Listing 1 - 10 of 40 << page
of 4
>>
Sort by

Book
Handelingsgerichte diagnostiek : een handreiking voor orthopedagogen en psychologen werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Authors: --- ---
ISBN: 9789059310766 Year: 2007 Publisher: Den Haag : Lemma,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gebruiken orthopedagogen en psychologen verschillende methodieken voor beeldvorming en diagnostiek. Er zijn echter weinig standaarden aan de hand waarvan deze gedragsdeskundigen kunnen reflecteren op de kwaliteit van hun diagnostisch handelen. Het praktijkmodel Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) biedt richtlijnen voor het diagnostische proces. Vanuit een heldere en aansprekende visie biedt het model een stappenplan waarbij de samenwerking met clinten, begeleiders en familie een belangrijke rol speelt. Het resultaat van HGD is een verantwoorde diagnose n een bruikbaar advies met aanknopingspunten voor de aanpak in het dagelijks leven. In deze handreiking vindt u een beschrijving van de uitgangspunten en fasen van HGD, gellustreerd met voorbeelden en casustiek uit de sector. Veelgestelde vragen over de toepassing van HGD binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking komen aan bod. De implementatie van HGD komt Ook aan de orde, evenals concrete hulpmiddelen ter ondersteuning van de toepassing in de eigen werksetting Inhoudsopgave : Inleiding 1. Handelingsgerichte diagnostiek: de uitgangspunten 1.1.Uitgangspunt 1: HDG verloopt systematisch en transparant 1.2.Uitgangspunt 2: HGD is doelgericht 1.3.Uitgangspunt 3: HGD hanteert een transactioneel kader 1.4.Uitgangspunt 4: HGD acht samenwerken met de clint en direct betrokkenen cruciaal 1.5.Uitgangspunt 5: HGD besteedt aandacht aan positieve kenmerken 2. Handelingsgerichte diagnostiek : de fasen 2.1.Aanmelding 2.2.Intakefase 2.3.Strategiefase 2.4.Onderzoeksfase 2.5.Integratie- en aanbevelingsfase 2.6.Adviesfase 2.7.Evaluatie 3. Handelingsgerichte diagnostiek in de praktijk: veelgestelde vragen 3.1.Wanneer is de HGD van toepassing? 3.2.Waarom is het nodig de vragen te typeren? 3.3.Wanneer is een verkort HGD-traject mogelijk? 3.4.Wat is de relatie tussen de visie van het clintsysteem (intakefase) en die van de gedragsdeskundige (strategiefase)? 3.5.Hoe Zet de gedragsdeskundige bij HGD haar deskundigheid in? 3.6.Zijn er instrumenten en aandachtspunten voor transactioneel onderzoek (onderzoeksfase)? 3.7.Hoe verhoudt HGD zich tot het ondersteuningsplan 3.8.Is HGD zowel mono- als multidisciplinair toe te passen? 3.9.Hoeveel tijd kost het toepassen van een HGD-traject? 4. Implementatie van handelingsgerichte diagnostiek 4.1.HGD, HKZ en de prestatie-indicatoren 4.2.Varianten van de implementatie 4.3.Aandachtspunten bij de implementatie van HGD: succesfactoren 4.4.Stappenplan implementatie HGD 4.5.Tot slot : een innovatiecyclus 5. Hulpmiddelen handelingsgerichte diagnostiek 5.1.Formulieren HGD 5.2.Checklists handelingsgericht werken 5.3.Verslaglegging van HDG Literatuur Bijlagen I. Overzicht van onderzoeksmiddelen (D.Krayer, E.Jenster & E.van der Kolk) II. Begeleidingsmethodieken en hun relatie tot HGD (E.van Laar-Bijman) III. Over de auteurs


Object
De moeder van Georges T.
Year: 2007

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 1985 won de BRT-reeks Ommekaar de Prix Futura op het festival van Berlijn met het portret van de moeder van Georges T. Georges was een zwaar mentaal gehandicapte en autistische jongen van 15. Zijn moeder was 24 uur op 24 met zijn verzorging bezig. 12 jaar na het portret van een moeder die alleen voor haar 15-jarige autistische en zwaar mentaal gehandicapte zoon zorgt, werd nagegaan hoe die moeder dat geïsoleerde leven met haar nu 27-jarige gehandicapte zoon volhoudt. Vandaag, meer dan 20 jaar later, staat moeder Diane nog altijd paraat voor haar zoon...


