Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by

Video
Orgaandonatie : debat
Author:
Year: 2007 Publisher: Brussel VRT. Canvas,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

debat met Prof. de Hemptinne (UZ Gent) en senator Patrick Vankrunkelsven over het belang van orgaandonatie, wachttijden, anonimiteit van de donor en vergoedingen. Gemodereerd door Martin Coenen

Keywords

Medische ethiek


Video
Orgaandonatie : "zeg nooit mij kan dat niet overkomen"
Author:
Year: 2007 Publisher: Brussel VRT. Canvas,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Bij Chris wordt geconstateerd dat zijn lever volledig aan het afsterven is. Er is maar één oplossing: een nieuwe lever krijgen. Chris staat intussen al 4 maanden op de wachtlijst, terwijl zijn toestand maar steeds verergert.

Keywords

Medische ethiek


Video
De wet op euthanasie : de praktijk en het debat over de uitbreiding
Author:
Year: 2007 Publisher: Brussel VRT. Canvas,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Video
Een kind wanneer ik dat wil
Authors: ---
Year: 2007 Publisher: Brussel VRT. Canvas,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In de documentaire krijgen we een beeld van de abortuskwestie in verschillende Europese landen. De vrouwen eisen hun recht op: een kind wanneer ik wil, als ik wil! Na de documentaire volgt een gesprek met Carine Vrancken, voorzitster van de Centrale Coördinatie van Nederlandstalige abortuscentra (CCNA).

Keywords

Abortus --- Medische ethiek


Object
If we knew : als we hadden geweten ...
Year: 2007 Publisher: S.l. : s.n.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Documentaire van Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster over de dilemma's en ethische kwesties waarmee kindergeneeskundigen vaak te maken krijgen. Hoewel de artsen zich volledig toewijden aan het welzijn van pasgeborenen, leiden sommige situaties tot een gevoel van onmacht en is er kritiek van buitenlandse relgieuze groeperingen.


Video
Valentijn
Author:
Year: 2007 Publisher: Hilversum Nederland 2,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Lichamelijk een jongen, maar in hart en ziel een meisje: Valentijn is acht jaar, wanneer documentairemaker Hetty Nietsch hem voor het eerst filmt. Negen jaar lang blijft ze Valentijn volgen, tot hij op zijn zeventiende als meisje door het leven kan gaan. Welke keuzes moet Valentijn in die lange periode maken? En wat betekent het voor zijn ouders, zijn broertje en zijn schoolvrienden? Er bestaat een woord voor kinderen als Valentijn: ze zijn genderdysfoor. Genderkinderen hebben een uitgesproken gedrag: ze willen er geen twijfel over laten bestaan, zo lijkt het. Dat geldt ook voor Valentijn als jong kind: met het gezicht achter lange blonde lokken, trots met een kroontje op voor de spiegel. Dolblij met `meisjesspeelgoed' en dromend van een leven als prima ballerina. Maar de volwassenenwereld blijkt harder dan in de fantasie.


Object
Van leven ga je dood
Year: 2007

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De documentairemaker volgde vier maanden lang, zonder restricties, de artsen van de Intensive Care van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Wie zijn deze artsen? Hoe denken ze? Hoever gaan ze voor een patint? En... zijn ze echt zo arrogant en bot als wordt beweerd? Artsen die tussen de bedrijven door moeten kiezen tussen leven en dood. 'Niemand gaat hier zonder toestemming dood.' Hij mocht het hele proces vastleggen, van opname tot einde behandeling, soms tot en met de dood van een patint. Zo legt de camera bijvoorbeeld vast hoe een mondige familie in verzet komt als een intensivist - tegen hun zin - de "stekker eruit wil trekken" en met man en macht probeert te verhinderen dat de behandeling van hun vader en opa wordt gestaakt of de moeilijkheden rond donatie als een stervende patint net niet hersendood en niet niet natuurlijk dood is. 'Dokter, zou het overlijden wat bespoedigd kunnen worden?Het lukt artsen steeds beter om mensen niet dood te laten gaan bij een ernstige ziekte Of na een zwaar ongeval. Er zijn steeds meer kennis, medicijnen en technologie aanwezig. Het leven is rekbaar geworden. Prof. dr. Jan Bakker, hoofd Intensive Care van het Erasmus Medisch Centrum: "Je bent wel degelijk aan het oplappen. Maar het is geen doekje voor het bloeden. Je moet een redelijke kans hebben om te overleven, en daarom kom je hier, om te overleven."Intensivisten worstelen met de morele grenzen van hun werk en raken meer en meer verzeild in medisch-ethische conflicten. Ze kunnen en willen niet doen wat de familie van de patint van hen vraagt. Want het leven is niet afdwingbaar en doorbehandelen kan inhumaan zijn. "Men denkt dat we iedereen beter kunnen maken. We moeten iedereen beter maken. En dat is niet altijd zo. En daarom zeg ik ook altijd: Van het leven ga je dood", aldus dr. Willy Thijsse. Dr. Christine Groeninx van Zoelen: "We kunnen heel lang het leven rekken. Maar we kunnen uiteindelijk natuurlijk de dood niet tegenhouden. Zo almachtig en goed zijn we ook weer Niet. Iedereen gaat dood."Het komt geregeld voor dat het beter is om een behandeling te beindigen, ook al kan de patint met apparatuur nog maanden doorleven. "Waar je erg voor moet oppassen, is dat je de familie gaat faciliteren in het niet willen laten overlijden van hun familielid, wat natuurlijk heel voorstelbaar is. Dat je daardoor de patint aan het mishandelen bent", aldus prof. dr. Jan Bakker.En hoe gaan de intensivisten om met de keiharde realiteit van het behandelen van doodzieke patinten? Dr. Willy Thijsse: "Je bent iemand kwijt geraakt. En bij de ene patint raakt het je meer dan bij de ander. De ene familie vind je leuker dan de ander. Dus bij de ene patint raakt het je meer. En ik sta soms ook te huilen bij een patint, als ik die abstineer." Dr. Christine Groeninx van Zoelen: "Je hebt zoveel mensen dood zien gaan. En zoveel moeilijke omstandigheden. Je leert het van je af te zetten. En je houdt je meer bezig met de mensen die levend zijn. En degene die overleden is, is Overleden."


