Listing 1 - 10 of 43 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Genen en gezondheid
Author:
Year: 2001 Publisher: Amsterdam Veen Magazines, Natuur & Techniek,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

La mort interdite
Author:
ISBN: 2709622122 Year: 2001 Publisher: Paris : Lattès,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Death. --- Dood --- Medische ethiek --- Mort --- Ethique médicale


Book
Teologia e medicina
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 8810203364 Year: 2001 Publisher: Bologna Dehoniane,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Beroepsethiek van fysiotherapeuten en HBO-verpleegkundigen
Authors: ---
ISBN: 9789055731961 Year: 2001 Publisher: Budel Damon

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ondersteunen van medisch handelen : vaardigheden in studieopdrachten
Author:
ISBN: 9031334995 Year: 2001 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethique et santé
Authors: ---
Year: 2001 Publisher: Mons Service Social dans le Monde,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Annales d'histoire et de philosophie du vivant. Volume 4 - La philosophie et la biologie de la fin de la vie.
Authors: --- --- --- ---
Year: 2001 Publisher: Paris Les Empecheurs de penser en rond/Le Seuil,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Euthanasie --- Dood --- Medische ethiek --- Coma --- Euthanasie --- Mort --- Ethique médicale --- Coma

Principles of biomedical ethics
Authors: ---
ISBN: 9780195143324 Year: 2001 Publisher: Oxford : Oxford University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

A cross-cultural dialogue on health care ethics.
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 0889203253 Year: 2001 Publisher: Waterloo Wilfrid Laurier university press,


Book
Adviezen 1996-2000 (Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek)
Authors: --- --- ---
ISBN: 9044110543 Year: 2001

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Deze publicatie bundelt de adviezen van het Comité, uitgebracht tijdens de periode 1996-2000, bisvragen gesteld door ministers, parlementsvoorzitters of instellingen -en dit i. v.m. diverse actuele bio-ethische problemen. Het zijn uitvoerige en goed onderbouwde documenten, met een blijvende actualiteitswaarde. Ook de ledenlijst van het Comité, het huishoudelijk reglement, activiteitenverslagen e.d. zijn in het boek opgenomen. Inoudsopgave Adviezen betreffende: Wenselijkheid van een wettelijke regeling van euthanasie -Verdrag Mensenrechten en Biogeneeskunde van de Raad van Europa -Geslachtskeuze Probleem van de clandestiene bevallingen van moeders in noodsituatie en de opportuniteit om deze problematiek wettelijk te regelen -Juridische beschenning van biotechnologische uitvindingen -Nonnen voor de optimalisering van het aanbod en van de werkingscriteria van de centra voor in-vitrofertilisatie -Toegang tot de zorgverstrekking -Problematiek van de sterilisatie van mentaal gehandicapte personen -Levensbeëindigend handelen bij wilsonbekwamen -Reproductief menselijk klonen -Wegnemen van organen en weefsels bij gezonde, levende personen, met het oog op transplantatie -Juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen -Activiteitenverslag van de Plaatselijke Ethische Comités -Evaluatie voor onderzoeksprotocollen door een Ethisch Comité -Activiteitenverslag 1996-1999 van het Comité -Administratieve documenten.

Listing 1 - 10 of 43 << page
of 5
>>
Sort by