Listing 1 - 4 of 4
Sort by

Book
Decreet houdende de verlaging van het tarief van het verkooprecht voor beroepspersonen (1)
Year: 2008

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
De architectuur van de welvaartsstaat opnieuw bekeken
Author:
ISBN: 9789033467493 Year: 2008 Publisher: Leuven : Acco,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De actieve welvaartsstaat is een laat antwoord op twintig jaar crisis van en kritiek op de welvaartsstaat, die zich slechts moeizaam aanpast aan diepgaande veranderingen in de samenleving. Eppur si muove! Maar toch blijft de welvaartsstaat onverminderd voortdraaien.In het perspectief van behoud en verandering behandelt de auteur volgende onderwerpen: de kenmerken van de welvaartsstaat en de actieve versie, de werking van de socialemarkteconomie, de veroudering van de bevolking en de toekomst van de pensioenen, de werkloosheid en het Rijnlandmodel, de blijkbaar onomkeerbare groei van de sociale uitgaven, de belangrijkste sectoren van het sociaal en het welzijnsbeleid (o.a. onderwijs, sociale huisvesting, gehandicaptenzorg), inkomensverdeling en armoede, en als toemaat de ontwikkeling van het socialezekerheidsbeleid van 1944 tot 2000.Ondanks de crisis en de kritiek blijft de welvaartsstaat een historisch ongeëvenaard samenspel van vrijheid en solidariteit, het geestelijk ideaal van Europa. De sociale en economische meerwaarde van deze samenleving blijft voor de meeste burgers echter onbekend en onbemind.Dit boek verschaft een realistisch inzicht in de beginselen, de werking en de problemen van onze welvaartsstaat. Deze derde, geactualiseerde uitgave herneemt het originele manuscript van Herman Deleeck, met in bijlage de meest recente gegevens en in voetnoot de laatste ontwikkelingen.

Keywords

National wealth --- Microeconomics --- actieve welvaartsstaat --- sociologie --- welvaartsstaat --- Social policy --- sociale zekerheid --- Europe --- 316.323.65 <493> --- 331.626 --- 331-051.1 --- Sociologie van het welzijnswerk --- S20080298.JPG --- inkomensverdeling --- Verzorgingsstaat. Welvaartsstaat--België --- tewerkstelling - werkgelegenheid - tewerkstellingsvraagstukken - tewerkstelling en werkgelegenheid, evolutie --- begrotingen --- actieve bevolking - beroepsbevolking --- 361.01 --- 316.323.65 <493> Verzorgingsstaat. Welvaartsstaat--België --- Welvaartsstaat. --- Welvaartsstaat --- Public welfare --- 336.121 --- 336.2 --- 336.748.12 --- 339.11 --- 368.4 --- P493 --- BPB0811 --- Verzorgingsstaat (welvaartsstaat) --- armoede --- pensioen --- vergrijzing --- welzijnsbeleid --- #SBIB:316.8H40 --- #SBIB:35H437 --- 201 --- 330.580 --- 339.21 --- 368.40 --- BE / Belgium - België - Belgique --- 351.84 --- 651 Maatschappij. Algemeen --- Benevolent institutions --- Poor relief --- Public assistance --- Public charities --- Public relief --- Public welfare reform --- Relief (Aid) --- Social welfare --- Welfare (Public assistance) --- Welfare reform --- Human services --- Social service --- 351.84 Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal bestuursrecht. R.S.Z.--(sociale verzekering zie {369}) --- Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal bestuursrecht. R.S.Z.--(sociale verzekering zie {369}) --- fiscaliteit - belastingen - retributies - belastinghervorming --- inflatie - stagflatie --- welvaart - welvaartstaat - welzijn - rijkdom - verzorgingsstaat --- sociale zekerheid - sociale verzekering --- België --- 339.1 --- 339 --- 368 --- 362.6 --- Sociaal beleid: social policy, sociale zekerheid, verzorgingsstaat --- Beleidssectoren: sociale zekerheid --- Sociologie: algemeenheden --- Gecontroleerde economie. Geleide economie. Welvaarststaat. Algemeenheden --- Ongelijkheid en herverdeling van vermogens en inkomens. Inkomensbeleid --- Sociale voorzorg en verzekeringen. Sociale zekerheid: algemeenheden --- Government policy --- Belgium --- Social conditions. --- Social conditions --- Personal narratives


Book
Eurovoc MT1626 : Comptabilité nationale.
Year: 2008 Publisher: Bruxelles BPB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Agrégat économique --- Budget familial --- Comptabilité économique agricole --- Comptabilité nationale --- Comptabilité régionale --- Cumul de revenus --- Dépense nationale --- Épargne --- Épargne forcée --- Faible revenu --- Mendicité --- Niveau de vie --- Parité de pouvoir d'achat --- Paupérisation --- Pauvreté --- Pouvoir d'achat --- Produit intérieur brut --- Produit national --- Produit national brut --- Produit régional brut --- Redistribution du revenu --- Répartition des richesses --- Répartition du revenu --- Répartition par habitant --- Répartition par personne occupée --- Revenu --- Revenu des ménages --- Revenu national --- Richesse --- Système de comptabilité --- Système européen de comptabilité --- Système normalisé de comptabilité --- Transferts sociaux --- jövedelemfelhalmozódás --- overlapping of income --- súbežný príjem --- dupplikazzjoni ta’ introjtu --- mbivendosje e të ardhurave --- pajamų sanklota --- kumulowanie dochodów --- ienākumu pārklāšanās --- доходак из више извора --- tulude kogunemine --- acumulación de rentas --- cumulatie van inkomsten --- tulojen kertymä --- dvojni zaslužek --- акумулирање приходи --- dubbelinkomst --- acumulação de rendimentos --- cumul de venituri --- cumulo dei redditi --- sammenfald af indtægter --- souběh příjmů --- Doppelverdienst --- akumuliranje prihoda --- двойна печалба --- σώρευση εισοδημάτων --- двојна плата --- acumulación de ingresos --- překrývání příjmů --- двојна акумулација на приходи --- concurrencia de rentas --- акумулација на приходи --- приходи од повеќе извори --- rendimentos acumulados --- двојна заработка --- concurrencia de ingresos --- vícenásobný příjem --- dvojí příjem --- збирни приходи --- preklapanje prihoda --- piirkondlik arvepidamine --- regioninė apskaita --- regionálne účtovníctvo --- regionális számlák --- regional accounting --- contabilità regionale --- regionální účetnictví --- reģionālie konti --- contabilidade regional --- περιφερειακοί λογαριασμοί --- регионално счетоводство --- regionala räkenskaper --- regionale rekeningen --- kontabilitet rajonal --- регионално сметководство --- kontabilità reġjonali --- регионално рачуноводство --- regionalno računovodstvo --- regionalno računovodstvo --- contabilitate regională --- regionalt regnskab --- rachunkowość regionalna --- contabilidad regional --- aluetilinpito --- regionale Gesamtrechnung --- reģiona pārskats --- llogari rajonale --- conturi regionale --- регионална економска сметка --- conto regionale --- regionální účet --- regionale rekening --- regioninė sąskaita --- regionální konto --- regionalni računi narodnoga gospodarstva --- regionálny účet --- регионална сметка --- regionális elszámolás --- contas regionais --- национална сметка --- compte régional --- regional account --- regionaalne arvepidamine --- regionales Konto --- cuentas regionales --- aluetalouden tili --- llogari kombëtare --- rachunki narodowe --- računi narodnoga gospodarstva --- nacionalinės sąskaitos --- национални сметки --- valsts konti --- национални сметки --- sistem nacionalnih računov --- nationalregnskab --- národné účty --- национално рачуноводство --- εθνικοί λογαριασμοί --- contabilidade nacional --- contabilità nazionale --- conturi naționale --- kontijiet nazzjonali --- kansallinen tilinpito --- nationale boekhouding --- contabilidad nacional --- nationalräkenskaper --- nemzeti számlák --- národní účty --- national accounts --- volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen --- rahvamajanduse arvepidamine --- национално сметководство --- društveni računi --- volkswirtschaftliches Konto --- llogaria kombëtare --- národný účet --- compte national --- rahvamajanduse raamatupidamine --- nacionalni računi --- bilance národního hospodářství --- národohospodářské konto --- systém národních účtů --- národohospodářský účet --- national account --- národohospodářská bilance --- систем на национални сметки --- národní účetnictví --- contas nacionais --- cont național --- национални сметководствени стандарди --- меѓународни стандарди за национални сметки --- cuentas nacionales --- conto nazionale --- šalies sąskaitos --- nationale rekening --- šalies sąskaita --- národní účet --- kansantalouden tili --- lauksaimniecības ekonomikas konti --- ekonomski kmetijski račun --- mezőgazdasági számlák --- räkenskaper för jordbrukssektorn --- ekonomické účty poľnohospodárstva --- účty agrárního sektoru --- economic accounts for agriculture --- kontijiet ekonomiċi għall-agrikoltura --- maatalouden tilinpito --- пољопривредно економско рачуноводство --- rachunkowość rolna --- земјоделско сметководство --- contabilità economica agricola --- põllumajanduse arvepidamine --- contabilidade económica agrícola --- conturi economice pentru agricultură --- žemės ūkio sąskaitos --- γεωργικοί λογαριασμοί --- economische landbouwboekhouding --- Gesamtrechnung des Agrarsektors --- računi narodnoga gospodarstva za poljoprivredu --- contabilidad económica agrícola --- llogari ekonomike për bujqësisë --- обща сметка на аграрния сектор --- landøkonomisk regnskab --- odvětvová bilance zemědělství --- економски сметки во земјоделството --- sektorové účty zemědělství --- landøkonomisk bogføring --- landwirtschaftliche Gesamtrechnung --- účty zemědělského sektoru --- účetnictví agrárního sektoru --- zemědělské účetnictví --- mājsaimniecības budžets --- perheen tulo- ja menoarvio --- кућни буџет --- Familienbudget --- namų ūkio biudžetas --- familjebudget --- семеен буџет --- семеен бюджет --- bilancio familiare --- družinski proračun --- buget casnic --- presupuesto familiar --- budżet rodzinny --- gezinsbudget --- leibkonna eelarve --- baġit ta’ unità domestika --- familiebudget --- családi költségvetés --- orçamento familiar --- obiteljski proračun --- οικογενειακός προϋπολογισμός --- buxhet i familjes --- rodinný rozpočet --- rodinný rozpočet --- household budget --- pere-eelarve --- family budget --- kućanski proračun --- ģimenes budžets --- буџет на домаќинството --- háztartási költségvetés --- šeimos biudžetas --- obiteljski budžet --- kućni proračun --- buget de familie --- háztartás költségvetése --- ekonomiskt aggregat --- souhrnná ekonomická veličina --- икономически агрегат --- economisch aggregaat --- ekonomikas kopums --- økonomisk aggregat --- Wirtschaftsaggregat --- agregado económico --- agregado económico --- aggregat ekonomiku --- agregat ekonomiczny --- economic aggregate --- agregati ekonomik --- οικονομικά μεγέθη --- taloudellinen kokonaissuure --- економски агрегат --- економски агрегат --- súhrnná veličina --- ekonomikos rodiklių visuma --- majanduse agregaatsumma --- ekonomski agregat --- ekonomski agregat --- agregat economic --- aggregato economico --- gazdasági aggregátum --- hospodářský agregát --- agregátní ekonomická veličina --- souhrnný hospodářský ukazatel --- úhrnná ekonomická veličina --- ekonomikos rodiklių grupė --- ekonomický agregát --- grandezza economica composita --- národněhospodářský agregát --- economische grootheid --- agregado macroeconómico --- ekonomika kopumā --- агрегатна побарувачка --- Globalgröße --- celková ekonomická veličina --- макроекономски агрегати --- агрегатна понуда --- aggregeret størrelse --- souhrnná hospodářská veličina --- agregátní ukazatel --- grandezza economica aggregata --- társadalmi transzferek --- μεταβιβαστικές πληρωμές --- sociálne transfery --- социјални трансфери --- socijalni transferi --- socialni transferji --- transfery społeczne --- social transfers --- sociale overførsler --- trasferimenti sociali --- transferencias sociales --- sociala transfereringar --- социални трансфери --- sotsiaalsiirded --- trasferimenti soċjali --- социјална давања --- sociální transfer --- tulonsiirrot --- sociālie pabalsti --- sociale uitkeringen --- pagesa sociale --- socialinėms reikmėms perkeltos lėšos --- Sozialtransfers --- transferuri sociale --- transferências sociais --- perkeltos įplaukos --- κοινωνικές μεταβιβάσεις --- rendimentos sociais --- revenus sociaux --- természetbeni társadalmi transzferek --- pārveduma ienākums --- redditi sociali --- transferul veniturilor --- socijalna primanja --- sotsiaaltulu --- revenu de transfert --- soziale Transferleistungen --- szociális jövedelem --- sociální příjem --- perkeltos pajamos --- κοινωνικά εισοδήματα --- socialinės pajamos --- ingresos sociales --- pārveduma ieņēmums --- sosiaalitulot --- reddito da trasferimento --- социјални трансфери во натура --- ingreso por transferencia --- të ardhura nga transfertat --- të ardhura sociale --- transfereringar --- transfer revenues --- venit social --- overførselsindkomst --- sociālais ienākums --- социјални парични трансфери --- transzferből származó jövedelem --- social income --- socialindkomst --- transfer income --- социјални примања --- sistema standardizzata tal-kontabilità --- enoten računovodski sistem --- jednotný účetní systém --- standardiserat bokföringssystem --- znormalizowany system rozliczeniowy --- единствен сметководствен систем --- standartizēta kontu sistēma --- standaardstelsel van rekeningen --- стандартизирана счетоводна система --- štandardizovaný účtovný systém --- sistema normalizado de contabilidade --- standardoitu tilinpitojärjestelmä --- sistem contabil standardizat --- vereinheitlichter Kontenrahmen --- standardiseeritud raamatupidamissüsteem --- sistema normalizado de contabilidad --- standardiseret regnskabssystem --- sistem kontabiliteti i standardizuar --- sistema normalizzato di contabilità --- τυποποιημένο λογιστικό σύστημα --- стандардизован систем рачуноводства --- normirani sustav računa narodnoga gospodarstva --- standardised accounting system --- standartizuotosios apskaitos sistema --- standard elszámolási rendszer --- sistema de contabilidade nacional das Nações Unidas --- normalizovaná účetní soustava --- Vereinheitlichung der Kontengliederung --- national standard accounting system --- vakioitu tilikartta --- τυποποίηση των λογαριασμών --- Normalisierung der Konten --- Egyesült Nemzetek Nemzeti Számlák Rendszere --- standardised accounting plan --- jednotný systém účetnictví --- standardizovaný systém účetnictví --- Einheitskontenrahmen --- ÜRO rahvamajanduse arvepidamissüsteem --- nemzeti szabványosított számlák rendszere --- plan comptable normalisé --- jednotná účetní osnova --- riiklik standardiseeritud raamatupidamissüsteem --- národný štandardný účtovný systém --- Yhdistyneiden Kansakuntien kansallinen tilinpitojärjestelmä --- Apvienoto Nāciju valsts kontu sistēma --- sistema normalizzato di contabilità nazionale --- štandardizovaný účtovný rozvrh --- standartizēts grāmatvedības plāns --- sistema normalizado de contabilidad nacional --- normalización contable --- standardní účetní systém --- SNC --- SNC --- jednotná účetní soustava --- contabilità uniforme --- jednotný systém národohospodářského účetnictví --- FN:s nationella bokföringssystem --- τυποποιημένο λογιστικό σχέδιο --- normalisation des comptes --- standardizovaný účetní systém --- System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen der Vereinten Nationen --- számviteli standard --- jednotné postupy účtování --- standaardplan van rekeningen --- sistema normalizado de contabilidade nacional --- стандардизација на сметководствената практика --- standaardstelsel van nationale rekeningen --- унифицирање на сметководствените стандарди --- sistem național standard de contabilitate --- regnskabsstandardisering --- JT šalies apskaitos sistema --- kontu standartizācija --- plan standardizat de contabilitate --- normalização das contas --- standartizuotosios apskaitos planas --- standardisation of accounts --- standardizim i llogarive --- POC --- elszámolások normalizálása --- plano oficial de contabilidade --- valsts standarta kontu sistēma --- egységes elszámolási rendszer --- стандардизиран сметководствен систем --- standardizare contabilă --- Sistema de contabilidad nacional de las Naciones Unidas --- sistemi kontabël kombëtar i Organizatës së Kombeve të Bashkuara --- Gemeinschaftskontenrahmen --- sistem kontabiliteti kombëtar standard --- kontu plāna standartizācija --- plano contabilístico normalizado --- tilien vakiointi --- plan kontabiliteti i standardizuar --- standardiseeritud kontoplaan --- vereinheitlichtes System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen --- sistemul contabil al Națiunilor Unite --- národný účtovný systém Organizácie Spojených --- piano contabile uniforme --- standaardstelsel van nationale rekeningen van de Verenigde Naties --- sąskaitų standartizavimas --- national accounting system of the United Nations --- štandardizácia účtov --- système de comptabilité nationale des Nations unies --- normalizzazione dei conti --- plan contable normalizado --- nationellt standardiserat bokföringssystem --- normalisatie van de rekeningen --- système normalisé de comptabilité nationale --- standardiseret kontoplan --- nemzeti szabványosított elszámolási rendszer --- raamatupidamise standardiseerimine --- standardizace účetních postupů --- standardized accounting system --- standartizēta grāmatvedības sistēma --- sistema di contabilità nazionale delle Nazioni Unite --- šalies standartizuotosios apskaitos sistema --- kansallinen standardoitu tilinpitojärjestelmä --- normaliserad kontoplan --- národný účtovný systém Organizácie Spojených národov --- európsky účtovný systém --- evropski računovodski sistem --- Eiropas kontu sistēma --- Европски систем рачуноводства --- Euroopa raamatupidamissüsteem --- sistem contabil european --- európai elszámolási rendszer --- Европски сметководствен систем --- European accounting system --- europäischer Kontenrahmen --- europejski system rozliczeniowy --- Europos apskaitos sistema --- Sistema Europeu de Contabilidade --- Европейска система за счетоводна отчетност --- europski računovodstveni sustav --- sistema Ewropea tal-kontabilità --- Ευρωπαϊκό Λογιστικό Σύστημα --- Sistema Europeo de Contabilidad --- europæisk regnskabssystem --- córas Eorpach na gCuntas --- evropský účetní systém --- sistem kontabiliteti europian --- Euroopan tilinpitojärjestelmä --- sistema europeo di contabilità --- europeiskt bokföringssystem --- Europees stelsel van rekeningen --- Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema --- europski sustav računa --- europejski system rachunków narodowych i regionalnych --- córas Eorpach na gcuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach --- sistema europeo dei conti --- Europees stelsel van economische rekeningen --- sistemi europian i llogarive ekonomike të integruara --- sistemul european de conturi naționale și regionale --- Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä --- evropski sistem integriranih gospodarskih računov --- ESA --- ESA --- ESA --- ESA --- ESA --- ESA --- evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov --- sistemul european de conturi integrate --- Det Europæiske Nationalregnskabssystem --- Europees systeem van rekeningen --- Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas --- Sistema Europeo de Cuentas --- Европейска система за интегрирани икономически сметки --- Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä --- ESR --- ESR --- ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης --- europäisches System volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen --- Европейска система от сметки --- európsky systém účtov --- sistema europeo dei conti economici integrati --- európsky systém integrovaných účtov --- ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών --- Europees rekeningenstelsel --- Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union --- sistemul european de conturi --- CECES --- sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea --- European system of national and regional accounts in the European Union --- système européen de comptes --- European system of national and regional accounts --- Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma --- europeiskt system för integrerad bokföring --- Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii --- europski sustav nacionalnih i regionalnih računa --- europæisk national- og regionalregnskabssystem --- EKS --- Eiropas saskaņoto kontu sistēma --- Europos integruotų sąskaitų sistema --- evropský systém účetnictví --- sistema Ewropea tal-kontijiet --- ESS --- sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali --- Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea --- Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais --- Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet --- det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet --- Sistema Europeu de Contas --- European system of accounts --- evropský systém národních a regionálních účtů --- Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais na União Europeia --- ΕΣΛ --- système européen de comptes économiques intégrés --- Integrált Nemzeti Számlák Európai Rendszere --- sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană --- Europees systeem van nationale en regionale rekeningen --- evropský systém integrovaných účtů --- Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών --- sistemul european de conturi economice integrate --- Euroopa arvepidamissüsteem --- ENS --- ENS --- európsky systém národných a regionálnych účtov --- europejski system zintegrowanych rachunków gospodarczych --- SKE --- účetní systém Evropské unie --- Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmä Euroopan unionissa --- európsky systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii --- Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteem --- Европски сметководствени стандарди --- evropská účetní soustava --- Europejski System Rachunków --- ESVG --- Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der EU --- evropský systém účtů --- sistema europeo dei conti nazionali e regionali --- Sistema Ewropea tal-Kontijiet --- córas Eorpach na gCuntas Eacnamaíoch suimeáilte --- Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Europos Sąjungoje --- integrált számlák európai rendszere --- ΕΣΟΛ --- Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji --- SEC --- SEC --- SEC --- SEC --- SEC --- Europos sąskaitų sistema --- europejski system rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej --- Sistema Europeu de Contas Económicas Integradas --- nemzeti és regionális számlák európai rendszere --- système européen des comptes nationaux et régionaux --- EKT --- European system of integrated economic accounts --- европски систем интегрисаних привредних рачуна --- evropski sistem računov --- računovodski sistem --- účtovný systém --- sustav računa narodnoga gospodarstva --- regnskabssystem --- system rozliczeniowy --- apskaitos sistema --- sistema