Object
Seks, drugs en verstandelijk gehandicapt.
Year: 2007

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Sinds begin jaren negentig worden in Nederland steeds meer verstandelijk gehandicapten in woonwijken gehuisvest. Maar dat blijkt niet altijd even goed te gaan. Sommigen worden het slachtoffer van seksueel misbruik door medebewoners, anderen raken aan alcohol of drugs verslaafd. Deze documentaire onderzoekt de grenzen van de 'vermaatschappelijking' van verstandelijk gehandicapten.Begin april deed de directeur van de Twentse Zorgcentra de uitspraak dat een groot deel van de clinten liever uit de wijk terug zou willen naar een plek op een instellingsterrein. De documentairemakers gingen in Almelo en Enschede kijken en constateerden dat, voor een deel van de verstandelijk gehandicapten, het leven in de wijk betekent dat zij achter hekken moeten leven. Om ergens naar toe te kunnen gaan, zijn zij altijd afhankelijk van derden.'Het is een fictie om te zeggen dat je iedereen actief kunt laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Een heleboel mensen zijn zo ernstig gehandicapt dat ze daar Niet toe in staat zijn', zegt de directeur nog. O.m. de Nederlandse overheid gaat er echter nog steeds vanuit dat wonen in de wijk prioriteit heeft. Het kost de directeur heel veel moeite om nieuwbouw op het instellingsterrein te mogen plegen. Daardoor is een lange wachtlijst ontstaan van clinten die liever op het terrein willen gaan wonen.Een arts en hoofd van de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, signaleert nog een ander probleem: vooral onder de groep licht verstandelijk gehandicapten die in de wijk wonen komt veel eenzaamheid voor die onder andere leidt tot alcohol- en drugsverslaving. En, zo constateert hij, 'er vinden nog altijd verplaatsingen naar de wijk plaats voor mensen voor wie dat een veel ongunstiger leven oplevert'Bij de stichting Arduin in Zeeland is tien jaar geleden het roer radicaal omgegooid: het instellingsgebouw werd gesloopt en alle clinten wonen sindsdien in de wijk. Arduin is sindsdien het paradepaardje Van de vermaatschappelijking.De directeur van Arduin werkt vanuit de visie dat alle mensen gelijk zijn en dat iedereen met iedereen moet kunnen omgaan. Maar in de praktijk blijkt dat niet zo te werken. Doordat licht verstandelijk gehandicapten die drugs gebruiken in n huis wonen met gehandicapten met het syndroom van Down, ontstaan de nodige problemen. Medewerkers van Arduin vertellen over vechtpartijen en onlangs hebben zich ook verkrachtingen voorgedaan. Hij moet dan ook toegeven dat voor sommige groepen verstandelijk gehandicapten het wonen in de wijk bij nader inzien niet geschikt is.


Dissertation
Waar kunnen wij terecht? : een onderzoek naar het aanbod van opvoedingsondersteuning in Oostende voor ouders met een verstandelijke handicap.
Authors: ---
Year: 2007 Publisher: Oostende : Hogeschool West-Vlaanderen. Departement Vesalius-HISS,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Object
Het is mijn leven
Year: 2007