Video
De gekozen dood
Authors: --- ---
Year: 2007 Publisher: Brussel VRT. Canvas,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Object
Slotakkoord : sterven in Nederland
Year: 2007

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Ongeveer de helft van de mensen die in Nederland overlijden, sterft na een medisch besluit. Nergens ter wereld zijn de dilemma's rond de dood zo openlijk bespreekbaar als in Nederland. Maar dit maakt de vragen niet minder beladen. Deze documentaire volgt de onderhandelingen tussen de arts, familie en patint in verpleeghuis Tabitha in Amsterdam. Tabitha is een huis voor mensen met Alzheimer, Korsakov en andere vormen van dementie. In totaal wonen er 240 psychogeriatrische patinten in de leeftijd van dertig tot honderd jaar. Geen enkele patint is nog in staat de regie in eigen hand te nemen. Dat heeft gevolgen voor het leven van alledag, maar ook voor het levenseinde. De beslissing over leven of dood ligt hier in handen van anderen. Een centrale rol is daarbij weggelegd voor de verpleeghuisarts. Deze moet de (ooit geuite) wens van de patint en diens familie beoordelen, de kans op genezing inschatten en het contact met de verpleging houden over de toestand van de patint. Patinten zoals Bram De Gooijer (73). Ruim twintig jaar geleden heeft deze voormalige directeur van een basisschool samen met zijn vrouw een euthanasieverklaring opgesteld. "Als ik in een geestelijke toestand kom waarin er voor mij geen herstel tot een redelijke levensstaat is te verwachten ... dan verlang ik dat euthanasie op mij wordt toegepast", schreef hij in 1985, bij zijn volle verstand. De behandelende arts moest hem wel om bevestiging vragen, maar "wanneer ik daartoe niet in staat ben, dan verwacht ik dat deze verklaring als mijn uitdrukkelijke wil wordt opgevat." Inmiddels is Bram de Gooijer een schim van zichzelf en de eerste gesprekken over euthanasie zijn in gang gezet. Dan krijgt hij plotseling een gevaarlijke ontsteking en geeft hij aan toch graag behandeld te willen worden. Zijn vrouw houdt echter vol dat hij niet meer weet wat hij zegt en dat er een einde aan zijn lijden moet komen, dat hij niets meer heeft om voor te leven. De arts valt terug op zijn beroepscode: in geval van twijfel, kiezen Voor de patint. Maar voor welke patint, die van toen of die van nu? We volgen de verpleeghuisartsen Ineke Hoekstra, Oscar Nijst en Ton Deden in hun dagelijkse afwegingen en keuzes. De documentaire registreert de dilemma's rondom het overlijden van hun patinten. De familie heeft haar visie; de patint heeft ooit iets opgeschreven en kan soms nog aangeven wat hij wil. Maar het is de dokter die adviseert en handelt ... of dat handelen juist nalaat. En soms, uiteindelijk, besluit een leven passief of actief te beindigen.


Book
Éthique clinique et euthanasie.
Year: 2007 Publisher: Lyon Lacassagne,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 24 << page
of 3
>>
Sort by