Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by

Dissertation
Hulpverleners zijn niet van steen : de invloed van traumatische gebeurtenissen bij hulpverleners op een acute spoeddienst.

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Multiple sclerose (MS).
Authors: ---
Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

MS is een aandoening van de witte stof (myeline) van de hersenen, leidend tot tijdelijke en vaak ook blijvende neurologische uitvalsverschijnselen. De ziekte ontstaat op meerdere (multiple) plaatsen en leidt tot littekenvorming (sclerosering).


Book
Leukemie.
Authors: ---
Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Leukemie is een ziekte die wordt gekenmerkt door woekering van bepaalde bloedcellen, waardoor de productie van andere bloedcellen wordt `verdrongen'. Leukemie kan zowel een acuut als en wat meer chronisch beloop hebben. Bij acute leukemie is er sprake van een toename van myeloblasten of lymfoblasten in het beenmerg van meer dan 30% alsook een defect in de uitrijping van deze witte bloedcellen. De benaming is gerelateerd aan de naam van het type cel dat het normale beenmerg heeft verdrongen: acute myeloïde leukemie (AML), chronische myeloïde leukemie (CML) acute lymfatische leukemie (ALL) en chronische lymfatische leukemie (CLL)


Book
Vulvacarcinoom.
Authors: --- --- ---
Year: 2008 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Vulvacarcinoom of schaamlipkanker is een kwaadaardige woekering van de huid in de genitale en anale streek. Het is een zeldzame ziekte die vooral voorkomt bij vrouwen ouder dan 60 jaar.


Book
Verpleegkunde en presentie, een zoektocht naar de betekenis van presentie voor verpleegkundige zorg.
Authors: ---
Year: 2008 Publisher: Den Haag Lemma,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De 11e dimensie : waarden, zingeving en spiritualiteit in de zorg
Authors: --- ---
ISBN: 9789035612327 Year: 2008 Publisher: Geel Campinia media,

Nursing research : generating and assessing evidence for nursing parctice
Authors: ---
ISBN: 9780781794688 Year: 2008 Publisher: Philadelphia, Pa Lippincott Williams & Wilkins


Book
Ethics in nursing practice. : A guide to ethical decision making.
Authors: ---
ISBN: 9781405160520 Year: 2008 Publisher: Oxford Blackwell Publishing


Book
Logica voor verpleegkundigen: de basis voor kritisch redeneren in de verpleegkunde
Authors: --- ---
ISBN: 9789059311985 Year: 2008 Publisher: Den Haag Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De veranderingen in de gezondheidszorg doen een beroep op het kritisch redeneren van verpleegkundigen en paramedici. In het hbo wordt dan ook in toenemende mate aandacht besteed aan het kritisch redeneren, waarbij studenten wordt geleerd om hun klinische keuzes zorgvuldig af te wegen en te verantwoorden. Het instrument dat hiervoor bij uitstek geschikt is, is de logica. In Logica voor verpleegkundigen worden de formele aspecten van logica zonder voorkennis voor iedereen toegankelijk gemaakt door de eenvoudige uitleg en de praktijkvoorbeelden. Denk hierbij aan de problemen die ontstaan bij de overdracht door vage definities; het verwarren van noodzakelijke en voldoende voorwaarden bij het stellen van diagnoses; problemen omtrent de causale relaties tussen symptomen en oorzaken en het trekken van betrouwbare conclusies bij het beoordelen van klinische keuzes bij het verpleegkundig handelen. Voor dat laatste biedt het boek de lezer twee beslissingsprocedures: het gebruik van Venn-diagrammen en de waarheidstafels die aan de hand van een stappenplan worden uitgelegd en toegelicht. Het boek is tevens te gebruiken als een naslagwerk bij het evalueren en beoordelen van onderzoeksresultaten en verpleegkundige handelingen.


Book
Verpleegkunde en presentie: een zoektocht naar de betekenis van presentie voor verpleegkundige zorg
Authors: ---
ISBN: 9789059310858 Year: 2008 Publisher: Den Haag Lemma

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Presentie en andere vormen van aandachtige en menslievende zorg maken momenteel opgang: ze bieden theoretisch en praktisch een uitweg uit een al te bedrijfsmatig ingerichte en haastige zorg die bovendien met talloze regels en protocollen kort wordt gehouden. Daar gaat kwaliteit verloren die behouden blijft als zorg óók ontwikkeld wordt vanuit relationeel denken en de wil om werkelijk aan te sluiten bij het leven van wie op zorg is aangewezen. Presente zorg is niet verstrikt in zijn eigen logica, maar biedt ruimte en is er ook op uit de ander te eren, te erkennen en te bergen in hartelijkheid. In dit boek onderzoeken Prof. Mieke Grypdonck (verpleegkunde) en Prof. Andries Baart (presentie) wat de presentiebenadering kan betekenen voor de verpleegkunde en voor tal van verpleegkundige specialismen. Dat levert een fascinerende verkenning op: veel kan anders en beter. Maar dat vergt soms een grondige herbezinning, onder meer over de vraag waar het vak van verpleegkundige ook alweer om draait. Of wat lijden is en hoe de verpleegkundige zich daarop betrekken kan. Hoe zij nabij kan zijn en kan verplegen vanuit begrip voor iemands leefwereld, cultuur en verlangens zonder de harde eisen van het vak terzijde te laten.

Listing 1 - 10 of 18 << page
of 2
>>
Sort by