Listing 1 - 8 of 8
Sort by

Periodical

Book
Women's bodies and medical science : An inquiry into cervical cancer
Author:
ISBN: 9780230236035 Year: 2010 Publisher: Basingstoke Palgrave Macmillan

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

In 1987 a scandal erupted in New Zealand, following allegations that a doctor at National Women's Hospital had allowed some women to develop cervical cancer while conducting research into the disease. An official inquiry concluded that doctors had failed their patients. This book revisits that important episode in New Zealand's social and medical history, examining the factors which led to the Inquiry and whether it was correct in its assessment that patient welfare had been compromised in the interest of science. In addressing that question crucial aspects within the history of medicine and public health are explored - the use and interpretation of medical technology, randomized controlled trials, population screening, public understandings of science, the status of doctors in the late twentieth century, and doctor-patient relationships. This history of the interface of medicine with society in the second half of the twentieth century has relevance well beyond New Zealand. -- Back cover.


Book
Kinderen niet toegelaten ? : ethisch verantwoord omgaan met kinderen in de geneeskunde
Authors: ---
ISBN: 9789058266507 Year: 2010 Publisher: Leuven Davidsfonds

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

donatie (geneeskunde) --- autisme --- euthanasie --- obesitas --- kinderrechten --- orgaandonoren --- Professional ethics. Deontology --- kinderen --- erfelijkheid --- Hygiene. Public health. Protection --- jeugdgezondheidszorg --- baby's --- medische ethiek --- Ethics, Medical. --- Pediatrics. --- Child. --- Infant. --- 241.63*2 --- 17.023.33 --- 613.95 --- #GGSB: Bio-ethiek --- Academic collection --- C6 --- ethiek --- geneeskunde [medisch] --- 605.2 --- 189 Kinderrechten en gezondheidszorg --- kinderverpleegkunde --- pediatrie --- verpleegkunde --- 603.1 --- Chronisch zieke kinderen --- biobank --- geneeskunde --- genetische test --- kind en ziekenhuis --- orgaandonor --- patiëntenrecht --- screening --- Ethiek (moraal, zedenleer) --- Geneeskunde --- Kind en ziekenhuis --- Medische ethiek --- ethiek (gez) --- kindergeneeskunde --- chronische ziekten --- ethiek (moraal) --- genetisch advies --- informed consent --- kindergeneeskunde (kinderziekten, pediatrie, perinatologie) --- medische experimenten --- minderjarigheid --- obesitas (vermageringsdieet) --- palliatieve zorgen --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- stervensbegeleiding --- transplantaties --- wetenschappelijk onderzoek --- Kindergeneeskunde --- Kinderverpleging --- Patiëntenbegeleiding --- Rechten van het kind --- 17.023.33 Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie --- 241.63*2 Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Theologische ethiek: medische ethiek: dokter; verpleegster; ziekenhuis --- Infants --- Children --- Minors --- Medical Ethics --- Medicine --- Professionalism --- Bioethics --- Gezondheidszorg voor kinderen. Zuigelingenzorg --- Opvoeding, onderwijs, wetenschap --- Kindergeneeskunde - Pediatrie --- (zie ook: informed consent) --- (zie ook: dood, euthanasie, palliatieve zorgen, rouw, terminale zorgen) --- (zie ook: onderzoek) --- ethics --- Ethics, Medical --- Pediatrics --- Child --- Infant --- patiëntenbegeleiding (patiëntenvoorlichting) --- Patiëntenbegeleiding --- Biologische doeleinden. Bio-ethiek; bioethiek. Übermensch. Medische deontologie


Book
Recht en bio-ethiek : wegwijs voor mensen in de gezondheidszorg.
Author:
ISBN: 9789020989397 Year: 2010 Publisher: Leuven LannooCampus

