Listing 1 - 10 of 49 << page
of 5
>>
Sort by

Book
Het juridisch statuut van de ziekenhuisarts : een onderzoek naar de individuele en collectieve rechtsverhoudingen tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuizen : proefschrift
Author:
Year: 2015 Publisher: Antwerpen

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Medical law


Book
Landmark cases in medical law
Authors: ---
ISBN: 9781849465649 Year: 2015 Publisher: Oxford Hart Publishing

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Medical law


Digital
Droit européen et protection de la santé : bilan et perspectives
Authors: ---
ISBN: 9782802748854 Year: 2015 Publisher: Bruxelles Bruylant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Het statuut van de ziekenhuisarts : de rechtsverhoudingen tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuizen
Author:
ISBN: 9789400006867 Year: 2015 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Keywords

Medical law --- Belgium


Book
Baas over eigen lichaam? Dilemma's rond zelfbeschikking en gezondheid
Authors: ---
Year: 2015 Publisher: Nijmegen Valkhof Pers

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Staat en gezondheidszorg
Author:
ISBN: 9782804476304 Year: 2015 Publisher: Gent Larcier

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Digital
Principes de protection du corps et biomédecine : approche internationale
Authors: --- ---
ISBN: 9782802749837 Year: 2015 Publisher: Bruxelles Bruylant

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Mélanges en l'honneur de Gérard Mémeteau : droit médical et éthique médicale : regards contemporains
Authors: --- --- ---
Year: 2015 Publisher: Bordeaux LEH Edition

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Overzicht van het gezondheidsrecht in 2012, 2013 en 2014
Authors: --- ---
ISBN: 9789046583067 9046583066 Year: 2015 Publisher: Mechelen : Wolters Kluwer,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek beschrijft de ontwikkelingen in het gezondheidsrecht in België in 2012, 2013 en 2014. In vergelijking met de vorige periode (2009-2011) valt vooral de hoge productie van nieuwe wetgeving op. Vaak heeft die betrekking op bestaande wetten waardoor ze niet meteen in het oog springt, hoewel dat zeker niet kan worden gezegd van de uitbreiding van de euthanasiewet tot oordeelsbekwame minderjarigen in het voorjaar van 2014. Het KB nr. 78 werd in een hoog tempo gewijzigd en uitgebreid, zodat haast niemand er zijn weg nog in kan vinden. Ook de wet betreffende de rechten van de patiënt onderging in deze periode meerdere wijzigingen, in het bijzonder voor de vertegenwoordiging van meerderjarige onbekwame patiënten. Dit boek biedt daarnaast ook een boeiend overzicht van vonnissen en arresten met als hoogtepunt het arrest van het Hof van Cassatie van 14 november 2014 over de wrongful life-vordering. Met dit overzicht bent u als lezer weer helemaal bij tot 31 december 2014.

Keywords

Medical law --- anno 2010-2019 --- Belgium --- BPB1510


Book
Het statuut van de ziekenhuisarts : de rechtsverhoudingen tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuizen
Author:
ISBN: 9789400006867 Year: 2015 Volume: 15 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Artsen zijn al eeuwen werkzaam in gezondheidsinstellingen. Nochtans kregen zij pas in 1986 een eigen statuut. In dit boek wordt dat statuut voor het eerst grondig onderzocht en verklaard in al zijn juridische finesses. Naast de bespreking van de verschillende individuele rechtsverhoudingen met ziekenhuisartsen komt ook hun collectieve vertegenwoordiging in het ziekenhuis uitvoerig aan bod. Het statuut van de medische raad, de hoofdarts en de arts-diensthoofd wordt kritisch doorgelicht en er worden voorstellen gedaan om de doelmatigheid van hun optreden te verbeteren. De controverse wordt daarbij niet geschuwd. De lezer krijgt na de analyse wel steeds een synthese aangereikt met creatieve oplossingen. Die oplossingen zijn meteen bruikbaar in de dagelijkse ziekenhuispraktijk. Maar er wordt ook vooruit gedacht. De ziekenhuiswereld is sinds 1986 onherkenbaar veranderd en die verandering is nu nog in een versnelling geraakt. Daarom worden meteen ook voorstellen gedaan om de positie van de ziekenhuisarts aan de wijzigende context aan te passen en het statuut van de ziekenhuisarts klaar te maken voor de toekomst.

Keywords

Medical law --- Belgium --- Médecine --- Hôpitaux --- Droit

Listing 1 - 10 of 49 << page
of 5
>>
Sort by