Listing 1 - 3 of 3
Sort by

Book
Recht in mijn schoenen. : Praktijkhandboek voor verpleegkunde.
Author:
ISBN: 9789045557175 Year: 2016 Publisher: Berchem De Boeck

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Kan en mag ik als verpleegkundige zelf beslissen om een onrustige patiënt te fixeren? Een patiënt loopt schade op door een verkeerd toegediende inspuiting. Wie is aansprakelijk en verantwoordelijk? Ik word geconfronteerd met een verkeersongeval waarbij personen verwondingen opgelopen hebben. Ben ik verplicht hulp te bieden, ook al ben ik gehaast? Deze en heel wat andere vragen en problemen komen in dit boek aan bod. Verpleegkundigen worden dagelijks geconfronteerd met diverse situaties waarbij ze zich naast moreel-ethische ook juridische vragen stellen. Recht in mijn schoenen wil daarop antwoorden formuleren. Aan de hand van deels werkelijk gebeurde, deels fictieve situatieomschrijvingen loodst het boek de student verpleegkunde doorheen de wettelijke bepalingen die verband houden met het beroep en de beroepspraktijk. Elk thema schetst de wettelijke achtergrond waaraan de situatie getoetst wordt.


Book
Geannoteerd wetboek medisch recht.
Authors: --- --- ---
ISBN: 9789089776945 Year: 2016 Publisher: Heule INNI

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Het medisch recht is voortdurend in beweging. Een goede kennis van de belangrijke wetteksten uit het medisch recht veronderstelt dan ook een goed zicht op de belangrijke rechtspraak. Met dit geannoteerd wetboek willen wij drie wetteksten die vaak aan bod komen in het medisch recht via rechtspraak en rechtsleer duiden. Het betreft de Wet Patiëntenrechten, de Wet Uitoefening Gezondheidszorgberoepen, zoals die in 2015 is gecoördineerd, en de Ziekenhuiswet. De relevante rechtspraak en rechtsleer zijn vermeld onder de artikelen van de wet. Wij hopen dat dit wetboek een praktisch werkinstrument kan zijn voor iedereen die van ver of dichtbij met medisch recht te maken heeft. Dit boek is een tweede editie. De rechtspraak en rechtsleer zijn bijgehouden tot 1 april 2016. De wetteksten zijn bijgewerkt tot 1 augustus 2016. De auteurs kunnen putten uit een jarenlange praktijkervaring als advocaten, gespecialiseerd in het verlenen van juridisch advies en bijstand aan de gezondheidszorgsector.


Book
Je geld of je leven in de gezondheidszorg.
Authors: ---
ISBN: 9789461314970 Year: 2016 Publisher: Kalmthout Pelckmans Uitgeverij

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Wouter valt dood tijdens een loopwedstrijd. Als hij was gescreend op hartziektes, dan had hij misschien nog geleefd. Maar alle volwassen mannen screenen zou de staat tientallen miljoenen euro’s kosten. De kleine Celine heeft een ongeneeslijke, zeldzame ziekte. Haar behandeling kost 300.000 euro per jaar en terugbetaling hangt af van de handtekening van de minister. Wat zal die beslissen, en waarom? Mariette moet geopereerd worden aan haar heup en heeft veel pijn. Haar chirurg wil haar gerust voorrang geven, maar vraagt in ruil 2000 euro. Cash, in een enveloppe. En Greg is te dik. Zijn dokter zegt dat hij nog iets mag bijkomen, want dan komt Greg in aanmerking voor een ‘maagverkleining’. Terugbetaald door de ziekteverzekering. Aan de hand van waargebeurde verhalen toont Lieven Annemans hoe geld (of het gebrek eraan) onze gezondheid bepaalt. Tegelijk humorvol en ernstig gidst hij ons voorbij moeilijke keuzes, stelt hij ongelijke kansen en vreemde praktijken in onze gezondheidszorg aan de kaak én wapent hij de lezer om zelf ook zijn stem te laten horen. Woord vooraf - 1. Terugbetaald of niet ? - 2. Verkeerd geprikkeld - 3. Arm of rijk, allen gelijk - Nawoord - Voor wie nog iets opnieuw wil opzoeken in het boek - Interessante bronnen en contacten

Keywords

Gezondheidszorg. --- Sociology of health --- Social security law --- gezondheidszorg --- sociale zekerheid --- Patiëntenrecht ; België --- Gezondheidsbeleid ; België --- Gezondheidszorg ; financiering ; België --- Sociologie van de gezondheid --- Socialezekerheidsrecht --- 614 --- BPB1611 --- Sécurité sociale --- Soin de santé --- gezondheidsbeleid - gezondheidszorg --- 603.1 --- Gezondheidszorg --- economie --- gezondheidszorg [België] --- 672 Gezondheidszorg. Behandeling --- #SBIB:316.334.3M50 --- #SBIB:316.334.3M54 --- Openbare gezondheidszorg--(zie ook {351.84}) --- Sociale zekerheid --- Gezondheidsverzorging --- Organisatie van de gezondheidszorg: algemeen, beleid --- Organisatie en financiering van de gezondheidszorg --- PXL-Social Work 2017 --- gezondheidseconomie --- gezondheidszorg (België) --- Patiëntenrechten --- België --- Financiering --- seguridad social --- sigurtà soċjali --- socialna varnost --- securitate socială --- slándáil shóisialta --- sotsiaalkindlustus --- κοινωνική ασφάλιση --- социјална сигурност --- socialinė apsauga --- social security --- sicurezza sociale --- sosiaaliturva --- sociālā nodrošinātība --- социјално осигурање --- socijalna sigurnost --- sociálne zabezpečenie --- segurança social --- sociální zabezpečení --- soziale Sicherheit --- ubezpieczenie społeczne --- sigurime shoqërore --- social sikring --- social trygghet --- szociális biztonság --- социална сигурност --- Sozialversicherung --- stelsel van sociale zekerheid --- protezione sociale --- sociale bescherming --- regime de segurança social --- κοινωνική πρόνοια --- valsts sociālā apdrošināšana --- sozialer Schutz --- Sozialvorsorge --- sociální pojištění --- forsorgsordning --- szociális védelem --- sociale verzekeringen --- socialforsikret person --- mbrojtje sociale --- regime di sicurezza sociale --- socialförsäkring --- social protection --- national insurance --- previdenza sociale --- систем на социјална заштита --- Vorsorgesystem --- hoolekandesüsteem --- sociálne poistenie --- assicurazioni sociali --- sistema de previdência --- social beskyttelse --- assicurato sociale --- sociální podpora --- System der sozialen Sicherheit --- seguro social --- társadalombiztosítás --- socialforsikring --- sociaal verzekerde --- système de prévoyance --- socijalna zaštita --- socialförsäkringssystem --- sociale zorg --- sotsiaalne kaitse --- социјално осигурување --- σύστημα κοινωνικής ασφάλισης --- sistema de previsión social --- κοινωνική προστασία --- proteção social --- Versorgungssystem --- sociálna ochrana --- social sikringsordning --- sociální ochrana --- κοινωνική αρωγή --- protecție socială --- régime de sécurité sociale --- prévoyance sociale --- protección social --- previsión social --- sociala trygghetssystem --- previdência social --- assurances sociales --- socialt skydd --- protection sociale --- régimen de seguridad social --- sigurim kombëtar --- yleinen sairausvakuutus --- regime previdenziale --- sistema previdenziale --- sotsiaalne turvalisus --- κοινωνική αντίληψη --- sotsiaalkindlustussüsteem --- systeem van sociale zorg

Listing 1 - 3 of 3
Sort by