Listing 1 - 9 of 9
Sort by

Book
De verzorgingsstaat herwogen
Author:
ISBN: 905356926X 9789053569269 Year: 2006 Publisher: Amsterdam University Press


Book
Lerende overheid : Een pleidooi voor probleemgerichte politiek
Author:
ISBN: 9053568700 9789053568705 Year: 2006 Publisher: Amsterdam University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Political Science


Book
De verzorgingsstaat herwogen : over verzorgen, verzekeren, vereffenen en verbinden.
Author:
Year: 2006 Publisher: Amsterdam : Amsterdam university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Klimaatstrategie-- tussen ambitie en realisme

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het klimaatprobleem is met het van kracht worden van het Kyoto-verdrag nog lang niet opgelost. Hoe kunnen Nederland en de EU een effectief klimaatbeleid voeren? Daarbij moet rekening worden gehouden met een mondiale omgeving waarin door economische groei de emissies eerder groeien dan dalen en waarin internationale afspraken moeizaam tot stand komen. Het rapport Klimaatstrategie besteedt aandacht aan de drie componenten waaruit het klimaatprobleem bestaat. Hoe kan Nederland zich aanpassen aan klimaatverandering die onherroepelijk komen gaat? Welke technologieën zijn kansrijk om voor emissiered

Dynamism in Islamic activism : reference points for democratization and human rights.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Analyses of the developments in Islamic beliefs, political activism, society and law since the 1970s.


Book
Dynamiek in islamitisch activisme : aanknopingspunten voor democratisering en mensenrechten.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Analyses of the developments in Islamic beliefs, political activism, society and law since the 1970s.

Klassieke sharia en vernieuwing

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Klassieke sharia en vernieuwing biedt een beknopte introductie op de 'sharia' of islamitische wetgeving. De twee belangrijkste delen van het boek behandelen de klassieke sharia en de vernieuwingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden. Na een inleiding op de aard van de sharia, de belangrijkste spelers en hun methodologie, gaat Berger in op de invloed van de sharia op de vier belangrijkste onderdelen, te weten het staatsrecht, het familierecht, het strafrecht en het economisch recht. De auteur laat zien hoe de sharia zich als gevolg van staatsvorming en modernisering heeft ontwikkeld van


Book
Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De bundel Sharia en nationaal recht in twaalf moslimlanden geeft een zeer uitgebreid overzicht van, en biedt opmerkelijke inzichten in een essentieel onderdeel van de islam, namelijk het recht en de politiek, en de relatie tussen de sharia (islamitische wetgeving) en de nationale rechtssystemen in de moslimwereld. De ontwikkeling van de sharia en de juridische situatie ter plaatse wordt steeds geplaatst in de politieke en sociale context. De landen die besproken worden in het Midden- Oosten en Noord-Afrika zijn Egypte, Turkije, Saoedie-Arabië, Sudan en Marokko. In Centraal en Zuid-Azië komen I

Reformation of Islamic thought : a critical historical analysis
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 905356828X 9786610958269 9048503973 128095826X 1429454512 9789053568286 Year: 2006 Publisher: Amsterdam : Amsterdam University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Exhaustive coverage of the emergence and development of political Islam and Islamic state

Listing 1 - 9 of 9
Sort by