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

● Heb ik als patiënt alleen rechten of heb ik ook plichten? ● Wie zal mij vergoeden als ik schade lijd in een ziekenhuis? ● Bestaat er een ‘recht op een kind’? ● Wie beschermt mijn medische gegevens? ● Zijn artsen verplicht om euthanasie toe te passen? Herman Nys biedt met Recht en bio-ethiek een antwoord op deze vragen waar iedereen – vroeg of laat, rechtstreeks of onrechtstreeks – wel eens mee te maken krijgt. Dit boek is een onmisbaar juridisch overzicht voor patiënt én zorgverlener, voor juristen én niet-juristen. Omdat onze samenleving de kosten van de gezondheidszorg draagt en toekijkt op een rechtvaardige besteding van het beschikbare budget, ontstond door de jaren heen een enorm arsenaal aan juridische regels. Toch blijft de zorg voor de gezondheid uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de zorgverlener, de zorgontvanger en het netwerk dat hen steunt en omringt. Wederzijds vertrouwen en respect vormen de basis van de relatie tussen zorgverlener en zorgontvanger. Op enkele lang bestaande uitzonderingen na, zoals het beroepsgeheim, kwam het recht tot in 1985 nauwelijks tussen in deze vertrouwensrelatie. De Wet op de orgaantransplantatie van 1986 was de eerste wettekst die de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt ging bepalen. Zonder te vervallen in technische details, geeft Recht en bio-ethiek de niet‑juridisch geschoolde lezer alle noodzakelijke inzichten om, in versterkt vertrouwen, zorg voor de gezondheid te geven en te ontvangen.

Keywords

bio-ethiek --- recht --- Professional ethics. Deontology --- gezondheidszorg --- Medical law --- Hygiene. Public health. Protection --- Belgium --- Biologie humaine -- Morale et aspects éthiques --- Biomedical ethics --- Biomedische ethiek --- Biomédecine -- Morale et aspects éthiques --- Clinical sciences --- Deontologie [Medische ] --- Deontology [Medical ] --- Droit de la santé publique --- Droit sanitaire --- Déontologie médicale --- Ethics [Medical ] --- Ethiek [Medische ] --- Ethique médicale --- Geneeskunde --- Gezondheidsrecht --- Medical care -- Moral and ethical aspects --- Medical deontology --- Medical ethics --- Medical profession --- Medicine --- Medicine -- Moral and ethical aspects --- Medisch recht --- Medische deontologie --- Medische ethiek --- Morale et médecine --- Morale médicale --- Médecine --- Médecine -- Innovations -- Morale et aspects éthiques --- Médecine -- Morale et aspects éthiques --- Médecine et morale --- Politique sanitaire -- Morale et aspects éthiques --- Public health laws --- Santé publique [Droit de la ] --- Soins médicaux -- Morale et aspects éthiques --- Volksgezondheid--Recht en wetgeving --- Éthique clinique --- Bioethics. --- Ethics, Medical. --- Legislation, Medical. --- Jurisprudence. --- #SBIB:316.334.3M40 --- #SBIB:316.334.3M52 --- #SBIB:340H10 --- Academic collection --- BPB1011 --- Bioéthique --- Droit médical --- Système de santé --- 674 Gezondheidsrecht --- bio-ethiek (medische, biomedische ethiek, bio-ethische aspecten) --- recht (wetgeving, rechtspraak, rechtsbeginselen, juridische aspecten, aansprakelijkheid) --- 601.7 --- beroepsgeheim --- euthanasie --- gezondheidsrecht --- medische ethiek --- orgaandonor --- patiëntenrecht --- Bioethiek --- Bio-ethiek --- ethiek (gez) --- gezondheidsrecht (gez) --- patiëntenrecht (gez) --- 601.4 --- Gezondheidszorg --- Recht --- ethiek --- 103531.jpg --- Patiëntenrecht --- patiënten --- Constitutional Law --- Court Decision --- Law --- Legal Aspects --- Legal Obligations --- Legal Status --- State Interest --- Litigation --- Medical Jurisprudence --- Aspect, Legal --- Aspects, Legal --- Constitutional Laws --- Court Decisions --- Decision, Court --- Decisions, Court --- Interest, State --- Interests, State --- Jurisprudence, Medical --- Law, Constitutional --- Laws --- Laws, Constitutional --- Legal Aspect --- Legal Obligation --- Litigations --- Obligation, Legal --- Obligations, Legal --- State Interests --- Status, Legal --- Defamation --- Lawyers --- Medical Legislation --- Medical Ethics --- Professionalism --- Bioethics --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Ethics, Medical --- Ethicists --- Medische sociologie: zorgenverstrekkers, relatie met hulpvragers --- Medische sociologie: professionele aspecten van de hulpverlening --- Sociaal recht, algemeen --- Gezondheidszorgstelsel --- bioéthique (éthique médicale, biomédicale, aspects bioéthiques) --- droit (aspects juridiques, législation, jurisprudence, principes de droit, responsabilité) --- 179.7 --- 362.11 --- 34 --- legislation & jurisprudence --- ethics --- Legislation, Medical --- Jurisprudence --- departement Gezondheidszorg 10


