Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by

Book
De dood te slim af! : bezinning op nieuwe medische technologie
Authors: ---
ISBN: 9789021143514 Year: 2014 Publisher: Zoetermeer Meinema

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Robots ter grootte van een bloedcel, geheugenchips die onze hersenen aanvullen en zo ook dementie bestrijden, en een levensverwachting van 150 jaar tegen het eind van deze eeuw. De nieuwe mens komt eraan, veel sneller dan we denken. Het is fascinerend wat er in de nabije toekomst allemaal mogelijk zal zijn. Fascinerend, maar ook bedreigend. Doeke Post laat zien hoe ver men in de laboratoria wereldwijd al is en waarom een debat over de ethische implicaties van al deze ontwikkelingen hard nodig is. Kunnen we de sterke toename van ouderen wel verwerken? Wordt de mens niet geleefd door de technologie en komt alles onder de heerschappij van ingenieurs te staan? We lijken de dood te slim af te zijn, met de techniek als bestrijdingsmiddel. Maar laat de dood zich wel pakken?


Book
Ethiek in de kliniek : Symposia van de werkgroep
Authors: ---
Year: 2014 Publisher: Brussel. ICURO

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Wanneer samen beslissen niet vanzelf spreekt : reflecties van patiënten en artsen over gezamenlijke besluitvorming
Authors: ---
Year: 2014 Publisher: Den Haag Centrum voor ethiek en gezondheid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Organspende : Herausforderung für den Lebensschutz
Authors: ---
ISBN: 3451022672 9783451022678 Year: 2014 Volume: 267 Publisher: Freiburg im Breisgau : Herder,


Dissertation
A study of the moral tradition on the supression of pain and consciousness in relation to the question of palliative sedation
Authors: ---
Year: 2014 Publisher: Romae Pontificia Universitas Sanctae Crucis. Facultas Theologiae


Book
Lebensqualität im Alter : gerontologische und ethische Perspektiven auf Alter und Demenz.
Authors: --- ---
ISBN: 9783170229532 Year: 2014 Publisher: Stuttgart Kohlhammer,


Multi
Dilemma's in kaart : methode voor moreel beraad in de zorg
Author:
ISBN: 9789491269097 Year: 2014 Publisher: Utrecht Perspectief

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Methode aan de hand waarvan zorgverleners moreel beraad kunnen houden. Moreel beraad is het uitgelezen instrument om zorgverleners vanuit hun eigen morele intuïtie te leren reflecteren op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Met behulp van het moreel beraad leren zorgverleners met elkaar te spreken over wat ze goede zorg vinden en waar de grenzen van goede zorg liggen. Het helpt hen om argumenten te formuleren voor dat wat hen raakt of benauwt. Bovendien helpt het om de zorg voor de cliënt te verbeteren en professioneel handelen te bevorderen. Het doel van ‘Dilemma’s in kaart’ is het moreel beraad zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te maken voor alle zorgverleners. In de pilotfase is gebleken dat gespreksleiders met deze kaartmethode minder training nodig hebben om een moreel beraad te kunnen leiden, dan met een reguliere methode. De gespreksleiders en deelnemers ervaren de kaarten als goede handvatten die het gesprek structureren en de hele groep ‘meenemen’ door de verschillende stappen die het moreel beraad kent. De groep is daardoor gezamenlijk verantwoordelijk voor het proces. De gespreksleider heeft bovendien steun aan de kaarten, waarop hij of zij kan terugvallen. De methode Dilemma’s in kaart is gebaseerd op het Reliëf-stappenplan. Daarin staat de dialoog waarbij de waarden van de verschillende betrokkenen worden gewogen, centraal. Dat betekent dat een moreel beraad in kaart brengt wie er betrokken zijn bij de casus, en wat er voor die betrokkenen op het spel staat. Zo kan een zorgvuldige morele afweging worden gemaakt. De methode Dilemma’s in kaart gaat hierin nog een stap verder: de waarden worden per moreel betrokkene verkend en de verschillende deelnemers wordt gevraagd zich in te leven in de verschillende moreel betrokkenen. Hierdoor treedt een verdieping op in de beleving van het moreel beraad: de deelnemers voelen zich even zo als de moreel betrokkene, waardoor het narratieve en intuïtieve aspect systematisch wordt toegevoegd.


Book
Éthique, gouvernance et décisions en santé
Year: 2014

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Regenerative Medicine Ethics : Governing Research and Knowledge Practices
Author:
ISBN: 9781461490623 Year: 2014 Publisher: New York, NY Springer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Paediatric Patient and Family-Centred Care: Ethical and Legal Issues
Author:
ISBN: 9781493903238 Year: 2014 Publisher: New York, NY Springer

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Listing 1 - 10 of 25 << page
of 3
>>
Sort by