Listing 1 - 10 of 34 << page
of 4
>>
Sort by

Video
Panorama : Als het geen leven wordt
Author:
Year: 2012 Publisher: Brussel Canvas,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wat doe je als je dolgraag een kind wil maar tijdens de zwangerschap te horen krijgt dat het met een zware handicap door het leven zal moeten? Er zijn al vaker reportages geweest over mensen die de moeilijke beslissing namen om door te gaan; mensen die ervoor kozen de zwangerschap af te breken komen zelden in beeld. Panorama volgde enkelen van hen in de verscheurende keuze tussen een leven vol hindernissen en de dood.


Book
Gewetensclausules voor gezondheidsmedewerkers
Author:
Year: 2012 Publisher: Brussel Europees Instituut voor Bio-ethiek

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Ethiekbeleid voor zorgorganisaties : een handelingsgericht perspectief.
Author:
ISBN: 9789023250159 Year: 2012 Publisher: Van Gorcum,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De gezondheidszorg is in beweging. Stijgende kosten, efficiëntieslagen, bureaucratisering en marktwerking: ze hebben effecten op de praktijk. Professionals voelen zich in de verdrukking. Zij ervaren betekenisverlies en beroepszeer. Intussen nemen ethici initiatieven om die ontwikkeling tegen te gaan. Ze pleiten voor moreel beraad, voor ethiek op de werkvloer, voor betere verbindingen tussen ethiek en kwaliteitsbeleid. Tegelijk is er ook kritiek: worden we wel echt beter van al dat gepraat? Zet die ethiek wel zoden aan de dijk? Deze studie gaat na hoe een goed ethiekbeleid voor zorgorganisaties er uit kan zien.


Video
Sterft Down uit door praenatest ?
Author:
Year: 2012 Publisher: Hilversum. Nederland 2,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Met de nieuwe prenatale praenatest is rond de drie maanden al te bepalen of een ongeboren baby het syndroom van Down heeft. Ben je in de toekomst een uitzondering als je het kind houdt? Voordat de test in Nederland beschikbaar komt, wil De Vijfde Dag de discussie openen over de medisch-ethische vragen rondom nieuwe prenatale screening. De test is al langere tijd beschikbaar in de VS en in Japan en sinds augustus ook in Duitsland. In ons buurland is de test behoorlijk omstreden, in Nederland nog verboden. Nu zijn een nekplooimeting, bloedonderzoek en daarna een vruchtwaterpunctie nog de geijkte manier om te bepalen of een kind een chromosomale afwijking heeft. Maar dit is niet zonder risico: één op de tweehonderd vrouwen krijgt een miskraam. Dat nadeel is er niet bij de nieuwe test. Daarbij is het bloed van de moeder voldoende, omdat dat het dna van de foetus bevat. De Vijfde Dag volgt een stel dat speciaal voor deze test naar een kliniek in Duitsland afreist. Ze willen duidelijkheid over de gezondheid van hun ongeboren baby zonder risico's te lopen. Ook gaan we langs bij een gezin met twee kinderen met Down. Van het tweede wisten ze het van tevoren. Ze zijn redelijk uniek in hun keuze het kind te houden. Negentig procent van de vrouwen in Nederland breekt de zwangerschap af als blijkt dat zij een kind met Down krijgen. De ouders die we bezoeken moeten zich soms tegenover hun omgeving verantwoorden waarom ze hun kind hebben gehouden. Als de nieuwe test de standaard wordt, weten steeds meer ouders van tevoren of ze een kind met Down krijgen. Hoe vrij ben je dan nog om te besluiten juist wel je kind te houden? In een studiogesprek bespreken we de mogelijke maatschappelijke volgen van een nieuwe screeningmethode.


Digital
Palliatieve zorg bij mensen met een psychiatrische stoornis : gids voor de praktijk
Author:
Year: 2012 Publisher: [Bunnik] Agora

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Moeten kiezen : dilemma's rond de 20-wekenecho
Authors: ---
ISBN: 9789078709152 Year: 2012 Publisher: Eindhoven Pepijn

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Handleiding moreel beraad : disciplinering van het ethisch gesprek
Authors: ---
ISBN: 9789023250623 Year: 2012 Publisher: Assen Van Gorcum

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Steeds meer zorgprofessionals organiseren en leiden zelf een moreel beraad binnen hun instelling. Dit is een gespreksvorm waarin professionals op systematische wijze morele praktijkkwesties analyseren, doordenken en bespreken, om zo tot een voor de praktijk werkbare oplossing te komen. Deze handleiding is bedoeld als praktische gids om hen daarbij te helpen, en geeft antwoord op vragen als:" Wanneer kan een moreel beraad worden georganiseerd en wanneer niet?" Welk soort casuïstiek is geschikt voor een moreel beraad?" Welke methodieken kunnen er worden gebruikt, en op welke gronden moet er worden gekozen?" Hoe kunnen deelnemers tot een adequate afweging van hun argumenten komen?" Hoe kan een gespreksleider zorgen voor gestructureerde feedback?" Wat is een werkbare tijdsindeling?" Wat is een werkbare formulering van de kernvraag?De handleiding is zo opgezet dat de lezer stap voor stap door het proces van een moreel beraad wordt geleid. De tekst is praktisch en toegankelijk geschreven; (academische) voorkennis van ethiek is niet vereist. In het voorlaatste hoofdstuk worden ter verdieping nog enkele ethisch-theoretische themas besproken


Book
De l'éthique clinique à l'éthique instituionnelle.
Year: 2012 Publisher: Lyon Lacassagne,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
L'erreur en médecine.
Year: 2012 Publisher: Montpellier Indigène,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Tot Altijd
Author:
Year: 2012 Publisher: Zaventem Eyeworks Film & TV Drama

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Educatief dossier inhoud:1 Filmische basisgegevens 2 Authentieke emo-cinema 3 Structuur 4 Personages 5 Beelden 6 Muziek 7 Betekeniswereld 7.1 Euthanasie of het levenseinde in eigen regie 7.2 De onmisbare anderen 7.3 Zingeving 7.4Democratie 8 Educatieve verwerking 8 Werkbladen

Listing 1 - 10 of 34 << page
of 4
>>
Sort by