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vijfentwintig jaar geleden nam het leven van Joop (toen 40) een dramatische wending. Hij werd aangereden door een dronken automobilist, raakte ernstig gehandicapt en moest de zorg voor zijn kinderen uit handen geven. Sindsdien is Joop boos. Boos op het leven. Ooit had Joop het goed. Hij was getrouwd, had twee kinderen en een schip. Toen zijn vrouw overleed, gaf hij zijn werk als binnenvaartschipper op en nam hij de zorg voor zijn kinderen op zich. Na het ongeluk kwam Joop terecht in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Hij woont hier inmiddels 25 jaar maar heeft zich nog steeds niet verzoend met zijn situatie. Hij kan niet accepteren dat hij afhankelijk is van de zorg van anderen. Maar vooral heeft hij grote moeite te moeten leven tussen verstandelijk gehandicapten. Alleen met zijn huisgenote Kiki kan hij het goed vinden. Met haar filosofeert hij over wat het leven nog de moeite waard maakt. Zijn kinderen en begeleiders doen hun best om het leven van Joop zo aangenaam mogelijk te maken. Maar hij is vaak eenzaam en boos en zorgt voor veel onrust in zijn omgeving. Het liefst wil hij een leven tussen 'normale' mensen. De verhuizing naar een nieuw geopende woonvoorziening voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, in een gewone wijk, geeft iedereen hoop op een gelukkiger leven voor Joop. Wanneer hij echter in de gaten krijgt dat zijn nieuwe huisgenoten heel ernstig gehandicapt zijn, nog veel ernstiger dan in zijn vorige groep, komt de woede en agressie jegens zijn omgeving in alle hevigheid terug. Besloten wordt dan maar weer terug te keren naar het bekende terrein van de instelling. Vriendin Kiki drukt hem op het hart niet te huilen en er het beste van te maken. Joop: 'Maar hoe?'


Book
Waardig leven met beperkingen : over veranderingen in de hulpverlening aan mensen met beperkingen in hun verstandelijke mogelijkheden
Author:
Year: 2007 Publisher: Antwerpen Maklu.,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Binnen kijken : twaalf portretten van cliënten van Lunet zorg.
Authors: ---
ISBN: 9789044122480 Year: 2007 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Kom binnen : therapeutische ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap : praktijkboek voor hulpverleners en therapeuten
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789044122275 Year: 2007 Volume: 2 Publisher: Antwerpen Apeldoorn Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Meer dan de helft van de mensen met een verstandelijke beperking kampt ook met gedragsproblemen of psychische problemen. In Vlaanderen buigt het Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG) zich dan ook over deze problemen. In de praktijk blijkt het voor de reguliere hulpverlener niet evident te zijn om deze doelgroep efficiënt te ondersteunen, en dienen de gangbare (gespreks)therapeutische principes grondig aangepast te worden. In Vlaams-Brabant sloegen een consulententeam, een stuur- en een werkgroep de handen in elkaar voor het 'Kom Binnen-project'. Dit project wil ? naast methodiekontwikkeling en expertiseverspreiding ? in de praktijk een ambulant en gespecialiseerd zorgaanbod uitbouwen dat zich expliciet en actief openstelt voor mensen met een verstandelijke handicap en psychische problemen. Naar aanleiding van vijf jaar projectwerking kwam deze publicatie tot stand met de steun van het SEN (Steunpunt Expertise Netwerken), dat in Vlaanderen o.a. aan expertisebundeling, -ontwikkeling en -verspreiding doet rond deze specifieke doelgroep. In Kom Binnen wordt vluchtig ingegaan op zo'n aangepast therapeutisch proces van aanmelding tot afronding. De ervaringen van de therapeuten werden gebundeld in een zestal thema's, waarbij ook enkele aanpassingen aan de cognitieve beperkingen van de cliënt worden meegegeven. Zo ligt het tempo van de sessies trager, wordt er veel herhaald en gekaderd, en is de therapeut actiever in het aanpassen van taal en het gebruik van visueel materiaal en concrete werkvormen. Ten slotte worden nog enkele aanbevelingen voor het beleid geformuleerd, waaronder de gekende maar terechte oproep uit de sociale sector voor een inclusief beleid waarin deze complexe problematiek dan ook een eigen plaats zou kunnen vinden. Kom binnen werd een praktisch verslag van een gesubsidieerd project.


Dissertation
Begeleid werk en welzijn bij personen met een verstandelijke handicap.
Authors: ---
Year: 2007 Publisher: Oostende : Hogeschool West-Vlaanderen. Departement Vesalius-HISS,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praten over seks : methode voor het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking bij hun seksuele ontwikkeling : begeleidersboek
Authors: ---
Year: 2007 Publisher: Antwerpen Garant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 40 << page
of 4
>>
Sort by