Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Book
Lerende overheid : Een pleidooi voor probleemgerichte politiek
Author:
ISBN: 9053568700 9789053568705 Year: 2006 Publisher: Amsterdam Amsterdam University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De verzorgingsstaat herwogen : over verzorgen, verzekeren, vereffenen en verbinden.
Author:
Year: 2006 Publisher: Amsterdam : Amsterdam university press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords


Book
Klimaatstrategie - tussen ambitie en realisme
Authors: ---
ISBN: 9053568689 9789053568682 9786611979010 1281979015 9048509734 Year: 2006

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het klimaatprobleem is met het van kracht worden van het Kyoto-verdrag nog lang niet opgelost. Hoe kunnen Nederland en de EU een effectief klimaatbeleid voeren? Daarbij moet rekening worden gehouden met een mondiale omgeving waarin door economische groei de emissies eerder groeien dan dalen en waarin internationale afspraken moeizaam tot stand komen. Het rapport Klimaatstrategie besteedt aandacht aan de drie componenten waaruit het klimaatprobleem bestaat. Hoe kan Nederland zich aanpassen aan klimaatverandering die onherroepelijk komen gaat? Welke technologieën zijn kansrijk om voor emissiered


Book
Leren van de praktijk : Gebruik van lokale kennis en ervaring voor beleid
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9053568719 9786611979027 1281979023 9048509807 Year: 2006 Publisher: Amsterdam University Press

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Lerende Overheid staat empirisch onderzoek naar het oplossen van maatschappelijke problemen centraal. Wat betekent de Rotterdamse aanpak van achterstandswijken voor het gelijkheidsbeginsel? Hoe verantwoordt de politie zich over de aanpak van hardnekkige veiligheidsvraagstukken? Met welke bestuurlijke en politieke obstakels worden burgerinitiatieven geconfronteerd? En wat betekent de introductie van een nieuwe medische test voor de politiek vastgestelde verzekeringen?

Listing 1 - 4 of 4
Sort by