di contabilità --- elszámolási rendszer --- счетоводна система --- sistem kontabiliteti --- sistem contabil --- sistema de contabilidad --- sistema kontabilistika --- сметководствен систем --- kontu sistēma --- систем рачуноводства --- córas cuntasaíochta --- boekhoudsysteem --- účetní systém --- raamatupidamissüsteem --- tilinpitojärjestelmä --- sistema contabilístico --- Kontenrahmen --- λογιστικό σύστημα --- accounting system --- bokföringssystem --- účtovací soustava --- kontoplan för räkenskaper --- accounting plan --- Kontenplan --- kontu plāns --- systém účetnictví --- účtový rozvrh --- system rachunkowości --- grāmatvedības sistēma --- финансиско известување --- apskaitos planas --- plan contabil --- tilikartta --- plan contable --- plano contabilístico --- сметководствена пресметка --- kontoplaan --- účetní soustava --- λογιστικό σχέδιο --- plan kontabël --- système comptable --- elszámolási rend --- számlatükör --- Rechnungsführungssystem --- redovisningssystem --- sistema contabile --- сметководствена евиденција --- sistema contable --- účetní plán --- plan comptable --- system księgowy --- účtovný rozvrh --- boekhoudplan --- számviteli rendszer --- сметководствени стандарди --- laskentajärjestelmä --- arvestussüsteem --- сметководствена контрола --- piano contabile --- účtová osnova --- bohatstvo --- ricchezza --- riqueza --- riqueza --- bogactwo --- bogatstvo --- rikedom --- rigdom --- varallisuus --- jõukus --- ġid --- pasuria --- turtas --- Reichtum --- wealth --- bagātība --- rijkdom --- bogăție --- богатство --- богатство --- богатство --- bohatství --- bogastvo --- jólét --- πλούτος --- majetok --- blahobyt --- jmění --- fortuna --- fortuna --- fortuna --- gazdagság --- avere --- formue --- fortuin --- rikkaus --- netikėtas turtas --- περιουσία --- fortune --- fortune --- manta --- материјално богатство --- blagostanje --- rikkus --- benessere economico --- pasuri --- omaisuus --- Vermögen --- förmögenhet --- turtai --- riches --- edukus --- imanie --- izobilje --- изобилство --- reddito nazionale --- национални доходак --- national income --- dochód narodowy --- nacionālais ienākums --- nationalindkomst --- Volkseinkommen --- rahvamajanduse tulu --- rendimento nacional --- renta nacional --- nacionalinės pajamos --- venit național --- národný dôchodok --- nationalinkomst --- национален доход --- национален приход --- nacionalni dohodek --- εθνικό εισόδημα --- nacionalni dohodak --- nationaal inkomen --- kansantulo --- národní důchod --- introjtu nazzjonali --- të ardhura kombëtare --- nemzeti jövedelem --- reddito nazionale disponibile --- nettonationalindkomst --- šalies pajamos --- RN --- NNI --- Nationaleinkommen --- бруто национален приход --- просечен национален приход --- valstybės pajamos --- RND --- příjem domácnosti --- reddito delle famiglie --- prihod kućanstva --- gezinsinkomen --- hushållsinkomst --- introjtu ta’ unità domestika --- namų ūkio pajamos --- dohodek gospodinjstva --- приход домаћинства --- husholdningernes indkomst --- të ardhura të familjes --- kotitalouden tulot --- leibkonna sissetulek --- renta familiar --- доход на частните домакинства --- εισόδημα των νοικοκυριών --- mājsaimniecības ienākums --- Einkommen der privaten Haushalte --- príjem domácnosti --- household income --- dochód gospodarstwa domowego --- приход на домаќинството --- háztartások jövedelme --- venit casnic --- rendimento familiar --- приходи во семејството --- месечен приход на домаќинството --- důchod domácnosti --- šeimos pajamos --- háztartások bevételei --- rodinný příjem --- Haushaltseinkommen --- kućni dohodak --- reddito familiare --- príjem --- dohodak --- jövedelem --- inkomen --- доходак --- venit --- reddito --- εισόδημα --- rendimento --- tulu --- renta --- příjem --- introjtu --- dochód --- income --- indkomst --- ienākums --- inkomst --- Einkommen --- tulo --- të ardhurat --- pajamos --- dohodek --- доход --- доход --- парична добивка --- парични примања --- produto por pessoa ativa --- Verteilung pro Beschäftigtem --- jakauma työllistä kohti --- jaotuvus töötaja kohta --- расподела по запосленом --- distribution per employed person --- shpërndarje për person të punësuar --- распределба по вработено лице --- sadale uz nodarbinātu personu --- raspodjela po zaposlenoj osobi --- distribuzzjoni kull impjegat --- porazdelitev na zaposlenega --- repartizarea pe persoană angajată --- fordeling pr. beskæftiget --- κατανομή ανά απασχολούμενο άτομο --- foglalkoztatottak szerinti elosztás --- fördelning per anställd --- rozdělování podle zaměstnaných osob --- verdeling per hoofd beroepsbevolking --- rozkład na osobę pracującą --- renta por persona activa --- ripartizione per occupato --- разпределение на работещ човек --- paskirstymas vienam darbuotojui --- rozdeľovanie podľa zamestnaných osôb --- rozdělení na zaměstnance --- distribuzione per occupato --- rozdělení podle zaměstnaných osob --- produto por pessoa activa --- rozkład na głowę --- fordeling pr. indbygger --- porazdelitev na prebivalca --- jaotuvus elaniku kohta --- jakauma henkeä kohti --- sadale uz vienu iedzīvotāju --- расподела по глави становника --- renta per cápita --- per capita distribution --- ripartizione pro capite --- rozdeľovanie na osobu --- paskirstymas vienam gyventojui --- Verteilung pro Kopf --- разпределение на глава от населението --- repartizare pe cap de locuitor --- shpërndarje për frymë --- verdeling per inwoner --- fördelning per invånare --- rozdělování podle počtu obyvatel --- distribuzzjoni per capita --- распределба по глава на жител --- produto per capita --- κατανομή κατά κεφαλή --- raspodjela po stanovniku --- egy főre jutó elosztás --- rozdělování na obyvatele --- rozdělování podle hlav --- renta por habitante --- distribuzione pro capite --- ienākumu sadale --- distribución de la renta --- dáileadh ioncaim --- rozdělování příjmů --- distribution of income --- razporejanje dohodka --- распределба на приход --- разпределение на доход --- distribuição do rendimento --- κατανομή του εισοδήματος --- raspodjela prihoda --- tulude jaotamine --- rozdelenie príjmov --- indkomstfordeling --- inkomensverdeling --- shpërndarja e të ardhurave --- расподела дохотка --- repartizarea veniturilor --- tulonjako --- inkomstfördelning --- Einkommensverteilung --- pajamų paskirstymas --- distribuzzjoni tal-introjtu --- podział dochodu --- jövedelemelosztás --- ripartizione del reddito --- distribuzione egualitaria del reddito --- rozdělování důchodů --- tulude eraldamine --- ienākumu sadalījums --- distribution du revenu --- elsődleges jövedelmek elosztása --- rozdělování výnosů --- alokacija dohodka --- ienākuma iedale --- rozdělení příjmů --- allocation of income --- afetação dos proveitos --- alocare a veniturilor --- asignación de la renta --- attribuzione del reddito --- распределба на доход --- distribuzione del reddito --- allokering af indkomst --- рамноправна распределба на приходот --- razporeditev prihodkov --- allokazzjoni ta' dħul --- inkomensdistributie --- κατανομή εισοδήματος --- přerozdělení příjmu --- förmögenhetsfördelning --- Vermögensverteilung --- varanduse jaotumine --- distribuzzjoni tal-ġid --- distribuição da riqueza --- repartiția bogăției --- verdeling van de rijkdom --- fordeling af rigdommene --- κατανομή του πλούτου --- распределба на богатство --- podział bogactwa --- porazdelitev bogastva --- rozdelenie bohatstva --- разпределение на богатство --- shpërndarja e pasurisë --- raspodjela bogatstva --- distribución de la riqueza --- javak elosztása --- расподела богатства --- bagātības sadale --- varallisuuden jakautuminen --- distribuzione delle ricchezze --- rozdělování bohatství --- turto paskirstymas --- distribution of wealth --- podział majątku --- rozdělení bohatství --- podział zasobów --- rozdział dóbr --- lastniški kapital --- jõukuse jaotumine --- verdeling van het bezit --- delenie bohatstva --- distribution de la fortune --- formuefordeling --- distribuire a averii --- labklājības sadalījums --- distribuição da fortuna --- delenie majetku --- διανομή περιουσίας --- distribución de la fortuna --- přerozdělování příjmů --- prerozdeľovanie príjmov --- ienākumu pārdale --- прераспределба на доход --- Einkommensumverteilung --- ridistribuzzjoni tal-introjtu --- tulojen uudelleenjako --- preraspodjela prihoda --- herverdeling van het inkomen --- tulude ümberjaotamine --- jövedelem-újraelosztás --- redistribuirea veniturilor --- redystrybucja dochodu --- omfordeling af indkomst --- redistribution of income --- преразпределение на доход --- omfördelning av inkomst --- ridistribuzione del reddito --- redistribuição do rendimento --- redistribución de la renta --- pajamų perskirstymas --- прерасподела дохотка --- αναδιανομή του εισοδήματος --- rishpërndarje e të ardhurave --- prerazporeditev dohodka --- přerozdělení příjmů --- přerozdělování výnosů --- redistribuce výnosů --- přerozdělování důchodů --- redistribuce důchodů --- producto regional bruto --- bruttoregionalprodukt --- hrubý regionálny produkt --- produkt regionalny brutto --- бруто регионален производ --- piirkondlik kogutoodang --- bruto regionalni proizvod --- bruto regionalni proizvod --- bendrasis regioninis produktas --- Bruttoregionalprodukt --- bruttó regionális termék --- hrubý regionální produkt --- reģiona kopprodukts --- produto regional bruto --- gross regional product --- bruttoregionalindkomst --- prodott reġjonali gross --- bruto regionaal product --- produs regional brut --- prodotto regionale lordo --- бруто регионални производ --- ακαθάριστο περιφερειακό προϊόν --- produkti rajonal bruto --- alueellinen bruttokansantuote --- брутен регионален продукт --- БРП --- bruto regionaal produkt --- bruttonationalindkomst --- bendrasis nacionalinis produktas --- bruttó nemzeti termék --- prodotto nazionale lordo --- bruto nacionalni proizvod --- bruto nacionalni proizvod --- produto nacional bruto --- брутен национален продукт --- ακαθάριστο εθνικό προϊόν --- bruttokansantulo --- hrubý národní produkt --- бруто национални производ --- produs național brut --- producto nacional bruto --- olltáirgeacht náisiúnta --- produkti kombëtar bruto --- Bruttosozialprodukt --- produkt narodowy brutto --- bruttonationalinkomst --- rahvamajanduse kogutoodang --- prodott nazzjonali gross --- nacionālais kopprodukts --- hrubý národný produkt --- gross national product --- bruto nationaal product --- бруто национален производ --- BNI --- BNI --- PNB --- PNB --- PNB --- PNB --- NKP --- bendrasis šalies produktas --- PNL --- OTN --- PKB --- bruto nationaal produkt --- БНП --- hrubý společenský produkt --- HNP --- HNP --- ΑΕΠ --- RKT --- BŠP --- GNP --- GNP --- GNP --- BNP --- BNP --- BSP --- BKTL --- vidaus produktas --- produkt krajowy --- nettokansantuote --- домашен производ --- Sozialprodukt --- vietējā produkcija --- prodotto nazionale --- εθνικό προϊόν --- domestic product --- nationalprodukt --- nationalprodukt --- produs intern --- nationaal product --- produkti i brendshëm --- domácí produkt --- prodott domestiku --- domáci produkt --- hazai termék --- omamaine toodang --- producto nacional --- домаћи производ --- вътрешен продукт --- domači proizvod --- domaći proizvod --- produto nacional --- kodumaine toode --- producto social --- nationaal produkt --- společenský produkt --- национален производ --- бруто домашен производ --- bruttokansantuote --- iekšzemes kopprodukts --- olltáirgeacht intíre --- bruto domaći proizvod --- produto interno bruto --- bendrasis vidaus produktas --- hrubý domácí produkt --- Bruttoinlandsprodukt --- hrubý domáci produkt --- producto interior bruto --- брутен вътрешен продукт --- bruto domači proizvod --- bruto binnenlands product --- prodotto interno lordo --- produs intern brut --- ακαθάριστο εγχώριο προϊόν --- sisemajanduse kogutoodang --- bruttó hazai termék --- produkti i brendshëm bruto --- produkt krajowy brutto --- бруто домаћи производ --- bruttonationalprodukt --- bruttonationalprodukt --- gross domestic product --- prodott domestiku gross --- pib --- BDP --- BBP --- PBB --- HDP --- HDP --- BVP --- PIB --- PIB --- PIB --- ΑΕγχΠ --- PIL --- BNP --- BNP --- БДП --- BIP --- bruto binnenlands produkt --- GDP --- GDP --- GDP --- BKT --- SKT --- IKP --- purchasing power --- poder adquisitivo --- kúpna sila --- покупателна способност --- putere de cumpărare --- cumhacht ceannaigh --- kupní síla --- perkamoji galia --- købekraft --- köpkraft --- ostovoima --- potere d'acquisto --- куповна моќ --- vásárlóerő --- αγοραστική δύναμη --- kapaċità tal-akkwist --- ostujõud --- fuqi blerëse --- koopkracht --- Kaufkraft --- kupovna moć --- pirktspēja --- poder de compra --- siła nabywcza --- куповна моћ --- kupna moč --- куповна сила --- poder de compra --- koupěschopnost --- povertà --- chudoba --- chudoba --- faqar --- siromaštvo --- ένδεια --- pobreza --- pobreza --- revščina --- vaesus --- fattigdom --- fattigdom --- köyhyys --- Armut --- бедност --- armoede --- nabadzība --- poverty --- сиромаштија --- ubóstwo --- skurdas --- сиромаштво --- szegénység --- varfëri --- sărăcie --- fattig --- nouze --- ενδεής --- ekonomiskt svag --- i dobët ekonomikisht --- economie slabă --- indigente --- indigente --- indigente --- lufta kundër varfërisë --- szegény --- ekonomicky slabé obyvatelstvo --- uusköyhät --- lidé s nízkými příjmy --- беда --- Einkommensschwacher --- немаштија --- szegénység elleni küzdelem --- săraci --- cīņa ar nabadzību --- nuevo pobre --- καταπολέμηση της φτώχειας --- οικονομικά ασθενής --- ekonomska slabost --- økonomisk svagt stillet --- ekonomiski vājš --- boj proti chudobe --- i varfër --- pauvre --- schudobnelý --- pauperism --- nouveau pauvre --- lucha contra la pobreza --- mendigo --- debilidade económica --- sociálně slabí občané --- fight against poverty --- poor --- лица со ниски примања --- menesteroso --- new poor --- neopovero --- bekæmpelse af fattigdom --- борба против сиромаштија --- wirtschaftlich Schwacher --- pauperismo --- võitlus vaesusega --- neue Armut --- povero --- majanduslikult nõrk --- економска слабост --- i varfër i ri --- oskudica --- neturtingieji --- ekonomiškai silpnas --- boj proti bídě --- nieuwe arme --- fattigdomsbekämpning --- nyfattig --- medellös --- economically weak --- lupta împotriva sărăciei --- vähävarainen --- πενία --- chudobný --- uusvaene --- Bekämpfung der Armut --- νεόπτωχος --- zproletarizované skupiny --- ubemidlet --- pobre --- pobre --- bijeda --- zchudnutí --- lutte contre la pauvreté --- naujieji skurdžiai --- luta contra a pobreza --- neimaština --- φτώχεια --- bída --- köyhyyden torjuminen --- ekonomicky slabý --- meno abbiente --- borba protiv siromaštva --- économiquement faible --- φτωχός --- bestrijding van de armoede --- novo pobre --- lotta all'indigenza --- Armer --- köyhä --- economisch zwak --- kova su skurdu --- άπορος --- gazdaságilag gyenge --- vaene --- arm --- indigent --- fattig --- utarmning --- zubożenie --- pauperisation --- nuskurdinimas --- tfaqqir --- vaesestumine --- bochtú --- elszegényedés --- obubožanje --- осиромашење --- forarmelse --- empobrecimiento --- köyhtyminen --- обедняване --- οικονομική εξαθλίωση --- empobrecimento --- zbídačování --- осиромашување --- osiromašenje --- Verarmung --- pauperizácia --- varfërim --- nabadzības izplatīšanās --- verpaupering --- pauperizare --- depauperamento --- verarming --- ožebračování --- pauperizācija --- pauperizace --- pauperizacija --- pauperización --- πτώση του βιοτικού επιπέδου --- přivádění na mizinu --- proletarizace --- rënie në varfëri --- περιέλευση σε κατάσταση πενίας --- impoverimento --- pauperizáció --- pauperization --- chudnutí --- ochuzování --- пауперизација --- purchasing power parity --- parita kúpnej sily --- паритетна покупателна способност --- perkamosios galios lygiavertiškumas --- паритет куповне моћи --- köpkraftsparitet --- паритет на куповна моќ --- paritatea puterii de cumpărare --- paireacht cumhachta ceannaigh --- ισοτιμία αγοραστικής δύναμης --- parytet siły nabywczej --- pariteti i fuqisë blerëse --- ostujõu pariteet --- paridad de poder adquisitivo --- parità tal-kapaċità tal-akkwist --- paridade do poder de compra --- parita kupní síly --- købekraftsparitet --- pariteta kupne moči --- vásárlóerő-paritás --- koopkrachtpariteit --- paritet kupovne moći --- ostovoimapariteetti --- pirktspējas paritāte --- parità di potere d'acquisto --- Kaufkraftparität --- rovnocennost kupní síly --- rovnost kupní síly --- nivel de vida --- standard of living --- életszínvonal --- standard de viață --- животен стандард --- standard życia --- elintaso --- tenore di vita --- elatustase --- levensstandaard --- životní úroveň --- dzīves līmenis --- levestandard --- жизнен стандарт --- gyvenimo lygis --- životni standard --- caighdeán maireachtála --- standard tal-għajxien --- Lebensstandard --- življenjski standard --- levnadsstandard --- животни стандард --- nível de vida --- životná úroveň --- βιοτικό επίπεδο --- standardi e jetesës --- životní standard --- standard di vita --- livello di vita --- просење --- просјачење --- żebractwo --- cerșetorie --- prosjačenje --- Bettelei --- bedelarij --- επαιτεία --- tiggeri --- jetesë me lëmosha --- kerjamine --- žebrota --- nincstelenség --- elgetavimas --- žobranie --- betleri --- mendiċità --- mendicity --- ubagošana --- просия --- kerjääminen --- mendicità --- beračenje --- mendicidade --- mendicidad --- tiggeri --- Bettlertum --- koldus --- koldusszegénység --- nincstelen --- питач --- koldulás --- accattonaggio --- ζητιανιά --- Bettlerei --- žebrání --- просјак --- lavindkomst --- niedriges Einkommen --- renta baja --- rendimento baixo --- niski prihod --- низок приход --- të ardhura të ulëta --- låg inkomst --- mažos pajamos --- niski dochód --- alhainen tulotaso --- laag inkomen --- nízký příjem --- low income --- низак доходак --- нисък доход --- alacsony jövedelem --- introjtu baxx --- mazs ienākums --- väike sissetulek --- reddito basso --- nizek dohodek --- nízky príjem --- venit mic --- χαμηλό εισόδημα --- низок доход --- мали примања --- nízký výnos --- livello basso di reddito --- nízký důchod --- pakkosäästäminen --- privalomasis taupymas --- obvezno varčevanje --- obvezna štednja --- ahorro forzoso --- obligātie uzkrājumi --- принудна штедња --- povinné úspory --- povinné úspory --- tvangsopsparing --- oszczędności przymusowe --- kursime të detyrueshme --- poupança forçada --- risparmio obbligatorio --- tvångssparande --- задолжително штедење --- принудително спестяване --- gedwongen sparen --- compulsory saving --- tfaddil obbligatorju --- economisire forțată --- kényszerű takarékosság --- Zwangssparen --- αναγκαστική αποταμίευση --- kohustuslik säästmine --- принудно штедење --- nucené úspory --- bunden opsparing --- nedobrovolné úspory --- нужно штедење --- risparmio coatto --- povinné spoření --- priverstinis taupymas --- zákonem nařízené úspory --- ahorro --- säästud --- megtakarítások --- заштеда --- ietaupījumi --- savings --- sparmedel --- tfaddil --- úspory --- úspory --- santaupos --- спестявания --- Ersparnis --- poupança --- oszczędności --- opsparing --- economisire --- säästöt --- spaartegoed --- αποταμίευση --- risparmio --- kursime --- štednja --- штедња --- prihranki --- risparmio finanziario --- tesaurizzazione --- investimento del risparmio --- заштедени средства --- propensione al risparmio --- statlig utgift --- nefqa nazzjonali --- национален разход --- despesa nacional --- cheltuieli naționale --- štátne výdavky --- spesa nazionale --- Staatsausgabe --- riigi kulud --- státní výdaje --- nacionalinės išlaidos --- rådighedsbeløb --- национални расход --- εθνική δαπάνη --- gasto nacional --- wydatki państwowe --- nemzeti kiadás --- državni izdatki --- nacionalni izdatak --- nationale uitgaven --- национален расход --- national expenditure --- valsts izdevumi --- kansalliset menot --- shpenzime kombëtare --- valstybės išlaidos --- állami összkiadás --- šalies išlaidos --- forbrug og investering --- spesa statale --- staatsuitgaven --- privat og kollektivt konsum --- výdaje veřejného sektoru --- κρατική δαπάνη --- výdaje státního rozpočtu --- samlet forbrug --- národní výdaje


Book
Eurovoc MT5616 : Système d'exploitation agricole.
Year: 2008 Publisher: Bruxelles BPB

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Agricultrice --- Agriculture à temps partiel --- Agriculture commerciale --- Agriculture contractuelle --- Agriculture de groupe --- Agriculture de subsistance --- Agroforesterie --- Aménagement foncier --- Bail rural --- Banque foncière --- Bien communal --- Chef d'exploitation agricole --- Coopérative agricole --- Entraide agricole --- Exploitant agricole --- Exploitation agricole --- Exploitation agricole d'État --- Exploitation agricole mixte --- Exploitation familiale agricole --- Exploitation laitière --- Faire-valoir --- Faire-valoir direct --- Faire-valoir mixte --- Fermage --- Ferme collective --- Fiche d'exploitation agricole --- Grande exploitation --- Groupement d'exploitations --- Jardin familial --- Jeune exploitant agricole --- Main-d'oeuvre agricole --- Métayage --- Mobilité foncière --- Moyenne exploitation --- Parcelle --- Perte de récolte --- Petite exploitation --- Population active agricole --- Prix de la terre agricole --- Prix du fermage --- Production agricole --- Productivité agricole --- Productivité des terres --- Propriété foncière agricole --- Recensement agricole --- Réforme foncière --- Régime du sol --- Rendement agricole --- Réseau d'information comptable --- Résultat de l'exploitation agricole --- Revenu de l'exploitant agricole --- Revenu de l'exploitation agricole --- Statistique agricole --- Superficie agricole utilisée --- Surface d'exploitation --- Surface principale --- Système d'exploitation agricole --- Terre domaniale --- introjtu tal-irziezet --- dochód rolniczy --- dohodek kmetije --- mezőgazdasági jövedelem --- zemědělský příjem --- saimniecības ienākums --- landwirtschaftliches Einkommen --- jordbruksföretagets inkomst --- bedriftsindtjening --- talumajapidamise tulu --- venit agricol --- земеделски доход --- πρόσοδος γεωργικής εκμετάλλευσης --- landbouwbedrijfsinkomen --- farm income --- земјоделски доход --- maatilan tulot --- reddito dell'azienda agricola --- farmársky príjem --- prihod poljoprivrednoga gospodarstva --- доходак пољопривредног газдинства --- ūkio pajamos --- rendimento da exploração agrícola --- renta de la explotación agraria --- të ardhura nga aktiviteti fermer --- agricultural income --- revenu agricole --- landbrugsindkomst --- prihod od poljoprivrede --- reddito agricolo --- Einkommen aus landwirtschaftlichen Betrieben --- të ardhura bujqësore --- αγροτικό εισόδημα --- приход на земјоделско стопанство --- mezőgazdasági termelésből származó jövedelem --- príjem z poľnohospodárstva --- inkomst av jordbruk --- приход од земјоделска дејност --- maataloustulot --- inkomst av lantbruk --- põllumajandustulu --- žemės ūkio pajamos --- landbouwinkomen --- Agrareinkommen --- renta agrícola --- introjtu tal-bdiewa --- ūkininkų pajamos --- venit din agricultură --- приход на земјоделците --- producentindkomst --- доходак пољопривредника --- príjem farmárov --- landwirtschaftliches Unternehmereinkommen --- prihod poljoprivrednika --- доход на земеделските стопани --- lauksaimnieka ienākumi --- talupidaja tulu --- maanviljelijän tulot --- inkomen van de landbouwer --- renta del agricultor --- dohodek kmetov --- gazdálkodásból származó jövedelem --- rendimento do agricultor --- farmers' income --- reddito del coltivatore --- εισόδημα γεωργού --- të ardhurat e fermerëve --- dochody rolników --- jordbrukarinkomst --- příjem zemědělce --- остварени приходи од земјоделска дејност --- příjem farmáře --- landmandens indkomst --- reddito dell'agricoltore --- renta del ganadero --- паушално оданочување на приходите на земјоделците --- rendimenti bujqësor --- maatalouden liiketulos --- učinkovitost kmetijstva --- resultado de la explotación agraria --- performanțe agricole --- resultado da exploração agrícola --- risultato dell'attività agricola --- jordbruksföretagets resultat --- põllumajanduse tulemuslikkus --- prestazzjoni agrikola --- działalność rolnicza --- landwirtschaftliches Betriebsergebnis --- výkonnosť poľnohospodárstva --- резултати од земјоделското производство --- резултат от земеделска работа --- poljoprivredna učinkovitost --- успешност пољопривредне производње --- αποτέλεσμα της γεωργικής εκμετάλλευσης --- landbouwbedrijfsresultaat --- driftsresultat af landbrug --- mezőgazdasági teljesítmény --- agricultural performance --- hospodářský výsledek zemědělství --- žemės ūkio veiklos rezultatai --- lauksaimniecības rādītāji --- mezőgazdasági hatékonyság --- ефикасност на земјоделското производство --- успешност на земјоделското производство --- zemědělská produktivita --- produktivitet inom jordbruket --- landwirtschaftliche Produktivität --- produtividade agrícola --- produktivitet i landbruget --- produttività agricola --- põllumajanduse tootlikkus --- produttività agrikola --- landbouwproductiviteit --- земеделска производителност --- produktivita poľnohospodárstva --- lauksaimniecības produktivitāte --- productividad agrícola --- produkcyjność rolnictwa --- poljoprivredna proizvodnost --- mezőgazdasági termelékenység --- productivitate agricolă --- kmetijska produktivnost --- agricultural productivity --- maatalouden tuottavuus --- prodhueshmëri bujqësor --- земјоделска продуктивност --- γεωργική παραγωγικότητα --- žemės ūkio produktyvumas --- продуктивност у пољопривреди --- poljoprivredna produktivnost --- landbouwproduktiviteit --- capacità produttiva agricola --- põllumajanduslik tootmine --- maataloustuotanto --- produzione agricola --- jordbruksproduktion --- žemės ūkio gamyba --- kmetijska proizvodnja --- poľnohospodárska produkcia --- mezőgazdasági termelés --- poljoprivredna proizvodnja --- agricultural production --- produzzjoni agrikola --- земеделска продукция --- producción agrícola --- земјоделско производство --- lauksaimnieciskā ražošana --- landbouwproductie --- landbrugsproduktion --- produkcja rolnicza --- produção agrícola --- landwirtschaftliche Erzeugung --- prodhim bujqësor --- zemědělská výroba --- producție agricolă --- пољопривредна производња --- γεωργική παραγωγή --- agrární výroba --- agrární produkce --- agrártermelés --- produzione rurale --- zemědělská produkce --- producción agropecuaria --- agrarische productie --- Agrarproduktion --- landbouwproduktie --- аграрно производство --- παραγωγή αγροτικών περιοχών --- produção rural --- fermer i ri --- млад земеделец --- fiatal gazdálkodó --- jaunasis ūkininkas --- noortalunik --- młody rolnik --- nuori viljelijä --- mladi poljoprivrednik --- junger Landwirt --- mladý zemědělec --- giovane agricoltore --- bidwi żagħżugħ --- tânăr fermier --- joven agricultor --- млади пољопривредник --- ung landmand --- jovem agricultor --- ung jordbrukare --- млад земјоделец --- jonge landbouwer --- young farmer --- mladi kmet --- mladý farmár --- νεαρός αγρότης --- jaunais lauksaimnieks --- giovane coltivatore diretto --- mladá farmářka --- νεαρός ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης --- jeune agriculteur --- ung lantbrukare --- jauns saimniecības īpašnieks --- young farm holder --- noortalupidaja --- nuori maanviljelijä --- giovane titolare di azienda agricola --- tânăr proprietar agricol --- jonge boer --- νεαρός γεωργός --- mladý vlastník farmy --- mladý vlastník farmy --- joven explotador agrícola --- млад фармер --- kolonihave --- кућна башта --- užitková zahrada --- horta familiar --- kitchen garden --- бавча --- konyhakert --- úžitková záhradka --- garraí cistine --- particuliere tuin --- kopsht për përdorim shtëpiak --- ġardina tal-kċina --- zelenjavni vrt --- grădinărit --- домашна градина --- kotipuutarha --- piemājas dārziņš --- köksträdgård --- orto domestico --- Haus- und Nutzgarten --- ogród przydomowy --- daržas --- huerto familiar --- koduaed --- kućni povrtnjak --- περιβόλι --- orto --- jardinage --- trädgårdsskötsel --- køkkenhave --- orto familiare --- zeleninová zahrádka --- tuinieren --- grönsaksland --- Hausgarten --- háztáji kert --- házikert --- Schrebergarten --- κηπουρική --- havedyrkning --- Kleingarten --- moestuin --- giardinaggio --- домашна градина --- jardin potager --- Küchengarten --- μποστάνι --- koloniträdgård --- jardin ouvrier --- λαχανόκηπος --- земјоделски приноси --- γεωργική απόδοση --- landbouwopbrengst --- výnos plodín --- výnos zemědělských plodin --- rendimento agricolo --- plon --- landbrugsudbytte --- crop yield --- ražība --- принос усева --- derlingumas --- hektarski donos --- terméshozam --- земеделски добив --- rendimento agrícola --- randament agricol --- rendiment bujqësor --- põllumajanduse saagikus --- maataloustuotto --- rendiment tal-għelejjel --- prinos usjeva --- avkastning --- rendimiento agrícola --- landwirtschaftlicher Ertrag --- rendiment për hektar --- ievākums uz vienu hektāru --- hektáronkénti termés --- randament la hectar --- saagikus hektari kohta --- prinos po hektaru --- derlingumas iš hektaro --- απόδοση των καλλιεργειών --- poljoprivredni prinos --- termés --- poľnohospodársky výnos --- opbrengst van het gewas --- rendement à l'hectare --- hektáronkénti hozam --- στρεμματική απόδοση --- resa dei coltivi --- agricultural yield --- rendement des cultures --- принос од земјоделски култури --- ievākums --- απόδοση ανά εκτάριο --- udbytte pr. hektar --- принос по хектар --- yield per hectare --- randamentul culturilor agricole --- hektarový výnos --- rendimento das culturas agrícolas --- hektárový výnos --- avkastning på odling --- viljelytuotos --- rendimiento por hectárea --- avkastning per hektar --- rendimiento de los cultivos --- sato hehtaarilta --- Anbauertrag --- принос на земјоделски структури --- zemědělský výnos --- resa per ettaro --- rendimento por hectare --- udbytte af afgrøder --- opbrengst per hectare --- Bodenertrag --- Hektarertrag --- výnos na hektar --- mezőgazdasági termés --- maanomistusjärjestelmä --- beheer van landbouwgrond --- систем на земјишни поседи --- régimen del suelo --- maaomandi süsteem --- zemljoposjednički sustav --- systém vlastnictví půdy --- regjim i tokës --- ejendomsforhold til jord --- zemes īpašumu sistēma --- sistemul proprietății funciare --- режим земљишног поседа --- режим на почвите --- Bodenordnung --- regime dei suoli --- system własności ziemi --- καθεστώς γεωκτησίας --- system för markinnehav --- földtulajdoni rendszer --- landholding system --- sistema ta’ pussess tal-art --- systém držby pôdy --- regime de propriedade do solo --- žemėvalda --- zemljiškoposestni sistem --- земјопоседнички систем --- systém půdního vlastnictví --- sistem i pronësisë mbi tokën --- zemes īpašumtiesību sistēma --- maaomistusjärjestelmä --- systém vlastníctva pôdy --- regimul proprietății funciare --- systém vlastnictví pozemků --- system of land ownership --- žemės nuosavybės sistema --- поземлена реформа --- земљишна реформа --- reformë e tokës --- reforma terenurilor --- zemes reforma --- riforma fondiaria --- földreform --- pozemková reforma --- pozemková reforma --- žemės reforma --- reforma gruntów --- земјишна реформа --- maareformi --- reforma fundiária --- maareform --- εδαφομεταρρύθμιση --- grondhervorming --- Bodenreform --- zemljišna reforma --- zemljiška reforma --- riforma dwar l-artijiet --- reforma territorial --- land reform --- jordreform --- jordreform --- půdní reforma --- Landreform --- арондација --- riforma dell'assetto fondiario --- окрупнување на земјоделските поседи --- põllumajandusloendus --- земеделско преброяване --- ċensiment agrikolu --- poľnohospodársky cenzus --- spis rolny --- censimento agricolo --- попис пољопривредних газдинстава --- agricultural census --- jordbruksinventering --- regjistrim bujqësor --- landwirtschaftliche Erhebung --- žemės ūkio surašymas --- maatalouslaskenta --- popis poljoprivrednih gospodarstava --- попис на земјоделски стопанства --- landbrugstælling --- γεωργική απογραφή --- popis kmetijskih gospodarstev --- lauksaimniecības skaitīšana --- landbouwtelling --- censo agrario --- mezőgazdasági összeírás --- recensământ agricol --- recenseamento agrícola --- agrocenzus --- censo de la cabaña --- zemědělský cenzus --- agrocensus --- kvægtælling --- numërim në bujqësi --- sčítání užitkových zvířat --- Erhebung des Viehbestandes --- ūkių surašymas --- numërim fermer --- saimniecību skaitīšana --- gyvulių surašymas --- recenseamento de gado --- boskapsräkning --- recensământul animalelor --- indagine sulla consistenza del bestiame --- livestock census --- απογραφή του ζωικού κεφαλαίου --- recensement du cheptel --- census of agriculture --- censo agrícola --- numërim në blegtori --- sčítání dobytka --- husdyrtælling --- farm census --- mezőgazdasági cenzus --- popis stočnoga fonda --- kariloomade loendus --- cenzus zemědělství --- rilevamento del patrimonio zootecnico --- enquête sur le cheptel --- sčítání zemědělského inventáře --- Erhebung des Nutztierbestandes --- Erhebung der pflanzlichen Produktion --- censo agropecuario --- земјоделски попис --- inventaris van de veestapel --- sčítání rostlinné výroby --- jordbruksräkning --- karjaa koskeva laskenta --- mājlopu skaitīšana --- agrárcenzus --- zemědělská nemovitost --- propiedad rústica --- własność rolna --- έγγειος γεωργική ιδιοκτησία --- земјоделска земјишна сопственост --- pasuri e paluajtshme bujqësore --- proprietate agricolă --- poľnohospodárska nehnuteľnosť --- immobiljari agrikolu --- земеделски недвижимо имущество --- propriedade rústica --- põllumajanduslik kinnisvara --- poljoprivredno zemljišno vlasništvo --- landbouwgrondbezit --- proprietà fondiaria agricola --- lauksaimniecības nekustamais īpašums --- mezőgazdasági ingatlan --- landbrugsejendom --- maatalouskiinteistö --- kmetijska zemljiška posest --- пољопривредни земљишни посед --- landwirtschaftliches Grundeigentum --- agricultural real estate --- nekilnojamasis ūkio turtas --- jordbruksfastighet --- rurale eigendom --- landejendom --- põllumajandusomand --- zemědělský pozemek --- Landeigentum --- proprietà agraria --- посед --- propiedad rural --- mezőgazdasági javak --- mezőgazdasági