Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
Execution du programme de stabilite en 2001.
Author:
Year: 2002 Publisher: Bruxelles Conseil Supérieur des Finances, Section "Besoins de Financement des Pouvoirs Publics",


Book
Wetboek overheidsbedrijven
Authors: ---
ISBN: 9057515334 Year: 2002 Publisher: Brugge Die Keure,


Book
Overheidsbegrotingen. 1: Federale staat, gemeenschappen en gewesten en bijzondere begrotingsstelsels
Authors: --- ---
ISBN: 9057514850 Year: 2002 Volume: *8 Publisher: Brugge : Die Keure,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Public law. Constitutional law --- Administrative law --- Public finance --- Belgium --- Budget --- Belgique --- Administrative and political divisions --- Divisions politiques et administratives --- 336.12.01 --- 351.72 <493> --- #SBIB:051.IO --- #SBIB:35H221 --- #SBIB:35H6019 --- #A0201A --- 432 Begroting. Vlaamse Gemeenschap en Gewest --- 433 Begroting. Federaal --- 434 Begroting. Overige Gemeenschappen en Gewesten --- begroting --- federale staat --- gemeenschappen en gewesten --- belgie --- AA / International- internationaal --- BE / Belgium - België - Belgique --- 336.400 --- 336.451 --- 336.41 --- 336.440 --- 331.161.3 --- 336.450 --- 336.43 --- Archi-JU --- (493) België --- (493.1) Vlaanderen --- 340 recht --- 336.14 begroting --- 354 federale overheid --- 342.25 vlaamse overheid --- 342.25 Vlaamse Gemeenschap --- 354 overheid --- Financieel management bij de overheid: budgettering --- Bestuur en beleid: nationale en regionale studies: België --- Begroting. Openbare financien. Staatshuishouding. Openbare huishouding --(algemene grondbeginselen) --- Begrotingsrecht. Openbare financien. Openbare geldmiddelen. Financiele wetgeving--z.o.{336.12}--België --- budget --- etat federal --- communautes et regions --- belgique --- Begrotingen en rekeningen van de staat:algemene theorie. --- Begrotingsjaren en begrotingsstaten. Rijksmiddelenbegroting. Begrotingstekort. --- Begrotingsstelsel en begrotingsstructuur. Rationalisatie van de begrotingskeuzen. Planning, programming, budgeting system (PPBS). --- Bevoegdheid van de regering en van de kamers inzake begroting: algemeenheden. --- Geschiedenis van de begroting van de staat. --- Uitvoering van de begroting. Wetgeving betreffende de openbare boekhouding: algemeenheden. --- Voorbereiding van de begroting van de overheid. --- 351.72 <493> Begrotingsrecht. Openbare financien. Openbare geldmiddelen. Financiele wetgeving--z.o.{336.12}--België --- 336.12.01 Begroting. Openbare financien. Staatshuishouding. Openbare huishouding --(algemene grondbeginselen) --- Budget.


Book
La fin du déficit budgétaire : analyse de l'évolution récente des finances belges 1990-2000

