Narrow your search
Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by

Book
Allocatie van organen, in het bijzonder nieren binnen Eurotrasplant.
Author:
Year: 2005

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Allocatie betekent dat schaarse goederen, zoals donororganen, verdeeld worden en is, evenals triage, een van de gevoeligste en moeilijkste onderwerpen binnen de geneeskunde. Zolang er een steeds grotere vraag naar donororganen is en het aanbod van organen niet substantieel toeneemt, zal dit vraagstuk onderwerp blijven van heftige discussies onder ethische, medische en juridische deskundigen, maar ook onder het grote publiek en in de politiek.


Book
Nierdonatie bij leven: ethische vragen bij een dynamische praktijk.
Author:
Year: 2005

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In deze bijdrage wordt vanuit ethisch gezichtspunt de stand van zaken geschetst op het terrein van nierdonatie en -transplantatie. Enerzijds wordt de gegroeide praktijk beschreven, met de ethische vragen die er leven. Anderzijds worden de belangrijkste ontwikkelingen genoemd om het orgaantekort verder terug te dringen en de ethische problemen die dat met zich meebrengt. Rode draad is de vraag naar de beleidsmatige sturing van deze dynamische praktijk : wie is waarvoor verantwoordelijk?


Dissertation
Het prelevatie- en transplantatiegebeuren in België
Author:
Year: 2005 Publisher: Hasselt KHLim, departement Gezondheidszorg,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Infection Control in the Intensive Care Unit
Authors: --- --- ---
ISBN: 9788847003613 Year: 2005 Publisher: Milano Springer Milan

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Infection Control in the Intensive Care Unit has been entirely rewritten in this second edition. All statements are justified by the best available evidence, avoiding unsubstantiated expert opinion. The book contains a new section dedicated to the microbiology of the critically ill, specifically, how to process and interpret surveillance cultures to distinguish the ˜normal' from the ˜abnormal' carrier state. There are five totally new chapters dealing with evidence-based infection control molecular techniques for outbreak analysis; clinical virology in neonatal, paediatric and adult intensive care; the six basic principles of the therapy of an infection; and the role of the pharmacist in infection control. Attention is given to special topics such as nutrition, gut mucosal protection and the control of antimicrobial resistance. The addition of enteral to parenteral antimicrobials contributes to the control of multi-resistant micro-organisms. This completely revised second edition is a ˜must have' for anyone requiring in depth knowledge in the ever expanding field of infection control.


Digital
Infection Control in the Intensive Care Unit
Authors: --- ---
ISBN: 9788847003613 Year: 2005 Publisher: Milano Springer-Verlag Italia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het afstaan van organen en weefsels
Author:
ISBN: 9046500586 Year: 2005 Volume: *21 Publisher: Mechelen Kluwer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het afstaan van organen is nog niet volledig ingeburgerd in onze maatschappij en het aantal transplanteerbare transplantaten volstaat vandaag nog niet. Dat weten we allemaal, in theorie. We vernemen het via de kranten, de radio of de televisie. Donor willen zijn of niet, is spreken over zijn dood en dat doet niemand graag. Toch moet deze kwestie op serene wijze in het gezin worden besproken, zodat iedereen weet wat de ander wenst en dat deze wil kan worden gerespecteerd wanneer het zover is. Orgaantransplantaties vertegenwoordigen een van de meest bijzondere medische avonturen van de 20e eeuw.


Book
Verplegen van interne en chirurgische zorgvragers. Niveau 4.
Authors: --- ---
ISBN: 9031345881 Year: 2005 Publisher: Houten Bohn Stafleu van Loghum,


Book
Focal Liver Lesions : Detection, Characterization, Ablation
Authors: --- --- ---
ISBN: 9783540263548 Year: 2005 Publisher: Berlin Heidelberg Springer Berlin Heidelberg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Few fields of medicine have witnessed such impressive progress as the diagnosis and treatment of liver tumors. Advances in imaging technology, the development of novel contrast agents, and the introduction of optimized scanning protocols have greatly facilitated the non-invasive detection and characterization of focal liver lesions. Furthermore, image-guided techniques for percutaneous tumor ablation have become an accepted alternative treatment for patients with inoperable liver cancer. This book provides a comprehensive and up-to-date overview of the role of diagnostic and interventional radiology in respect of liver tumors. The volume moves from background sections on methodology and segmental liver anatomy to the main sections on the diagnosis of benign and malignant liver lesions. An integrated approach, focused on the correlation of ultrasound, CT, and MR imaging findings, is presented. Finally, a full section describes the principles, methods, and results of percutaneous tumor ablation techniques.


Digital
Focal liver lesions: detection, characterization, ablation
Authors: --- ---
ISBN: 9783540263548 Year: 2005 Publisher: Berlin, Heidelberg Springer-Verlag Berlin Heidelberg

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by