tulajdon --- poľnohospodárske vlastníctvo --- bien rural --- bien rural --- lantegendom --- propriedade rural --- pasuri bujqësore --- landwirtschaftliches Grundstück --- maatalousomaisuus --- bens rurais --- žemės ūkio turtas --- landeigendom --- αγροτική ιδιοκτησία --- propriété rurale --- bene rurale --- poljoprivredno vlasništvo --- agricultural property --- proprietate rurală --- proprietà rurale --- ländlicher Besitz --- zemědělské vlastnictví --- vlastnictví půdy --- fondo rustico --- продуктивност на земјата --- produttività tal-art --- produktivnost tal --- proizvodnost zemljišta --- landbrugsjordens produktivitet --- productividad de las tierras --- produktivita pôdy --- maa tootlikkus --- productivitatea pământului --- Flächenproduktivität --- παραγωγικότητα των γαιών --- land productivity --- jordbruksmarkens produktivitet --- zemes produktivitāte --- földterület termelékenysége --- produttività dei terreni --- prodhueshmëri e tokës --- продуктивност земљишта --- maan tuottavuus --- produktivita zemědělské půdy --- wydajność ziemi --- produtividade da terra --- productiviteit van het land --- производителност на земята --- žemės derlingumas --- produktivnost zemljišta --- földterület termőképessége --- produktiviteit van het land --- maatilan vuokra --- ūkio nuomos mokestis --- pozemková renta --- zakupnina (za kmetijo) --- pachtprijs --- kera agrikola --- земјиштен закуп --- pachtovné --- arrendeavgift --- zemljišna zakupnina --- forpagtningsafgift --- cena dzierżawy --- preț de arendare --- Pachtpreis --- çmimi i qirasë --- precio del arrendamiento rústico --- canone d'affitto di podere --- земљишна закупнина --- наем на ферма --- põllumajandusmaa rent --- preço do arrendamento rural --- haszonbér --- αγρομίσθωμα --- farm rent --- saimniecības rente --- jordleje --- Pachtzins --- land rent --- maanvuokra --- affitto del terreno --- μίσθωμα της γης --- loyer de la terre --- arendarea pământului --- žemės nuomos mokestis --- földhaszonbérleti díj --- qira toke --- pacht van de grond --- pozemková renta --- pachtsom --- mezőgazdasági üzem bérleti díja --- zemes rente --- renda de terra --- maarent --- markhyra --- nájomné za pôdu --- precio de la tierra --- prețul terenurilor agricole --- Bodenpreis --- cijena poljoprivrednoga zemljišta --- prezzo della terra --- prezz tal-art agrikola --- цена пољопривредног земљишта --- lauksaimniecības zemes cena --- cena poľnohospodárskej pôdy --- çmim i tokës bujqësore --- põllumajandusmaa hind --- jordpris --- maatalousmaan hinta --- landbouwgrondprijs --- cena kmetijskega zemljišča --- cena zemědělské půdy --- dirbamosios žemės kaina --- preço da terra --- τιμή γης --- цена на земјоделско земјиште --- price of farm land --- цена на земеделската земя --- jordbruksmarkpris --- cena gruntów rolnych --- földár --- mezőgazdasági földterület ára --- радно активно становништво у пољопривреди --- obyvateľstvo pracujúce v poľnohospodárstve --- população ativa agrícola --- radno stanovništvo u poljoprivredi --- aktív mezőgazdasági népesség --- maataloudessa toimiva väestö --- working population engaged in agriculture --- populație activă în agricultură --- ενεργός γεωργικός πληθυσμός --- landwirtschaftliche Erwerbsbevölkerung --- erhvervsaktiv landbrugsbefolkning --- ekonomicky činná zemědělská populace --- ludność rolnicza --- трудоспособното население занимаващо се със земеделие --- popullatë pune e angazhuar në bujqësi --- žemdirbiai --- agrarische beroepsbevolking --- popolazione agricola attiva --- förvärvsarbetande inom jordbruk --- работоспособно население во земјоделството --- popolazzjoni attiva li taħdem fl-agrikoltura --- población activa agraria --- lauksaimniecībā nodarbinātie iedzīvotāji --- delovno aktivno prebivalstvo v kmetijstvu --- põllumajandusega tegelev aktiivne elanikkond --- población activa rural --- yrkesarbetande inom lantbruk --- ενεργός αγροτικός πληθυσμός --- actieve agrarische bevolking --- landwirtschaftliche Erwerbsperson --- arbejdsstyrke i landbruget --- osoby činné v zemědělství --- addetti del settore agricolo --- person beskæftiget ved landbrug --- população activa agrícola --- популација што се занимава со земјоделство --- actif agricole --- popolazione occupata in agricoltura --- аграрно население --- μικρή γεωργική εκμετάλλευση --- gospodarstwo małe --- malý poľnohospodársky podnik --- malý zemědělský podnik --- pequena exploração agrícola --- мало пољопривредно газдинство --- småjordbruk --- kisméretű mezőgazdasági üzem --- smallholding --- zotërim i parcelave të vogla --- малко акционерно дружество --- väiketalu --- maža žemės valda --- мал имот --- azjenda żgħira --- pequeña explotación --- pientila --- mică proprietate --- klein landbouwbedrijf --- sīksaimniecība --- mali posjed --- majhno kmetijsko gospodarstvo --- piccola azienda agricola --- mindre brug --- landwirtschaftlicher Kleinbetrieb --- kleinbäuerliche Landwirtschaft --- kisméretű gazdaság --- drobný zemědělský podnik --- lille brug --- malá farma --- minifundio --- jaukta saimniecība --- exploração agrícola mista --- erikoistumaton maatila --- farma so zmiešaným hospodárením --- mješovito poljoprivredno gospodarstvo --- gospodarstwo wielouprawowe --- segatalu --- fermă mixtă --- blandet landbrug --- aktivitet fermer i përzier --- mišrusis ūkis --- blandjordbruksföretag --- мешовито пољопривредно газдинство --- vegyes gazdálkodást folytató mezőgazdasági üzem --- explotación agraria mixta --- мешовит земјоделски имот --- gemischter landwirtschaftlicher Betrieb --- azjenda agrikola mħallta --- gemengde landbouwonderneming --- mešana kmetija --- mixed farm --- azienda agricola mista --- смесено земеделско стопанство --- farma se smíšeným způsobem hospodaření --- μεικτή γεωργική εκμετάλλευση --- земјоделски имот во мешовита сопственост --- valsts saimniecība --- státní statek --- valstybinis ūkis --- državno kmetijsko gospodarstvo --- државен земјоделски имот --- farm tal-Gvern --- štátna farma --- statsbrug --- gospodarstwo państwowe --- staatslandbouwonderneming --- sovhoos --- State farm --- exploração agrícola estatal --- statligt jordbruksföretag --- staatlicher Landwirtschaftsbetrieb --- valtiontila --- državno poljoprivredno gospodarstvo --- explotación agraria estatal --- azienda agricola di Stato --- állami gazdaság --- државно пољопривредно добро --- fermă de stat --- fermë shtetërore --- държавно земеделско стопанство --- κρατική γεωργική εκμετάλλευση --- sovkoz --- riigimajand --- ferme d'État --- државно земјоделско земјиште --- државно земјоделско стопанство --- sovkhoz --- sovhoz --- државна фарма --- sovhoosi --- sovhozs --- sovchoz --- sovchoz --- tarybinis ūkis --- lauksaimniecības kooperatīvs --- zemědělské družstvo --- cooperativa agrícola --- cooperativa agrícola --- maatalousosuuskunta --- kooperativë bujqësore --- cooperativă agricolă --- земјоделска задруга --- kmetijska zadruga --- poljoprivredna zadruga --- poľnohospodárske družstvo --- landbouwcoöperatie --- γεωργικός συνεταιρισμός --- agricultural cooperative --- landbrugskooperativ --- kooperattiva agrikola --- spółdzielnia rolnicza --- põllumajandusühistu --- jordbrukskooperativ --- žemės ūkio kooperatyvas --- пољопривредна задруга --- mezőgazdasági szövetkezet --- landwirtschaftliche Genossenschaft --- земеделски кооператив --- cooperativa agricola --- piimaühistu --- livestock farming cooperative --- cooperativa vitícola --- cooperativa vitícola --- cooperativa lechera --- coopérative laitière --- kooperativë fermere --- mejerikooperativ --- fermă mecanizată --- karjankasvattajien osuuskunta --- kooperativë për makineri fermere --- bortermelők szövetkezete --- coopérative agricole de distribution --- gépkörök --- LPG --- pieno kooperatyvas --- meijeriosuuskunta --- maataloustuotteiden jakeluosuuskunta --- maatalouskoneosuuskunta --- landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft --- cooperativa vitivinícola --- melkcoöperatie --- družstvo poľnohospodárskych mechanizmov --- винарска задруга --- wijnbouwcoöperatie --- landwirtschaftliche Kooperative --- cooperativa agrícola de distribuição --- vinogradarska zadruga --- cooperativa leiteira --- cooperativa agrícola de producción --- landbrugsandelsselskab --- Milchgenossenschaft --- coopérative viticole --- osuusmeijeri --- põllumajandustehnika ühistu --- distributionskooperativ inom jordbruk --- farm machinery cooperative --- cooperativa agrícola de distribución --- cooperativa de ganaderos --- žemės ūkio mechanizacijos kooperatyvas --- loomakasvatusühistu --- põllumajanduskooperatiiv --- lauksaimniecības tehnikas kooperatīvs --- farmárske družstvo --- gyvulininkystės kooperatyvas --- tejtermelők szövetkezete --- coopérative agricole de production --- γεωργοκτηνοτροφικός συνεταιρισμός --- mljekarska zadruga --- consorzio agrario --- mezőgazdasági gépek tulajdonosainak szövetkezete --- συνεταιρισμός γαλακτοπαραγωγών --- Winzergenossenschaft --- cooperativa agricola di allevamento --- kooperativa shpërndarëse e fermerëve --- gruppo di gestione in comune --- állattenyésztők szövetkezete --- cooperativa agricola di distribuzione --- cooperativa del latte --- farmers' distribution cooperative --- viininviljelijöiden osuuskunta --- γεωργοπαραγωγικός συνεταιρισμός --- kooperativë blegtorie --- vynuogių augintojų kooperatyvas --- земјоделска задруга за дистрибуција --- kooperativ för boskapsuppfödning --- kooperativë bulmeti --- αμπελουργικός συνεταιρισμός --- maatilaosuuskunta --- talupidajate turustusühistu --- kooperativë e vreshtarëve --- winegrowers' cooperative --- mliekarenské družstvo --- lopkopības kooperatīvs --- mælkekooperativ --- coopérative agricole d'élevage --- ūkininkų prekybos kooperatyvas --- vinkooperativ --- gazdálkodók szövetkezete --- сточарска задруга --- cooperativa de agricultores --- landwirtschaftliche Zuchtgenossenschaft --- landbouwdistributiecoöperatie --- cooperativa vinicola --- cooperativa agrícola de criação de gado --- mjölkkooperativ --- azienda agricola cooperativa --- dairy cooperative --- ūkių kooperatyvas --- landbouwproductiecoöperatie --- tejszövetkezet --- farm cooperative --- γεωργοεμπορικός συνεταιρισμός --- cooperativa agrícola de produção --- distribučné farmárske družstvo --- piensaimniecības kooperatīvs --- cooperativa agricola di produzione --- družstvo na chov hospodárskych zvierat --- GAEC --- GAEC --- vinbondekooperativ --- млекарска задруга --- landbouwteeltcoöperatie --- produktionskooperativ inom jordbruk --- viinamarjakasvatajate ühistu --- vīna ražošanas kooperatīvs --- taluühistu --- stočarska zadruga --- landwirtschaftliche Vertriebsgenossenschaft --- vinohradnícke družstvo --- земјоделска задруга за производство --- põllumajandusettevõte --- žemės ūkio valda --- mezőgazdasági üzem --- maatila --- gospodarstwo rolne --- azienda agricola --- landbrugsbedrift --- kmetijsko gospodarstvo --- holding agricol --- poljoprivredni posjed --- gabháltas talmhaíochta --- lauku saimniecība --- експлоатация на земеделска земя --- пољопривредно газдинство --- jordbruksföretag --- земјоделски имот --- azjenda agrikola --- agricultural holding --- zotërim bujqësor --- landwirtschaftlicher Betrieb --- γεωργική εκμετάλλευση --- zemědělský podnik --- poľnohospodársky podnik --- explotación agraria --- landbouwonderneming --- exploração agrícola --- gård --- gård --- saimniecība --- farm --- farm --- impresa agricola --- lantbruk --- poljoprivredno