Book
Arguments and analysis in bioethics
Author:
ISBN: 9042028033 9042028025 9789042028036 Year: 2010 Publisher: Amsterdam New York, NY Rodopi

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Bioethics --- Medical ethics --- Ethical Analysis --- Methods --- Ethics --- Investigative Techniques --- Health Care Quality, Access, and Evaluation --- Humanities --- Philosophy --- Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment --- Health Care --- Biology - General --- Biology --- Health & Biological Sciences --- Community-Based Distribution --- Contraceptive Distribution --- Delivery of Healthcare --- Dental Care Delivery --- Distribution, Non-Clinical --- Distribution, Nonclinical --- Distributional Activities --- Healthcare --- Healthcare Delivery --- Healthcare Systems --- Non-Clinical Distribution --- Nonclinical Distribution --- Delivery of Dental Care --- Health Care Delivery --- Health Care Systems --- Activities, Distributional --- Activity, Distributional --- Care, Health --- Community Based Distribution --- Community-Based Distributions --- Contraceptive Distributions --- Deliveries, Healthcare --- Delivery, Dental Care --- Delivery, Health Care --- Delivery, Healthcare --- Distribution, Community-Based --- Distribution, Contraceptive --- Distribution, Non Clinical --- Distributional Activity --- Distributions, Community-Based --- Distributions, Contraceptive --- Distributions, Non-Clinical --- Distributions, Nonclinical --- Health Care System --- Healthcare Deliveries --- Healthcare System --- Non Clinical Distribution --- Non-Clinical Distributions --- Nonclinical Distributions --- System, Health Care --- System, Healthcare --- Systems, Health Care --- Systems, Healthcare --- Philosophical Overview --- Hedonism --- Stoicism --- Overview, Philosophical --- Overviews, Philosophical --- Philosophical Overviews --- Philosophies --- Healthcare Quality, Access, and Evaluation --- Investigative Technics --- Investigative Technic --- Investigative Technique --- Technic, Investigative --- Technics, Investigative --- Technique, Investigative --- Techniques, Investigative --- Egoism --- Ethical Issues --- Metaethics --- Moral Policy --- Natural Law --- Situational Ethics --- Ethical Issue --- Ethics, Situational --- Issue, Ethical --- Issues, Ethical --- Law, Natural --- Laws, Natural --- Moral Policies --- Natural Laws --- Policies, Moral --- Policy, Moral --- Methodological Studies --- Methodological Study --- Procedures --- Studies, Methodological --- Study, Methodological --- Method --- Procedure --- Biomedical Ethics --- Health Care Ethics --- Ethics, Biomedical --- Ethics, Health Care --- Analysis, Ethical --- Analyses, Ethical --- Ethical Analyses --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Ethics, Medical --- Health care ethics --- Medical care --- Medicine --- Life sciences --- Life sciences ethics --- Moral and ethical aspects --- Pharmacy Philosophy --- Pharmacy Philosophies --- Philosophies, Pharmacy --- Philosophy, Pharmacy --- Censorship, Research --- Ethicists --- Professional ethics --- Nursing ethics --- Social medicine --- Science --- Bioethics. --- Medical ethics. --- E-books --- Medical Ethics --- Professionalism --- ethics


