


Periodical
Profiel Vlaanderen ...
Year: 1997 Publisher: Brussel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Planning en statistiek.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek heeft tot doel aan de hand van enkele sleutelindicatoren een blik te werpen op de positie van Vlaanderen in een internationale context. Bij de keuze van de indicatoren hebben we ons laten leiden door de afspraken die hierover reeds op Europees niveau werden gemaakt onder meer op de Europese Top van Lissabon, van Nice en van Stockholm.

Keywords

316 --- 338 <493-17> --- jaarverslagen --- statistieken --- #A0112A --- #A0212A --- #A0402A --- 653 Statistiek --- 05 --- 312 --- 338 --- Vlaanderen --- url --- demografie --- economie --- gezondheidszorg --- leefmilieu --- onderwijs --- statistiek --- vlaanderen --- 301.8 --- Vlaanderen --- statistieken --- 301 --- 338 --- 339.921 --- Bevolking --- Brochure --- Cultuur --- Economie --- Europa/Europese Unie --- Gezondheid --- Huisvesting --- Milieu --- Onderwijs --- Tewerkstelling --- Verkeer --- Vervoer --- Vlaanderen --- Vlaanderen --- Vrije tijd --- 301.8 --- 330 )* ECONOMIE --- Brochure --- Vlaanderen --- arbeidsmarkt --- bevolkingsonderzoek --- economie --- economische groei --- statistiek (gez) --- statistieken --- vlaanderen (gez) --- $a311 --- 984 --- Statistieken . Vlaanderen --- arbeid --- bejaardenmishandeling (ouderenmishandeling) --- demografie --- economie --- gezondheidszorg (gezondheidsbeleid, sociale geneeskunde) --- huisvesting --- kinderopvang (crèche) --- milieuhygiëne --- mortaliteit --- onderwijs --- ongevallen --- residentiële hulp --- student --- verkeersongevallen --- werkgelegenheid (tewerkstelling) --- zelfdoding (suïcide, zelfmoord) --- Vlaanderen: statistieken --- 338 <493-17> Economische situatie. Economische structuur van bepaalde landen en gebieden. Economische geografie. Economische produktie.economische produkten. Economische diensten--Vlaanderen. Vlaams Gewest. Nederlandstalige Gemeenschap in België --- Economische situatie. Economische structuur van bepaalde landen en gebieden. Economische geografie. Economische produktie.economische produkten. Economische diensten--Vlaanderen. Vlaams Gewest. Nederlandstalige Gemeenschap in België --- 316 Sociologie --(algemeen) --- Sociologie --(algemeen) --- Sociologie --(algemeen) --- Economische situatie. Economische structuur van bepaalde landen en gebieden. Economische geografie. Economische produktie.economische produkten. Economische diensten--Vlaanderen. Vlaams Gewest. Nederlandstalige Gemeenschap in België --- Tijdschriften --- Statistische publicaties --- Economische toestand. Economische ontwikkeling --- demographie --- soins de sante --- environnement --- enseignement --- statistique --- flandre --- algemene statistische publicaties - België --- statistiek (economisch, sociaal, wiskundig) --- Sociale en economische statistiek --- (zie ook: beroepseconomie) --- (zie ook: teleonderwijs) --- (zie ook: verkeer) --- Yearbooks

Listing 1 - 6 of 6
Sort by