Listing 1 - 10 of 32 << page
of 4
>>
Sort by

Book
ICT-monitor burgers : digitale geletterdheid, vaardigheden en inclusie
Authors: --- --- ---
Year: 2015 Publisher: Brussel SVR (Studiedienst van de Vlaamse Regering)

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

De Studiedienst van de Vlaamse Regering wil via een reeks ICT-monitoren de digitale omgeving, relevant voor het Vlaamse beleid, in kaart brengen. Voorliggende monitor zoemt in op een veel aangehaalde doelstelling uit het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019: het stimuleren van de digitale geletterdheid en van de vaardigheden bij alle burgers of het minimaliseren van de digitale kloof. De indicatoren werden geselecteerd op basis van de Europese Digitale Agenda. Ze betreffen de toegang van huishoudens tot ICT en de bijhorende drempels; het ‘algemeen gebruik’ van internet in het algemeen of van mobiel internet; de ‘operationele vaardigheden’ om gebruik te maken van internet, en het effectieve gebruik van internet voor ‘informatieverwerving’, ‘communicatie’, ‘inhoudscreatie’, ‘veiligheid’, ‘probleemoplossing’ en ‘ontspanning’. De digitale kloof werd onderzocht voor een aantal kenmerken. Voor huishoudens zijn dat het gezinstype (geen kinderen, kinderen; éénoudergezin) en het gezinsinkomen. Voor individuen zijn dat de leeftijd, het opleidingsniveau, het gezinsinkomen en het land van geboorte (België, buiten België, niet-EU).


Book
Bouwproducten : vervaardiging, toepassing, onderhoud, hergebruik
Authors: --- --- --- ---
ISBN: 9789006950984 900695098X Year: 2015 Publisher: Amersfoort ThiemeMeulenhoff

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Naslagwerk van de meest voorkomende bouwmaterialen.


Book
Handleiding bouwen met FSC hout : van beleid tot realisatie
Authors: --- ---
Year: 2015 Publisher: Holsbeek FSC Belgium

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Sociale media op school : wegwijzer
Author:
Year: 2015 Publisher: Brussel Kenniscentrum Mediawijsheid

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Internet en sociale media hebben een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. Sociale media bepalen mee hoe we communiceren en hoe we onszelf presenteren. Vandaar dat we goed moeten leren omgaan met de risico’s, maar ook met de mogelijkheden van de sociale media. Mediawijze leerkrachten en leerlingen bezitten de vaardigheden en attitudes om hier op een goede manier mee om te gaan. Toch hebben veel middelbare scholen nog te weinig aandacht voor sociale media. Ze nemen een afwachtende houding aan waardoor ze dreigen de boot te missen. Toch zijn de meeste leerlingen aanwezig op sociale media en zijn ze er elke dag mee bezig. Er zijn veel nog heel veel vragen rond het gebruik van sociale media in het onderwijs… Hoe zit dat nu eigenlijk met het mediabezit en – gebruik van de Vlaamse jongeren? Mogen de leerlingen hun iPod of smartphone meenemen naar de klas? Mogen leerlingen deze toestellen gebruiken tijdens de les? Hoe zet je sociale media in in je lessen? Hoe zorg je voor een positieve online identieit? Hoe ga je met elkaar om in de virtuele wereld? Welke info en afbeeldingen mag je (her)gebruiken en hoe respecteer je het auteursrecht? Welke afbeeldingen zet je op je profiel en welke niet? Hoe houd je de regie en word je geen slaaf van het medium?


Book
Concretable
Authors: --- ---
ISBN: 9789462082212 Year: 2015 Publisher: Rotterdam : nai010 publishers,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Today, concrete experiences a renaissance; one could speak of a neo-concrete era. The advantages adjudicated to this material have fundamentally changed. Modern types of concrete are available on the market for a multitude of applications - ranging from light and insulating to filigree and high pressure resistant. Concrete fascinates as no other material does since in its fluid state it can be forced into any conceivable mould while becoming highly pressure resistant and massive when hardened. However, the advantage also becomes the material’s main disadvantage: concrete and formwork are closely interdependent. Only with formwork does concrete become a usable building material. Thus elaborate concrete parts require elaborate formwork. The book 'imagine 08. Concretable' illustrates what concrete is already capable of as well as what else is possible. Furthermore, it also shows future developments in the material - where concrete’s technological, constructive and - always a driving factor - aesthetic and design-related potential lie.


Book
Pixel, Brick, Pixel
Authors: --- ---
ISBN: 9789899948402 9899948403 Year: 2015 Publisher: Porto Pierrot le Fou

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Emergent timber technologies : materials, structures, engineering, projects
Authors: --- ---
ISBN: 9783038215028 Year: 2015 Publisher: Basel Birkhäuser


Book
Architectural material & detail structure : glass
Author:
ISBN: 9781910596326 Year: 2015 Publisher: Londen Design Media Publishing Limited

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

The history of glassmaking can be traced back to 3500 BC in Mesopotamia and it is the Romans who first used glass in architecture. With the development of technology glass has become a common material in contemporary architecture. We have glass ceramics, polished wire glass and groove glass, glass tiles etc. With increasingly diversified surface treatments such as enamelling, acid embossing, sandblasting and screen printing, there seem to be endless choices for architectural design.This book introduces various types of glass and through analysis of included projects, images, detailed drawings and informative text, it illustrates the characteristics of glass and its application. It’s a practical reference for architects and other readers alike interested in the application of glass in architectural design.


Book
Les missions jésuites dans l'océan Indien : Madagascar, La Réunion, Maurice
Authors: --- ---
ISBN: 9782872992881 287299288X Year: 2015 Publisher: Bruxelles Lessius

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Un ouvrage consacré à la mission de la Compagnie de Jésus dans les îles du sud-ouest de l'océan Indien, au temps de la colonisation, puis de la décolonisation, qui s'accompagna de la redéfinition de l'identité de ces territoires. ©Electre 2016

Listing 1 - 10 of 32 << page
of 4
>>
Sort by