Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by

Digital
Topics bewijs- en procesrecht : verslagboek permanente vorming 2016-2017

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Code de procédure civile. : annoté
Authors: ---
ISBN: 9782247168644 9782247169085 Year: 2017 Publisher: Paris Dalloz,


Book
Privaatrecht in hoofdlijnen
Authors: --- ---
ISBN: 9789400008397 Year: 2017 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract


Book
Praktisch burgerlijk recht
Author:
ISBN: 9789045561240 Year: 2017 Publisher: Wommelgem Van In

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

4834086


Book
Topics bewijs- en procesrecht : verslagboek permanente vorming 2016-2017
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789400007833 Year: 2017 Volume: *10 Publisher: Antwerpen : Intersentia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken. Waar mogelijk en relevant besteden de auteurs bijzondere aandacht aan de sociale media. Dit boek bevat de volgende bijdragen: Bewijs en sociale media in burgerlijke geschillen (Sven Sobrie en Kurt Willems)Nieuwe Europese regels voor de bescherming van uw privacy op sociale netwerken: wat mag u verwachten? (Hans Graux) De advocaat en het Wetboek van Economisch Recht. Informatieplichten, reclame en enkele capita selecta (Hugo Lamon)Verzamelen en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken (Charlotte Conings en Sofie Royer)Een praktische juridische analyse van sociale media op de werkvloer (Peter Stroobants en Vicky Buelens)Meldingsplicht inzake directe belastingen door natuurlijke personen (Marian Vanden Broeck)Bewijs in aannemingszaken (Marco Schoups en Geert De Buyzer)Procedurele knelpunten in het familierecht. Tien topics uit de praktijk (Sven Eggermont m.m.v. Aïda Verstappen)Dit boek is de schriftelijke neerslag van de permanente vorming van de Vlaamse Conferentie aan de Balie van Antwerpen, gerechtelijk jaar 2016-2017


Book
Topics bewijs- en procesrecht : verslagboek permanente vorming 2016-2017
Authors: --- --- --- --- --- et al.
ISBN: 9789400007833 Year: 2017 Publisher: Antwerpen : Intersentia,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken. Waar mogelijk en relevant besteden de auteurs bijzondere aandacht aan de sociale media. Dit boek bevat de volgende bijdragen: Bewijs en sociale media in burgerlijke geschillen (Sven Sobrie en Kurt Willems)Nieuwe Europese regels voor de bescherming van uw privacy op sociale netwerken: wat mag u verwachten? (Hans Graux) De advocaat en het Wetboek van Economisch Recht. Informatieplichten, reclame en enkele capita selecta (Hugo Lamon)Verzamelen en vastleggen van digitaal bewijs in strafzaken (Charlotte Conings en Sofie Royer)Een praktische juridische analyse van sociale media op de werkvloer (Peter Stroobants en Vicky Buelens)Meldingsplicht inzake directe belastingen door natuurlijke personen (Marian Vanden Broeck)Bewijs in aannemingszaken (Marco Schoups en Geert De Buyzer)Procedurele knelpunten in het familierecht. Tien topics uit de praktijk (Sven Eggermont m.m.v. Aïda Verstappen)Dit boek is de schriftelijke neerslag van de permanente vorming van de Vlaamse Conferentie aan de Balie van Antwerpen, gerechtelijk jaar 2016-2017


Book
Droit processuel : droits fondamentaux du procès

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Le droit processuel a changé. Depuis l’époque où l’enseignementde cette discipline se limitait à la comparaison des procéduresadministrative, civile et pénale, un double mouvement demondialisation et d’attraction du droit du procès à la garantie desdroits fondamentaux a fait apparaître un nouveau droit processuel,entendu désormais comme le droit commun du procès