imanje --- Farm --- фарма --- земјоделски посед --- boerderij --- fattoria --- brug --- boerenbedrijf --- jordbruk --- herdade --- statek --- landbouwbedrijf --- fermë --- fermă --- finca rústica --- entreprise agricole --- ūkis --- granja --- quinta --- empresa agrícola --- empresa agrícola --- земјоделска земјишна парцела --- γεωργική επιχείρηση --- landbrugsvirksomhed --- lantbruksföretag --- нива --- azienda agraria --- Bauernhof --- landbrugsdrift --- quintal --- jordbrug --- Landwirtschaftsbetrieb --- farma --- farma --- farma --- avlsbrug --- talu --- ferme --- αγρόκτημα --- coltivatore --- poljoprivrednik --- talunik --- ūkininkas --- farmer --- jordbrukare --- poľnohospodár --- zemědělec --- rolnik --- mezőgazdasági gazdálkodó --- kmet --- feirmeoir --- земеделец --- Landwirt --- lauksaimnieks --- maanviljelijä --- landbouwer --- bidwi --- αγρότης --- landmand --- fermer --- земљорадник --- agricultor --- agricultor --- agricultor --- земјоделец --- lavrador --- говедар --- vinavler --- чифлигар --- agricoltore --- фармер --- kertész --- zotërues i një ferme --- mezőgazdasági termelő --- pachter --- caseiro --- produtor --- saimniecības īpašnieks --- cultivateur --- лозар --- landwirtschaftlicher Betriebsinhaber --- γεωργός --- vinohradník --- Bauer --- farmář --- dārzkopis --- gyvulių ūkio savininkas --- talupidaja --- cultivador --- cultivador --- daržininkas --- boer --- vīnogu audzētājs --- Weinbauer --- holder of a farm --- landbrugsleder --- vinodlare --- karjankasvattaja --- Agronom --- őstermelő --- Züchter --- winegrower --- pusininkas --- grönsaksodlare --- horticultor --- paysan --- imprenditore agricolo --- gyvulių veislininkas --- növénytermelő --- landbruger --- director de explotación agrícola --- campesino --- share-cropper --- κτηματίας --- ūkio savininkas --- agriculteur --- fokker --- explotador agrícola --- mezzadro --- pěstitel vína --- odlare --- jordbruger --- zemědělec hospodařící na částečný úvazek --- gartner --- djuruppfödare --- rolník --- podielový hospodár --- allevatore --- boelsmand --- állattenyésztő --- ganāmpulka turētājs --- blegtor --- criador --- mezőgazdasági üzem tulajdonosa --- Winzer --- agronom --- stock breeder --- zemes apstrādātājs --- stock owner --- piccolo coltivatore --- aednik --- landwirtschaftliche Führungskraft --- hortelano --- capataz agrícola --- manager agricole --- maaharija --- landbouwondernemer --- sodininkas --- овчар --- småbrukare --- pronar i blegtorisë --- zemljoradnik --- contadino --- agricoltore esercente --- lantbrukare --- amministratore agricolo --- forpagter --- maraîcher --- stočar --- métayer --- κτηνοτρόφος --- Landpächter --- viticultor --- viticultor --- viticultor --- nebenberuflich tätiger Landwirt --- taimekasvataja --- hortelão --- vynuogių augintojas --- ganadero --- teler --- καλλιεργητής --- szőlőtermelő --- γεωργός ιδιοκτήτης εκμετάλλευσης --- arrendator --- karjakasvataja --- crescător de animale --- novietnes uzraugs --- tuinder --- viticulteur --- tilanhaltija --- kultivues --- viljelijä --- agriculteur exploitant --- gazdálkodó --- éleveur --- vinogradar --- Gemüsebauer --- wijnbouwer --- vihannesviljelijä --- vinař --- prodhues vere --- καλλιεργητής λαχανοκηπευτικών --- agricultor proprietário --- lopkopis --- сточар --- αμπελουργός --- loonusrentnik --- vlastník farmy --- vlastník farmy --- vedoucí zemědělský pracovník --- gestor agrícola --- tilanvuokraaja --- vrtlar --- hälftenbrukare --- pusgraudnieks --- селанец --- viticoltore --- fattore --- augintojas --- zemědělec hospodařící na plný úvazek --- bonde --- bonde --- granjero --- υπεύθυνος γεωργικής εκμετάλλευσης --- viininviljelijä --- orticoltore --- viinamarjakasvataja --- loomakasvataja --- horticulturist --- hauptberuflich tätiger Landwirt --- kweker --- cultivator --- aparcero --- козар --- husmand --- bujk me pjesë --- kopshtar --- produttore agricolo --- operatore agricolo --- градинар --- fermier --- fermier --- camponês --- vlastník zemědělského podniku --- landwirtschaftliche Betriebshilfe --- ūkininkų tarpusavio pagalba --- ndihmë e ndërsjellë ndërmjet fermerëve --- assistenza reċiproka fost il-bdiewa --- узајамна помоћ пољопривредника --- gazdálkodók kölcsönös segítségnyújtása --- lauksaimnieku savstarpējā palīdzība --- gensidig hjælp mellem landbrugere --- ömsesidigt bistånd mellan jordbrukare --- mutualidade agrícola --- wederzijdse landbouwsteun --- program uzajamne pomoći zemljoradnika --- αγροτική αλληλοβοήθεια --- vzájomná pomoc medzi farmármi --- ayuda mutua entre agricultores --- mutua assistenza agricola --- viljelijöiden keskinäinen apu --- заемна помош на земјоделците --- mutual assistance among farmers --- земеделска взаимопомощ --- talupidajate vastastikune abi --- asistență mutuală între fermieri --- pomoc wzajemna wśród rolników --- vzajemna pomoč med kmeti --- vzájemná výpomoc mezi farmáři --- kooperativ för utnyttjande av jorbruksutrustning --- CUMA --- CUMA --- CUMA --- coopérative d'utilisation de matériel agricole --- maskinsamverkan mellan jordbruksföretag --- заедничка употреба на земјоделска опрема --- ūkininkų savitarpio pagalba --- размена на материјални средства и човечки ресурси во земјоделството --- управник пољопривредног газдинства --- head of agricultural holding --- conduttore di azienda agricola --- upravitelj poljoprivrednoga gospodarstva --- bedriftsleder --- kap tal-azjenda agrikola --- bedrijfsleider van een landbouwbedrijf --- vedúci poľnohospodárskeho podniku --- driftledare för jordbruksföretag --- lauku saimniecības vadītājs --- ръководител на земеделско предприятие --- επικεφαλής γεωργικής εκμετάλλευσης --- gospodar kmetijskega gospodarstva --- vedoucí zemědělského podniku --- управител на земјоделско стопанство --- ūkio vadovas --- maatilan johtaja --- talumajapidamise juht --- jefe de explotación agraria --- landwirtschaftlicher Betriebsleiter --- a mezőgazdasági üzem vezetője --- chefe de exploração agrícola --- kierownik gospodarstwa rolnego --- șef de holding agricol --- drejtues i aktivitetit bujqësor --- manager de fermă --- farm manager --- ūkio valdytojas --- menaxher ferme --- zemnieku saimniecības pārzinis --- zemědělský manažer --- a gazdaság vezetője --- менаџер на фарма --- manažér farmy --- tilanhoitaja --- manažer zemědělského podniku --- gemeente-eigendom --- κτήματα δήμων και κοινοτήτων --- art komuni --- bene comunale --- tokë e përbashkët --- općinsko zemljište --- grunty komunalne --- baldio --- общинска земя --- kommunal ejendom --- občinsko zemljišče --- општинско земјиште --- bendruomenės žemė --- teren comun --- општинско земљиште --- bien comunal --- common land --- ühismaa --- Gemeindeland --- spoločná pôda --- közösségi földterület --- yhteismaa --- koplietošanas zeme --- obecní půda --- allmänning --- kopienas zeme --- yhteisalue --- Gemeinschaftsweide --- Gemeindefelder --- kommunal jord --- gemeenschapsgrond --- κοινοτικός βοσκότοπος --- Gemeindeparzellen --- tokë komunale --- заедничко пасиште --- δημοτική γη --- terra comunitária --- terre communale --- proprietà comunale --- közös földhasználat --- општинско земјоделско земјиште --- terreno comunale --- Allmende --- közös földterület --- communal land --- teren comunal --- tierra comunal --- gemeentegrond --- gemeenteëigendom --- općinsko poljoprivredno zemljište --- pozemková banka --- pozemková banka --- maapank --- jordbank --- sklad kmetijskih zemljišč --- banque foncière --- bankë bujqësore --- banco predial --- bancă funciară --- žemės bankas --- аграрна банка --- аграрна банка --- bank ziemski --- zemljišna banka --- grondkredietbank --- land bank --- landshypotek --- φορέας γεωργικής χωροταξίας --- földbank --- SAFER --- bank tal-artijiet --- maatilapankki --- земљишна банка --- zemes banka --- banca fondiaria --- banque fonciere --- SAFER --- SAFER --- société d'aménagement foncier et d'établissement rural --- SAFER --- SAFER --- SAFER --- Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural --- Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural --- banque foncière --- аграрна банка --- bankë për kredi toke --- società del piano dello sviluppo fondiario e della pianificazione rurale --- САФЕР --- banque de terre --- saimniecības noma --- affitto di fondo rustico --- contrato de arrendamiento rústico --- contrato de arrendamento rural --- ugovor o zakupu zemljišta --- farm lease --- zakup kmetije --- põllumajandusmaa rendileping --- pachtcontract --- договор за аренда --- уговор о закупу пољопривредног земљишта --- dhënie me qira e fermës --- maanvuokraussopimus --- lokazzjoni tal-azjenda agrikola --- zmluva o prenájme pôdy --- σύμβαση αγρομίσθωσης --- ūkio nuoma --- договор за закуп на земјоделско земјиште --- contract de arendare --- földhaszonbérlet --- umowa dzierżawy --- jordbruksarrende --- pachtovní smlouva --- Landpachtvertrag --- almindelig forpagtning --- affitto di fondi e terreni --- arendare teren agricol --- εκμίσθωση αγρού --- affitto rustico in danaro --- pachtovereenkomst --- affitto rustico --- agricultural lease --- Pachtvertrag --- poľnohospodársky prenájom --- contrato de arrendamiento agrícola --- földhaszonbérleti szerződés --- arrendeavtal --- pronájem zemědělské půdy --- ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta --- locazione di fondo rustico --- qira bujqësore --- maavuokrasopimus --- žemės ūkio nuoma --- bail à ferme --- põllumajanduslik rendileping --- Verbesserung der Flächenstruktur --- raspolaganje zemljištem --- restrukturalizace půdního fondu --- maakasutuse ümberkorraldamine --- γεωργική χωροταξία --- zemes pārstrukturēšana --- подобряване на почвената структура --- побољшање структуре тла --- izboljšanje strukture tal --- restrukturyzacja gruntów --- ristrukturim i tokës --- amenajare funciară --- land restructuring --- maankäytön suunnittelu --- žemės perplanavimas --- birtokszerkezet átalakítása --- ristrutturar tal-artijiet --- assetto fondiario --- landinrichting --- omstrukturering av jordbruksmark --- ordenación de la propiedad rústica --- reštrukturalizácia pôdneho fondu --- landbrugsejendomsreform --- ordenamento fundiário --- уредување земјиште --- landbrugsejendomsomstrukturering --- reestruturação fundiária --- restructuration foncière --- reestructuración de la propiedad rústica --- реструктурирање површина --- sviluppo fondiario --- ristrutturazione fondiaria --- herstructurering van de grond --- планирање на структурниот распоред на земјиштето --- restrukturiranje zemljišta --- подобрување на структурата на почвата --- Umgestaltung landwirtschaftlicher Flächen --- zemes restrukturizācija --- omstrukturering av land --- peltometsätalous --- trädjordbruk --- agrometsandus --- agrošumarstvo --- skovlandbrug --- agrobosbouw --- agrosilvikultura --- agrogozdarstvo --- γεωργοδασοπονία --- agroforestry --- agrosilvicoltura --- agrárerdészet --- agropylltari --- agromežsaimniecība --- agrolesnictví --- agrosilvicultura --- agrolesníctvo --- агрошумарство --- агрошумарство --- agrossilvicultura --- agrosilvicultură --- agrarinė miškininkystė --- agroleśnictwo --- Agro-Forstwirtschaft --- горско земеделие --- agrošumarski sustav --- agroforestry system --- agrosilviculture --- Waldbeweidung --- sistema agrossilvícola --- žemės ūkis ir miškininkystė --- γεωργοδασοπονικό σύστημα --- gårdsskogsbruk --- žemės ūkis ir miškininkystės sistema --- agrosylviculture --- agrosilvikulture --- zemědělské