Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by

Dissertation
De status van het verpleegkundig beroep : visies op de verpleegkunde in een internationaal perspectief.
Authors: --- ---
Year: 2009 Publisher: Brugge KHBO,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Colitis ulcerosa.
Authors: ---
Year: 2009 Publisher: Houten Bohn Stafleu Van Loghum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Colitis ulcerosa is een chronische ziekte uitgaande van het slijmvlies van de dikke darm met een ontsteking- en ulceratieve component, meestal gekarakteriseerd door bloederige diarree.


Book
Mieke Grypdonck ingelijst: biografische schets aangeboden ter gelegenheid van het emeritaat van Mieke Grypdonck, Buitengewoon Hoogleraar Verplegingswetenschap Universiteit Gent
Author:
Year: 2009 Publisher: Gent Verplegingswetenschap Universiteit Gent

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Dissertation
Rouw bij verpleegkundigen na het overlijden van een patiënt op een palliatieve zorg eenheid.
Authors: --- ---
Year: 2009 Publisher: Brugge KHBO,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Zorg voor zorgende. Tienpuntenplan voor een toekomstig manpowerbeleid in de zorg
Author:
Year: 2009 Publisher: Brussel Zorgnet Vlaanderen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

1. De werkorganisatie: focus op de kernopdracht2. Eenduidige beroepsprofielen met functiedifferentiatie3. Een transparant en extern gevalideerd opleidings- en bijscholingsaanbod4. Valorisatie van leiddinggevenden5. Promotie van het beroep6. Beheersing van de zorgvraag en zorg in partnerschap7. Bijsturing van de randvoorwaarden8. Arbeidsmobiliteit en arbeidsmigratie9. Versterking van de interactie tussen praktijk, opleiding en onderzoek 10. Monitoring van de tewerkstelling van verpleegkundigen en verzorgendenBijlage


Book
Groei : Persoonlijke ontwikkeling in werksituaties
Authors: ---
ISBN: 9789024418244 Year: 2009 Publisher: Amsterdam Boom uitgevers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Groeien doen we allemaal, en dat is maar goed ook. Of je nu groeit in je werk, met je studie of in je relatie; groei moet je bijhouden, regelmatig voeden en je moet van tevoren goed bedenken welke kant je op wilt gaan. Met dit boek laten de auteurs je inzien van waaruit jij het beste groeit: je passie. Zonder passie is het onbegonnen werk en gaat het vreselijk moeizaam. Heb je echter je drive te pakken, dan kun je sprongen maken in je ontwikkeling. Hoe je die sprongen kunt maken, lees je in Groei. In dit boek worden drie facetten behandeld: passie, wilskracht en energie. Deze geven jou inzicht in je eigen ontwikkeling, zetten je aan het denken en helpen jou in actie te komen. De praktische invulschema's vormen daarbij een handige leidraad om de nieuw verworven inzichten te integreren in de praktijk van alle dag. Behalve een prettig leesboek is het boek Groei vooral een echt DOE-boek. Dus... aan de slag!


Book
Analyse van de verpleegkundige werkomgeving in Vlaamse acute ziekenhuizen
Author:
Year: 2009 Publisher: Antwerpen Universiteit Antwerpen, Faculteit Geneeskunde

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Legal and ethical issues: to know, to reason, to act
Authors: ---
Year: 2009 Publisher: Philadelphia, Pa Saunders

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Smartkit voor verpleegkundigen
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789034193377 Year: 2009 Publisher: Antwerpen Standaard

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Smartkit voor verpleegkundigen is een praktisch boekje dat in een verstaanbare taal de belangrijkste te verwerven competenties van de nieuwe verpleegkundigen bundelt. Praktische tips, suggesties en aanzetten tot zelfevaluatie helpen de verpleegkundige elke dag opnieuw het beste uit zichzelf te halen.


Book
Beroepsprofiel van de verpleegkundige
Authors: --- --- ---
ISBN: 903522230X 903522230X 9050507646 9789035222304 Year: 2009 Publisher: Maarssen Elsevier gezondheidszorg

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De verpleging geldt als een van de kerndisciplines in de gezondheidszorg. In toenemende mate wordt een beroep gedaan op de verpleegkundige beroepsbeoefenaar om zorg te verlenen, die in kwantiteit en kwaliteit steeds meer eisen stelt aan de verpleegkundige beroepsuitoefening. Maatschappelijke ontwikkelingen en voortschrijdende technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg vragen een voortdurende aanpassing van de verpleegkundige beroepsbeoefenaar aan een continue veranderende omgeving. Naast een intensivering van acute curatieve zorg is er vooral ook sprake van een toename van chronische aandoeningen, in absolute en relatieve zin. Er vindt een verschuiving plaats van cure naar care waarbij verpleegkundigen een eigen professionele rol en plaats innemen met zorg op maat als leidend principe.

Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Sort by