Book
Legitieme verdediging : gebruik en misbruik van de procedurele rechten van de verdediging in strafzaken
Author:
ISBN: 9789400007802 Year: 2017 Publisher: Antwerpen Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Sinds enige tijd heerst er in de publieke opinie onbehagen over het vermeende ‘misbruik’ dat de verdediging zou maken van haar procedurele rechten. Dat onbehagen heeft bovendien reeds geleid tot een inperking van de procedurele rechten van de verdediging. Deze tendens is echter zeer betreurenswaardig, daar uitgebreide procedurele rechten van de verdediging de kwaliteit van de strafprocedure kunnen bevorderen en zelfs kunnen bijdragen tot de waarheidsvinding. Dit boek gaat na in hoeverre een theorie van ‘procesmisbruik’ in de Belgische strafprocedure van toepassing kan zijn om ‘hinderlijk’ procesgedrag van de verdediging tegen te gaan. Een dergelijk concept zou immers de maatschappelijke druk verminderen om de procedurele echten van de verdediging in te perken.Legitieme verdediging biedt de rechtspracticus (advocaat en magistraat) die in de dagelijkse strafrechtspraktijk staat, een handig chronologisch overzicht van het gehele verloop van de strafprocedure (van de start, over het onderzoek tot de cassatieprocedure), waarbij telkens wordt aangegeven waar de huidige Belgische strafprocedure dilatoir gebruik van een procedureel recht door de verdediging mogelijk maakt, maar evenzeer ook hoe dergelijke risico’s creatief kunnen worden geneutraliseerd. Daarbij gaat het ook de minder bekende procedures en rechtsfiguren niet uit de weg, zoals de verwijzing naar een andere rechtbank wegens wettige verdenking, de wraking in strafzaken, de taalwetgeving of de delicate verhouding tussen de verdachte en zijn raadsman. Het boek besteedt hierbij bovendien de nodige aandacht aan de impact van de rechtspraak van het EHRM. Voor zover relevant, wordt ook de impact van het EU-recht onderzocht.Joost Huysmans behaalde in 2008 het diploma van master in de rechten aan de KU Leuven en in 2009 een LL.M. European Studies aan het College of Europe. In 2016 behaalde hij ook het diploma van doctor in de rechten aan de KU Leuven. Van 2009 tot 2015 was hij voltijds assistent aan het Instituut voor Strafrecht van de KU Leuven. Sinds 2016 is hij verbonden aan het Instituut voor Strafrecht als wetenschappelijk medewerker. Sinds 2016 is hij eveneens advocaat.


Book
Hulpverlening en recht : Juridische aandachtspunten ter ondersteuning van de praktijkwerker met toepassingen en kritisch-ethische reflecties
Author:
ISBN: 9789400008229 Year: 2017 Publisher: Antwerpen/Cambridge Intersentia

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

Dit boek reikt de hulpverlener juridische tools aan om de groeiende complexiteit van de hulpvragen beter te kunnen opvangen. Hierbij komen niet alleen de belangrijkste topics en wetswijzigingen in het jeugd- en strafrecht aan bod, maar ook andere verwante rechtstakken. Na een algemene situering van het begrip ?recht? wordt vervolgens aandacht besteed aan de staatkundige organisatie, het procesrecht, het personenrecht, het familierecht, het verbintenissenrecht en de deontologie. De analyse en de bespreking van de opgenomen rechtstakken geven de hulpverlener de informatie die nuttig en nodig is voor de dagelijkse uitoefening van zijn of haar beroep. Bron : intersentia


Book
Brussels Iibis : commentary
Authors: ---
ISBN: 9783504080068 350408006X 9783504384814 3504384816 9783504080051 3504080051 9783504080082 3504080086 9783504080112 3504080116 Year: 2017 Volume: 2 Publisher: Cologne : Otto Schmidt,

Loading...
Export citation

Choose an application

Bookmark

Abstract

One of the great steps towards a European Private International Law and for the facilitation of transborder trade is the Rome I Regulation which europeanised the applicable law for international contracts throughout the Union (though except Denmark).This Regulation has to be applied since the end of 2009. It has moderately reformed and replaced the former Rome Convention which had already proven its practical value for over two decades as many national decisions and also judgments of the European Court of Justice evidence.It is therefore high time for a truly pan-European Commentary on the Rome I Regulation which takes account of the European nature of this instrument. This is reflected by the team of contributors that originates from all over Europe assembling first experts in their countries. The editors are Ulrich Magnus and Peter Mankowski who have already edited the well-received pan-European Commentaries on the Brussels I Regulation and the Brussels IIbis Regulation.The Commentary (in English) provides a thorough article-by-article analysis which intensely uses the rich case law and doctrine and suggests clear and practical solutions for disputed issues. It gives a comprehensive and actual account of the present state of the European international contract law. For international lawyers, practitioners as well as academics, it is an indispensable must.

Listing 1 - 10 of 11 << page
of 2
>>
Sort by