Book
Good Medical Practice: Professionalism, Ethics and Law
Author:
ISBN: 1108236383 1108246982 051184493X Year: 2010 Publisher: Cambridge: Cambridge University Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Medical ethics --- Medical laws and legislation --- Physicians --- Australia --- Ethics, Medical --- Legislation, Medical --- Ethics, Clinical --- Geographic Locations --- Legislation as Topic --- Ethics, Professional --- Social Control, Formal --- Geographicals --- Health Care Economics and Organizations --- Ethics --- Humanities --- Health Care --- Health Care Quality, Access, and Evaluation --- Medical Ethics & Philosophy --- Medical Professional Practice --- Medical Education --- Medicine --- Health & Biological Sciences --- Professional ethics --- Healthcare Quality, Access, and Evaluation --- Community-Based Distribution --- Contraceptive Distribution --- Delivery of Healthcare --- Dental Care Delivery --- Distribution, Non-Clinical --- Distribution, Nonclinical --- Distributional Activities --- Healthcare --- Healthcare Delivery --- Healthcare Systems --- Non-Clinical Distribution --- Nonclinical Distribution --- Delivery of Dental Care --- Health Care Delivery --- Health Care Systems --- Activities, Distributional --- Activity, Distributional --- Care, Health --- Community Based Distribution --- Community-Based Distributions --- Contraceptive Distributions --- Deliveries, Healthcare --- Delivery, Dental Care --- Delivery, Health Care --- Delivery, Healthcare --- Distribution, Community-Based --- Distribution, Contraceptive --- Distribution, Non Clinical --- Distributional Activity --- Distributions, Community-Based --- Distributions, Contraceptive --- Distributions, Non-Clinical --- Distributions, Nonclinical --- Health Care System --- Healthcare Deliveries --- Healthcare System --- Non Clinical Distribution --- Non-Clinical Distributions --- Nonclinical Distributions --- System, Health Care --- System, Healthcare --- Systems, Health Care --- Systems, Healthcare --- Egoism --- Ethical Issues --- Metaethics --- Moral Policy --- Natural Law --- Situational Ethics --- Ethical Issue --- Ethics, Situational --- Issue, Ethical --- Issues, Ethical --- Law, Natural --- Laws, Natural --- Moral Policies --- Natural Laws --- Policies, Moral --- Policy, Moral --- Censorship, Research --- Healthcare Economics and Organizations --- Regulation --- Social Control --- Control, Social --- Controls, Social --- Formal Social Control --- Formal Social Controls --- Regulations --- Social Controls --- Public Policy --- Professional Ethics --- Ethic, Professional --- Professional Ethic --- Professional Misconduct --- Constitutional Amendments --- Health Legislation as Topic --- Laws and Statutes --- Legislation, Health --- Model Legislation --- Population Law --- Statutes and Laws --- Health Legislation --- Amendment, Constitutional --- Amendments, Constitutional --- Constitutional Amendment --- Law, Population --- Laws, Population --- Legislation, Model --- Population Laws --- Clinical Ethics --- Clinical Medicine --- Ethicists --- Ethics Committees, Clinical --- Ethics Consultation --- Medical Legislation --- Medical Ethics --- Professionalism --- Bioethics --- Allopathic doctors --- Doctors --- Doctors of medicine --- MDs (Physicians) --- Medical doctors --- Medical profession --- Medical personnel --- Biomedical ethics --- Clinical ethics --- Health care ethics --- Medical care --- Nursing ethics --- Social medicine --- ethics --- legislation & jurisprudence --- Moral and ethical aspects


Book
Legal Issues for the Medical Practitioner
Authors: --- ---
ISBN: 988805368X Year: 2010 Publisher: Hong Kong : Hong Kong University Press, HKU,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

This is a handy resource of common medico-legal topics in everyday medical practice. It is suitable for medical students and practitioners, risk management personnel, health care administrators, nurses, paramedics and lawyers in the field. Besides providing a quick reference to the necessary legal knowledge for safe practice, the book serves as a basis for further in-depth research.

