Narrow your search
Listing 1 - 6 of 6
Sort by

Book
Veilig zwanger : het complete handboek.
Authors: ---
ISBN: 9021533952 Year: 2006 Publisher: S.l. Kosmos,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Se préparer à la naissance
Author:
ISBN: 9782012371149 Year: 2006 Publisher: S.l. Hachette Pratique,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
9 maanden : dvd over zwangerschap, geboorte & postnataal herstel
Year: 2006 Publisher: S.l. Beeldtaal,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Het doula-boek : beter bevallen met een coach
Authors: --- ---
ISBN: 9072219147 Year: 2006 Publisher: Amsterdam Thoeris,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Verborgen onder mijn buik : zorg- en hulpverlening aan zwangere vrouwen na vroeger seksueel geweld
Authors: --- ---
ISBN: 9789044120271 9044120271 Year: 2006 Publisher: Antwerpen Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Twintig procent van de vrouwen wordt geconfronteerd met een matige tot ernstige vorm van seksueel geweld. Dat cijfer is schokkend, vooral als je weet dat de laatste decennia het seksueel geweld op vrouwen nog toeneemt. An-Sofie Van Parys startte een onderzoek naar de ervaringen van deze getraumatiseerde vrouwen omdat ze vaststelde dat hulp- en zorgverleners doorgaans over te weinig kennis en vaardigheden beschikken om met deze problemen vakkundig en empathisch om te gaan. Op seksueel geweld heerst immers nog altijd een taboe, wat de genezing van een dergelijk trauma bemoeilijkt. De auteur liet zich bijstaan door psycholoog Patrick Meurs om een antwoord te vinden op twee grote onderzoeksvragen: wat betekent zwangerschap en bevalling voor vrouwen met seksuele geweldervaringen, en wat hebben die vrouwen nodig op het vlak van hulp- en zorgverlening? Om deze twee vragen wetenschappelijk te kunnen beantwoorden, deden de auteurs eerst een uitgebreid literatuuronderzoek, en vulden dat aan met Een eigen empirisch onderzoek op basis van interviews met vijf vrouwen die ervaring hadden met seksueel geweld en bevallingen. Het geringe aantal van vijf respondenten wordt door de auteurs uitgebreid verantwoord. Dit boek is opgevat als een cursus en zal wellicht ook zo gebruikt worden in opleidingen binnen de gezondheidszorg. Behalve de literatuurlijst en het interviewschema vind je nog een beknopte bijlage over mannen met seksuele geweldervaringen. De gevolgen van seksueel misbruik op latere psychorelationele en seksuele vaardigheden komen in de (vak)literatuur geregeld aan bod. Maar minder behandeld is de invloed van eerder seksueel misbruik op latere zwangerschap, bevalling en vroeg moederschap. Dit boek gaat vooral in op de behoeften van deze vrouwen tijdens die periode. Het bespreekt de frequentie waarmee deze problematiek zich aandient bij hulpverleners, de emotionele en cognitieve patronen en de relationele stijl bij deze patinten. Het is een levensecht en praktijkgericht handboek, Met diepte-interviews, voor artsen, psychologen, vroedvrouwen, verpleegkundigen en andere hulpverleners. Korte inhoud: * - Begripsomschrijving en definities van seksueel geweld * - Frequentie en vormen van seksueel geweld * - Wetenschappelijke paradigma's, mythen en vooroordelen en hun gevolgen voor hulp- en zorgverlening * - Seksueel geweld als trauma * - Zwangerschap, bevalling en tekens van seksueel geweld * - Specifieke behoeften tijdens zwangerschap en bevalling van seksueel misbruikte vrouwen * - Inhouds- en procesanalyse van interviews met seksueel misbruikte vrouwen over hun zwangerschappen en bevallingen * - Aanbevelingen en adviezen voor zorgen hulpverleners.

Listing 1 - 6 of 6
Sort by