Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Etische codes voor psychologen
Author:
Year: 2004 Publisher: Amsterdam Nieuwezijds,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Life, death, and subjectivity : moral sources in bioethics.
Author:
ISBN: 9042019123 Year: 2004 Publisher: Amsterdam Rodopi,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In het kader van de Leerstoel Rector Dhanis (UFSIA, Antwerpen) werd door een studiegroep bestaande uit artsen en verpleegkundigen, ethici en juristen, een interdisciplinaire studie ondernomen over 'klinische ethiek' en 'hoe recht en politiek omgaan met problemen die thuishoren in de klinische praktijk'. In deze bundel wordt het ethische denken in een aantal casussen betreffende neonatalen en dementerenden kritisch besproken. De adviezen van het Raadgevend Comite voor Bio-Ethiek over sterilisatie van mentaal gehandicapten en over klonering worden onderzocht op hun relevantie voor de klinische praktijk.

Ethics, Accountability and the Social Professions
Author:
ISBN: 0333751663 9780333751664 Year: 2004 Publisher: New York : Palgrave Macmillan,


Multi
Omgaan met dementie : het effect van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op adaptatie en coping van mensen met dementie in verpleeghuizen; een kwalitatief onderzoek binnen een gerandomiseerd experiment
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9052534691 Year: 2004 Publisher: Utrecht Trimbos-instituut

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Inhoudsopgave 1.Inleiding: Belevingsgerichte zorg bij mensen met dementie 2.Participerende observatie als methode in interventieonderzoek bij dementie 3.Adaptatie en copinggedrag bij mensen met dementie in verpleeghuizen 4.Effect van geïntegreerde belevingsgerichte zorg op mensen met dementie in het verpleeghuis: een kwalitatieve studie met een toets op statistische significantie 5.Op zoek naar kenmerken van belevingsgericht zorgen voor mensen met dementie in het verpleeghuis: attitude en vaardigheden 6.Veranderingen in het werk van verzorgenden na cursus en training in geïntegreerde belevingsgerichte zorg 7.Conclusie en discussie


Book
Listing 1 - 10 of 16 << page
of 2
>>
Sort by