Keywords

Medical -- Health policy. --- Medical -- Public health. --- Medical laws and legislation -- China -- Hong Kong. --- Health Care Quality, Access, and Evaluation --- Ethics, Clinical --- Legislation as Topic --- Health Personnel --- Patient Care Management --- Occupational Groups --- Health Care --- Health Care Facilities, Manpower, and Services --- Ethics, Professional --- Social Control, Formal --- Health Services Administration --- Health Care Economics and Organizations --- Persons --- Ethics --- Named Groups --- Humanities --- Delivery of Health Care --- Ethics, Medical --- Physicians --- Legislation, Medical --- Healthcare Economics and Organizations --- Medical Legislation --- Medicine --- Physician --- Administration, Health Services --- Health Services --- Medical Ethics --- Community-Based Distribution --- Contraceptive Distribution --- Delivery of Healthcare --- Dental Care Delivery --- Distribution, Non-Clinical --- Distribution, Nonclinical --- Distributional Activities --- Healthcare --- Healthcare Delivery --- Healthcare Systems --- Non-Clinical Distribution --- Nonclinical Distribution --- Delivery of Dental Care --- Health Care Delivery --- Health Care Systems --- Activities, Distributional --- Activity, Distributional --- Care, Health --- Community Based Distribution --- Community-Based Distributions --- Contraceptive Distributions --- Deliveries, Healthcare --- Delivery, Dental Care --- Delivery, Health Care --- Delivery, Healthcare --- Distribution, Community-Based --- Distribution, Contraceptive --- Distribution, Non Clinical --- Distributional Activity --- Distributions, Community-Based --- Distributions, Contraceptive --- Distributions, Non-Clinical --- Distributions, Nonclinical --- Health Care System --- Healthcare Deliveries --- Healthcare System --- Non Clinical Distribution --- Non-Clinical Distributions --- Nonclinical Distributions --- System, Health Care --- System, Healthcare --- Systems, Health Care --- Systems, Healthcare --- Egoism --- Ethical Issues --- Metaethics --- Moral Policy --- Natural Law --- Situational Ethics --- Ethical Issue --- Ethics, Situational --- Issue, Ethical --- Issues, Ethical --- Law, Natural --- Laws, Natural --- Moral Policies --- Natural Laws --- Policies, Moral --- Policy, Moral --- Person --- Regulation --- Social Control --- Control, Social --- Controls, Social --- Formal Social Control --- Formal Social Controls --- Regulations --- Social Controls --- Professional Ethics --- Ethic, Professional --- Professional Ethic --- Healthcare Facilities, Manpower, and Services --- Group, Occupational --- Groups, Occupational --- Occupational Group --- Care Management, Patient --- Management, Patient Care --- Field Workers --- Fieldworkers --- Healthcare Providers --- Health Care Providers --- Field Worker --- Fieldworker --- Health Care Provider --- Healthcare Provider --- Personnel, Health --- Provider, Health Care --- Provider, Healthcare --- Providers, Health Care --- Providers, Healthcare --- Worker, Field --- Workers, Field --- Constitutional Amendments --- Laws and Statutes --- Legislation, Health --- Model Legislation --- Population Law --- Statutes and Laws --- Health Legislation --- Amendment, Constitutional --- Amendments, Constitutional --- Constitutional Amendment --- Law, Population --- Laws, Population --- Legislation, Model --- Population Laws --- Clinical Ethics --- Clinical Medicine --- Healthcare Quality, Access, and Evaluation --- legislation & jurisprudence --- organization & administration --- ethics --- Professionalism --- Bioethics --- Censorship, Research --- Public Policy --- Professional Misconduct --- Occupations --- Healthcare Workers --- Healthcare Worker --- Health Legislation as Topic --- Ethicists --- Ethics Committees, Clinical --- Ethics Consultation --- Employee --- Employees --- Personnel --- Worker --- Workers