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Labour market --- Belgique --- België --- Finances publiques --- Openbare financiën --- Finance, Public --- History --- 336.5 <493> --- 336.3 --- #ECO:01.10:economie overheid financiën begroting beleid --- #ECO:05.01:landen België --- #A0303A --- 430.1 Openbare Financien --- Begroting 336.12 --- Openbare financien 336.1/.5 --- 336 --- 336.001 --- 368.4.03 --- deficit budgetaire --- finances publiques --- finances publiques pouvoir federal --- finances publiques communautes et regions --- belgique --- BE / Belgium - België - Belgique --- 331.161.0 --- 336.61 --- 336.60 --- begroting, overheid --- economische conjunctuur --- economische politiek --- financiën, gemeenschappen --- financiën, gemeenten --- financiën, overheid --- fiscaliteit --- geschiedkundige beschrijvingen --- ministerie van financiën --- privatisering --- schuld, overheid --- sociale zekerheid --- werkgelegenheid --- Overheidsuitgaven. Openbare financien. Staatsuitgaven. Lopende staatsuitgaven--België --- Nationale schulden. Staatsschulden. Openbare schulden. Staatslening. Staatsfondsen. Staatsbankroet --- financiën - openbare geldmiddelen - staatsfinanciën - overheidsfinanciën --- financieel overheidsbeheer - financiële politiek - overheidsfinanciering --- sociale zekerheid, financiele verrichtingen en resultaten - sociale zekerheid, financiering --- begrotingstekort --- openbare financien --- openbare financien federale overheid --- openbare financien gemeenschappen en gewesten --- belgie --- Geschiedenis van de overheidsfinanciën: agemeenheden. --- Financieel beleid. --- Financiële toestand. --- 336.3 Nationale schulden. Staatsschulden. Openbare schulden. Staatslening. Staatsfondsen. Staatsbankroet --- 336.5 <493> Overheidsuitgaven. Openbare financien. Staatsuitgaven. Lopende staatsuitgaven--België --- Geschiedenis van de overheidsfinanciën: agemeenheden


Book
De wervingskracht van de federale overheid als werkgever ten aanzien van hoog gekwalificeerd personeel : de arbeidsmarktpositionering en het imago in kaart gebracht.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9038204264 Year: 2002 Volume: *1 Publisher: Gent Academia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Cartografie van de Belgische arbeidsmarkt - Focusgroepen bij het Ministerie van Financiën: Arbeidskwaliteit in kaart gebracht. - Ontleding van het oriëntatieproces: arbeidskwaliteit en imago getoetst bij laatstejaarsstudenten en jong werkenden.

Keywords

Labour market --- Organization theory --- Belgium --- Arbeidsmarkt --- Gestion du personnel public --- Marché du travail --- Overheidspersoneelsbeleid --- 35 <493> --- 331.5 --- Academic collection --- #SBIB:35H2119 --- #SBIB:031.IO --- #SBIB:35H6019 --- #SBIB:316.334.2A320 --- #A0309A --- 331.626-057.4 --- 331.672.43 --- 410 Overheidsdiensten en overheidsbedrijven --- 412 Overheidsdiensten. Federaal --- Chômage Werkloosheid --- Enseignement supérieur Hoger onderwijs --- Fonctionnaires Ambtenaren --- Gestion des ressources humaines Personeelsbeleid --- Ministère des Finances Ministerie van Financiën --- Personnel dans l'administration Personeel (overheidsdiensten) --- Recrutement (fonctionnaires) Werving (ambtenaren) --- Sélection du personnel Personeelsselectie --- SELOR SELOR --- Travail Arbeid --- arbeidsmarkt --- werkgelegenheidsbeleid --- werkgevers --- federale overheid --- belgie --- Politicologie --- Openbare dienstverlening --- Rijkspersoneel --- Administratief recht. Bestuursrecht. Openbaar bestuur --(algemeen)--België --- Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen) --- Personeelsmanagement: openbaar ambt: België --- Bestuur en beleid: nationale en regionale studies: België --- Arbeidssociologie: morfologie van de arbeidsmarkt --- tewerkstelling van academisch geschoolden - tewerkstelling van academici - tewerkstelling van universitairen (zie ook 331-057.4) --- tewerkstelling door openbare besturen - tewerkstelling door de overheid --- marche du travail --- politique de l'emploi --- employeurs --- pouvoir federal --- belgique --- Sciences politiques --- Service public --- Personnel de l'Etat --- 331.5 Arbeidsmarkt. Werkgelegenheid --(algemeen) --- 35 <493> Administratief recht. Bestuursrecht. Openbaar bestuur --(algemeen)--België --- Labor market

Listing 1 - 6 of 6
Sort by