lesnictví --- sistema agrosilvicolo --- pastevecko-lesní hospodářství --- sistem agro-forestier --- farm forestry --- pylltari fermere --- sistem agropylltarie --- agromežsaimniecības sistēma --- agrolesní hospodářství --- silvicoltura agricola --- agrolesnický systém --- Wald-Weidewirtschaft --- skovagerbrug --- système agrosylvicole --- žemės ūkio ir miškininkystės ūkis --- sistema agroflorestal --- bosakkerbouw --- agro-silvicultura --- γεωργοδασοκομικό σύστημα --- système agroforestier --- sistema agroforestale --- peltometsätalousjärjestelmä --- γεωργοδασοκομία --- selvforsyningslandbrug --- agricultura de subsistência --- subsistence farming --- landbouw voor levensonderhoud --- natūrinis ūkininkavimas --- feirmeoireacht leorchothaitheach --- pašnodrošinājuma saimniecība --- γεωργία συντήρησης --- натурална пољопривреда --- домашно земеделие --- agricoltura di sostentamento --- samozásobiteľské poľnohospodárstvo --- agrikoltura ta’ sussistenza --- elatuspõllumajandus --- kmetijska proizvodnja za lastno porabo --- agricultură de subzistență --- Subsistenzbetrieb --- önfenntartó gazdálkodás --- omavaraisviljely --- aktivitet fermer për konsum vetjak --- природно земјоделство --- naturalna poljoprivreda --- självhushållsjordbruk --- samozásobitelské hospodaření --- rolnictwo samozaopatrzeniowe --- agricultura de subsistencia --- agricoltura di sussistenza --- poljoprivreda za vlastite potrebe --- subsistenční hospodaření --- natūralusis ūkis --- ühine põllumajanduslik tootmine --- landwirtschaftliche Betriebsgemeinschaft --- skupinové hospodárenie --- aktivitet fermer në grup --- asociație agricolă --- ομαδική καλλιέργεια --- grupālā saimniekošana --- groepslandbouw --- zajedničko poljoprivredno gospodarenje --- agrikoltura fi grupp --- group farming --- заедничка земјоделска дејност --- agricoltura di gruppo --- grupinis ūkininkavimas --- групово земеделие --- skupinové hospodaření --- skupna kmetijska obdelava --- gemensam jordbruksdrift --- yhteisviljely --- agricultura de grupo --- explotación agraria en común --- fælles landbrugsdrift --- групна пољопривреда --- kółko rolnicze --- közös gazdálkodás --- saimniekošana grupās --- skupno poljoprivredno gospodarstvo --- заеднички земјоделски имот --- zajedničko gospodarenje --- συγκέντρωση εκμεταλλεύσεων --- земјоделска дејност --- agricultura contratual --- Vertragslandwirtschaft --- līgumsaimniekošana --- agricoltura contrattuale --- kontraktacja --- contract farming --- lepinguline kasvatamine --- καλλιέργεια με σύμβαση --- kontraktlandbrug --- szerződéses gazdálkodás --- уговорна пољопривреда --- smluvní hospodaření --- sopimusviljely --- aktivitet fermer me kontratë --- ugovorno gospodarstvo --- contractlandbouw --- feirmeoireacht ar conradh --- rangovinis ūkininkavimas --- pogodbeno kmetovanje --- agrikoltura kuntrattwali --- договорно земеделие --- agricultură contractuală --- agricultura contractual --- zmluvné hospodárenie --- kontraktsjordbruk --- договорно земјоделство --- lepingu alusel viljelemine --- saothrú ar conradh --- тржишна пољопривреда --- agrikoltura kummerċjali --- komerčné hospodárenie --- komercinis ūkis --- комерцијално земјоделство --- kereskedelmi célú gazdálkodás --- rolnicza produkcja towarowa --- agricoltura commerciale --- kommersiellt jordbruk --- aktivitet fermer tregtar --- komerční hospodaření --- kommercielt landbrug --- commercial farming --- търговско земеделие --- agricultură comercială --- kaupallinen viljely --- komercijalno poljoprivredno gospodarstvo --- commerciële landbouw --- tržno kmetijstvo --- komerclauksaimniecība --- verkaufsorientierte Landwirtschaft --- agricultura comercial --- γεωργία για εμπορικούς σκοπούς --- kaubanduslik põllumajandus --- agricultura comercial --- трговска земјоделска дејност --- komercijalna poljoprivreda --- агростопанство --- eladásra termelés --- земеделие за част от време --- aktivitet fermer me kohë të pjesshme --- dalinis užimtumas ūkyje --- deltidslandbrug --- osa-aikaviljely --- poljoprivreda kao dodatni izvor prihoda --- пољопривреда као допунски извор прихода --- działalność rolnicza w niepełnym wymiarze --- daļējas noslodzes lauksaimniecība --- μερική απασχόληση στη γεωργία --- landwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetrieb --- munci agricole sezoniere --- deeltijdlandbouw --- part-time farming --- dočasné zemědělské hospodaření --- polkmetije --- земјоделство како дополнителен извор на приходи --- farmárstvo na čiastočný úväzok --- agricoltura a tempo parziale --- agrikoltura part-time --- agricultura a tiempo parcial --- részidős művelés --- agricultura a tempo parcial --- osaajaline talupidamine --- deltidsjordbruk --- agricoltura occasionale --- ευκαιριακή απασχόληση στη γεωργία --- hospodárenie na čiastočný úväzok --- agriculture occasionnelle --- εποχική απασχόληση στη γεωργία --- maanviljely sivuelinkeinona --- agricultură sezonieră --- dalinis užimtumas žemės ūkyje --- part-time agriculture --- deltidslantbruk --- bujqësi me kohë të pjesshme --- agricultura ocasional --- agricultura ocasional --- részidős mezőgazdasági tevékenység --- osaajaline põllumajandus --- сезонско обработување земја --- tillfälligt jordbruk --- daļnoslodzes lauksaimniecība --- rolnice --- fermere --- feirmeoir mná --- női gazdálkodó --- Bäuerin --- lavoratrice agricola --- αγρότισσα --- ūkininkė --- boerin --- жена земјоделец --- femeie fermier --- farmárka --- naispuolinen maanviljelijä --- земљорадница --- bidwija --- lauksaimniece --- kvindelig landbruger --- poljoprivrednica --- kvinnlig jordbrukare --- woman farmer --- agricultora --- kobieta rolnik --- agricultora --- земеделка --- kmetovalka --- naistalunik --- farmářka --- medarbejdende hustru i landbruget --- zemljoradnica --- contadina --- ražas zudumi --- straty na úrode --- felslagen skörd --- høsttab --- pérdida de la cosecha --- crop losses --- humbje në të mbjella --- terményveszteség --- verloren gaan van de oogst --- слаба реколта --- slaba letina --- perdita di raccolto --- szkody w rolnictwie --- telf ta’ għelejjel --- derliaus nuostoliai --- загуби на реколта --- губитак летине --- perda de colheita --- ztráta na úrodě --- saagikaod --- gubitak uroda --- sadonmenetys --- απώλεια συγκομιδής --- Missernte --- pierderea recoltei --- slechte oogst --- mauvaise récolte --- dårlig høst --- failed harvest --- mala cosecha --- rossz aratás --- dëmtim i kulturave bujqësore --- лош род --- humbje në të korra --- kehv saak --- cattivo raccolto --- loš urod --- dålig skörd --- špatná úroda --- slikta raža --- Ernteausfall --- harvest losses --- recoltă distrusă --- huono sato --- oogstverlies --- snížení sklizně --- neúroda --- të korra jo të mbara --- nederlius --- κακή εσοδεία --- snížení úrody --- crop damage --- má colheita --- jordlod --- zemljišna čestica --- αγροτεμάχιο --- plot --- parcelă --- maatükk --- parcelë --- palsta --- particella catastale --- perceel --- skifte --- parcella --- Parzelle --- plott --- działka rolna --- dáileacht talún --- parcela --- parcela --- sklypas --- parcela --- parcela --- zemes gabals --- парцела --- парцела --- pozemok --- парцел --- čestica zemlje --- земјишна парцела --- parcela --- pôdna parcela --- pozemek --- půdní parcela --- parcel of land --- lot --- parcelë toke --- telek --- žemės sklypas --- maan palstoitus --- krunt --- γεωργική εκμετάλλευση μεσαίου μεγέθους --- vidēji liela saimniecība --- средње пољопривредно газдинство --- keskmise suurusega talu --- medium-sized holding --- zotërim i parcelave të mesme --- gospodarstwo średnie --- keskikokoinen tila --- média exploração agrícola --- exploatație agricolă de dimensiuni medii --- stredný poľnohospodársky podnik --- landwirtschaftlicher Mittelbetrieb --- azjenda medja --- közepes méretű gazdaság --- mellemstort brug --- middelgroot landbouwbedrijf --- media azienda agricola --- srednji posjed --- земјоделски имот од средна големина --- střední zemědělský podnik --- srednje veliko kmetijsko gospodarstvo --- explotación mediana --- средно акционерно дружество --- medelstort jordbruk --- vidutinė valda --- střední farma --- közepes méretű mezőgazdasági üzem --- vidēja saimniecība --- Bodenmobilität --- omsætning af jordejendom --- mobilità tal-fond --- land mobility --- pôdna mobilita --- mobilità fondiaria --- располагање земјиште --- mobilitate funciară --- maaomandi üleminek uuele omanikule --- mobilnost lastništva zemljišč --- obrót ziemią --- zemes mobilitāte --- lëvizshmëria e tokës --- földmobilitás --- поземлена мобилност --- movilidad territorial --- преносивост права својине на земљишту --- έγγειος κινητικότητα --- maaomaisuuden siirtyminen uudelle omistajalle --- verhandelbaarheid van grond --- mobilidade fundiária --- omsättning av jordbruksmark --- půdní mobilita --- žemės nuosavybės mobilumas --- prenosivost zemljišnoga vlasništva --- agrarisch grondverkeer --- mobilitatea proprietății --- mobilita vlastnictví --- mobilité des terres --- mobility of ownership --- nuosavybės mobilumas --- omandiõiguse üleminek --- пренесување земјишна сопственост --- отстапување земјиште --- lëvizshmëria e pronësisë --- földpiaci mobilitás --- földterület tulajdoni változásai --- īpašumtiesību mobilitāte --- пренесување на сопственоста врз земјиштето --- žemės nuosavybės judumas --- földpiaci mozgások --- располагање земјоделско земјиште --- промена на сопственоста --- mobilita vlastníctva --- share farming --- pusininkystė --- napoličarenje --- półdzierżawa --- feles bérlet --- aktivitet fermer me pjesë --- частична аренда --- mezzadrija --- Teilpacht --- podielové hospodárenie --- mezzadria --- méiteagáiste --- podílnické hospodaření --- arendare parțială a pământului --- parceria agrícola --- pusgraudniecība --- loonusrendisuhte alusel kasutatav põllumajandusmaa --- deelpacht --- spolovinarstvo --- andelsbruk --- halvtægtsfæste --- osuusviljely --- заедничка обработка на земјиште --- επίμορτη αγροληψία --- наполица --- aparcería --- ūkio nuoma iš pusės --- podielový nájom --- Halbpacht --- aktivitet bujqësor me pjesë --- podielové pestovanie --- loonusrendileping --- arendă în parte --- mezzadria migliorata --- loonusrent --- kiertoviljely --- qiramarrje me pjesë --- vuokraosuus --- podílnický nájem --- share tenancy --- podílnické pěstování --- share-cropping --- земјоделска работна сила --- žemės ūkio darbo jėga --- landwirtschaftliche Arbeitskraft --- siła robocza w rolnictwie --- põllumajanduslik tööjõud --- fuqi punëtore bujqësore --- forza tax-xogħol agrikola --- lantarbetskraft --- forță de muncă în agricultură --- kmetijska delovna sila --- poľnohospodárska pracovná sila --- γεωργικό εργατικό δυναμικό --- manodopera agricola --- maataloustyövoima --- zemědělská pracovní síla --- mano de obra agrícola --- landbouwarbeidskrachten --- landbrugsarbejdskraft --- lauksaimniecības darbaspēks --- mão de obra agrícola --- mezőgazdasági munkaerő --- poljoprivredna radna snaga --- agricultural labour force --- земеделска работна сила --- радна снага у пољопривреди --- main-d'oeuvre agricole --- lauksaimniecības strādnieks --- i punësuar në fermë --- punëtor në fermë --- pracovník v zemědělství --- operário agrícola --- farm worker --- ouvrier agricole --- poľnohospodársky pracovník --- talutööline --- sezonní zemědělský dělník --- anställd inom jordbruk --- bujk --- saimniecības darbinieks --- ūkio darbuotojas --- assalariado agrícola --- asal

Listing 1 - 4 of 4
Sort by