Book
Achieving service excellence : strategies for healthcare, second edition
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 1441638911 Year: 2010 Publisher: Chicago : Health Administration Press,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Medical care --- Patient satisfaction. --- Customer relations. --- Patient satisfaction --- Customer relations --- Quality Assurance, Health Care --- Clinical Competence --- Health Services Administration --- Efficiency, Organizational --- Patient Satisfaction --- Primary Health Care --- Health Occupations --- Comprehensive Health Care --- Consumer Satisfaction --- Quality of Health Care --- Health Care Quality, Access, and Evaluation --- Professional Competence --- Organization and Administration --- Health Care --- Health Care Evaluation Mechanisms --- Patient Acceptance of Health Care --- Attitude to Health --- Public Relations --- Educational Measurement --- Patient Care Management --- Disciplines and Occupations --- Education --- Delivery of Health Care --- Anthropology, Education, Sociology and Social Phenomena --- Medical Professional Practice --- Medicine --- Health & Biological Sciences --- Customer services. --- Customer services --- Administration, Health Services --- Health Services --- Clinical Competency --- Clinical Skill --- Competency, Clinical --- Skill, Clinical --- Skills, Clinical --- Clinical Skills --- Competence, Clinical --- Clinical Competencies --- Competencies, Clinical --- Health Care Quality Assessment --- Health Care Quality Assurance --- Healthcare Quality Assessment --- Healthcare Quality Assurance --- Quality Assessment, Healthcare --- Quality Assurance, Healthcare --- Quality Assessment, Health Care --- Assessment, Healthcare Quality --- Assessments, Healthcare Quality --- Assurance, Healthcare Quality --- Assurances, Healthcare Quality --- Healthcare Quality Assessments --- Healthcare Quality Assurances --- Quality Assessments, Healthcare --- Quality Assurances, Healthcare --- Delivery of health care --- Delivery of medical care --- Health care --- Health care delivery --- Health services --- Healthcare --- Medical and health care industry --- Medical services --- Personal health services --- Administration and Organization --- Administrative Technics --- Administrative Techniques --- Coordination, Administrative --- Logistics --- Supervision --- Technics, Administrative --- Techniques, Administrative --- Administration --- Administrative Coordination --- Administrative Technic --- Administrative Technique --- Technic, Administrative --- Technique, Administrative --- Community-Based Distribution --- Contraceptive Distribution --- Delivery of Healthcare --- Dental Care Delivery --- Distribution, Non-Clinical --- Distribution, Nonclinical --- Distributional Activities --- Healthcare Delivery --- Healthcare Systems --- Non-Clinical Distribution --- Nonclinical Distribution --- Delivery of Dental Care --- Health Care Delivery --- Health Care Systems --- Activities, Distributional --- Activity, Distributional --- Care, Health --- Community Based Distribution --- Community-Based Distributions --- Contraceptive Distributions --- Deliveries, Healthcare --- Delivery, Dental Care --- Delivery, Health Care --- Delivery, Healthcare --- Distribution, Community-Based --- Distribution, Contraceptive --- Distribution, Non Clinical --- Distributional Activity --- Distributions, Community-Based --- Distributions, Contraceptive --- Distributions, Non-Clinical --- Distributions, Nonclinical --- Health Care System --- Healthcare Deliveries --- Healthcare System --- Non Clinical Distribution --- Non-Clinical Distributions --- Nonclinical Distributions --- System, Health Care --- System, Healthcare --- Systems, Health Care --- Systems, Healthcare --- Activities, Educational --- Educational Activities --- Workshops --- Literacy Programs --- Training Programs --- Activity, Educational --- Educational Activity --- Literacy Program --- Program, Literacy --- Program, Training --- Programs, Literacy --- Programs, Training --- Training Program --- Workshop --- Students --- Care Management, Patient --- Management, Patient Care --- Generalization of Expertise --- Technical Expertise --- Competence, Professional --- Expertise Generalization --- Expertise, Technical --- Educational Assessment --- Examination, Graduate Records --- Measurement, Educational --- Assessment, Educational --- Graduate Records Examination --- Assessments, Educational --- Educational Assessments --- Educational Measurements --- Examinations, Graduate Records --- Graduate Records Examinations --- Measurements, Educational --- Client-Staff Relations --- Relations, Client-Staff --- Relations, Public --- Client Staff Relations --- Client-Staff Relation --- Relation, Client-Staff --- Relations, Client Staff --- Health Attitude --- Attitude, Health --- Attitudes, Health --- Health Attitudes --- Health, Attitude to --- Acceptability of Healthcare --- Acceptors of Health Care --- Health Care Utilization --- Nonacceptors of Health Care --- Patient Acceptance of Healthcare --- Acceptability of Health Care --- Health Care Seeking Behavior --- Care Acceptor, Health --- Care Acceptors, Health --- Care Nonacceptor, Health --- Care Nonacceptors, Health --- Health Care Acceptability --- Health Care Acceptor --- Health Care Acceptors --- Health Care Nonacceptor --- Health Care Nonacceptors --- Healthcare Acceptabilities --- Healthcare Acceptability --- Healthcare Patient Acceptance --- Healthcare Patient Acceptances --- Utilization, Health Care --- Healthcare Evaluation Mechanisms --- Evaluation Mechanism, Healthcare --- Evaluation Mechanisms, Healthcare --- Healthcare Evaluation Mechanism --- Mechanism, Healthcare Evaluation --- Mechanisms, Healthcare Evaluation --- Healthcare Quality, Access, and Evaluation --- Quality of Care --- Quality of Healthcare --- Care Qualities --- Care Quality --- Health Care Quality --- Healthcare Quality --- Consumer Preference --- Behavior, Consumer --- Behaviors, Consumer --- Consumer Behaviors --- Consumer Preferences --- Preference, Consumer --- Preferences, Consumer --- Satisfaction, Consumer --- Comprehensive Healthcare --- Health Care, Comprehensive --- Healthcare, Comprehensive --- Health Professions --- Health Occupation --- Health Profession --- Occupation, Health --- Occupations, Health --- Profession, Health --- Professions, Health --- Primary Healthcare --- Primary Care --- Care, Primary --- Care, Primary Health --- Health Care, Primary --- Healthcare, Primary --- Satisfaction, Patient --- Administrative Efficiency --- Organizational Productivity --- Efficiency, Administrative --- Organizational Efficiency --- Productivity, Organizational --- Program Efficiency --- Efficiency, Program --- organization & administration --- education --- Culturally Competent Care --- Business --- Public relations --- Consumer affairs departments --- Customer advisory boards --- Relationship marketing --- Health attitudes --- Medical personnel and patient --- Satisfaction --- Public health --- Professionalism --- Public Opinion --- Pharmacy Audit --- Audit, Pharmacy --- Pharmacy Audits --- Family Practice --- Occupations --- Program Efficiencies --- Evaluation

Listing 1 - 8 of 8
Sort by